Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 20157
Mărime: 97.44KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ghintuiala Georgeta

Cuprins

Capitolul I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE

1.1 Delimitări şi structuri privind decontările cu terţii 4

1.2 Principalele obiective ale contabilităţii decontărilor datoriilor şi creanţelor comerciale

1.3 Definirea şi structura decontărilor datoriilor şi creanţelor comerciale

Concluzii

CapitolulII CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND DATORIILE

SI CREANTELE COMERCIALE

2.1 Organizaea contabilităţii datoriilor şi creanţelor comerciale dependente de formele de aprovizionare şi desfacere

2.2 Contabilitatea datoriilor şi creanţelor comerciale în funcţie de instrumentele de plată folosite

2.3 Dependenţa organizării contabilităţii datoriilor şi creanţelor comerciale ale unităţii economice pe profilul de activitate

2.4 Contabilitatea decontărilor privind datoriile comerciale

2.5 Contabilitatea decontărilor privind creanţele comerciale

2.6 Recunoaşterea şi evaluarea datoriilor şi creanţelor comerciale

Capitolul III ANALIZA DECONTĂRILOR DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE

STUDIU DE CAZ – efectuat la S.C.CASA NOASTRA S.R.L.

3.1 Particularităţi privind activitatea şi organizarea contabilităţii la SC la S.C.CASA NOASTRA SRL

3.2 Modelare conceptuală privitoare la maximizarea creanţelor şi minimizarea duratei de încasare a clienţilor

3.3 Analiza decontărilor datoriilor şi creanţelor comerciale.

3.4 Analiza indicatorilor de lichiditate si echilibru financiar 57

Bibliografie 59

Extras din document

CAPITOLUL I

NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE

DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE

Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice, ştiinţifice şi practice sunt fără sfârşit atât în ceea ce priveşte cuprinderea fenomenelor economice cât şi al modului în care ele sunt sistematizate, prelucrate şi prezentate, astfel că despre ea nu poţi să pretinzi că ştii totul. Intreprinderile, instituţiile şi toate persoanele juridice din întreaga lume întocmesc „Situaţii financiare” pentru a fi prezentate utilizatorilor externi, proprietarilor, administratorilor, organelor fiscale, după o metodologie unică oferită cu generozitate de contabilitate.

Importanţa contabilităţii în economia modernă este evidentă. Aşa se face că următoarele organisme , şi reglementări ale acestora pe măsură, se ocupă de organizarea şi funcţionarea contabilităţii:

- IASB – Comitetul pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate;

- IFRIC – Comitetul Permanent pentru Interpretarea Srandardelor;

- Sistemul de conturi „SEC – 95”;

- Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene nr.1605/2002;

- International Financiar Reparting Standard – Standardele Internaţionale de Raportare Financiare (IFRS),denumite pana in anul 2003, Standardele

Internationale de Contabilitate(IAS)

- Proceduri operaţionale – „IFRIC” – emise de Comitetul permanent pentru Interpretarea Standardelor Contabile.

Legislaţia românească este armonizată cu reglementările europene, sarcinile şi obiectivele fiind foarte mari, poate mai puţin realizările efective din practica economică şi unele reglementări ale organelor abilitate cu dezvoltarea ei.

Obiectul contabilităţii este foarte clar exprimat prin Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată în anul 2006, art.2, precizează: „Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor fizice şi juridice trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.”

Organizarea contabilă şi asigurarea funcţionării ei corespunzător pretenţiilor europene este atributul fiecărei persoane juridice deţinătoare şi administrator de patrimoniu, iniţiatoare şi decizionară de acte comerciale, economice şi băneşti (pentru că Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată 2006, art.1), contabilitatea nu trebuie confundată sau redusă la întocmirea şi clasarea de documente şi alte înscrisuri, ci conturarea şi respectarea unor concepţii şi politicii care să asigure conducerea financiară a intreprinderilor şi instituţiilor, intr-o manieră care să corespundă exigenţelor acutuale: integrarea europeană, libera circulaţie a bunurilor şi a banilor, transparenţa în utilizarea resurselor şi a fondurilor comunitare, întărirea capacităţii de rezilenţă financiară într-o economie concurenţială şi plină de obstacole. Potrivit prevederilor Regulamentului Financiar al Uniunii Europene nr.1605/2002 (ar.203, 204) contabilitatea oricărei entităţi cu personalitate juridică funcţionează după anumite pricipii şi reguli (politici) contabile care îşi au originea în convenţia evaluării, conform căreia exprimarea monetară corectă este regula de fier a contabilităţii.

1.1 Delimitări şi structuri privind decontările cu terţii

Contabilitatea terţilor asigură evidenţa datoriilor (obligaţiilor) şi creanţelor (drepturilor) unităţii patrimoniale în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, unităţile din cadrul grupului, asociaţii, acţionarii, diverşi debitori şi creditori şi alte persoane fizice sau juridice. Relaţiile economico-financiare cu partenerii săi sunt evidenţiate în contabilitate prin utilizarea clasei conturilor de terţi (clasa 4). Din operaţiile ce privesc relaţiile menţionate, contabilitatea financiară a intreprinderii, înregistrează atât obligaţiile cât şi drepturile. Operaţiile economico-financiare generează, pe de o parte, dreptul de încasare sau creanţe pe seama terţilor şi, pe de altă parte, generează obligaţii de plată sau datorii faţă de terţi.

Creanţele reprezintă drepturile băneşti ale intreprinderii rezultate din vânzarea de bunuri, efectuarea de servicii, achitarea în plus a unor impozite, decontarea curentă de grup, participaţie sau asociaţie de capital, precum şi de regularizare între exerciţiile financiare.

Datoriile reprezintă obligaţiile băneşti ale intreprinerii faţă de terţe persoane fizice sau juridice, private sau publice, rezultate din primirea de bunuri, prestarea de servicii, remunerarea muncii, impozite, taxe, contribuţii, decontări curente de grup, participaţie sau asociaţie de capital, precum şi de regularizare între exerciţiile financiare.

Evidenţierea efectivă a creanţelor şi datoriilor se înregistrează în baza documentelor justificative (factură, chitanţă, ştat de plată, decont, listă de avans). Dacă operaţiunea are loc înainte ca documentul justificativ să fi sosit sau înainte ca acesta să fie întocmit, atunci înregistrarea se va face în conturile de aşteptare “Furnizori-facturi nesosite”(408) şi “Clienţi-facturi de întocmit”(418) până la apariţia documentului, când va avea loc transferul în conturile de creanţă sau de datorii, regularizările corespunzătoare. Avansurile acordate furnizorilor pentru livrări de bunuri, executări de bunuri şi prestaţii de servicii care urmează a fi primite se înregistrează în contabilitate în contul “ Furnizori-debitori” (409), iar pentru contabilitatea avansurilor primite de la clienţi se foloseşte contul “Clienţi-creditori”(419).

Preview document

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 1
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 2
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 3
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 4
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 5
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 6
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 7
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 8
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 9
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 10
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 11
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 12
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 13
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 14
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 15
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 16
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 17
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 18
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 19
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 20
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 21
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 22
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 23
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 24
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 25
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 26
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 27
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 28
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 29
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 30
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 31
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 32
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 33
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 34
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 35
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 36
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 37
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 38
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 39
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 40
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 41
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 42
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 43
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 44
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 45
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 46
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 47
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 48
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 49
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 50
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 51
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 52
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 53
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 54
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 55
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 56
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 57
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 58
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 59
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 60
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 61
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 62
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 63
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 64
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 65
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 66
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 67
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 68
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 69
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 70
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 71
Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • Studiu privind Contabilitatea si Analiza Datoriilor si Creantelor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea în contabilitate a elementelor de natura activelor - studiu de caz la SC Eurolil SRL

Introducere Această lucrare reprezintă o modalitate de prezentare concretă a aspectelor teoretice și practice pe care le ridică evaluarea în...

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea Datoriilor

INTRODUCERE Contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde in plan informational si decizional la problematica gestiunii miscarilor de valori...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Contabilitatea Datoriilor Financiare și Analiza Lor

Introducere Făgăduiala e o datorie curată. D. Cantemir În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie...

Evaluearea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

Capitolul 1. Introducere Realizarea operatiilor specifice activitatii de exploatare impun ca entitatea sa se angreneze in mediul economico-social...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Pentru desfãşurarea operaţiilor specifice activitǎţii de exploatare este necesar ca întreprinderea sǎ intre în relaţii cu diverse...

Contabilitatea Decontărilor cu Clienții și Furnizorii

INTRODUCERE Practica contabilă a oricărei economii de piaţă nu poate fi concepută fără utilizarea unor principii de bază. În acest sens se are în...

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul

INTRODUCERE Studiul disciplinei ,,Bazele contabilităţii” îşi propune introducerea elementelor de bază ale contabilităţii la nivelul firmei....

Aspecte teoretice și practice privind decontările cu furnizorii la SC Pinminox SRL

INTRODUCERE Activitatea societăţilor comerciale indiferent de specificul profitului fiecăreia se bazează pe relaţiile cu furnizorii, clienţii,...

Organizarea evidenței operative și evidenței contabile

ROLUL ŞI IMPORTANŢA RELAŢIILOR COMERCIALE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Definirea noţiunii de comerţ. Actele şi faptele de comerţ În general, în...

Ai nevoie de altceva?