SC Alfa International SRL

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 17449
Mărime: 88.66KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Profesor Universitar Dr. Dumitru Cotleţ
Specializare: Contabilitate Şi Informatica De Gestiune

Cuprins

CAPITOLUL I

SCURT ISTORIC AL FIRMEI SC ALFA INTERNATIONAL SRL

1.1. Prezentarea profilului firmei, specificul mediului de afaceri 3

1.2. Metode si tehnici de romovare a produselor 3

1.3. Modalitati de negociere directa 4

CAPITOLUL II

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA - IMPOZIT INDIRECT

2.1. Continutul si rolul impozitelor in economia contemporana 5

2.2.Impozitele si taxele indirecte in practica fiscala din Romania 6

2.3.Incadrarea taxei pe valoarea adaugata in sfera impozitelor 7

2.4.Operatiuni impozabile 8

2.5.Locul operatiunilor impozabile 9

2.6.Regimuri de impozitare 10

2.7.Persoane obligate la plata TVA 11

2.8. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata 12

2.9.Baza de impozitare 13

2.9.1.In interiorul tarii 13

2.9.2.La importul de bunuri 13

2.10. Cotele de impozitare si calculul taxei pe valoarea adaugata 14

2.11. Regimul deducerilor 14

2.12.Obligatiile platitorilor de taxa pe valoarea adaugata 17

2.13.Controlul respactarii regimului TVA 18

CAPITOLUL III

CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE ŞI CONDUCERE A CONTABILITĂŢII TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ

3.1. Caracteristici generale 19

3.2. Factorii si obiectivele organizarii contabilitatii taxei pe valoarea adaugata 20

3.3. Purtatori de informatii privind TVA 21

3.4.Organizarea contabilitatii TVA 25

3.4.1.Evidenta operativa a TVA 25

3.4.2.Organizarea contabilitatii sintetice a taxei pe valoarea adaugata 26

3.5.Aspecte privind reglemantarile TVA in tarile dezvoltate 28

3.5.1. Probleme si etape in aplicarea TVA 28

3.5.2.Cotele de impozitare 29

3.5.3.Regimul exonerarii de la plata TVA 31

3.5.4. Tendinţe acuale în reglementarea TVA în Uniunea Europeană 32

3.5.5. Remanenţa taxei pe valoarea adăugată 34

CAPITOLUL IV

REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIILOR PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 36

4.1. Reflectarea in contabilitate a operatiilor de aprovizionare 36

4.1.1. Aprovizionarea de bunuri si servicii di intern 36

4.1.2.Aprovizionarea de bunuri si servicii din import 39

4.2.Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de vinzare 41

4.2.1. Vinzarea de marfuri la clienti interni 41

4.2.2.Vinzarile de bunuri pentru export 42

4.3.Inchiderea conturilor de TVA 43

4.4. Deontul de TVA 45

*** Concluzii 47

Anexe 48

Bibliografie 58

Extras din document

1.1. PREZENTAREA ŞI PROFILUL FIRMEI,

SPECIFICUL MEDIULUI DE AFACERI

SC ALFA INTERNAŢIONAL SRL este o societate cu capital integral privat, înfiinţată în anul 1994, şi înregistrată la Registrul Comertului Timis, având un capital social de 50.000.000 lei.

Firma este specializată în dezvoltare software în logistică şi automatizări industriale, achiziţii de date, şi administrare de baze de date. Firma şi-a dobândit deja o vastă experientă internaţională, realizând proiecte atât în Europa ( România, Germania, Austria, Ungaria) cit şi pe continentul american ( Mexic).

De la înfiinţare şi până în prezent, firma a finalizat peste 20 de proiecte complexe pentru producători şi distribuitori de produse lactate, produse farmaceutice, lacuri şi vopsele, ape minerale şi sucuri, etc.

Firma oferă soluţii complete, de la automatizări primare, vizualizări şi comenzi simple, la integrări complete ale întregului sistem informatic ( sisteme complexe de gestiune a stocurilor şi depozitelor, sisteme de analiză completă a parametrilor de producţie, rapoarte, evaluări rapide, sisteme de analiză şi control a erorilor, automatizări industriale de depozite pe verticală).

Firma aduce clienţilor săi beneficii economice semnificative şi un control sporit al operaţiunilor, prin focalizarea soluţiilor sale asupra creşterii productivitaţii şi scăderea costurilor în punctele cheie ale proceselor de fabricaţie, depozitare. Se aduc soluţii prin analizarea circuitelor informaţionale şi operaţionale şi îmbunătăţirea lor cu ajutorul sistemelor de depozitare, transport, achiziţii de date şi administrare baze de date.

1.2. METODE ŞI TEHNICI

DE PROMOVARE A PRODUSELOR

Firma participă în fiecare an la târgurile şi expoziţiile organizate în ţară cit şi cele

internaţionale, prezentându-şi produsele prin simulări şi demonstraţii.

Anual, firma realizează cataloage, pliante, cd-rom-uri, prezentări pe pagină web în care sunt prezentate proiecte realizate, oportunităţi de realizare, funcţionare sau diverse variante de realizare.

1.3. MODALITĂŢI DE NEGOCIERE DIRECTĂ

În general, beneficiarul este cel care face o cerere de ofertă în care menţionează care sunt cerinţele pentru lucrarea ce urmează a fi realizată.

Beneficiarul realizează caietul de sarcini, acesta putând să şi vânda caietul de sarcini realizat.

Caietul de sarcini cuprinde o descriere a instalaţiilor, construcţiei. De-asemenea în caietul de sarcini se regaseşte o descriere amănunţită a modului în care se doreşte să funcţioneze lucrarea ce urmează a fi realizată, cu cit mai multe detalii.

Sunt menţionate în mod obligatoriu cerinţele speciale pentru lucrare, adică acele cerinţe care fac ca instalaţia respectivă să se deosebească de cele de acelaşi gen.

Există şi varianta în care beneficiarul “lansează” un caiet de sarcini minimal, cu descrieri generale a instalaţiilor, fară prea multe detalii.

Beneficiarul adună toate ofertele, din care se alege una sau mai multe firme - dintre cele ofertante - cu care se negociază mai departe toate aspectele ce privesc lucrarea, de la început până la final, dar de această dată pe caietul de sarcini extins.

Beneficiarul, împreună cu ofertantul - care devine furnizor/ producător - stabilesc un plan de desfaşurare a proiectului. Se va întocmi un contract între cele două părţi, în care vor fi stabilite în prîncipal, următoarele:

-valoarea totală a contractului;

-avansul acordat, în termenul stabilit prin contract;

-sumele parţiale care se vor achită de către beneficiar, pe măsura finalizării parţiale a lucrărilor;

-procentul penalizărilor, în cazul întârzierii efectuarea plăţilor;

-termenul de finalizare a lucrărilor;

-modalităţi şi termene de testare, punere în funcţiune;

-menţionarea termenelor de garanţie;

-modalităţi şi perioadele de acordare a service-ului pentru lucrarea executată.

După negociere, chiar dacă sunt stabilite prin contract toate clauzele specifice, este necesar să existe o permanentă comunicare între beneficiar şi producător/ furnizor, în fiecare fază a realizării proiectului.

CAPITOLUL II

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

IMPOZIT INDIRECT

2.1. CONŢINUTUL ŞI ROLUL IMPOZITELOR

ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ

Impozitul este o categorie financiară, cu caracter istoric, a cărui apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor.

În legatură cu criteriile dimensionării sarcinilor fiscale, au fost formulate mai multe teorii: teoria echivalentei, teoria sigurantei, teoria sacrificiului.

Adepţii teoriei echivalenţei, susţin că impozitele reprezintă o contraprestaţie pe care cetăţenii o datorează statului pentru serviciile aduse lor de către acesta.

Toria siguranţei susţine că impozitele trebuie considerate drept prime de asigurare pentru viaţa şi averea cetăţenilor. Creînd condiţii pentru desfaşurarea în sigurantă a diferitelor activităţi (prin legi, instituţii şi organe de stat), statul trebuie să primească o parte din veniturile nrealizate sub protecţia sa, sub forma impozitelor.

Potrivit teoriei sacrificiului, impozitul reprezintă un produs necesar raportului dintre putere şi supuşi. În consecintă, în calitatea sa de instituţie de suprastructură, statul are dreptul să ceară supuşilor să facă un anumit sacrificiu, menit să acopere cheltuielile publice.

Sintetizând pluraritatea definiţiilor menţionate şi multe alte ce există în literatură de specialitate, impozitul reprezintă o forma de prelevare silită la dispoziţia statului, fără contraprestaţie directă şi cu titlu nerestituibil, a unei părţi din veniturile sau averea persoanelor fizice şi /sau juridice, în vederea acoperirii unor necesităţi publice.

Principalele caracteristici ale impozitelor:

-este o prelevare silită , cu caracter obligatoriu;

-impozitul nu presupune şi o prestaţie directă (şi imediată) din partea statului. Prin aceasta impozitele se deosebesc în mod principal fată de taxe, în cazul cărora există un raport de contraserviciu direct. Bineînţeles, impozitele presupun realizarea unor contraservicii publice (apărare naţională, securitate şi ordine publică, protecţie socială, etc.).

-prelevările cu titlu de impozit sunt nerestituibile, astfel că niciunul dintre contribuabili nu poate pretinde o plată directă directă din partea statului, pe baza impozitelor suportate.

În majoritatea tărilor lumii, rolul cel mai important al impozitelor se manifestă pe

plan financiar. În tările cu economii concurenţiale de piată, acest rol este cvasinatural, întrucit cea mai mare parte a resurselor financiare mobilizate de stat pentru acoperirea necesităţilor publice provin din încasările eferente impozitelor.

În plan economic, impozitele se folosesc ca pirghie de politică economică. Astfel impozitele se manifestă ca instrumente de stimulare sau de frînare a unor activităţi şi zone (regiuni), a consumului anumitor mărfuri şi/sau servicii. Totodată impozitele pot îngrădi sau pot impulsiona relaţiile comerciale cu exteriorul, în ansamblu cu anumite tări.

Deci impozitele au atât un rolul de alimentare cu fonduri a bugetului de stat, cit şi acela al unui factor de echilibru în economie.

Pe plan social, rolul impozitelor se manifesta prin utilizarea lor ca instrument al redistribuirii unei părţi importante a produsului intern brut. Această redistribuire apare în procesul mobilizării la buget a impozitelor directe şi indirecte şi are influenta mai mult sau mai puţin intensă asupra comportamentului economic al diverselor categorii de contribuabili.

Bibliografie

1.R. Balanescu, C. Condureanu - Taxa pe valoarea adaugata, Editura Ager-Economistul, Bucuresti, 1993;

2.N. Cristescu - Contabilitatea practica in conditiile aplicarii TVA si noului sistem contabil, R.A. Imprimeria Nationala, 1993;

3.M. Epuran, D. Cotlet, F. Ienovan, I. Peres - Contabilitatea financiara in noul sistem contabil, vol.2, Editura de Vest, 1995;

4.I. Petru Pintea - Managementul contabilitatii romanesti, vol.I, Editura Intelcredo, Deva, 1998;

5.Ioan Talpos - Finatele Romaniei, Editura Sedona, Timisoara, 1995;

6.x x x x x - Totul despre taxa pe valoarea adaugata, Editura Mirton, Timisoara, 1992;

7.x x x x x - Legea Contabilitatii nr. 82/ 1991;

8.x x x x x - Legea pentru punerea in aplicare cu incepere de la 1 iulie 1993 a Ordonantei Guvernului nr.3/ 1992, privind taxa pe TVA aprobata prin Legea 130/ 1992;

9.x x x x x - Legea privind taxa pe valoarea adaugata, Monitorul Oficial Nr.371/ 01.06.2002;

10.x x x x x - Hotarire pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii Nr. 345/ 2002 privind taxa pe valoarea adaugata, Monitorul Oficial nr. 437/ 22.06.2002;

11.Costel Istrate - Fiscalitate si contabilitateîn cadrul firmei, Editura Polirom, Bucureşti, 1999.

Preview document

SC Alfa International SRL - Pagina 1
SC Alfa International SRL - Pagina 2
SC Alfa International SRL - Pagina 3
SC Alfa International SRL - Pagina 4
SC Alfa International SRL - Pagina 5
SC Alfa International SRL - Pagina 6
SC Alfa International SRL - Pagina 7
SC Alfa International SRL - Pagina 8
SC Alfa International SRL - Pagina 9
SC Alfa International SRL - Pagina 10
SC Alfa International SRL - Pagina 11
SC Alfa International SRL - Pagina 12
SC Alfa International SRL - Pagina 13
SC Alfa International SRL - Pagina 14
SC Alfa International SRL - Pagina 15
SC Alfa International SRL - Pagina 16
SC Alfa International SRL - Pagina 17
SC Alfa International SRL - Pagina 18
SC Alfa International SRL - Pagina 19
SC Alfa International SRL - Pagina 20
SC Alfa International SRL - Pagina 21
SC Alfa International SRL - Pagina 22
SC Alfa International SRL - Pagina 23
SC Alfa International SRL - Pagina 24
SC Alfa International SRL - Pagina 25
SC Alfa International SRL - Pagina 26
SC Alfa International SRL - Pagina 27
SC Alfa International SRL - Pagina 28
SC Alfa International SRL - Pagina 29
SC Alfa International SRL - Pagina 30
SC Alfa International SRL - Pagina 31
SC Alfa International SRL - Pagina 32
SC Alfa International SRL - Pagina 33
SC Alfa International SRL - Pagina 34
SC Alfa International SRL - Pagina 35
SC Alfa International SRL - Pagina 36
SC Alfa International SRL - Pagina 37
SC Alfa International SRL - Pagina 38
SC Alfa International SRL - Pagina 39
SC Alfa International SRL - Pagina 40
SC Alfa International SRL - Pagina 41
SC Alfa International SRL - Pagina 42
SC Alfa International SRL - Pagina 43
SC Alfa International SRL - Pagina 44
SC Alfa International SRL - Pagina 45
SC Alfa International SRL - Pagina 46
SC Alfa International SRL - Pagina 47
SC Alfa International SRL - Pagina 48
SC Alfa International SRL - Pagina 49
SC Alfa International SRL - Pagina 50
SC Alfa International SRL - Pagina 51
SC Alfa International SRL - Pagina 52
SC Alfa International SRL - Pagina 53
SC Alfa International SRL - Pagina 54
SC Alfa International SRL - Pagina 55
SC Alfa International SRL - Pagina 56
SC Alfa International SRL - Pagina 57
SC Alfa International SRL - Pagina 58
SC Alfa International SRL - Pagina 59

Conținut arhivă zip

  • Coperta.doc
  • Cuprins.doc
  • Diploma_final.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Practica in Contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Contabilitatea TVA la SC Persiana SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE PERSIANA S.R.L. 1.1. Denumirea societati: Intreprinderea, respectiv societatea...

Lucrare Practica la Contabilitate

Lucrarea este axata pe exemplul S.C. „Neptun” S.R.L. care are ca obiect de activitate producerea si comercializarea produselor de panificatie....

Situația Patrimonială

2.2.Structura generala a bilantului contabil Bilantul contabil este simultan un model structural si global, prin in- termediul caruia se...

Controlul Finaciar

INTRODUCERE Este cunoscut faptul ca actul conducerii presupune, ca un atribut deosebit de important, controlul permanent si systematic asupra...

Caiet de Practica la SC Farmacia AM SRL

PREZENTAREA SC FARMACIA ”AM” SRL Scurt istoric SC Farmacia „AM” SRL este înfiinţată în anul 1991 şi funcţionează ca societate cu răspundere...

Controlul Conturilor

Controlul conturilor este o etapa succesiva sau concomitenta cu controlul intern, functie de experienta auditorului. Concluziile rezonabile pe...

Jurnal și caiet de practică

Student practicant: Institutia partenera de practică: SC PELLA EVENTS SRL Tutore: Damian Oana Perioada stagiului: 12.05.2014 - 30.05.2014 DATA...

Te-ar putea interesa și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Analiza riscului de creditare la o persoană juridică pentru un credit de dezvoltare

Riscul poate fi definit ca o combinaţie între probabilitatea producerii unui eveniment şi consecinţele sale. Termenul de "risk managment", este un...

Operatiunea de Export la SC Mahle SRL

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT Cap. 1 PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI 1.1. Scurt istoric al firmei...

Auditul Extern al Creantelor si Platilor ln Avans la SC Trim-Line SRL

I. ABSTRACT External audit work program is a complex and difficult exercise, which depends on several factors, among which are considered...

Fundamentarea Deciziei de Creditare pe Exemplul BRD - Groupe Societe Generale

INTRODUCERE Am ales această temă ţinând cont de faptul că economia de piaţă nu poate funcţiona fără bănci profitabile, bine consolidate, astfel că...

Analiza Mediului de Marketing la o Firma de Peste - SC Costiana SRL

1. PREZENTAREA FIRMEI Societatea S.C. Costiana S.R.L. din Bucureşti a fost infiinţată în anul 1991 de către D-ul Ing. Marian Cuzdrioreanu, fiind...

Auditul Situațiilor Financiare Anuale

AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE LA S.C. ALFA S.A Societatile Comerciale au obligatia legala sa întocmeasca situatii financiare anuale,...

Inflatia Fenomen Actual

INTRODUCERE 2 CAPITOLUL I 3 INFORMATII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA OLTCHIM S.A. 3 1.1. PREZENTAREA SOCIETATII 4 1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 8...

Ai nevoie de altceva?