Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 142 în total
Cuvinte : 47130
Mărime: 199.32KB (arhivat)
Cost: 14 puncte

Cuprins

ARGUMENT

CAPITOLUL I

Consideraţii generale privind delincvenţa juvenilă 6

1.1. Delincvenţa juvenilă – fenomen social 6

1.2. Scurt istoric privind evoluţia delincvenţei juvenile 8

1.2.1. Conceptul de minor în pericol (în dificultate) 8

1.3. Delincvenţa juvenilă componentă a criminalităţii 11

CAPITOLUL II

Cadrul normativ instituţional privind protecţia minorului 15

2.1. Legislaţia în domeniul protecţiei minorului 15

2.2. Principii generale internaţionale rezultate din regulile acceptate de

comunitatea internaţională 21

2.3. Procedura în cauzele cu infractori minori 44

CAPITOLUL III

Etiologia comportamentului minorilor delicvenţi 53

3.1. Teorii contemporane biologice şi psihologice privind cauzele delicvenţei 53

3.2. Teorii contemporane sociologice (mezologice) privind cauzele delicvenţei 60

CAPITOLUL IV

Răspunderea penală a minorului infractor 66

4.1. Elemente de drept penal comparat în materia justiţiei juvenile 66

4.2. Răspunderea penală a minorului infractor în legislaţia penală

din România 74

4.3. Aspecte de natură procesual penală în cauzele cu minori 75

4.3.1 Cercetarea pealabilă şi urmărirea penală 75

4.3.2 Trimiterea în judecată a minorului 85

4.4 Exemplificarea procedurii penale în cauzele cu minori 90

CAPITOLUL V

Factori criminogeni în delincvenţa juvenilă 105

5.1. Analiza factorilor criminogeni la nivel macrosocial 105

5.2. Un profil psihologic al personalităţii minorului cu comportament deviant 109

5.3. Vulnerabilităţi actuale în delincvenţa juvenilă 109

5.3.1. Abandonul/plasarea în grija Serviciilor de Protecţie a Copilului 114

5.3.2. Abandonul copiilor în unităţi sanitare 115

5.3.3. Abuzul asupra copiilor, violenţă domestică 116

5.3.4. Pedepse şi abuzuri asupra copilului 118

5.3.5. Munca la copii 119

5.3.5.1. Activităţile desfăşurate de copii în cadrul gospodăriei 120

5.3.5.2. Muncile din afara gospodăriei 120

5.3.6. Traficul de copii 121

5.3.7. Consumul de droguri 122

5.3.8. Probleme ale sistemului de suport pentru copii 123

CAPITOLUL VI

Concluzii finale

BIBLIOGRAFIE 126

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a infracţionalităţii care, departe de a se rezuma la câteva cazuri izolate sau întâmplări duse până la extremă negativă din viaţa unor persoane, a ajuns să-şi „aroge” titlul de adevărat fenomen îngrijorător în societatea modernă şi anume, infracţionalitatea în rândul minorilor.

Fără a face din aceasta un studiu aprofundat al cauzelor acestui flagel folosindu-ne de metodele, tehnicile şi teoriile de atribuire specifice sociologiei comportamentului infracţional al copiilor, ne-am oprit asupra implicaţiilor acestuia în prezent, încercând astfel o abordare a sa pragmatică şi cât mai cuprinzătoare.

Observarea în prezent a acestui fenomen ca şi cum până acum nu ar fi existat, precum şi pretenţiile noastre de a-l stopa sunt oarecum tardive. Considerăm asta deoarece, când avem de a face cu reabilitarea, reintegrarea şi resocializarea unor „destine rătăcite”, este foarte greu de realizat, nu în privinţa mijloacelor materiale sau resurselor umane ce le implică, ci din pricina faptului că, din zi în zi, tot mai mulţi actori intră în această scenă, devansând cu mult numărul celor care ies. Iată că şi în acest caz principiul „este mai bine să previi decât să vindeci” îşi păstrează valabilitatea.

Cele ce se vor înţelege din parcurgerea lucrării referitor la metodele de prevenire a infracţionalităţii juvenile, a căror eficienţă se măsoară în cifre şi analize statistice, vin să susţină faptul că diminuarea fenomenului este o amăgire şi ca exemplu, putem lua de pildă indicatorul „din ce în ce mai puţini minori execută pedeapsa în penitenciare sau centre de reeducare”. Este normal să ajungem la acest rezultat în condiţiile în care se propun sancţiuni alternative de genul supraveghere specializată în familie (care de cele mai multe ori este germenul devianţei copilului) şi se tinde, în respectarea recomandărilor Uniunii Europene, către renunţarea la sistemul penitenciar pentru minori sau cel puţin utilizarea acestuia numai în cazuri foarte grave. Reversul este că cei ce ar trebui izolaţi sunt lăsaţi în libertate, nu manifestă teamă faţă de pedeapsă şi, devenind foarte repede majori, actele lor nereprimate la timp se vor perpetua cu mai multă uşurinţă şi într-o formă mai gravă.

Dacă ne gândim că pe fondul unor condiţii preexistente, comportamentul delincvent se învaţă, iar cei mai puţin ştiutori copiază modelul celor „experimentaţi”, concluziile sunt şi mai grave.

Iată în câteva fraze motivaţia acestei teme care nu întâmplător este structurată în cinci capitole care se referă pe rând la:

- analiza fenomenului infracţional în rândul minorilor, o analiză în care am încercat să evidenţiem tipologia atât a infracţiunilor, cât şi a infractorilor;

- probleme legate de procedura administrării justiţiei juvenile care nu întotdeauna are efectul prevăzut, cel puţin teoretic;

- modalităţi de prevenire a comportamentului delincvent, resocializare, alternative la sancţiunile aplicate minorilor, având în vedere că aplicarea legislaţiei referitoare la minori în ţara noastră este în stadiu incipient şi generează imposibilităţi practice întrucât instituţiile responsabile cu acesta aplicare au apărut mai târziu;

- în final, concluzii care, sub rezerva de a lăsa să se întrevadă o oarecare revoltă în faţa unei intervenţii ineficiente asupra criminalităţii în rândul minorilor, sunt puţin subiective, dar şi puţin realiste.

Preview document

Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 1
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 2
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 3
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 4
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 5
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 6
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 7
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 8
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 9
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 10
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 11
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 12
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 13
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 14
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 15
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 16
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 17
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 18
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 19
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 20
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 21
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 22
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 23
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 24
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 25
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 26
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 27
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 28
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 29
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 30
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 31
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 32
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 33
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 34
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 35
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 36
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 37
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 38
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 39
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 40
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 41
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 42
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 43
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 44
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 45
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 46
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 47
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 48
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 49
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 50
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 51
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 52
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 53
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 54
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 55
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 56
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 57
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 58
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 59
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 60
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 61
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 62
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 63
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 64
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 65
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 66
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 67
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 68
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 69
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 70
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 71
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 72
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 73
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 74
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 75
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 76
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 77
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 78
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 79
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 80
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 81
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 82
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 83
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 84
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 85
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 86
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 87
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 88
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 89
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 90
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 91
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 92
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 93
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 94
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 95
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 96
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 97
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 98
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 99
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 100
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 101
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 102
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 103
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 104
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 105
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 106
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 107
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 108
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 109
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 110
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 111
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 112
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 113
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 114
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 115
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 116
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 117
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 118
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 119
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 120
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 121
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 122
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 123
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 124
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 125
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 126
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 127
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 128
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 129
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 130
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 131
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 132
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 133
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 134
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 135
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 136
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 137
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 138
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 139
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 140
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 141
Aspecte criminologice privind delincvența juvenilă - Pagina 142

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila.doc

Alții au mai descărcat și

Fenomenul criminalității în răndul minorilor

Actualitatea temei. În prezent, societatea este contaminată de un rău cu care luptă dintodeauna - criminalitatea. Acest fenomen datorită...

Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie

Introducere Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme de licență se regăsește în importanța cercetării criminalistice la fața locului în...

Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie

Introducere Actualitatea temei investigate. Macabrul interes pentru fenomenul ucigaşilor în serie a generat şi continuă să genereze efectul...

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I „CRIMINALITATEA ŞI DREPTUL” 1.1. Conceptul de „criminalitate” - un concept multidimensional 1.1.1. Ca fenomen juridic....

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Criminalistică

NOTIUNI GENERALE l.Notiunea de criminalistica poate fi cercetata sub trei aspecte: -o dimensiune artistica in care predomina misterul sau...

Te-ar putea interesa și

Delicvența juvenilă

INTRODUCERE Copilul este si ramane viitorul oricarei societati; de modul in care acesta este crescut si educat depinde asadar evolutia omenirii....

Fenomenul criminalității în răndul minorilor

Actualitatea temei. În prezent, societatea este contaminată de un rău cu care luptă dintodeauna - criminalitatea. Acest fenomen datorită...

Iresponsabilitatea

INTRODUCERE Actualitatea temei. Atunci când săvârşirea unei infracţiuni de genul celor de furt devine posibilă numai prin pătrunderea înăuntrul...

Urmărirea penală a minorilor

INTRODUCERE Problema personalităţii umane constituie, actualmente, obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice în preocuparea de a descifra...

Delincvența juvenilă - factori interni

Capitolul I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CRIMINALITATEA PRINCIPAL OBIECT DE STUDIU AL CRIMINOLOGIEI Secţiunea I ASPECTE GENERALE 1.Notiunea de...

Drept Civil

INTRODUCERE Pornind de la faptul că omul este o fiinţă socială şi de la realitatea că şi adolescentul, care este copil al străzii, trăieşte...

Fenomenul Delincvenței Juvenile în Societatea Românească

Delincvenţa juvenilă şi problemele complexe, de un specific aparte, pe care le implică reprezintă o temă de mare interes pentru sociologie, care...

Reintegrarea Socială a Persoanelor Eliberate din Detenție

INTRODUCERE Socializarea persoanelor eliberate din detenţie sau asistenţa post-penală vizează sensul valoric al societăţii. Scopul oricărei...

Ai nevoie de altceva?