Situatii Financiare in Companiile de Asigurari

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 4 fișiere: doc, pps, xls
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 24560
Mărime: 791.00KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daniela Calu
Lucrare licenta - ASE Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Cuprins

CAP I. Delimitări şi structuri privind situaţiile financiare 3

1. Delimitări conceptuale privind situaţiile financiare: componenţă,

rol şi importanţă 3

1.1 Importanţa situaţiilor financiare 3

1.2 Caracteristici calitative ale situaţiilor financiare 4

1.3 Utilizatorii situaţiilor financiare 4

1.4 Principii contabile generale 5

2. Structurarea situaţiilor financiare din asigurari potrivit Reglementărilor

contabile specifice domeniului asigurărilor 7

2.1 Delimitări conceptuale privind industria asigurărilor şi

conţinutul situaţiilor financiare caracteristice acesteia 7

2.2 Prevederi generale privind situaţiile financiare anuale

comform Reglementărilor contabile conforme cu directivele

europene specifice domeniului asigurărilor 8

2.3 Formatul bilanţului 9

2.4 Prevederi generale referitoare la elementele de bilanţ 9

2.5 Prevederi referitoare la elementele de bilanţ aplicabile

Asiguratorilor 10

2.6 Formatul contului de profit şi pierdere 14

2.7 Prevederi referitoare la elementele din contul de profit

şi pierdere aplicabile asiguratorilor 15

2.8 Formatul Fluxurilor de trezerorie 18

2.9 Situaţia modificări capitalurilor proprii 18

2.10 Conţinutul notelor explicative la situaţiile financiare 19

2.10.1 Informaţii referitoare la elementele de bilanţ 19

2.10.2 Informaţii referitoare la elementele din

contul de profit şi pierdere 21

2.11 Auditarea / verificarea situaţiilor financiare anuale 23

3. Sinteze din literatura de specialitate 24

4. Recunoaşterea elementelor prezentate în situaţiile financiare 25

5. Evaluarea elementelor prezentate in situaţiile financiare 26

5.1 Baze de evaluare in contabilitate 26

5.2 Principiile de evaluare a posturilor din situaţiile financiare 27

5.3 Reguliile evaluarii ca sistem de referinţă in formularea

politicilor contabile 28

5.4 Evaluarea posturilor din situaţiile financiare 29

6. Rolul diverşilor indicatori economico-financiari calculaţi pe baza informaţiilor

degajate de situaţiile financiare şi utilitatea lor în procesul decizional 31

6.1 Analiza eficienţei activităţii de asigurare 31

6.2 Eficienta activităţii de asigurare din punctul de vedere al

asiguratorilor 32

6.3 Eficienţa activităţii de asigurare din punctul de vedere al

asiguraţilor 40

CAP II. Studiu comparativ privind elaborarea situaţiile financiare 43

1. Analiza Bilantului 44

2. Analiza Contului de profit si pierdere 49

3. Analiza Situatiei Modificarilor capitalurilor proprii 52

4. Analiza Situatiei fluxurilor de trezorerie 53

5. Analiza Situatiei Activelor imobilizate 55

Concluzii 57

Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL I DELIMITĂRI ŞI STRUCTURI PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE

1. Delimitări conceptuale privind situaţiile financiare: competenţă, rol şi importanţă

1.1 Importanţa situaţiilor financiare

Din punctul de vedere al genezei sale, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional problemei gestiunii valoriilor economice.

Situaţiile financiare ca parte integrantă a contabilităţii au ca obiectiv furnizarea de informaţii despre poziţia financiară a întreprinderii, rezultatele(performanţă) şi modificările poziţiei financiare ale acesteia. Profesorul C.G. Demetrescu a fost primul autor român care în lucrarea “Contabilitatea este sau nu ştiinţă” (1947) a adus în centrul atenţiei utilizatorii de informaţii contabile şi nevoile lor de informare. “Contabilitatea este utilă prin serviciile pe care le aduce unei varietăţi de subiecte interesate, între care menţionăm: proprietarul întreprinderii, persoanele care lucrează cu întreprinderea, statul şi autorităţile publice, personalul întreprinderii” Pentru a fi utilă pentru utilizatori informaţia contabilă trebuie să îndeplinească anumite atribute denumite caracteristici calitative. Cadrul IASB prevede că cele patru caracteristici calitative principale sunt: inteligibilitatea, relevanţă, credibilitatea şi comparabilitatea.

Informaţiile privind poziţia financiară sunt oferite, în primul rând, de bilanţ, cele privind rezultatul, prin contul de profit şi pierdere, iar informaţiile privind modificările poziţiei financiare prin intermediul unor situaţii distincte.

Poziţia financiară a întreprinderii “este influenţată de resursele economice pe care întreprinderea le controlează, de structura sa financiară, lichiditatea şi solvabilitatea sa, de capacitatea sa de a se adapta schimbărilor mediului în care îşi desfăşoară activitatea”

O întreprindere are o poziţie financiară pozitivă în cazul în care capitalul propriu este mai mare sau cel puţin egal cu datoriile cu valoare economică. Această condiţie indică faptul că întreprinderea, ca subiect de drept, are posibilitatea să plătească obligaţiile faţă de terţi, atât pe parcursul activităţii sale cât şi la lichidarea sa.

Dacă se coboară la nivelul elementelor, adică la structura financiară a ecuaţiei de mai sus, ea exprimă capacitatea unei întreprinderi de a genera licihdităţi şi cvasilichidităţi(echivalente în numerar) într-o anumită perioadă de gestiune denumită exerciţiu financiar. O asemene capacitate se traduce prin lichiditatea şi solvabilitatea întreprinderii, adică puterea de a plăti angajaţii, furnizorii, datoriile faţă de buget şi alte organisme publice.

Pentru dezvăluirea fluxurilor de trezorerie operaţiile economice şi financiare sunt grupate pe următoarele tipuri: investiţii, finanţări şi exploatare.

1.2 Caracteristici calitative ale situaţiilor financiare

Pentru a fi utilă pentru utilizatori informaţia contabilă trebuie să îndeplinească anumite atribute denumite caracteristici calitative. In conformitate cu Cadrul general pentru elaborarea şi prezentarea situaţiilor financiare cele patru caracteristici calitative principale sunt: inteligibilitatea, relevanţă, credibilitatea şi comparabilitatea.

INTELIGIBILITATEA: vizează uşoara înţelegere a informaţiilor de către utilizatori. Informaţiile despre probleme complexe care ar trebui incluse în situaţiile financiare, datorită importanţei lor în luare deciziilor economice, nu trebuie excluse doar pe motivul că ar putea fi dificil de înţeles pentru anumiţi utilizatori

RELEVANŢA: Informaţiile au calitatea de relevanţă dacă vehiculează cunostiinţele necesare luării deciziilor economice de către utilizatori, adică îi ajută pe aceştia să evalueze evenimentele trecute, prezente sau viitoare, confirmând sau corectând evaluărilor lor trecute.

Relevanţa informaţiei este influenţată de natură şi materialitatea sa. Materialiatea vizează pragul de semnificaţie al informaţiei pentru a determina relevanţa lor dacă omisiunea sau declararea lor eronată ar putea influenţa deciziile economice ale utlizatorilor, luate pe bază situaţiilor financiare.

Preview document

Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 1
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 2
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 3
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 4
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 5
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 6
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 7
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 8
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 9
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 10
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 11
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 12
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 13
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 14
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 15
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 16
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 17
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 18
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 19
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 20
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 21
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 22
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 23
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 24
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 25
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 26
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 27
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 28
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 29
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 30
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 31
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 32
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 33
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 34
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 35
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 36
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 37
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 38
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 39
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 40
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 41
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 42
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 43
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 44
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 45
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 46
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 47
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 48
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 49
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 50
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 51
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 52
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 53
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 54
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 55
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 56
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 57
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 58
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 59
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 60
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 61
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 62
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 63
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 64
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 65
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 66
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 67
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 68
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 69
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 70
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 71
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 72
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 73
Situatii Financiare in Companiile de Asigurari - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Situatii Financiare in Companiile de Asigurari
    • ANEXE.doc
    • Situatii financiare in companiile de asigurari.doc
    • SITUATII FINANCIARE.pps
    • Situatii financiare.xls

Alții au mai descărcat și

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Monografia Contabila - Contabilitatea Cheltuielilor si Veniturilor in Unitatile de Invatamant

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Analiza Situatiei Financiare a Firmei

CAPITOLUL I REGULI GENERALE PRIVIND BILANTUL REGLEMENTĂRI CONTABILE din 17 noiembrie 2005 conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice...

Auditarea Situatilor Financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

CAPITOLUL I INSTITUŢIILE PUBLICE I.1. Definirea instituţiilor publice O primă modalitate de definire a instituţiilor publice o prezintă Legea...

Dosar de Audit Curent

CAPITOLUL I ROLUL DOCUMENTELOR IN ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Documentatia in activitatea de audit Pentru a realiza planificarea activitatii de...

PSI Intr-un Depozit En-gross

Capitolul I:Analiza sistemului informational existent privind activitatea intr-un depozit en-gross 1.1. Prezentarea generala a societatii...

Ai nevoie de altceva?