Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC

Licență
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 11786
Mărime: 238.96KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tegledi Monica

Cuprins

Introducere 5

Capitolul 1. Aspecte generale privind stocurile 6

1.1 Definirea şi clasificarea stocurilor 6

1.2 Importanţa contabilităţii stocurilor şi a producţiei in curs de execuţie 9

1.3 Metode de evaluare a stocurilor 11

1.4 Documentele utilizate pentru evidenţa stocurilor 16

Capitolul 2. Analiza stocurilor la SC ADRIANA BOLGIU SNC 20

2.1 Prezentarea generală a SC ADRIANA BOLGIU SNC şi descrierea gamei de produse 20

2.2 Studiu de caz la SC ADRIANA BOLGIU SNC 24

2.3 Analiza stocurilor de materii prime şi materiale şi calculul indicatorilor 31

2.4 Tabloul soldurilor de gestiune 39

Concluzii şi propuneri 45

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea s-a afirmat ca sistem de cunoaştere şi gestiune a resurselor şi rezultatelor pe entităţi. Ea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor economice separate pe entităţi distincte.

Din structura tipurilor de entităţi contabile, întreprinderea reprezintă sfera de acţiune în limitele căreia contabilitatea (ca instrument informaţional şi de gestiune) capătă forma completă de reprezentare şi control asupra constituirii şi utilizării resurselor. La acest nivel organizatoric se realizează în forma cea mai deplină activitatea de producţie a bunurilor, de prestare a serviciilor, de circulaţie a mărfurilor, a titlurilor de valoare şi a instrumentelor de plată.

Contabilitatea analitică a stocurilor este obiectul contabilităţii de gestiune în care stocurile trebuie evidenţiate potrivit criteriului fizic pe gestiuni şi în cadrul acestora pe sortimente potrivit normelor elaborate de fiecare întreprindere.

Această lucrare numită Studiu de caz privind Contabilitatea stocurilor la SC ADRIANA BOLGIU SNC este alcătuită din două capitole, unul în care se prezintă noţiunile teoretice privind contabilitatea stocurilor şi celălalt capitol în care s-a realizat studiul de caz la SC ADRIANA BOLGIU SNC – parte practică.

Primul capitol numit Aspecte generale privind stocurile este împărţit în patru subcapitole. În acest capitol sunt definite şi clasificate stocurile în funcţie de mai multe criterii, este prezentată importanţa contabilităţii stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie, sunt prezentate metodele de evaluare a stocurilor (evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniu, evaluarea stocurilor cu ocazia inventarierii, evaluarea stocurilor la întocmirea bilanţului contabil şi evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu – CMP, FIFO, LIFO, metoda costului standard şi metoda preţului cu amănuntul) şi sunt descrise documentele utilizate pentru evidenţa stocurilor.

Al doilea capitol numit Analiza stocurilor la SC ADRIANA BOLGIU SNC este şi el alcătuit tot din patru subcapitole. Acest capitol conţine prezentarea generală a SC ADRIANA BOLGIU SNC şi descrierea gamei de produse, studiul de caz privind stocurile la SC ADRIANA BOLGIU SNC, analiza stocurile de materii prime şi materiale (viteza de rotaţie a stocurilor ş.a.), prezentarea, calculul şi interpretarea indicatorilor de structură (rata activelor circulante, rata stocurilor) şi de lichiditate (indicatorul lichidităţii generale, indicatorul lichidităţii imediate şi indicatorul lichidităţii la vedere) şi prezentarea şi interpretarea tablourile soldurilor intermediare de gestiune pe trei ani.

Capitolul 1. Aspecte generale privind stocurile

1.1 Definirea şi clasificarea stocurilor

Stocurile şi producţia în curs de execuţie cuprind acele bunuri şi servicii destinate a fi utilizate în procesul de producţie, a fi vândute, precum şi produsele rezultate din prelucrare şi producţia în curs de execuţie.

Spre deosebire de imobilizări, stocurile şi producţia în curs de execuţie se consumă, de regulă, la prima lor utilizare, în procesul de producţie, schimbându-şi forma pe măsură ce parcurg fazele procesului tehnologic

Stocurile, sub aspectul gestionării, se pot grupa în stocuri şi producţia în curs de execuţie, ambele fiind considerate active circulante materiale. Comisia Internaţională a Standardelor Contabile (I.A.S.C.), în norma de contabilitate IAS 2 „Stocurile” aplicată începând cu 01.01.1976 şi revizuită în anul 1993 defineşte stocurile ca fiind un element de activ, iar costul de achiziţie al acestora cuprinde preţul de cumpărare, taxele vamale şi alte taxe nerecuperabile, cheltuielile de transport-aprovizionare. Stocurile pot fi:

- Bunuri achiziţionate în scopul revânzării ( marfa cumpărată de un comerciant cu amănuntul şi destinată revânzării ) sau orice altă achiziţie având acest scop;

- Bunuri finite sau în curs de execuţie fabricate de întreprindere;

- Materii prime, materiale, utilităţi ce urmează a fi folosite în procesul de producţie;

- Costul serviciului pentru care întreprinderea nu a recunoscut încă venitul aferent, în cazul prestărilor de servicii.

Preview document

Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 1
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 2
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 3
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 4
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 5
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 6
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 7
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 8
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 9
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 10
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 11
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 12
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 13
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 14
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 15
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 16
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 17
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 18
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 19
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 20
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 21
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 22
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 23
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 24
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 25
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 26
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 27
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 28
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 29
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 30
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 31
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 32
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 33
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 34
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 35
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 36
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 37
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 38
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 39
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 40
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 41
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 42
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 43
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 44
Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Studiu de Caz Privind Contabilitatea Stocurilor la SC Adriana Bolgiu SNC.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Informational Contabil pentru Evidenta Stocurilor la SC Medica SA Bacau

Introducere Tehnologia informaţiei a cunoscut în ultimii ani un avânt considerabil. Fără nici o îndoială, domeniile cu cele mai revoluţionare...

Contabilitatea stocurilor și a producției în curs de execuție

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Contabilitatea stocurilor de mărfuri la o entitate economică

CAPITOLUL I STUDIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIUL CONTABILITĂŢII STOCURILOR DE MARFURI. CADRUL ECONOMIC GENERAL. 1.1. Aria de definire şi...

Flux Informational privind Stocurile de Produse Finite in Organizatiile Informatizate

CAP. I. STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND APLICAŢIA SGPF (Sistemul de gestiune al produselor finite) 1.1. Rolul şi importanţa studiilor de...

Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor. Evaluare, Recunoastere si Tratamente Contabile

PARTEA I - Cadrul conceptual legislativ de raportare finaciara asociat stocurilor Cap I - - Istoric privind evolutia raportarii stocurilor...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile

I N T R O D U C E R E Motivaţia înfiinţării, organizării şi funcţionării unei întreprinderi este dată de cererea de produse şi servicii care se...

Contabilitatea Stocurilor

1.Scurt istoric al firmei Întreprinderea "MECANICA FINA" este reprezentativa pentru sectorul de industrie pe care îl reprezinta. În 1923, prin...

Contabilitatea stocurilor de materii prime, materiale și producție în curs de execuție

Introducere De la începuturile ei, contabilitatea a avut ca sarcini principale clasarea, ordonarea, evaluarea și înregistrarea în etalon valoric a...

Ai nevoie de altceva?