Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 142 în total
Cuvinte : 47130
Mărime: 199.32KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

ARGUMENT

CAPITOLUL I

Consideraţii generale privind delincvenţa juvenilă 6

1.1. Delincvenţa juvenilă – fenomen social 6

1.2. Scurt istoric privind evoluţia delincvenţei juvenile 8

1.2.1. Conceptul de minor în pericol (în dificultate) 8

1.3. Delincvenţa juvenilă componentă a criminalităţii 11

CAPITOLUL II

Cadrul normativ instituţional privind protecţia minorului 15

2.1. Legislaţia în domeniul protecţiei minorului 15

2.2. Principii generale internaţionale rezultate din regulile acceptate de

comunitatea internaţională 21

2.3. Procedura în cauzele cu infractori minori 44

CAPITOLUL III

Etiologia comportamentului minorilor delicvenţi 53

3.1. Teorii contemporane biologice şi psihologice privind cauzele delicvenţei 53

3.2. Teorii contemporane sociologice (mezologice) privind cauzele delicvenţei 60

CAPITOLUL IV

Răspunderea penală a minorului infractor 66

4.1. Elemente de drept penal comparat în materia justiţiei juvenile 66

4.2. Răspunderea penală a minorului infractor în legislaţia penală

din România 74

4.3. Aspecte de natură procesual penală în cauzele cu minori 75

4.3.1 Cercetarea pealabilă şi urmărirea penală 75

4.3.2 Trimiterea în judecată a minorului 85

4.4 Exemplificarea procedurii penale în cauzele cu minori 90

CAPITOLUL V

Factori criminogeni în delincvenţa juvenilă 105

5.1. Analiza factorilor criminogeni la nivel macrosocial 105

5.2. Un profil psihologic al personalităţii minorului cu comportament deviant 109

5.3. Vulnerabilităţi actuale în delincvenţa juvenilă 109

5.3.1. Abandonul/plasarea în grija Serviciilor de Protecţie a Copilului 114

5.3.2. Abandonul copiilor în unităţi sanitare 115

5.3.3. Abuzul asupra copiilor, violenţă domestică 116

5.3.4. Pedepse şi abuzuri asupra copilului 118

5.3.5. Munca la copii 119

5.3.5.1. Activităţile desfăşurate de copii în cadrul gospodăriei 120

5.3.5.2. Muncile din afara gospodăriei 120

5.3.6. Traficul de copii 121

5.3.7. Consumul de droguri 122

5.3.8. Probleme ale sistemului de suport pentru copii 123

CAPITOLUL VI

Concluzii finale

BIBLIOGRAFIE 126

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a infracţionalităţii care, departe de a se rezuma la câteva cazuri izolate sau întâmplări duse până la extremă negativă din viaţa unor persoane, a ajuns să-şi „aroge” titlul de adevărat fenomen îngrijorător în societatea modernă şi anume, infracţionalitatea în rândul minorilor.

Fără a face din aceasta un studiu aprofundat al cauzelor acestui flagel folosindu-ne de metodele, tehnicile şi teoriile de atribuire specifice sociologiei comportamentului infracţional al copiilor, ne-am oprit asupra implicaţiilor acestuia în prezent, încercând astfel o abordare a sa pragmatică şi cât mai cuprinzătoare.

Observarea în prezent a acestui fenomen ca şi cum până acum nu ar fi existat, precum şi pretenţiile noastre de a-l stopa sunt oarecum tardive. Considerăm asta deoarece, când avem de a face cu reabilitarea, reintegrarea şi resocializarea unor „destine rătăcite”, este foarte greu de realizat, nu în privinţa mijloacelor materiale sau resurselor umane ce le implică, ci din pricina faptului că, din zi în zi, tot mai mulţi actori intră în această scenă, devansând cu mult numărul celor care ies. Iată că şi în acest caz principiul „este mai bine să previi decât să vindeci” îşi păstrează valabilitatea.

Cele ce se vor înţelege din parcurgerea lucrării referitor la metodele de prevenire a infracţionalităţii juvenile, a căror eficienţă se măsoară în cifre şi analize statistice, vin să susţină faptul că diminuarea fenomenului este o amăgire şi ca exemplu, putem lua de pildă indicatorul „din ce în ce mai puţini minori execută pedeapsa în penitenciare sau centre de reeducare”. Este normal să ajungem la acest rezultat în condiţiile în care se propun sancţiuni alternative de genul supraveghere specializată în familie (care de cele mai multe ori este germenul devianţei copilului) şi se tinde, în respectarea recomandărilor Uniunii Europene, către renunţarea la sistemul penitenciar pentru minori sau cel puţin utilizarea acestuia numai în cazuri foarte grave. Reversul este că cei ce ar trebui izolaţi sunt lăsaţi în libertate, nu manifestă teamă faţă de pedeapsă şi, devenind foarte repede majori, actele lor nereprimate la timp se vor perpetua cu mai multă uşurinţă şi într-o formă mai gravă.

Dacă ne gândim că pe fondul unor condiţii preexistente, comportamentul delincvent se învaţă, iar cei mai puţin ştiutori copiază modelul celor „experimentaţi”, concluziile sunt şi mai grave.

Iată în câteva fraze motivaţia acestei teme care nu întâmplător este structurată în cinci capitole care se referă pe rând la:

- analiza fenomenului infracţional în rândul minorilor, o analiză în care am încercat să evidenţiem tipologia atât a infracţiunilor, cât şi a infractorilor;

- probleme legate de procedura administrării justiţiei juvenile care nu întotdeauna are efectul prevăzut, cel puţin teoretic;

- modalităţi de prevenire a comportamentului delincvent, resocializare, alternative la sancţiunile aplicate minorilor, având în vedere că aplicarea legislaţiei referitoare la minori în ţara noastră este în stadiu incipient şi generează imposibilităţi practice întrucât instituţiile responsabile cu acesta aplicare au apărut mai târziu;

- în final, concluzii care, sub rezerva de a lăsa să se întrevadă o oarecare revoltă în faţa unei intervenţii ineficiente asupra criminalităţii în rândul minorilor, sunt puţin subiective, dar şi puţin realiste.

Preview document

Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 1
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 2
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 3
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 4
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 5
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 6
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 7
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 8
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 9
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 10
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 11
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 12
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 13
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 14
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 15
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 16
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 17
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 18
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 19
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 20
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 21
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 22
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 23
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 24
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 25
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 26
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 27
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 28
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 29
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 30
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 31
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 32
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 33
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 34
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 35
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 36
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 37
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 38
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 39
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 40
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 41
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 42
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 43
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 44
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 45
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 46
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 47
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 48
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 49
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 50
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 51
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 52
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 53
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 54
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 55
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 56
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 57
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 58
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 59
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 60
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 61
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 62
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 63
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 64
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 65
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 66
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 67
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 68
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 69
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 70
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 71
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 72
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 73
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 74
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 75
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 76
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 77
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 78
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 79
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 80
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 81
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 82
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 83
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 84
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 85
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 86
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 87
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 88
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 89
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 90
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 91
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 92
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 93
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 94
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 95
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 96
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 97
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 98
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 99
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 100
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 101
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 102
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 103
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 104
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 105
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 106
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 107
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 108
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 109
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 110
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 111
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 112
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 113
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 114
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 115
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 116
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 117
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 118
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 119
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 120
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 121
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 122
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 123
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 124
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 125
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 126
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 127
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 128
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 129
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 130
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 131
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 132
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 133
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 134
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 135
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 136
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 137
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 138
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 139
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 140
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 141
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila - Pagina 142

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila.doc

Alții au mai descărcat și

Fenomenul criminalității în răndul minorilor

Actualitatea temei. În prezent, societatea este contaminată de un rău cu care luptă dintodeauna - criminalitatea. Acest fenomen datorită...

Analiza Criminologică a Cauzelor și Condițiilor ce Determină Personalitatea Ucigașului în Serie

Introducere Actualitatea temei investigate. Macabrul interes pentru fenomenul ucigaşilor în serie a generat şi continuă să genereze efectul...

Modelul Românesc de Prevenire a Criminalității

Introducere În literatura de specialitate întâlnim, pentru desemnarea preocupărilor practice legate de fenomenul criminal, formulări diverse, cum...

Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie

Introducere Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme de licență se regăsește în importanța cercetării criminalistice la fața locului în...

Relatia Victima-Infractor

CAPITOLUL I „CRIMINALITATEA ŞI DREPTUL” 1.1. Conceptul de „criminalitate” - un concept multidimensional 1.1.1. Ca fenomen juridic....

Considerații privind Concordanța Cursului de Criminalistică cu Celelalte Discipline din Planul de Învățământ

1. Locul criminalisticii în ierarhia disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ Criminalistica are strânse legături cu multe alte discipline,...

Procesul de Convergență Contabilă

1.1. De la armonizare la convergenta contabila 1.1.1. Teorie, normalizare si obiective ale contabilitatii De la prima lucrare publicata de Luca...

Ai nevoie de altceva?