Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 26435
Mărime: 160.13KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Extras din document

1.1.SCURT ISTORIC

S.C. IMAR S.A., cu sediul în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 14, judeţul Arad, s-a înfiinţat ca societate pe acţiuni în februarie 1990.

Nucleul în jurul căruia s-a dezvoltat producţia de mobilier 1-a reprezentat un atelier de tâmplărie, fondat în anul 1890 de către Laurenţiu Emanoil Lengyel. În perioada 1905 — 1932 se pun bazele producţiei de mobilă de artă de înalt nivel calitativ, fabrica de mobilă impunându-se atât pe piaţa din Ardeal şi Vechiul Regat, cât şi în state ca: Austria, Franţa, Germania şi Elveţia.

Prima fabrică modernă de mobilă este dată în funcţiune în anul 1962 pe un alt amplasament. După 1970, prin punerea în funcţiune de noi capacităţi, cu profile diverse (fabrica de PAL, fabrica de mobilă artă, fabrica de mobilier din panouri, fabrica de case prefabricate şi fabrica de mobilier tapiţat) întreprinderea devine Combinat de prelucrare a lemnului. În prezent, S.C. IMAR S.A. are şase secţii şi un atelier de prototipuri.

AMPLASAREA S.C. IMAR S.A. ARAD

S.C. IMAR S.A. Arad este amplasată în zona centrală a oraşului în apropiere de răspântiile direcţionale importante ale Aradului cum ar fi:

- direcţia Curtici (zonă liberă, punct de frontieră C.F.

- direcţia Nădlac (punct de frontieră rutier)

- direcţia Deva — Sibiu — Bucureşti

- direcţia Oradea

In această zonă a oraşului sunt amplasate o serie de alte societăţi comerciale importante cum ar fi:

- S.C. ASTRA VAGOANE S.A - producător de vagoane

- S.C. ARIS S.A. - producător de strunguri, roţi dinţate

- S.C. TRICOUL ROŞU S.A. - producător de confecţii

- S.C. UTA S.A. - producător de materiale textile

În imediata apropiere a S.C. IMAR S.A. se află :

- Autogara Arad - la 30 m distanţă

- Gara Arad - la 150 m

- Agenţia ROMTRANS - la 150 m

- Banca Comercială, BRD, BANK POST şi CEC Arad, toate la circa 300 m

În incinta S.C. IMAR S.A. se află şi S.C. TRANSROM – la 96 m societate cu care are un contract de participaţiune şi care prestează pentru întreprindere şi terţi, activitatea de comisionar în vamă precum şi servicii conexe specifice acestei activităţi.

Obiectul de activitate

- producerea de mobilier din lemn, produse de tapiţerie, case prefabricate şi alte articole

- comercializarea acestora în ţară şi străinătate

- prestări de servicii, montaj mobilier şi case în ţară şi străinătate activităţi de proiectare mobilier, case prefabricate, produse de tapiţerie

Descrierea generală a produselor IMAR S.A.

În cadrul profilului de activitate descris mai sus, se disting trei mari grupe de produse :

A. MOBILIER - mobilă corp

- mobilier de artă semistil

- mobilier de artă în stiluri clasice

- mobilier tapiţat integral şi mobilier cu schelet aparent

-mic mobilier

B. MATERIALE PENTRU PRODUCŢIA DE MOBILĂ

C. SEMIFABRICATE

1.2. SISTEMUL ORGANIZAŢIONAL

1.3.ANALIZA PRINCIPALELOR REZULTATE ECONOMICO-FINANCIARE PE ANUL 1999-2001

Capitalul social al întreprinderii S.C IMAR S.A. este în valoare de 154.405.194 mii lei, valoare care nu s-a modificat faţă de anul precedent, dar a crescut faţa de 1999 de la valoarea de 12.041.287 mii lei. Dacă în anul 1999 întreprinderea a înregistrat o pierdere de 20.758.969 mii lei, situaţia se redresează la nivelul aniilor următori când o pondere ridicată la nivelul capitalurilor proprii o are rezultatul pozitiv al exerciţiului, rezultat care înregistrează şi o creştere spectaculoasă în 2001 faţă de anul 2000 : - 2000 – 323.781 mii lei –, respectiv 2001 – 7.929.709 mii lei -.

În anul 2001 societatea nu foloseşte ca sursă de finanţare creditul pe termen lung şi nici împrumuturile bancare pe termen scurt, faţă de anul precedent când societatea s-a împrumutat de pe piaţa de credit pe termen scurt cu o sumă de 24.677.162 mii lei.

Datoriile societăţii faţă de furnizori sunt într-o uşoară creştere pe întreaga perioada, astfel în 1999 erau 26.905.293 mii lei, în anul 2000 erau 35.576.895 mii lei şi ajungând la 36.683.647 mii lei în anul 2001. Situaţia altor datorii prezintă o creştere uşoară în anul 2000 faţă de anul 1999, de la 38.127.712 mii lei la 41.326.775 mii lei, pentru ca mai apoi în anul 2001 acestea să înregistrează o creştere ridicată la 77.063.185 mii lei.

În cea ce priveşte activul bilanţului putem spune că ponderea cea mai ridicată în activ o deţin terenurile şi construcţiile aceste două elemente de active imobilizate înregistrând valori apropiate. Situaţia terenurilor se menţine pe întreaga perioadă analizată la aceeaşi valoare de 82.796.531 mii lei, în timp ce valoarea construcţiilor este în scădere continuă de la 82.765.794 mii lei în 1999, la 80.208.846 mii lei în 2000, şi la 77.665.715 mii lei în 2001, scădere datorată în principal amortizării construcţiilor. Un procent însemnat în cadrul activelor imobilizate este deţinut de echipamente tehnologice care sunt în scădere pe întreaga perioadă analizată de la 6.180.057 mii lei în anul 1999, la 5.515835 mii lei în 2000 şi la 4.958.314 mii lei în 2001. În cadrul activelor circulante ponderea cea mai importantă o au stocurile de produse finite şi semifabricate – 52.980.643 mii lei, care cresc semnificativ faţă de anul 2000 când erau – 30.092.417 mii lei şi sunt mai mult dcât dublu faţă de anul 1999 când erau – 23.982.166 mii lei. Un procent semnificativ în cadrul activelor circulante este deţinut de producţia în curs de execuţie care înregistrează o valoare de 21.101.930 mii lei în 2001, valoare în creştere faţă de anul 2000(13.119.799 mii lei) şi faţă de anul 1999(12.769.240 mii lei). Creanţele faţă de clienţi sunt în creştere în anul 2001 cu aproximativ 1.000.000 mii lei, având o valoare la sfârşitul anului 2001 de 21.175.940 mii lei. Disponibilităţile societăţii sunt constituite în special de sume aflate în conturile din bănci lei şi caserie.. Aceste sume au o pondere redusă şi sunt în uşoară creştere faţă de anul 2000, de la 182.167 mii lei la 200.998. mii lei în anul 2001.

Preview document

Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 1
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 2
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 3
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 4
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 5
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 6
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 7
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 8
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 9
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 10
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 11
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 12
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 13
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 14
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 15
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 16
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 17
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 18
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 19
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 20
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 21
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 22
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 23
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 24
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 25
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 26
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 27
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 28
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 29
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 30
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 31
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 32
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 33
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 34
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 35
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 36
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 37
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 38
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 39
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 40
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 41
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 42
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 43
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 44
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 45
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 46
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 47
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 48
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 49
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 50
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 51
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 52
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 53
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 54
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 55
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 56
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 57
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 58
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 59
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 60
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 61
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 62
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 63
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 64
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 65
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 66
Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Costurilor pentru Luarea Deciziilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Consumurilor și Calculația Costului de Producție

Introducere Actualitatea temei. Industria vinicolă este, în mod tradiţional, cel mai valoros sector al economiei noastre naţionale, prin care...

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

Exemplu de Calcul al Costului de Productie - Studiu de Caz la SC Silvarom SA

INTRODUCERE Obiectul contabilităţii de gestiune îl constituie determinarea costurilor prestabilite, înregistrarea cheltuielilor ocazionate de...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Metode de Analiză a Costurilor de Producție

CAPITOLUL I RETROSPECTIVA PRIVIND DELIMITARILE CONCEPTUALE ASUPRA COSTURILOR DE PRODUCTIE 1.1. Teorii generale asupra notiunii de cost,...

Posibilitati de Perfectionare a Calculatiei Costurilor pe Exemplu

Societatea moderna, pe care o parcurgem în prezent, obliga permanent întreprinderile sa actioneze într-un mediu tot mai complex instabil si...

Sistemul Costurilor în Procesul Decizional

INTRODUCERE 1. DATE DE IDENTIFICARE ŞI EVOLUŢIA FIRMEI Denumirea societăţii este S.C. „AGACHE” S.R.L. Forma juridică de organizare este Societate...

Metoda ABC

1. Metode de calculaţie a costurilor complete Metodologia de calcul a costurilor complete este construită pe baza obiectelor de calculaţie şi este...

Calculatia Costurilor si Contabilitatea de Gestiune

CAPITOLUL I CADRUL TEORETIC AL CALCULAŢIEI COSTURILOR ŞI CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE 1.1 Rolul contabilităţii de gestiune şi calculaţiei...

Managementul Sistemului Informațional în Activitatea Contabilă cu Aplicații la Regionala de Transport Feroviar CFR Călători SA București

INTRODUCERE În fiecare zi, aproximativ 120.000 de oameni călătoresc cu trenul peste tot în ţară. Zilnic, în jur de 200.000 de tone de mărfuri sunt...

Calculația Costurilor

Introducere Principala componentă a controlului de gestiune o constituie bugetarea, întrucât o gestiune previzională presupune a bugeta...

Contabilitate Manageriala

Contabiliatatea manageriala reprezinta o componenta a sistemului contabil care furnizeaza informatii pertinet e diferitilor factori de decizie dn...

Ai nevoie de altceva?