Evanghelizare și misiune creștină în mass-media

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Creștinism
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 29389
Mărime: 128.52KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Conf. Dr. Gheorghe Petraru
Facultatea de Teologie Ortodoxa
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

Argument: Biserica ne vorbeşte p.1

I.Evanghelizare şi misiune p.5

I.1. Evanghelizare şi misiune. Conceptualizare teologică p.5

I.2. Misiunea în Sfântă Scriptură p.10 I.2.1. Misiune în Vechiul Testament p.10 I.2.2. Misiune în Noul Testament p.13

I.3. Sfinţii Părinţi despre misiunea Bisericii p.16

II. Comunicarea p.19

II.1. De ce comunicăm? p.19

II.2. Biserica, mediu de comunicare p.21

II.2. Fundamentele teologice ale comunicării p.22

II.3. Comunicare spirituală versus comunicare narcisistă p.27

II.4. Conceptul de comunicare p.29

III. Mass-media p.32

III.1. Ce este mass media astazi? p.32

III.2. Mass-Media şi globalizarea p.35

III.3. Istoria comunicării sociale p.39 III.3.1.Istoria presei scrise p.40 III.3.2.Presa Bisericească în România p.41 III.3.3. Civilizatia Marconi p.52 III.3.2.1. Misiune creştină prin televiziune p.52 III.3.2.2. Misiune creştină prin radio p.57

III.4. Cinema şi creştinism p.62

III.5. Misiune creştină pe Internet p.69 III.5.1. Scurtă Istorie a Internetului p.69 III.5.2. Internetul ca suport al globalizării p.70 III.5.3. Biserica şi Internetul p.72

III.6. Biserica şi căile de comunicare mass-media p.79

III.7. Pastoraţia prin mass-media p.85

IV.Concluzii p.91

Extras din document

Un pedagog contemporan spunea că este într-adevăr "un privilegiu fantastic a ne putea exprima prin cuvinte, a comunica mai ales cu ajutorul unor flexibile, maleabile, mobile, mici pietricele umane, făcute în aparenţă doar din aer sau din mâzgâleli pe hârtie. Un avantaj propriu doar oamenilor. Prin cuvânt putem transmite semenilor gânduri, sentimente, dorinţe, învăţaturi, experienţe. Prin cuvânt putem naşte în cei din faţa noastra sentimente de mânie, de ură sau de pace si linişte" Aşa cum spunea Părintele Nicolae Dură, cuvântul "îşi împlineşte sensul său înalt numai atunci când slujeşte adevăratei realităti, când are o putere ziditoare. Cuvântul îsi are vocaţia fundamentală de a lucra pentru naşterea personalităţii semenului. Se poate afirma că fiecare este dus la realizarea deplină sau la ruină prin cuvântul semenului. Aşadar menirea fundamentală a cuvântului divin şi a celui uman este de a ctitori persoana umană întru frumuseţe spirituală, întru bine, adevăr, frumos şi dreptate"

În viteza în care trăieşte omul actual, acesta nici nu mai are putere să se aplece asupra tuturor cuvintelor care îl înconjoară. Aşa ajungem să nu mai fim atenţi nici cum vorbim, nici ce vorbim. Apoi nicicând omenirea nu a tipărit atâtea cuvinte, nicicând nu a lansat în eter atâtea vorbe ca azi şi totuşi "ochiul nu se satură să vadă şi urechea nu se satură să audă". De ce? Pentru că multe vorbe de astăzi nu mai hrănesc fiind goale de sens.Cuvintele devin pline de sens însa atunci când se întorc la sensul lor principal: acela de a forma pe om.

Cuvintele umplu însa spatiul şi prin intermediul mass-mediei. Biserica este însă cea care, prin mesajul evanghelic, poate să încreştineze mesajul mass-media, pentru a avea un scop în a forma pe om. Astfel, la violenţă se poate răspunde cu îndemnuri la pace, la ură, cu dragoste şi la o lume fără Dumnezeu I se poate aduce aminte că nu poate exista fără purtarea de grijă a Lui.

Mass-media are pretutindeni în lume o importanţă deosebită, constituindu-se astăzi într-o forţă imensă, care nu numai că informează, dar şi modelează atitudini şi comportamente. Mass-media îi influenţează profund pe oameni în felul de a înţelege viata, lumea şi propria lor existenţa; influenţează, deci, un univers care ţine prin excelenţă de rosturile si competenţele Bisericii. În acest cadru general, Biserica trebuie să dea mărturie şi să comunice credincioşilor şi întregii lumi mesajul Evangheliei Mântuitorului Hristos, învătătura de credintă ortodoxă, dar şi să raspundă atacurilor eterodoxe, atee şi ale secularizării.

"Biserica şi mass-media au comun comunicarea, înteleasă ca împartaşire, ca daruire de bunuri spirituale către semeni, calitate consubstanţială vieţii umane. Ca o legatură între Biserică şi mass-media, nu se poate neglija nici faptul că mijloacele de comunicare în masă au, în general, un rol pozitiv asupra omului, amintind, numai domeniul informaţiilor şi al culturii. Se consideră astfel că tot ceea ce-l poate îmbogaţi duhovniceşte pe om, că tot ceea ce facilitează şi ameliorează comunicarea dintre om şi semenii lui, îl ajută la această imbogaţire şi-l duce spre desavârşire, nu poate fi decât un răspuns al persoanei umane la harul lui Dumnezeu, care prin Fiul Sau ne-a îndemnat <<Fiţi desăvârşiţi, precum şi Tatăl vostru Cel Ceresc desăvârşit este>> (Matei 5, 48). Biserica s-a manifestat pozitiv privitor la mijloacele de comunicare în masă: în toate ţările civilizate există emisiuni creştine de radio şi televiziune; din presa scrisă nu lipsesc rubricile sau ştirile religioase; oameni ai Bisericii au fost şi sunt prezenţi în mass-media." Ca mesaj retransmis de la amvon, slujind Evanghelia, Biserica are astăzi posibilitatea de a se sluji de mass-media. Astfel lumea întreagă poate primi cuvintele ziditoare transmise nu numai prin intermediul publicaţiilor religioase, ci şi prin radio, televiziune, internet.

Într-adevăr, Biserica, în contextul secularizării, nu se mai poate limita la propovăduirea adevărurilor de credinţă numai de la înalţimea amvonului ci, pe lângă activitatea misionară în spitale, azile, în orfelinate, în penitenciare sau în unităţile militare, mesajul Evangheliei este cunoscut, cu toata puterea, prin toate mijloacele de comunicare în masă. Putem spune de altfel că acţiunea mediatică şi vocaţia comunicării în masă au tradiţii şi temeiuri

încă de la începuturile creştinismului. Dacă Mântuitorul Hristos se adresa, verbal, mulţimilor, Sfântul Apostol Pavel a fost cel dintâi creştin care a simţit nevoia să comunice prin epistole, nu numai cu ucenicii săi ci şi în masă, cu grupuri şi comunităţi întregi. Este de remarcat faptul că, din cele paisprezece epistole pauline, patru au fost adresate de Sfântul Apostol Pavel unor ucenici ai săi, iar celelalte zece, către diferite comunităţi creştine

Biserica va face astfel astăzi prin mass-media „promovarea credinţei şi vieţii creştine ortodoxe, realizarea educaţiei moral-religioase, promovarea culturii creştin-ortodoxe şi românesti în context naţional şi internaţional, promovarea activitaţilor social-filantropice ale Bisericii, iniţierea şi sprijinirea unor activităţi educative pentru protejarea naturii şi a mediului înconjurator, promovarea dialogului cu alte Biserici şi instituţii care apără şi cultivă demnitatea persoanelor umane şi valorile spirituale izvorâte din iubirea omului faţă de Dumnezeu şi de semeni” Mijloacele de comunicare au devenit o realitate în Biserica noastră, acestea influenţând decisiv comunicarea bisericească. Desigur, contează mult cum vom reuşi să utilizăm aceste mijloace de comunicare, profitând de influenţa mass-media în societate, integrând mesajul evanghelizãrii în aceastã "cultură nouă" creată de comunicaţiile moderne. Acestea nu trebuie înţelese doar ca un mod de a ajunge la cât mai multe persoane, ci un mod de transmitere a mesajului creştin în realităţile sociale, pe care mijloacele de comunicare le construiesc zi de zi. Este vorba, desigur, de un limbaj de transmitere convingător, mai ales atunci când se pune problema informãrii asupra fenomenelor cu caracter religios. Efectele acestor mijloace de comunicare socială nu pot fi decât bune şi importante în afirmarea valorilor creştine.

Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieţii veşnice.

(In 6, 68)

I. Evanghelizare şi misiune

Prin mijloacele de comunicare socială, Biserica poate face evanghelizare şi misiune creştină, pentru că „Biserica este misionară prin însăşi esenţa ei. În Noul Testament avem un model al Bisericii în misiune, activitatea misionară a apostolilor, care include discursul despre Dumnezeu, despre mântuirea adusă de Hristos şi despre binecuvântarea lui Dumnezeu care are ca obiect întreaga umanitate”

I.1. Evanghelizare şi misiune. Conceptualizare

Bibliografie

1. ***, Biblia sau Sfânta Scriptură, Ediţia Jubiliară Sfântului Sinod, versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepiscopul Clujului, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2001.

2. ***, Biblia sau Sfânta Scriptură, Societatea Biblică Interconfesională din România, 1999

3. ***, Liturghier, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 2000.

4. ***, Epistola către Diognet, V-VI, în Scrierile Părinţilor Apostolici, traducere, introducere şi note de Pr. D. Fecioru, în colecţia „PSB”, vol. I, Ed. Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979.

5. ***, Păstorul lui Herma, VIII, 1, în Scrierile Părinţilor Apostolici, traducere, introducere şi note de Pr. D. Fecioru, în colecţia „PSB”, vol. I, Ed. Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1979.

6. Chiril al Alexandriei, Sf., Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan II, 3, traducere de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, în colecţia „PSB” 41, Ed. Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000.

7. Ciprian al Cartaginei, Despre unitatea Bisericii, traducere de Prof. David Popescu, introducere, note şi indici, de prof. Nicolae Chiţescu, în Apologeţi de limba latină, Ed. Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1981[PSB 3].

8. Clement Alexandrinul, Pedagogul în Scrieri. Partea I, traducere, cuvânt înainte, note şi indici de Pr. D. Fecioru, Editura Institutul Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1981. [PSB 4].

9. Grigorie Sinaitul, Sf., Capete în acrostih, în Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii sau culegere din scrierile Sfinţilor Părinţi care arată cum se poate omul curăţa, lumina şi desăvârşi, traducere din greceşte, introducere şi note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, vol. 7, Editura Institutul Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti,1977.

10. Ignatie Teoforul, Sf., Epistola către Smirneni, în Scrierile Părinţilor Apostolici, traducere, introducere şi note de Pr. D. Fecioru, în colecţia „PSB”, vol. I, Editura Institutul Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 1995.

11. Ioan Gură de Aur, Sf., Cuvântări la praznice împărăteşti, traducere de Pr. D. Fecioru, Bucureşti, 1942.

12. Irineu de Lyon, Sf., Contre les hérésies IV, Les Edition du Cerf, Paris, 1965 [SC 100].

13. Vasile cel Mare, Sf., Despre Duhul Sfânt, în Scrieri, partea a III-a, Editura Institutul Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1988, [PSB 18].

Dicţionare

14. Bria, Pr. prof. Ion, Dicţionar de Teologie Ortodoxă, Editura Institutul Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1994.

15. Hangiu, I., Dicţionarul Presei Literare Româneşti 1790-1990, ediţia a doua revizuită şi completată, Editura Fundaţiei Cultura Române, Bucureşti, 1996.

16. Popescu, Cristian, Florin Dicţionar explicativ de jurnalism, relaţii publice şi publicitate, Ed. Tritonic, Bucuresti, 2002.

17. Vlăsceanu,Lazăr şi Zamfir, Cătălin (coordonatori), Dicţionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993.

Documente

18. ***, Guvernul României, Hotarârea nr.1440 din 2002, privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru promovarea noii economii şi implementarea societaţii informaţionale, publicată în M.Of. nr.933/12.12.2002.

19. ***, Documentul final al Colocviului Biserica în mass-media şi mass-media în Biserică- Durău, 19-21 iunie 2003, în Candela Moldovei, nr.7-8, 2003.

20. ***, Imaginea Bisericii Ortodoxe reflactată prin mijloacele de comunicare în masă. Activitatea Biroului de Preă şi comunicaţii al Patriarhiei Române în anul 2003, http://www.patriarhia.ro.

21. ***, Argument pentru frecvenţa naţională Radio Trinitas, slujire comunicaţională prin credinţă şi cultură,( sursa Radio Trinitas).

22. Ioan Paul al II-lea, Papa, "Communio et Progressio", Instrucţiune pastorală despre mijloacele de comunicare socială publicată din dispoziţia Conciliului Ecumenic Vatican II, 128, http://www.catholica.ro/documente/index3.asp?id=325.

Preview document

Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 1
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 2
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 3
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 4
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 5
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 6
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 7
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 8
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 9
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 10
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 11
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 12
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 13
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 14
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 15
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 16
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 17
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 18
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 19
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 20
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 21
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 22
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 23
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 24
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 25
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 26
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 27
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 28
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 29
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 30
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 31
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 32
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 33
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 34
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 35
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 36
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 37
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 38
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 39
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 40
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 41
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 42
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 43
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 44
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 45
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 46
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 47
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 48
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 49
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 50
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 51
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 52
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 53
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 54
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 55
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 56
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 57
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 58
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 59
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 60
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 61
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 62
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 63
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 64
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 65
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 66
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 67
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 68
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 69
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 70
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 71
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 72
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 73
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 74
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 75
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 76
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 77
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 78
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 79
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 80
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 81
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 82
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 83
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 84
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 85
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 86
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 87
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 88
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 89
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 90
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 91
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 92
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 93
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 94
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 95
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 96
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 97
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 98
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 99
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 100
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 101
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 102
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 103
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 104
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 105
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 106
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 107
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 108
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 109
Evanghelizare și misiune creștină în mass-media - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Prima pagina.doc
  • Licenta.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Pocăința - Cruce și înviere în Triod și Penticostar

Când vorbim în Ortodoxie despre Spiritualitate, vorbim despre ea ca despre o Spiritualitate vie, care angajează întreaga fiinţă a omului. De aceea...

Catehezele mistagogice ale SF. Chiril al Ierusalimului și valoarea lor teologico-liturgica

Sfinţii Părinţi, ca tâlcuitori autorizaţi şi insuflaţi ai Sfintei Scripturi, nu au oferit doar lucrări de teologie dogmatică, pline de exprimări...

Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului

Viaţa spirituală în desfăşurarea şi dezvoltarea ei, cunoaşte o serie de etape care în Biserică sunt marcate prin Sfintele Taine, ce se...

Forme de sfințenie în Ortodoxia Rusă

„Măreşte cu glasuri de laudă Ţara Rîmleană pe Petru şi Pavel, prin care ai crezut în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; Asia, Efesul, Patmosul - pe...

Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală

I.1. Biserica şi Dreptul „Biserica e o taină care nu poate fi niciodată cuprinsă complet într-o definiţie, fiind viaţa umană a credincioşilor...

Decalogul - legea lui Dumnezeu

Abrevieri EIBMBOR - Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române; EIBMO - Editura Institutului Biblic și de Misiune...

Misiunea Bisericii în Mediul Educațional

INTRODUCERE Teologia Ortodoxă foloseşte cu precauţii şi rezerve terminologia care s-a impus în creştinismul occidental, în secolele trecute....

Moștenirea Brâncovenească

I. Constantin Brâncoveanu, un domn providenţial (1688-1714) Sărbătorirea a 300 de ani de la mucenicia „Sfinţilor Brâncoveni” reprezintă pentru noi...

Te-ar putea interesa și

Cateheza în zilele noastre

INTRODUCERE Așa cum biune se știe catehizarea este o operă misionară și duhovnicească a Bisericii noastre ce are în vedere prompovăduirea...

Ai nevoie de altceva?