Toate licentele din domeniul Crestinism

 • Sfantul Antonie cel Mare indrumator al vietii monahale

  Introducere Unul dintre reprezentanții de marcă ai monahismului egiptean a fost Sfântul Antonie cel Mare 251-356 numit și „patriarhul anahoreților” , cel care a reușit popularea pustiului, fertilizarea deșertului și rușinarea vicleanului diavol. Ținând seama că se împlinesc 1662 de ani de la adormirea sa, monahismul creștin ortodox s-a dezvoltat mai întâi prin unitatea duhovnicească de gândire, simțire și acțiune, apoi prin unificarea mijloacelor de trai. Cel care a strâns pentru prima dată...

 • Canoanele sinoadelor locale - Importanta lor actuala

  I.1. Biserica şi Dreptul „Biserica e o taină care nu poate fi niciodată cuprinsă complet într-o definiţie, fiind viaţa umană a credincioşilor pătrunsă de viaţa divină” Sf. Apostol Pavel, ca de altfel şi Sfinţii Părinţi considerau că imaginea cea mai elocventă a Bisericii este aceea de trup al lui Hristos, „tocmai pentru a sublinia că în Biserică suntem uniţi cu Hristos cât şi întreolaltă” Dar unirea între Hristos şi Biserică nu înseamnă o prefacere a Bisericii în Hristos, după cum „nici...

 • Forme de sfintenie in Ortodoxia Rusa

  „Măreşte cu glasuri de laudă Ţara Rîmleană pe Petru şi Pavel, prin care ai crezut în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; Asia, Efesul, Patmosul - pe Ioan de Dumnezeu Cuvântătorul; India - pe Toma; Egiptul - pe Marcu; toate ţările şi cetăţile şi oamenii îi cinstesc şi îi slăvesc pe fiecare din învăţătorii lor, care i-au învăţat credinţa dreptmăritoare. Să-l lăudăm şi noi, după puterile noastre, cu umile cuvinte de laudă, pe cel ce măreţe şi minunate fapte a săvârşit, învăţătorul şi dascălul ...

 • Taina Sfantului Botez in prezentarea liturgica a lui Nicolae Cabasila si a Sfantului Simeon al Tesalonicului

  Viaţa spirituală în desfăşurarea şi dezvoltarea ei, cunoaşte o serie de etape care în Biserică sunt marcate prin Sfintele Taine, ce se administrează credincioşilor. Privite prin prinsma elementelor componente ale rânduielii Tainele sunt porţi de deschidere spre împărăţia lui Dumnezeu, care orienteaza pe primitorul lor spre Hristos, privite sub aspect duhovnicesc, Tainele se constituie în trepte de urcuş duhovnicesc, de adâncire neîncetată în cunoaşterea lui Dumnezeu şi în trăirea tot mai...

 • Catehezele mistagogice ale SF. Chiril al Ierusalimului si valoarea lor teologico-liturgica

  Sfinţii Părinţi, ca tâlcuitori autorizaţi şi insuflaţi ai Sfintei Scripturi, nu au oferit doar lucrări de teologie dogmatică, pline de exprimări filosofice creştine, ci au fost mandataţi a transmite prin pedagogia bisericească învăţătura Mântuitorului Hristos. Veacul de aur al creştinismului, cum a mai fost numit de teologi secolul IV, se remarcă prin varietatea lucrării misionar-catehetice a multor Sfinţi Părinţi şi Scriitori bisericeşti, Duhul Sfânt „suflând” binecuvântare prin omiliile...

 • Pocainta - Cruce si inviere in Triod si Penticostar

  Când vorbim în Ortodoxie despre Spiritualitate, vorbim despre ea ca despre o Spiritualitate vie, care angajează întreaga fiinţă a omului. De aceea ea este alimentată de o comunicare în rugăciune şi de manifestarea identităţii de credinţă între persoane. O spiritualitate urmărită de unul singur se răceşte, se usucă, devenind mai mult o cugetare teoretică ce angajează doar mintea şi aceasta nu în mod constant. Însă, de Spiritualitate ţine în mod necesar comuniunea. De aceea Spiritualitatea...

 • Evanghelizare si misiune crestina in mass-media

  Un pedagog contemporan spunea că este într-adevăr "un privilegiu fantastic a ne putea exprima prin cuvinte, a comunica mai ales cu ajutorul unor flexibile, maleabile, mobile, mici pietricele umane, făcute în aparenţă doar din aer sau din mâzgâleli pe hârtie. Un avantaj propriu doar oamenilor. Prin cuvânt putem transmite semenilor gânduri, sentimente, dorinţe, învăţaturi, experienţe. Prin cuvânt putem naşte în cei din faţa noastra sentimente de mânie, de ură sau de pace si linişte"...

 • Virtute si Pacat la Sfantul Apostol Pavel

  INTRODUCERE Personalitatea Sf. Apostol Pavel domină întreaga dezvoltare a istoriei creştinismului primar, întrucât activitatea sa misionară a hotărât definitiv calea pe care va merge peste veacuri noua religie care se naşte. Atât de considerabilă a fost activitatea acestui apostol pentru creştinism, încât n-au lipsit exagerări care să-l pună chiar mai presus decât însăşi persoana Domnului Hristos, cum a făcut filozoful Nietsche Alţii l-au comparat cu Platon, cel care a redat genial gândirea...

 • Manastirea Curtea de Arges

  Introducere Manastirea curtea de Arges reprezinta un minunat edificiu ecleziastic dar si un insemnat monument istoric.Aici in complexul monahal retraim virtutile si nazuintele sufletesti ale poporului roman, asa cum s-au manifestat de-a lungul istoriei. Fiinta colectiva a neamului nostrum nu moare cu trecerea unei generatii. Ea creste, inainteaza, creaza si pastreaza numele , locul si bunurile sale si continua misiunea sa pe acest pamant. La Manastirea Curtea de Arges ne gasim fata in fata...

 • Predica de pe Munte - Fericirile

  Introducere Prima scriere a Noului Testament este Evanghelia după Matei. Este cea dintâi Evanghelie în ordine cronologică, după cum arată şi tradiţia bisericească. A fost scrisă în limba aramaică (limba vorbită de evrei după întoarcerea din robia babilonică) la Ierusalim, pe la anul 44, fiind adresată iudeo-creştinilor din Palestina. Evanghelia cuprinde 28 de capitole şi se împarte în trei mari părţi: - Partea I (cap. 1 – cap. 4, 11) – descrie evenimentele dinaintea activităţii publice a...

 • Valentele Ecumenice in Opera Teologica a Sfantului Chiril al Alexandriei

  Introducere Orientarea ecumenică a Bisericii de Răsărit în contemporaneitate a dat naştere, printre altele, unei noi atitudini faţă de Bisericile Ortodoxe Vechi ‒ Orientale. Aceste Biserici necalcedoniene, „mărturii ale unui trecut de lupte aprige din viaţa Bisericii de Răsărit” , prin respingerea Sinodului al IV-lea Ecumenic (451), şi-au urmat drumul lor de dezvoltare independent de cel al Bisericii Ortodoxe de Răsărit. În toată această perioadă de dăinuire separată, Bisericile...

 • Activitatea Sociala si Culturala a Mitropolitului Anastasie Crimca

  INTRODUCERE Teolog, caligraf, miniaturist şi autor de literatură imnografică, Anastasie Crimca a fost un artist şi un cărturar de şcoală slavonă, ctitoria sa de la Dragomirna (Suceava) adăpostind ultima manifestare spectaculoasă a acestui curent cultural, în Moldova Născut în jurul anului 1550, la Suceava, ca fiu al negustorului Ioan Crimca şi al soţiei acestuia, Cristina, de mirean se numea Ilie, în 1587 fiind atestat documentar ca „Ilie diac” (diac = scriitor de cancelarie și slujbaș al...

 • Functia Didactica a Sarbatorilor

  Preliminarii Privind calendarul bisericesc vedem că sunt unele zile însemnate cu roşu, pentru a atrage atenţia spre a le deosebi de celelalte zile şi pentru a indica anumite evenimente, sau persoane în istoria mântuirii noastre, cărora li se cuvine o specială aducere aminte şi cinstire din partea credincioşilor. Acestea sunt sărbătorile la care ne vom referi în cele ce urmează. În general vorbind, sărbătorile reprezintă zile mai deosebite, zile solemne din viaţa oamenilor, când încetând...

 • Iisus Hristos - Fiul Lui Dumnezeu si Fiul Omului

  INTRODUCERE: Afirmaţiile mesajului creştin trebuie să prezinte propoziţii certe, nu ipoteze sau opinii personale. Ele pot avea un astfel de statut atunci când au drept fundament ceea ce credinţa creştină recunoaşte şi consideră drept certitudinea absolută, drept adevărul însuşi. O formă a creştinismului care nu Îl consideră ca atare pe Iisus Hristos nu reprezintă creştinismul. Hristos este vocea cea mai înaltă a lui Dumnezeu prin Care Dumnezeu ne-a revelat lucruri cu privire la El Însuşi....

 • Viata si Invatatura Duhovniceasca a Sfantului Macarie cel Mare

  ARGUMENT Sfântul Macarie Egipteanul este una dintre cele mai de seamă personalităţi duhovniceşti ale deşertului egiptean în secolul al IV-lea. În acest secol, numit şi secolul de aur, creştinismul înregistrează o mare schimbare în privinţa căutării desăvârşirii creştine şi a manifestării iubirii pentru Hristos. Martirii au făcut loc asceţilor şi sihaştrilor din pustie care, prin modelul lor de viaţă înduhovnicită şi prin învăţătura lor ascetico-mistică au inspirat şi îmbogăţit de-a lungul...

Pagina 1 din 2