Studiul informational privind impozitele si taxele locale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Studiul informational privind impozitele si taxele locale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 43 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: prof. univ. dr. Cernușca Lucian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere . 6
Capitolul 1. Aspecte teoretice privind impozitele și taxele locale ... 6
1.1. Scurt istoric și definiții ale impozitelor și taxelor 7
1.2. Noțiuni generale despre administrație publică, autonomie locală
și bugete publice .. 8
1.3. Reglementări fiscale ale impozitelor și taxelor locale în România . 9
1.4. Impozitul și taxa pe clădiri ... 9
1.5. Impozitul și taxa pe teren ... 14
1.6. Taxa asupra mijloacelor de transport . 17
Capitolul 2. Exemple de calcul ale impozitelor și taxelor locale .. 19
2.1. Impozitul pe clădiri pentru persoane fizice ... 19
2.2. Impozitul pe clădiri pentru persoane juridice . 22
2.3 Impozitul și taxa pe teren 23
2.4 Taxa asupra mijloacelor de transport .. 23
Capitolul 3. Studiu de caz privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
în comuna Vinga ...-----. 24
Concluzii 35
Bibliografie . 37
Anexe ( tabele) 38

Extras din document

Introducere

Prin intermediul acestei lucrări voi încerca să evidențiem rolul impozitelor și taxelor locale in special a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, și a împozitului pe mijoacele de transpot în bugetul local alunei primării; aspecte generale privind apariția, evoluția impozitelor, cadrul legal, modul de calcul și teorii și practici.

Primul capitol al lucrării cuprinde aspecte teoretice ce cuprind un scurt istoric privind evoluția impozitelor și taxelor locale, definițiile acestora, pe urmă este prezentat cadrul legal care prevăd reglementările fiscale ale impozitelor în România, articole si legi din Codul Fiscal al României, cu privire la așezarea impozitelor și taxelor locale în România Tot în acest capitol vom trece în revistă o clasificare a impozitelor percepute în România și reglementate fiscal.

Al doilea capitol al lucrării cuprinde câteva exemple pe fiecare categorie ale modului de calcul al impozitului pe clădiri, teren și autovehicule .

Al treilea capitol al lucrării și ultimul, cuprinde la început o scurtă prezentare a comunei Vinga; localitate unde pe urmă se face o analiză a modului de stabilire a impozitelor și taxelor locale, prezentând toți pașii pe care un consiliul local trebuie să îi parcurgă pentru a stabili în condiții legale taxele și impozitele locale. Ultimele două capitole reprezintă studiul de caz al lucrării de față.

Lucrarea de licență se încheie cu o serie de concluzii și păreri personale despre modalitățiile de stabilire a impozitelor și taxelor locale în România, despre consecințele acestora asupra comunităților locale.

Cap.1

Aspecte teoretice privind impozitele și taxele locale

1.1 Scurt istoric și definiții ale impozitelor și taxelor

Impozitul este o sursă financiară a bugetului de stat care și-au facut apăriția odată cu instituirea statul de drept și a banilor ca mijloc de schimb. De la aparție, impozitele au fost percepute și aplicate diferit, în funcție de nivelul de dezvoltarea economico-socială și de distribuția cheltuielile publice efectuate de fiecare stat.

Primele informații despre impozitele, taxele și cheltuielile publice provin din Antichitate, în special, din istoria statelor antice - grec și roman.

La noi în românia primele informații despre taxe și impozite provin din perioada Principatelor Române, îmbrăcând forma unor dări percepute de autoritățile de atunci și avînd diferte denumiri în funcție de zonă și perioadă: birul, cisla. Acestea erau percepute asupra unor activități cum era: văcăritul, vinăritul, tutunăritul, oieritul ș.a. Acestora li s-au adăugat dări extraordinare - cum erau ploconul, steagului la urcarea pe tron a domnitorului, ajutornițele ș.a. Deseori, stabilirea și perceperea acestor dări erau arbitrare și abuzive.

Etimologic, impozitul (impozitele) reprezintă o plată obligatorie stabilită prin lege, pe care cetățenii o varsă din venitul lor la bugetul statului (în trecut „bir”) - din latină impositum .

În marile enciclopedii și dicționare, impozitele sunt definite în mod original, în funcție de specificul național, dar conținutul economic rămâne, în esență, același

Deși în literatura de specialitate există mai multe definiții date impozitelor, considerăm că „la impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părți din veniturile și/sau averea persoanelor fizice și juridice obligatoriu, cu titlu definitiv (nerambursabil) și fără contraprestație directă din partea statului” .

Din definiție rezultă că impozitele au caracter obligatoriu, iar prelevarea acestora se efectuează cu titlu nerambursabil și fără contraprestație directă din partea statului.

Caracterul obligatoriu al impozitelor rezultă din faptul că plata acestora către stat constituie o sarcină impusă persoanelor fizice și/sau juridice care realizează venit dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit gen de avere pentru care datorează impozit. De asemenea, impozitele se prelevă cu titlu nerambursabil și fără contraprestație directă din partea statului, plătitorii acestora neputând solicita statului un contraserviciu de valoare egală sau apropiată.

a) impozitul nu este un scop în sine, ci urmărește asigurarea satisfacerii sarcinii publice, adică participarea tuturor cetățenilor la cheltuielile publice;

b) scopul inițial al impozitului îl reprezintă procurarea de resurse pentru autoritatea publică dar, de regulă, lui i se asociază și unul aflat dincolo de sfera financiară, anume faptul că este folosit de stat pentru a-și asigura intervenția în viața social-economică;

Asociat impozitelor, există și categoria de taxe. Și taxele sunt instituite prin lege și au un caracter obligatoriu, dar au obiective precizate, colectându-se în scopuri precise. În cadrul taxelor există și taxe care sunt obligatorii numai dacă populația solicită un serviciu și presupun o contraprestație, adică sunt condiționate. Putem exemplifica în acest sens cu unele taxe administrative de genul celor notariale sau a taxelor de pașaport.

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiul informational privind impozitele si taxele locale.docx

Bibliografie

1. Iulian Văcărel, Gh. D. Bistriceanu și colectiv, „Finanțe Publice” ed. a IV-a, Editura Didactică și Pedagogică RA, București 2004, pag. 358
2. Dicționarul explicativ al limbii române, Univers Enciclopedic, Academia Română, Institutul de lingvistică Iorgu Iordan, București, 1996, pag. 478.
3. CODUL FISCAL*) adoptat prin Legea Nr. 571 din 22 decembrie 2003, O.U.G. Nr. 127/08.10.2008 Publicată în M.Of. Nr. 705/16.10.2008
4. Referatul, proiectul de hotărâre și expunerea de motive privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 în Comuna Vinga
5. www.primariavinga.ro