Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 16521
Mărime: 3.11MB (arhivat)
Publicat de: Voicu Codreanu
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Popa Paliu Lucia
Aceasta lucrare de licenta a fost prezentata la Universitatea "Constantin Brancusi" Tg-Jiu ,specializarea contabilitate si informatica de gestiune

Cuprins

 1. Introducere. 2
 2. 1. Prezentarea generală a S.C. Minprest Serv S.A. 3
 3. 1.1.Structura organizatorică şi obiectul de activitate al S.C. Minprest Serv S.A. 3
 4. 1.2.Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari la S.C. Minprest Serv S.A. 8
 5. 1.3.Implicaţiile modificării drepturilor cuvenite personalului asupra evoluţiei patrimoniale la S.C. Minprest Serv S.A. 14
 6. 2. Organizarea evidenţei operative a muncii prestate şi a evidenţei sintetice a drepturilor cuvenite personalului la S.C. Minprest Serv S.A. 15
 7. 2.1.Aspecte generale privind sistemul de salarizare în ţara noastră. 15
 8. 2.2.Modalităţile de calculare a salariilor şi a altor drepturi de personal. 25
 9. 2.3.Organizarea evidenţei operative a muncii prestate de salariaţi. 34
 10. 2.4.Contabilitatea datoriilor şi creanţelor în legătura cu personalul. 35
 11. 2.4.1.Structura datoriilor şi creanţelor faţă de personal pentru munca prestată. 35
 12. 2.4.2.Operaţii economice privind datoriile şi creanţele faţă de personal pentru munca prestata. 40
 13. 2.4.3.Evidenţa indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de munca. 46
 14. 2.4.4.Contabilitatea sumelor repartizate personalului din profitul unităţii patrimoniale. 49
 15. 3. Studiu de caz privind contabilitatea drepturilor de personal la S.C. Minprest Serv S.A. 51
 16. 3.1.Determinarea salariilor şi a altor drepturi de personal la S.C. Minprest Serv S.A. 51
 17. 3.2.Monografia contabilă a drepturilor cuvenite personalului pentru munca prestată la S.C. Minprest Serv S.A. 54
 18. 3.3.Monografie contabilă privind drepturile cuvenite personalului aflat în incapacitate temporară de muncă la S.C. Minprest Serv S.A . 64
 19. 3.4.Monografie contabilă a sumelor repartizate din profitul unităţii la S.C. Minprest Serv S.A. 67
 20. 3.5.Concluzii si propuneri. 69
 21. Anexe. 73
 22. Bibliografie. 103

Extras din licență

PREZENTAREA GENERALA A “S.C. MINPREST SERV S.A.” ROVINARI

1.1. Structura organizatorică si obiectul de activitate al S.C. MINPREST SERV S.A. Rovinari

S.C. Minprest Serv S.A. Rovinari este înregistrată la Registrul Comerţului Gorj sub nr. J18/298/2002, are Codul Unic de înregistrare RO 14814483 şi sediul în Oraşul Rovinari, Cartier Vârţ nr. 97, Jud. Gorj.

S-a constituit ca Societate Comercială în anul 2002, în baza articolului nr. 2 din Hotărârea nr. 7/25.07.2002 a Adunării Generale a Acţionarilor din cadrul Companiei -Naţionale a Lignitului Oltenia S.A., prin externalizarea serviciilor auxiliare din cadrul fostei CNL Oltenia S.A. Târgu Jiu, iar prin protocolul 1305/2002, s-a stipulat ca societatea înfiinţată să asigure în exclusivitate serviciile anexe activităţii miniere pentru o perioadă de minim 5 ani.

În conformitate cu prevederile art 15 din HG 103/2004, privind unele măsuri de restructurarea activităţii de producere a energiei electrice şi termice pe bază de lignit, societăţile comerciale înfiinţate prin actul normativ menţionat, au preluat toate obligaţiile minelor, carierelor şi Exploatărilor Miniere divizate din CNLOltenia S.A. Târgu Jiu şi integrate în entităţile nou create (CE Turceni, CE Rovinari, CE Craiova), inclusiv obligaţii ce decurg din protocolul menţionat.

Societatea cuprinde şase secţii de prestări servicii:

- Secţia Rovinari (sediu Rovinari, Cartier Vârţ nr. 97, Jud.Gorj), care prestează serviciile auxiliare pentru Complexul Energetic Rovinari;

- Secţia Roşia (sediu Rovinari, Cartier Vârţ nr. 97, Jud.Gorj), care prestează serviciile auxiliare pentru Exploatarea Minieră Roşia;

- Secţia Motru (sediu Motru, str.Tineretului, bl. 19, et. 3, Jud.Gorj), care prestează serviciile auxiliare pentru Exploatarea Minieră de Cariere Motru şi Exploatarea Minieră de Subteran Motru;

- Secţia Jilţ (sediu Mătăsari, incintă Cariera Jilţ Sud, Jud. Gorj) care prestează serviciile auxiliare pentru Complexul Energetic Turceni;

- Secţia Berbeşti (sediu Oraş Berbeşti, Jud. Vâlcea), care prestează serviciile auxiliare pentru Exploatarea Minieră Berbeşti şi Complexul Energetic Craiova ;

- Secţia Mehedinţi (sediu în Valea Copcii, Jud. Mehedinţi) care prestează serviciile auxiliare pentru Exploatarea Minieră Mehedinţi şi Mina Zegujani.

S.C. Minprest Serv S.A. este o companie dinamică, mereu în căutarea îmbunătăţirii serviciilor oferite clienţilor. Principalul obiectiv de activitate îl constituie întreţinerea şi curăţenia spaţiilor interioare şi exterioare, precum şi:

- producerea şi distribuirea agentului termic şi apei calde;

- deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia;

- stingerea incendiilor;

- întreţinere şi reparaţii linii C.F.R.

1. Întreţinerea şi curăţarea spaţiilor interioare şi exterioare

Pentru a oferi servicii de calitate clienţilor s-au achiziţionat dispozitive şi tehnici de lucru moderne şi s-au încheiat contracte de furnizare pentru produsele necesare desfăşurării activităţii cu distribuitori ai unor firme din ţară. Toate materialele folosite de firma sunt avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi sunt produse de mari firme, recunoscute în domeniu prin calitatea lor.

2. Deratizarea, dezinfecţia şi dezinsecţia

Pentru serviciile de deratizare,dezinfecţie şi dezinsecţie societatea are toate autorizaţiile necesare (Direcţia Fitosanitara, Protecţia Mediului) pentru utilizarea substanţelor toxice ce fac parte din grupa III şi IV de toxicitate şi personal atestat.

3. Stingerea incendiilor

Serviciile de stingerea incendiilor sunt oferite de formaţii de pompieri civili alcătuite din personal calificat, bine pregătit, capabil să intervină în situaţii dificile, laureaţi la ,, Concursurile profesionale ale pompierilor civili”

4. Producerea şi distribuirea agentului termic şi apei calde

În vederea desfăşurării în condiţii de siguranţă a activităţii de producere şi distribuirea a agentului termic şi a apei calde, societatea este autorizată ISCIR.

De asemenea personalul este autorizat pentru supravegherea lucrărilor la instalaţiile mecanice sub presiune şi instalaţiile de ridicat.

5. Întreţinere şi reparaţie linii căi ferate

În ceea ce priveşte activitatea în domeniul feroviar societatea este autorizată ca furnizor feroviar pentru:

- construcţii,reparaţii şi întreţinere clădiri cu specific feroviar, inclusiv instalaţiile aferente (exclusiv cele de gaze naturale);

- reparaţii şi întreţinere linii căi ferate, în execuţie manuală, fără sudarea şinelor;

- lucrări în zona de protecţie şi siguranţă a căii (defrişări, decolmatări);

- salubrizare vagoane de călători.

Pentru segmentul ,,reparaţii şi întreţinere CF, în execuţie manuală fără sudare şinelor“societatea deţine agrement tehnic şi este în curs de obţinere şi pentru celelalte activităţi. Manevra feroviară este de asemenea un sector prioritar pentru care societatea are autorizaţie conform reglementărilor în vigoare.

Personalul ce activează în acest domeniu este calificat şi autorizat pentru prestarea următoarelor activităţi :

- mecanic locomotivă, ajutor mecanic locomotivă, şef manevră, manevrant;

- responsabil cu organizarea şi conducerea operaţiunilor de manevră şi siguranţa circulaţiei;

- consilier de siguranţă pentru transportul feroviar al mărfurilor periculoase ce se impun acestei categorii de activităţi,precum şi autorizaţiile de furnizor feroviar,manevră feroviară;

În afară de aceste servicii principale, societatea mai prestează următoarele:

- defrişări şi curăţire benzi;

- manipulare materiale în depozite;

- servicii de spălare a hainelor, articoleleor textile şi servicii de călcat.

Preview document

Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 1
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 2
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 3
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 4
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 5
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 6
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 7
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 8
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 9
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 10
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 11
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 12
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 13
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 14
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 15
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 16
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 17
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 18
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 19
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 20
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 21
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 22
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 23
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 24
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 25
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 26
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 27
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 28
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 29
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 30
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 31
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 32
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 33
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 34
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 35
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 36
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 37
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 38
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 39
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 40
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 41
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 42
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 43
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 44
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 45
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 46
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 47
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 48
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 49
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 50
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 51
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 52
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 53
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 54
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 55
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 56
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 57
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 58
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 59
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 60
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 61
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 62
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 63
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 64
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 65
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 66
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 67
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 68
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 69
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 70
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 71
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 72
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 73
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 74
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 75
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 76
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 77
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 78
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 79
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 80
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 81
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 82
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 83
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 84
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 85
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 86
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 87
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 88
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 89
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 90
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 91
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 92
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 93
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 94
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 95
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 96
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 97
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 98
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 99
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 100
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 101
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 102
Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari - Pagina 103

Conținut arhivă zip

 • Studiu Privind Contabilitatea Drepturilor de Personal la SC Minprest Serv SA Rovinari.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea decontării cu salariații

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Sistem Informatic Pentru Evidența Contractelor la o Firmă

Activitatea economică reprezintă un domeniu fundamental pentru existenţa societăţii omeneşti, pentru ameliorarea continuă a condiţiei umane. Omul...

Contabilitatea decontărilor cu angajații asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Contabilitatea este ştiinţa care observă şi cuantifică în limbaj cifric existentul şi mişcările produse în structura patrimoniului,...

Posibilități de automatizare a calculului și contabilității salariilor - Ema SA Piatra Neamț

CAPITOLUL I STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC AL SOCIETĂŢII Dezvoltarea producţiei de mărfuri în condiţiile de piaţă a făcut necesară crearea unor...

Contabilitatea Salariilor și Studiu de Caz la SC Liliacul SA

INTRODUCERE Începând cu data de 1 ianuarie 2005 a intrat în vigoare, în România, un nou sistem de impunere a veniturilor din salarii, respectiv...

Organizarea evidenței și contabilității salariilor la SC Turism Banatul SA

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilităţii 82/1991 obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii revine: regiilor autonome,...

Contabilitatea Salariilor - SC CETA SA

CAPITOLUL 1 : PREZENTAREA SOCIETATII C.E.T.A. S.A. Societatea C.E.T.A. S.A. (Compania de expeditii si transport auto) a fost infiintata la 27...

Contabilitatea salariilor și a contribuțiilor asupra acestora, cu exemplificare la SC Jolidon Import Export SRL

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. JOLIDON IMPORT EXPORT S.R.L. ŞI A ACTIVITĂŢII ACESTEIA 1.1 ASPECTE GENERALE DESPRE FIRMĂ...

Ai nevoie de altceva?