Studiu Privind Decontarea si Inregistrarea in Contabilitate a Impozitelor Directe la Constructorul SCM Craiova

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Studiu Privind Decontarea si Inregistrarea in Contabilitate a Impozitelor Directe la Constructorul SCM Craiova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 6 fisiere doc de 85 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Maria Sandu.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere
CAPITOLUL 1
DETEMINAREA ŞI DECONTAREA IMPOZITELOR DIRECTE
1.1 Determinarea profitului impozabil şi a impozitului pe profit 5
1.1.1 Cotele de impozitare 5
1.1.2 Stabilirea rezultatului fiscal pe baza rezultatului contabil 6
1.1.3 Calculul profitului impozabil 7
1.1.4 Întocmirea documentelor referitoare la impozitul pe profit 21
1.1.5 Plata impozitului pe profit şi depunerea declaraţiilor fiscale 24
1.2 Determinarea şi decontarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, impozitului pe dividende şi a impozitului pe reprezentanţe
1.2.1 Determinarea şi decontarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor 25
1.2.2 Reţinerea impozitului pe dividende 27
1.2.3 Impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România 28
1.3 Determinarea şi decontarea impozitului aferent veniturilor salariale 29
1.3.1 Determinarea impozitului pe veniturile de natura salariilor 29
1.3.2 Decontarea impozitului pe veniturile salariale 31
1.4 Determinarea şi decontarea impozitelor locale 36
1.4.1 Determenarea şi decontarea impozitului pe clădiri 36
1.4.2 Determinarae si decontarea impozitului pe terenuri 39
CAPITOLUL 2
ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A IMPOZITELOR DIRECTE
2.1 Contabilitatea impozitului pe profit/venitul microîntreprinderilor 42
2.2 Contabilitatea datoriilor privind dividendele cuvenite asociaţilor/acţionarilor pentru participarea la capitalul social
2.3 Contabilitatea impozitului pe veniturile salariale 45
2.4 Contabilitatea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenuri 46
CAPITOLUL 3
STUDIU DE CAZ REALIZAT LA CONSTRUCTORUL SCM CRAIOVA
3.1 Prezentarea societăţii Constructorul SCM Craiova 48
3.2 Organigrama Constructorul SCM Craiova 49
3.3 Studiu de caz privind determinarea impozitelor directe la Constructorul SCM Craiova 50
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 56
Bibliografie 68
ANEXE

Extras din document

- Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%, cu excepţiile prevăzute de lege (respectiv, investitorii din zonele defavorizate care beneficiază de scutirea impozitului pe profit aferent investiţiilor noi pe perioada existenţei zonei defavorizate).

- Impozitul minim pentru baruri de noapte, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri şi pariuri sportive

Conform legislaţiei actuale, apar particulrităţi în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinoaurilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri, în baza unui contract de asociere. Dacă suma impozitului pe profit datorată, pentru asemenea activităţi, este mai mică decât suma reprezentând 5% din veniturile respective, asemenea contribuabili sunt obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri realizate. Aceşti contribuabili trebuie să organizeze şi să conducă evidenţa contabilă pentru a se cunoaşte veniturile şi cheltuielile corespunzătoare activităţilor respective. La determinarea profitului aferent acestor activităţi se iau în calcul şi cheltuielile de conducere şi administrare şi alte cheltuieli comune ale contribuabilului, proporţional cu veniturile obţinute din aceste activităţi. Veniturile care se iau în calcul pentru aplicarea cotei de 5% sunt veniturile aferente activităţilor respective, înregistrate în conformitate cu reglementările contabile.

Exemplu: O entitate realizează venituri în valoare de 20.000 lei, din care 15.000 lei sunt venituri din activitatea unui bar de noapte.

Cheltuielile aferente efectuate de entitate sunt în sumă de 6.000 lei, din care cheltuieli aferente barului de noapte sunt 5.000 lei.

Să se determine impozitul pe profit datorat de contribuabil pe tipuri de activităţi.

Rezolvare:

1. Activitatea normală (de zi):

Profit impozabil = Vt – Cht – Vneimpoz + Ch.nededuct =

= (20.000-15.000) - (6.000-5.000) = 4.000

Impozit pe profit = 4.000 (profit impozabil) x 16%= 640 lei

2. Activitate bar de noapte:

Profit impozabil = Vt – Cht – Vneimp.+ Ch.nededuct.=15.000 - 5.000 = 10.000

Determinarea impozitului pe profit prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil:

a) Impozit pe profit: 10.000 x 16% =1.600 lei

Determinare impozitului pe profit prin aplicarea cotei de 5% asupra venitului din activitatea barului de noapte:

b) Impozituil pe profit: 15.000 x 5% =750 lei

Max. [750;1.600] = 1.600 lei => pentru barul de noapate se plateşte impozit maxim 1.600 lei

Impozitul pe profit total = 640+1.600 = 2.240 lei

1.1.2 Stabilirea rezultatului fiscal pe baza rezultatului contabil

Contabilitatea practicată de entităţile economice este conectată la fiscalitate. Bilanţul contabil furnizează informaţii atât pentru conducerea entităţii, cât şi pentru alţi utilizatori (creditori comerciali, clienţi, instituţii bancare, instituţii guvernamentale, etc.). La întocmirea situaţiilor financiare de raportare nu se ţine seama de restricţiile ficale din România. Pentru că entităţile din România nu întocmesc un bilanţ distinct destinat organului fiscal teritorial, în vederea impunerii profitului, rezultatul contabil este supus unor operaţii de prelucrare extracontabilă în vederea determinării profitului impozabil.

Se disting două categorii de rezultate:

- rezultat contabil;

- rezultat fiscal.

- Rezultatul contabil (rezultatul brut al exerciţiului) se determină potrivit cerinţelor contabilităţii de angajamente cu respectarea principiului independenţei exerciţiilor (principiul periodizării sau delimitării în timp a veniturilor şi cheltuielilor)

Rezultatul contabil poate fi profit contabil sau pierdere contabilă. Profitul contabil se obţine în situaţia în care veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, iar pierderea contabilă în situaţia inversă.

Contabilitatea de angajamente recunoaşte şi înregistrează efectele tranzacţiilor şi a altor evenimente atunci când se produc şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul în numerar este încasat, respectiv plătit. Cheltuielile sunt înregistrate în contabilitate, indiferent de momentul plăţii, iar veniturile, indiferent de momentul încasării. Situaţiile financiare periodice (semestriale şi anuale) oferă informaţii utilizatorilor nu numai despre tranzacţiile trecute, care au generat plăţi şi, respectiv, încasări, ci şi despre obligaţiile de plată viitoare, precum şi resursele privind încasările viitoare.

Principiul independenţei exerciţiilor impune delimitarea în timp a veniturilor şi a cheltuielilor aferente activităţii entităţii pe masura angajării acestora şi trecerea lor la rezultatul exerciţiului la care se referă.

Fisiere in arhiva (6):

 • Studiu Privind Decontarea si Inregistrarea in Contabilitate a Impozitelor Directe la Constructorul SCM Craiova
  • 1. Coperta si Subcoperta.doc
  • 2. Cuprins.doc
  • 3. Introducere.doc
  • 4. Licenta - DEICA Ovidiu-Adrian.doc
  • 5.b) Anexe - Impoz unic p consum si SSE.doc
  • 5.c) Anexe - Amortizarea fiscala.doc

Alte informatii

Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor