Specificul si Obiectivele Contabilitatii de Gestiune

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Specificul si Obiectivele Contabilitatii de Gestiune.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 5 fisiere doc de 54 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Constantin Rotaru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si cuprins iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere 1
CAPITOLUL I
SPECIFIC AL CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE CALCULAŢIA
COSTURILOR
1.1.Întreprinderea - sferă de acţiune pentru calculaţia costurilor 3
1.2.Definirea calculaţiei costurilor 7
1.3. Sarcinile calculaţiei costurilor 8
1.4. Clasificarea calculaţiilor privind costul producţiei 9
1.5. Cheltuielile care formează costurile 10
1.6. Determinarea rezultatului în contabilitatea de gestiune 11
1.7. Etapele de desfăsurare a lucrărilor de calculaţie a costurilor 13
1.8. Evoluţia de ansamblu a costurilor de producţie 14
CAPITOLUL II
OBIECTIVE GENERALE ALE CONTABILITĂŢII DE GESTIUNE
2.1. Obiectivele generale ale contabilităţii de gestiune 16
2.2. Factorii care determină organizarea contabilităţii de gestiune 17
2.3. Dualismul sistemului contabil 20
2.4. Analiza performanţelor întreprinderii 21
2.5. Asigurarea informaţiilor necesare controlului de gestiune 23
2.6. Ajutor în luarea deciziilor de gestiune 24
2.7 Comparaţie între contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune 25
CAPITILUL III
STUDII DE CAZ
3.1. Prezentarea pe scurt a firmei 29
3.2. Organizarea personalului 30
3.3. Studiul de caz privind metoda pe comenzi 31
3.4. Studiu de caz privind evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu 45
Concluzii 48

Extras din document

Mi-am ales această temă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune” fiind un domeniu care îmi place şi în care eu lucrez şi realizând lucrare de licenţă am considerat că mă va ajuta să-mi aprofundez cunoştinţele.

Calculaţia costurilor orientată spre control şi decizie este una dintre componentele de bază ale mecanismului unei întreprinderi profitabile.

Contabilitatea face legătura dintre activităţile economice şi factorii decizionali. Într-o primă etapă, contabilitatea măsoară activităţile economice, înregistrând datele ce o privesc pentru o utilizare viitoare. În a doua etapă, datele sunt stocate cât timp este necesar, iar apoi prelucrate pentru a deveni informaţii utile. În a treia etapă, informaţiile sunt comunicate, prin intermediul raportărilor, factorilor de decizie. S-ar putea spune că datele brute ce privesc activităţile economice reprezintă un input în sistemul contabil, iar informaţia prelucrată, utilă pentru factorii de decizie, reprezintă output-ul.

Furnizarea de informaţii managementului se realizează cu ajutorul contabilităţii de gestiune. Contabilii de gestiune elaborează sisteme de control intern pentru a mări eficienţa şi a preveni fraudele. Ei contribuie la planificarea, bugetarea şi controlul costurilor.

Lucrarea mea de licenţă ,, Specificul şi obiectivele contabilităţii de gestiune ” este structurată în trei capitole, iar în capitolul întâi voi încerca să prezint specificul contabilităţii de gestiune, ce se referă la calculaţia costurilor în capitolul doi voi prezenta obiective generale ale contabilităţii de gestiune. În capitolul trei ,, Studii de caz” voi prezenta metoda pe comenzii folosită de firma ,, S.C. MAANER SRL şi elaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu.

Contabilitatea interna de gestiune este un mijloc suplimentar de control pentru organul fiscal, dar şi de autocontrol al calculaţiei costurilor de producţie de către managerul firmei.

Contabilitatea analitica şi de gestiune, prin obiectul său de studiu, procedează la cunoaşterea costurilor, studiul lor continuu, analiza şi estimarea evoluţiei lor, oferind informaţiile utile pentru diagnostic, luarea deciziilor şi previzionarea viitorului.

Obiectul şi scopul contabilităţii de gestiune îl reprezintă calcularea costului produselor sau serviciilor realizate în vederea determinarii rezultatelor analitice prin compararea costurilor cu preţurile sau tarifele practicate în scopul obţinerii de profit.

Spre deosebire de contabilitatea financiară care reprezintă modalitatea de măsurare, evaluare, cunoaştere, gestiune şi control a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea desfăşurată, contabilitatea de gestiune este utilă în stabilirea cauzelor de generare a profitului sau de înregistrare a pierderii. O contabilitate de gestiune bine organizată va ajuta să analizăm costurile şi rezultatele activităţii desfăşrate astfel încât să luăm măsuri eficiente de creştere a profitabilitaţii activităţii firmei pe care o reprezentaţi.

Din punct de vedere fiscal, contabilitatea de gestiune are rolul de a identifica şi de a justifica necesitatea efectuării cheltuielilor aferente veniturilor înregistrate în contabilitatea financiară, astfel încât acestea să fie încadrată la cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal la determinarea profitului impozabil.

In functie de specificul activitatii desfasurate (productie, comert, prestari de servicii, etc.), contabilitatea de gestiune asigură:

- înregistrarea operaţiilor privind colectarea şi repartizarea cheltuielilor pe destinaţii, pe activitati, secţii, faze de fabricaţie, centre de costuri, centre de profit;

- calculul costului de achiziţie, de productie, de prelucrare al bunurilor intrate sau obţinute, al lucrarilor executate, al serviciilor prestate, al producţiei în curs de execuţie, al imobilizărilor în curs etc.

Contabilitatea de gestiune ne furnizeaza urmatoarele informatii necesare elaborarii de rapoarte şi analize interne utilizate de managementul firmei în luarea deciziilor pentru gestionarea eficientă a patrimoniului:

- informatii legate de costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor, pentru firmele care desfasoară activităţi de productie, prestari de servicii;

- informatii legate de costul bunurilor vândute pentru firmele care desfăşoară activitate de comert;

- informaţii care stau la baza bugetării şi controlului activităţii de exploatare;

- informaţii necesare analizelor financiare în vederea fundamentării deciziilor manageriale privind conducerea activităţii interne;

- diverse informaţii impuse de realizarea unui management performant.

Fisiere in arhiva (5):

 • Specificul si Obiectivele Contabilitatii de Gestiune
  • Bibliografie.doc
  • coperta.doc
  • cuprins.doc
  • lucrare de licenta.doc
  • ~$operta.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ din BUCUREŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE