Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Creștinism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 23828
Mărime: 85.05KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr. Conf. Dr. Viorel Sava
Facultatea de Teologie Ortodoxa
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Extras din document

Viaţa spirituală în desfăşurarea şi dezvoltarea ei, cunoaşte o serie de etape care în Biserică sunt marcate prin Sfintele Taine, ce se administrează credincioşilor. Privite prin prinsma elementelor componente ale rânduielii Tainele sunt porţi de deschidere spre împărăţia lui Dumnezeu, care orienteaza pe primitorul lor spre Hristos, privite sub aspect duhovnicesc, Tainele se constituie în trepte de urcuş duhovnicesc, de adâncire neîncetată în cunoaşterea lui Dumnezeu şi în trăirea tot mai intensă a unirii cu Hristos Cel întrupat, răstignit şi înviat. Fiecare Sfânta Taina este un mod diferit de întâlnire cu Hristos şi de trăire a acestei întâlniri. În fiecare Sfânta Taină credinciosul se întâlneşte personal cu Hristos şi experimentează comuniunea de iubire cu El.

Importanţa deosebita pe care o prezintă Taina Sfântului Botez în viaţa credincioşilor, unicitatea Botezului mărturisită prin Simbolul de credinţă, bogăţia actelor şi gesturilor liturgice din rânduiala Tainei Botezului prezentate de Arhiepiscopul Simeon al Tesalonicului cu temeiul ferme în Sfânta Scriptură ăi în tradiţia apostolică, precum şi efectele sacramentale ce decurg din primirea acestei Sfinte Taine prezenate de Nicolae Cabasila, iată cateva din raţiunile care m-au determinat să aleg ca subiect pentru lucrarea de licenţă, "Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila şi a Sfântului Simeon al Tesalonicului".

Precizăm că această lucrare este o prezentare liturgică a cărui scop este expunerea comparativă a actelor, a rugăciunilor şi a ceremoniei Tainei Botezului, aşa cum ne este prezentată de Arhiepiscopul Simeon al Tesalonicului, în raport cu efectele acesteia în viaţa celui ce primeşte această taină, aşa cum ne arată marele teolog şi mistagog tesalonicean Nicolae Cabasila.

3

Am socotit potrivit ca pentru început în capitolul întâi să prezentăm câteva date biografice despre personalitatea, viaţa şi opera acestor doi mari tâlcuitori ai cultului bizantin, ca apoi în capitolul doi al lucrării să înfăţişăm Taina Sfântului Botez prefigurată în Vechiul Testament în lumina Sfintei Scripturi şi a tradiţiei apostolice, precum şi săvârşirea ei de-a lungul veacurilor până în vremea arhiepiscopului Simeon al Tesalonicului, schiţând astfel baza doctrinară şi fidelitatea cu care ea s-a păstrat.

În capitolul trei al lucrării vom prezenta mai întâi slujba botezului care a păstrat cu fidelitate toate elementele din rânduiala primară cât şi semnificaţii mistagogice ale acestora după scrierile Arhiepiscopului Simeon al Tesalonicului, precum şi părerile acestuia în legătură cu istoria tainei şi timpul săvârşirii ei. Ultimul capitol ne expune elementele comune dar si ceea ce-i deosebeşte pe cei doi mari teologi în prezentările lor şi anume faptul că: Sfântul Simeon prezintă partea văzută a Sfintei Taine, adică rânduiala acesteia, explicarea şi înţelesul simbolic al fiecărui act din rânduiala tainei, iar Nicolae Cabasila tratează mai mult despre efectele sacramentale ale tainei botezului în viaţa religioasa a credincioşilor.

Capitolul I

Date biografice despre Nicolae Cabasila şi Simeon al Tesalonicului.

1.1.

Personalitatea, viaţa şi opera lui Nicolae Cabasila.

Din nefericire, nu cunoaştem nici prea multe şi nici prea importante amănunte despre personalitatea şi viaţa lui Nicolae Cabasila. Izvoarele şi datele pe care documnetele istorice ni le transmit în aceasta privinţă , sunt şi puţine şi laconice.

Nicolae Cabasila s-a născut în Tesalonic, dintr-o familie nobilă, la o dată nesigură care trebuie căutată în preajma anului 13001. Adevăratul său nume de familie după tată era cel de Chamaetos, Cabasila se numea după mamă, care era sora lui Nil Cabasila, arhiepiscopul Tesalonicului. De la cronicarul Gheorghe Frantzes ştim că mama lui Nicolae a fost o femeie pioasă, care către sfârşitul vieţii sale, s-a retras la mânăstirea tesalonicenă a Sfintei Teodora. Ei i s-a încredinţat creşterea şi educaţia preacuvioasei Tomaida2. Amănunte interesnate despre tinereţaea studioasă a lui Nicolae Cabasila găsim în scrisorile scrise de el însuşi în acest timp şi adresate în cea mai mare parte, tatălui său3. Deşi după cum zice Cabasila însuşi într-una din aceste scrisori, Tesalonicul oraşul său natal era în secolul al XIV - lea un

1 R. Guilland, La correspondance inedite de Nicolas Cabasilas, BZ, vol. XXX 1929/30 p. 97, apud, Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Explicarea Sfintei Liturghii după Nicolae Cabasila, Bucureşti 1997, p. 164

2 Gherghe Frantzes, Anale, cart. II, cap. 5 (P.G.,t,CLVI, col.751 A), apud Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, op. cit. p. 165.

3 Ibidem, p.97, apud. Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, op.cit.p. 165.

5

focar al artei şi al ştiinţei greceşti. Cabasila pleaca de timpuriu la Bizanţ pentru a-şi desăvârşi studiile4.

După propria sa mărturie, el a fost atras spre capitală de iubirea pentru admirabilul său unchi Nil, care se găsea pe atunci acolo, precum şi de pasiunea studiului. De altfel, se pare că însuşi tatăl său dorea ca Nicolae să ajungă un mare cărturar, orator şi scriitor, căci el se interesează foarte îndeaproape de progresele intelectuale ale fiului său. Cabasila stidia

Bibliografie

I. Ediţii ale Sfintei Scripturi

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti 1988 II. Cărţi de cult

2. Moliftelnicul, Ed. I.B.M.B.O.R. Bucureşti 1998 III. Scrieri ale Sfinţilor Părinţi

3. Sfântul Ambrozie al Milanului, Despre binefacerile Botezului, trad. de Prof. Dan Negrescu, în “Altarul Banatului”, II. XLI, (1991), nr. 10-12, pp.115-116

4. Idem, De mysteris (Despre Sfintele Taine), trad. de Pr. Prof. Ene Branişte şi Prof. Gh. Voiusa, în “Studii Teologice”, XVII (1965), nr. 5-6, p.284-302

5. Idem, De sacramentis, trad. de Pr. Prof. Ene Branişte în “Studii Teologice” XIX (1967), nr. 9-10, p. 565-599

6. Cabasila Nicolae, Despre viaţa în Hristos, studiu introductiv şi trad. de Pr. Prof. Dr. Teodor Bodogae, Ed. I.B.M.B.O.R., Bucureşti 2001

7. Sfântul Chiril al Ierusalimului, Procateheza 16 în Cateheze, trad. de Pr. Dumitru Fecioru, Bucureşti 1945 p. 53

8. Sfântul Dionisie-Ariopagitul, Despre ierarhia cerească, trad. de Pr. Cicerone Iordăchescu, Chişinău 1932

9. Sfântul Gherman al Constantinopulului, Istoria bisericească şi teoria mistică, trad. de Pr. Prof. N. Petrescu în “Mitropolia Olteniei” XXVII (1976) nr. 1-2, pp. 64-71

70

10. Sfântul Grigorie de Nyssa, Împotriva celor ce amână botezul, trad. de Pr. Prof. Dr., Teodor Bodogae în “Mitropolia Bantului”, III- XLII (1992), nr. 7-9

11. Sfântul Ioan Damaschin, Dogmatica, trad. de Pr. Prof. D. Fecioru, ed. a treia, Ed. Scripta, Bucureşti 1993, pp. 154-158

12. Învăţătura celor 12 Apostoli, trad. de Pr. Prof. D. Fecioru, în vol. Scrierile Părinţilor Apostolici., (col. “Părinţi şi scriitori bisericeşti” I), Bucureşti 1979, pp. 15-36

13. Sfântul Maxim Mărturisitorul, către Talasie, trad. de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae în “Filocalia”, vol. II, Bucureşti 1977

14. Idem Ambigua, trad. de Dumitru Stăniloae în “Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, 80, pp. 288-290

15. Sfântul Simeon al Tesalonicului, Răspunsurile Fericitului Simoen la întrebările puse de un cleric în “Tratat asupra tuturor dogmelor credinţei noastre ortodoxe, după principiile puse de Domnul nostru Iisus Hristos şi urmaşii săi”, în vol. I, Ed. Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor 2002 pp. 106-121

B.Lucrări, studii şi articole

16. Bodogae, Pr. Prof. Dr., Toedor, în Trăsături umaniste în spiritualitatea bizantină în “Studii teologice”, nr. 5-6, 1982

17. Branişte, Pr. Prof. Dr., Ene, Contribuţii la istoria literaturii teologice bizantine: Nicolae Cabasila, Despre viaţa în Hristos, în “Studii teologice”, XIV (1962), nr. 1-2, p. 13

71

18. Idem, Deosebiri interconfesionale cu privire la Sfintele Taine în “Ortodoxia”, XI (1959), nr. 4, pp. 499-517

Preview document

Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 1
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 2
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 3
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 4
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 5
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 6
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 7
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 8
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 9
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 10
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 11
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 12
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 13
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 14
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 15
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 16
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 17
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 18
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 19
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 20
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 21
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 22
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 23
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 24
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 25
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 26
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 27
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 28
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 29
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 30
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 31
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 32
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 33
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 34
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 35
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 36
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 37
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 38
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 39
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 40
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 41
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 42
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 43
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 44
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 45
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 46
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 47
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 48
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 49
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 50
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 51
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 52
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 53
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 54
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 55
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 56
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 57
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 58
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 59
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 60
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 61
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 62
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 63
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 64
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 65
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 66
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 67
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 68
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 69
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 70
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 71
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 72
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 73
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 74
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 75
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 76
Taina Sfântului Botez în prezentarea liturgică a lui Nicolae Cabasila și a Sfântului Simeon al Tesalonicului - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Taina Sfantului Botez in prezentarea liturgica a lui Nicolae Cabasila si a Sfantului Simeon al Tesalonicului.doc

Alții au mai descărcat și

Evanghelizare și misiune creștină în mass-media

Un pedagog contemporan spunea că este într-adevăr "un privilegiu fantastic a ne putea exprima prin cuvinte, a comunica mai ales cu ajutorul unor...

Catehezele mistagogice ale SF. Chiril al Ierusalimului și valoarea lor teologico-liturgica

Sfinţii Părinţi, ca tâlcuitori autorizaţi şi insuflaţi ai Sfintei Scripturi, nu au oferit doar lucrări de teologie dogmatică, pline de exprimări...

Pocăința - Cruce și înviere în Triod și Penticostar

Când vorbim în Ortodoxie despre Spiritualitate, vorbim despre ea ca despre o Spiritualitate vie, care angajează întreaga fiinţă a omului. De aceea...

Forme de sfințenie în Ortodoxia Rusă

„Măreşte cu glasuri de laudă Ţara Rîmleană pe Petru şi Pavel, prin care ai crezut în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; Asia, Efesul, Patmosul - pe...

Canoanele sinoadelor locale - Importanța lor actuală

I.1. Biserica şi Dreptul „Biserica e o taină care nu poate fi niciodată cuprinsă complet într-o definiţie, fiind viaţa umană a credincioşilor...

Obiceiuri tradiționale de peste an

La acest final de veac si de mileniu încercam cu totii o anumita "nostalgie a originilor", ca sa folosim o expresie draga lui Mircea Eliade....

Te-ar putea interesa și

Taina Mărturisirii și Persoana Preotului Duhovnic în Viața Bisericii și a Credincioșilor Ei

Taina Sfintei Spovedanii joacă un rol central în viaţa şi în spiritualitatea ortodoxă. Este taina prin care se restabileşte legătura creştinului cu...

Liturgică

INTRODUCERE Cuvintele Teologie şi Liturgică vin din limba greacă. Teologie este alcătuit din θεος -Dumnezeu şi λογος –cuvânt, ştiinţă. Astfel,...

Teologie

DREPT curs 1 17.02.2010 Realizarea dreptului bisericesc (dat mereu la examen) Existenţa si realizarea dreptului bis reprezintă condiţiile ordinii...

Ai nevoie de altceva?