Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 103 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Popa Paliu Lucia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere. 2
1. Prezentarea generală a S.C. Minprest Serv S.A. 3
1.1.Structura organizatorică şi obiectul de activitate al S.C. Minprest Serv S.A. 3
1.2.Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari la S.C. Minprest Serv S.A. 8
1.3.Implicaţiile modificării drepturilor cuvenite personalului asupra evoluţiei patrimoniale la S.C. Minprest Serv S.A. 14
2. Organizarea evidenţei operative a muncii prestate şi a evidenţei sintetice a drepturilor cuvenite personalului la S.C. Minprest Serv S.A. 15
2.1.Aspecte generale privind sistemul de salarizare în ţara noastră. 15
2.2.Modalităţile de calculare a salariilor şi a altor drepturi de personal. 25
2.3.Organizarea evidenţei operative a muncii prestate de salariaţi. 34
2.4.Contabilitatea datoriilor şi creanţelor în legătura cu personalul. 35
2.4.1.Structura datoriilor şi creanţelor faţă de personal pentru munca prestată. 35
2.4.2.Operaţii economice privind datoriile şi creanţele faţă de personal pentru munca prestata. 40
2.4.3.Evidenţa indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de munca. 46
2.4.4.Contabilitatea sumelor repartizate personalului din profitul unităţii patrimoniale. 49
3. Studiu de caz privind contabilitatea drepturilor de personal la S.C. Minprest Serv S.A. 51
3.1.Determinarea salariilor şi a altor drepturi de personal la S.C. Minprest Serv S.A. 51
3.2.Monografia contabilă a drepturilor cuvenite personalului pentru munca prestată la S.C. Minprest Serv S.A. 54
3.3.Monografie contabilă privind drepturile cuvenite personalului aflat în incapacitate temporară de muncă la S.C. Minprest Serv S.A . 64
3.4.Monografie contabilă a sumelor repartizate din profitul unităţii la S.C. Minprest Serv S.A. 67
3.5.Concluzii si propuneri. 69
Anexe. 73
Bibliografie. 103

Extras din document

PREZENTAREA GENERALA A “S.C. MINPREST SERV S.A.” ROVINARI

1.1. Structura organizatorică si obiectul de activitate al S.C. MINPREST SERV S.A. Rovinari

S.C. Minprest Serv S.A. Rovinari este înregistrată la Registrul Comerţului Gorj sub nr. J18/298/2002, are Codul Unic de înregistrare RO 14814483 şi sediul în Oraşul Rovinari, Cartier Vârţ nr. 97, Jud. Gorj.

S-a constituit ca Societate Comercială în anul 2002, în baza articolului nr. 2 din Hotărârea nr. 7/25.07.2002 a Adunării Generale a Acţionarilor din cadrul Companiei -Naţionale a Lignitului Oltenia S.A., prin externalizarea serviciilor auxiliare din cadrul fostei CNL Oltenia S.A. Târgu Jiu, iar prin protocolul 1305/2002, s-a stipulat ca societatea înfiinţată să asigure în exclusivitate serviciile anexe activităţii miniere pentru o perioadă de minim 5 ani.

În conformitate cu prevederile art 15 din HG 103/2004, privind unele măsuri de restructurarea activităţii de producere a energiei electrice şi termice pe bază de lignit, societăţile comerciale înfiinţate prin actul normativ menţionat, au preluat toate obligaţiile minelor, carierelor şi Exploatărilor Miniere divizate din CNLOltenia S.A. Târgu Jiu şi integrate în entităţile nou create (CE Turceni, CE Rovinari, CE Craiova), inclusiv obligaţii ce decurg din protocolul menţionat.

Societatea cuprinde şase secţii de prestări servicii:

- Secţia Rovinari (sediu Rovinari, Cartier Vârţ nr. 97, Jud.Gorj), care prestează serviciile auxiliare pentru Complexul Energetic Rovinari;

- Secţia Roşia (sediu Rovinari, Cartier Vârţ nr. 97, Jud.Gorj), care prestează serviciile auxiliare pentru Exploatarea Minieră Roşia;

- Secţia Motru (sediu Motru, str.Tineretului, bl. 19, et. 3, Jud.Gorj), care prestează serviciile auxiliare pentru Exploatarea Minieră de Cariere Motru şi Exploatarea Minieră de Subteran Motru;

- Secţia Jilţ (sediu Mătăsari, incintă Cariera Jilţ Sud, Jud. Gorj) care prestează serviciile auxiliare pentru Complexul Energetic Turceni;

- Secţia Berbeşti (sediu Oraş Berbeşti, Jud. Vâlcea), care prestează serviciile auxiliare pentru Exploatarea Minieră Berbeşti şi Complexul Energetic Craiova ;

- Secţia Mehedinţi (sediu în Valea Copcii, Jud. Mehedinţi) care prestează serviciile auxiliare pentru Exploatarea Minieră Mehedinţi şi Mina Zegujani.

S.C. Minprest Serv S.A. este o companie dinamică, mereu în căutarea îmbunătăţirii serviciilor oferite clienţilor. Principalul obiectiv de activitate îl constituie întreţinerea şi curăţenia spaţiilor interioare şi exterioare, precum şi:

- producerea şi distribuirea agentului termic şi apei calde;

- deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia;

- stingerea incendiilor;

- întreţinere şi reparaţii linii C.F.R.

1. Întreţinerea şi curăţarea spaţiilor interioare şi exterioare

Pentru a oferi servicii de calitate clienţilor s-au achiziţionat dispozitive şi tehnici de lucru moderne şi s-au încheiat contracte de furnizare pentru produsele necesare desfăşurării activităţii cu distribuitori ai unor firme din ţară. Toate materialele folosite de firma sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi sunt produse de mari firme, recunoscute în domeniu prin calitatea lor.

2. Deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia

Pentru serviciile de deratizare,dezinfecţie şi dezinsecţie societatea are toate autorizaţiile necesare (Direcţia Fitosanitara, Protecţia Mediului) pentru utilizarea substanţelor toxice ce fac parte din grupa III şi IV de toxicitate şi personal atestat.

3. Stingerea incendiilor

Serviciile de stingerea incendiilor sunt oferite de formaţii de pompieri civili alcătuite din personal calificat, bine pregătit, capabil să intervină în situaţii dificile, laureaţi la ,, Concursurile profesionale ale pompierilor civili”

4. Producerea şi distribuirea agentului termic şi apei calde

În vederea desfăşurării în condiţii de siguranţă a activităţii de producere şi distribuirea a agentului termic şi a apei calde, societatea este autorizată ISCIR.

De asemenea personalul este autorizat pentru supravegherea lucrărilor la instalaţiile mecanice sub presiune şi instalaţiile de ridicat.

5. Întreţinere şi reparaţie linii căi ferate

În ceea ce priveşte activitatea în domeniul feroviar societatea este autorizată ca furnizor feroviar pentru:

- construcţii,reparaţii şi întreţinere clădiri cu specific feroviar, inclusiv instalaţiile aferente (exclusiv cele de gaze naturale);

- reparaţii şi întreţinere linii căi ferate, în execuţie manuală, fără sudarea şinelor;

- lucrări în zona de protecţie şi siguranţă a căii (defrişări, decolmatări);

- salubrizare vagoane de călători.

Pentru segmentul ,,reparaţii şi întreţinere CF, în execuţie manuală fără sudare şinelor“societatea deţine agrement tehnic şi este în curs de obţinere şi pentru celelalte activităţi. Manevra feroviară este de asemenea un sector prioritar pentru care societatea are autorizaţie conform reglementărilor în vigoare.

Personalul ce activează în acest domeniu este calificat şi autorizat pentru prestarea următoarelor activităţi :

- mecanic locomotivă, ajutor mecanic locomotivă, şef manevră, manevrant;

- responsabil cu organizarea şi conducerea operaţiunilor de manevră şi siguranţa circulaţiei;

- consilier de siguranţă pentru transportul feroviar al mărfurilor periculoase ce se impun acestei categorii de activităţi,precum şi autorizaţiile de furnizor feroviar,manevră feroviară;

În afară de aceste servicii principale, societatea mai prestează următoarele:

- defrişări şi curăţire benzi;

- manipulare materiale în depozite;

- servicii de spălare a hainelor, articoleleor textile şi servicii de călcat.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari.doc

Alte informatii

Aceasta lucrare de licenta a fost prezentata la Universitatea "Constantin Brancusi" Tg-Jiu ,specializarea contabilitate si informatica de gestiune