Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 13175
Mărime: 6.37MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sturza Grigore

Cuprins

Capitolul I . .pag. 4-8

1.1. Notiuni generale privind capitalurile

1.2. Sistemul informational contabil al capitalurilor

1.3. Prezentarea societatii S.C. NEXUS TRAVEL S.R.L.

Capitolul II .pag 9-36

2.1.Delimitari si structuri privind capitalurile.

2.2. Capitalul social ,evaluare ,analiza si functionare

2.2.1.Capitalul social.

2.2.2.Evaluarea curenta a capitalului social.

2.2.2.1. Valoarea de piata.

2.2.2.2.Valoarea de rentabilitate.

2.2.2.3.Valoarea patrimoniala.

2.2.3. Analiza si functionarea conturilor de capital

2.3.Constituirea capitalului social.

2.4.Cresterea capitalului

2.4.1.Cresterea capitalului prin aporturi noi in natura si/sau in numerar.

2.4.2.Cresterea capitalului prin operatii interne.

2.4.3. Creşterea capitalului prin dubla marire.

2.4.4.Creşterea capitalului prin conversia obligaţiunilor in acţiuni.

2.5. Micşorarea capitalului

2.5.1.Micşorarea capitalului prin rambursarea unei parti catre asociati.

2.5.2.Micsorarea capitalului prin acoperirea pierderilor.

2.5.3.Micsorarea-cresterea capitalului

2.5.4.Amortizarea capitalului.

2.5.5.Rascumpararea propriilor actiuni.

2.5.6.Primele de capital.

2.5.7.Rezervele de capital.

2.5.8.Rezervele din reevaluare.

2.6.Rezultatul reportat

2.6.1.IAS 8 “Profitul net sau pierderea neta a perioadei,erori fundamentalesi modificari ale politicilor contabile

2.6.2.Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli

2.6.3.Imprumuturile din emisiuni de obligatiuni

Capitolul III.pag 37-62

3.1.Studiu de caz privind eficienta capitalului la S.C. NEXUS TRAVEL S.R.L.

3.2.Concluzie

3.3.Anexe

Bibliografie.pag 63

Extras din document

CAPITOLUL I

1.1.Notiuni generale privind capitalurile

Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul asociaţilor sau acţionarilor asupra activelor entităţii, după deducerea tuturor datoriilor pe care le are entitatea.

Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar.

Capitalul este reprezentat de capitalul social, patrimoniul regiei etc., în funcţie de forma juridică a entităţii.

Primele legate de capital (de emisiune, de fuziune, de aport, de conversie) reprezintă excedentul dintre valoarea de emisiune şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale.

Rezerve din reevaluare reprezintă plusurile sau minusurile rezultate din reevaluarea imobilizărilor corporale, în conformitate cu prevederile legii. Aceste plusuri sau minusuri trebuie reflectate în debitul sau creditul contului "Rezerve din reevaluare", după caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale din prezentele reglementări.

Rezervele sunt sume ce se constituie din profitul brut sau net al entitaţii la repartizarea acestuia. Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve.

Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege. Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege.

Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entităţii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.

Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.

Subvenţiile cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare naţionale şi internaţionale. În cadrul subvenţiilor se cuprind: subvenţii guvernamentale, împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii, alte sume primite cu caracter de subvenţii.

Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiară să cumpere, să construiască sau achiziţioneze active imobilizate.

O subvenţie guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar, caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoarea justă.

Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active.

Provizionele reprezintă datorii cu exigibilitate sau valoare incertă, care nu pot depăşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului.

Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:

- o entitate are o obligaţie curentă generată de un eveniment anterior;

- este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectivă;

- poate fi realizată o estimare credibilă a valorii obligaţiei.

Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.

Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se ţine pe următoarele categorii: împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung şi mediu, sumele datorate entităţilor afiliate şi entităţilor de care compania este legată prin interese de participare, alte împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora.

Împrumuturile din emisiunile de obligaţiuni reprezintă contravaloarea obligaţiunilor emise potrivit legii. În cadrul acestora, trebuie evidenţiate distinct împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertibile.

Datoriile privind concesiunile şi alte datorii similare se referă la bunurile preluate cu acest titlu de către entitatea primitoare, potrivit contractelor încheiate.

La sfârşitul duratei contractului de concesiune, bunurile se restituie proprietarului, situaţie în care are loc anularea datoriilor corespunzătoare privind concesiunea.

Entităţile trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobândă în această categorie chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului, dacă:

a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; şi

b) există un acord de refinanţare sau de reeşalonare a plăţilor, care este încheiat înainte de data bilanţului.

Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenţa se înregistrează într-un cont de activ. Aceasta trebuie prezentată în bilanţ, ca o corecţie a datoriei, precum şi în notele explicative.

Valoarea acestei diferenţe trebuie amortizată printr-o sumă rezonabilă în fiecare exerciţiu financiar, astfel încât să se amortizeze complet, dar nu mai târziu de data de rambursare a datoriei.

Preview document

Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 1
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 2
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 3
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 4
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 5
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 6
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 7
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 8
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 9
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 10
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 11
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 12
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 13
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 14
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 15
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 16
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 17
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 18
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 19
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 20
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 21
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 22
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 23
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 24
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 25
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 26
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 27
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 28
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 29
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 30
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 31
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 32
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 33
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 34
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 35
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 36
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 37
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 38
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 39
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 40
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 41
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 42
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 43
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 44
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 45
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 46
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 47
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 48
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 49
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 50
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 51
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 52
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 53
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 54
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 55
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 56
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 57
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 58
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 59
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 60
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 61
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 62
Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Studiu Privind Eficienta Utilizarii Capitalurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII 1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la S.C. Hidroconstructia S.A. Pitesti

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Contabilitatea Surselor de Finanțare

Introducere Prin geneză, contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor...

Conceptul de Capital și de Menținere a Capitalului în Viziunea Standardelor Internaționale de Contabilitate

INTRODUCERE Nevoia de armonizare şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale se formalizează obiective, concepte,...

Contabilitatea Investitiilor Financiare pe Termen Scurt la SC Ethos SA

Argument In mod cert se poate face legatura intre dezvoltarea capitalismului si dezvoltarea contabilitatii.unul dintre cele mai semnificative...

Contabilitatea Imobilizărilor

CAPITOLUL .I.PREZENTAREA GENERALA A S.C. MEVA S.A 1.1.PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C.MEVA S.A. este aşezată în lundul drumului european E 70, pe...

Contabilitatea Capitalurilor

MEMORIU EXPLICATIV Proiectul prezentat are ca tema CONTABILITATEA CAPITALURILOR. El este structurat in doua parti principale astfel: -...

Te-ar putea interesa și

Analiza si Prognoza Indicatoriilor Economici - Indicatorii de Echilibru Financiar

I N T R O D U C E R E Analiza reprezintă o metodă de cercetare care constă în descompunerea sau desfacerea unui întreg în elemente componente...

Aplicatii Stagiar An II

1.CONTABILITATE 1.1.Studiu de caz privind majorarea capitalului social prin aporturi in numerar (DS) Necesitatea majorarii capitalului social...

Analiza Gestiunii Financiare și Sarcinile Gestiunii Financiare

GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. Consideratii generale 1.1. Definirea gestiunii financiare Noţiunea de gestiune provine de la latinescul...

Constructie Europeana 3 Instrumente de Pre-aderare

Evoluţia Uniunii Europene ,privind dezvoltarea şi extinderea acesteia se datorează in principiu utilizării intrumentelor financiare.Instrumentele...

Metode și tehnici de control financiar

Procedee şi tehnici de control financiar Controlul financiar este un proces prin care se urmăreşte respectarea normelor şi dispoziţiilor legale...

Gestiunea Financiară a Întreprinderii

CAP.I.GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1.Definirea gestiunii financiare Noţiunea de gestiune provine de la...

Ai nevoie de altceva?