Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 13197
Mărime: 54.34KB (arhivat)
Publicat de: Octavia Marcu
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Chirilă Mihai

Extras din licență

În lucrarea de faţă am încercat să analizez cele mai importante aspecte ale cercetării la faşă locului, precum:

- Sarcinile şi importanţa cercetării la faţa locului;

- Caracteristica generală a principiilor cercetării la faţa locului;

- Fazele cercetării la fata locului.

Lucrînd asupra temei date mi-am propus ca scop să ilucidez care sunt obiectivele cercetării la faţa locului şi cum are loc cercetarea la faţa locului.

Cercetînd tema de faţă am folosit atît literatura străină cît şi autohtonă, precum ar fi:

1. Mihail Gheorghiţă, Tactica cercetării la faţa locului, Chişinău 2004;

2. Gheorghe Golutenco, Urmele infracţiunii, Chişinău 1999 ş.a.

Pentru o caracteristică mai amplă a cercetării la faţa locului am consultat mai multe izvoare şi acte normative.

Cercetarea la faţa locului ajută organului de urmărire penală să colecteze numeroase probe, să constate în ce mod şi în ce înprej urări a avut loc infracţiunea.

Cercetarea la faţa locului are o importanţă colosală în stabilirea stării locului, împrejurărilor în care a avut loc infracţiunea, descoperirea şi ridicarea urmelor care vor servi ca informaţii temeinice pentru cercetarea cauzei penale şi descoperirea făptuitorului.

In baza cercetării la faţa locului lucrătorul operativ poate reţine persoanele suspecte, martorii care au fost prezenţi la săvârşirea infracţiunii ce-ar putea fi de un real folos pentru colectarea cît mai multor informaţii ce vor fi utile pentru echipa de cercetare.

Locul faptei prezintă numeroase informaţii în ceea ce priveşte mijloacele folosite de infractor pentru săvîrşirea infracţiunii. Aici pot fi găsite diverse urme lăsate din întîmplare de către făptaş sau chiar fire de păr ale acestuia. Uneori cînd echipa de cercetare a sosit în mod operativ la faţa locului pot identifica prin preajmă infractorul.

In lucrarea de faţă am pus accent pe următoarele particularităţi:

- Cum are loc cercetarea la faţa locului

- Particularităţile tactice ale cercetării la fata locului

- Particularităţile psihologice ale cercetării la faţa locului

- Fixarea rezultatelorcercetării la faţa locului

- Mijloacele tehnico-criminalistice folosite în cercetarea la faţa locului. Cercetarea la faţa locului reprezintă unul din actele iniţiale a organelor de drept

ce presupune examinarea locului faptei, descoperirea şi ridicarea urmelor, stabilirea mijloacelor folosite de infractor şi investigarea înprejurărilor în care a avut loc infracţiunea.

Capitolul I. Consideratii generale privind mijloacele tehnico-criminalistice

1. Noţiunea şi clasificarea mijloacelor tehnico-criminalistice

Un act de justiţie modern şi eficient impune folosirea, pe scară din ce în ce mai largă, a celor mai avansate metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice, în activitatea de prevenire şi combatere a infracţiunilor, precum şi lărgirea posibilităţilor de cercetare ale laboratoarelor criminalistice care influentiază pozitiv finalitatea procesului penal.

Potrivit atribuţiilor care îi revin, fie în calitate de organ de urmărire penală, fie în calitate de magistrat sau de apărător, orce jurist trebuie să fie bine informat despre aceste tehnici întrucît este obligaţia profesională dar şi deontologică:

a.Să se servească direct de mijloacele tehnice, criminalistice sau cu sprijinul specialiştilor.

b.Să vegheze la certitudinea folosirii metodelor ştiinţifice de investigare a faptelor penale.

Preview document

Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 1
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 2
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 3
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 4
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 5
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 6
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 7
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 8
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 9
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 10
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 11
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 12
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 13
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 14
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 15
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 16
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 17
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 18
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 19
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 20
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 21
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 22
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 23
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 24
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 25
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 26
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 27
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 28
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 29
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 30
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 31
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 32
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 33
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 34
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 35
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 36
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 37
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 38
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 39
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 40
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 41
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 42
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 43
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 44
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 45
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 46
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 47
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 48
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 49
Considerații generale privind mijloacele tehnico-criminalistice - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Consideratii Generale privind Mijloacele Tehnico-Criminalistice.doc

Alții au mai descărcat și

Cercetarea Criminalistică

INTRODUCERE Evoluţia Criminalisticii în ţara noastră, se cuvine subliniat faptul că, încă de la apariţia acestei ştiinţe la sfârşitul secolului al...

Crimă organizată în Franța

ARGUMENT Am ales să abordez această temă deoarece consideră că fenomenul de crimă organizată reprezintă o problemă socială cu grave implicaţii, a...

Metode moderne de identificare criminalistică

Identificarea criminalistică reprezintă problema centrală a investigaţiei criminalistice. Scopul final al identificării în criminalistică îl...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Conținutul tematic al cursului de criminalistică

LECTIA I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1 . Obiectivele lectiei: • Evidentierea premiselor constituirii Criminalisticii ca stiintă judiciară cu caracter...

Criminologie Generală

CAPITOLUL I EVOLUŢIA CRIMINOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Originile criminologiei Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Tehnici de Laborator destinate Investigațiilor Criminalistice

Sublinieri introductive Un act de justiţie modern şi eficient impune folosirea, pe scară din ce în ce mai largă, a celor mai avansate metode şi...

Te-ar putea interesa și

Expertiza Criminalistică a Vocii și a Vorbirii

CAPITOLUL I Expertizele-mijloace de probă Literatura de specialitate prezintă un caz semnificativ , care demonstrează cât de personală este...

Expertiză grafică - reglementarea juridică a expertizei grafice și problemele ce se pot rezolva

Stabilirea identităţii unor persoane sau obiecte privită în sensul cel mai larg - proprie tuturor domeniilor stiinţei - reprezintă elementul...

Cercetarea criminalistică a infracțiunii de omor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Consideraţii preliminare. 1.1. Noţiuni generale Infracţiunile contra vieţii, reprezintă cele mai...

Infracțiunile Contra Persoanei

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE INTRODUCTIVE 1.1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNILE CONTRA PERSOANEI 1.1.1. Referinţe istorice şi...

Furtul

INTRODUCERE Proprietatea constituie baza materială a societăţii şi serveşte ca mijloc de satisfacere a necesităţilor materiale şi intelectuale a...

Cercetarea Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau Diverse Materii

Capitolul I – Consideraţii preliminare Secţiunea I: Noţiunea de urmă in criminalistică. Clasificarea urmelor. Urmele-materie. „Noţiunea de urmă...

Metode fizico-chimice de investigare în chimie - criminalistică

Noţiunea, obiectul, metodele şi principiile criminalisticii Apărarea ordinii de drept, cercetarea, descoperirea şi judecarea faptelor de natură...

Identificarea criminalistică și medico-legală

CAPITOLUL I. CONSTATAREA TEHNICO-STIINTIFICA SI EXPERTIZA CRIMINALISTICA Sectiunea I Consideratii introductive 1. Notiune Activitatea de...

Ai nevoie de altceva?