Crimă violentă

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 187 în total
Cuvinte : 64569
Mărime: 676.46KB (arhivat)
Publicat de: Antonia I.
Cost: 13 puncte

Extras din licență

Introducere

Tendințele de creștere a criminalității în ultimele decenii constituie un fenomen real ale cărui efecte nu pot fi ignorate nici de juriști, criminologi, sociologi sau psihologi și nici de specialiștii cu funcții de răspundere în domeniul aplicării legilor și prevenirii manifestărilor antisociale.

În prezent, tot mai frecvente sunt preocupările specialiștilor din diverse domenii pentru acest fenomen. Se pun întrebări, se avansează ipoteze, se dezvoltă teorii, se caută soluții, și se încearcă, pe cât posibil, aducerea la un numitor comun a volumului de date și informații referitor la fenomenul de infracționalitate juvenilă.

Reprezentând obiectul de studiu al mai multor discipline, fenomenul criminalității implică o serie de probleme și aspecte teoretice, metodologice și practice pentru cercetarea științifică, interesată de identificarea și explicarea cauzelor și condițiilor care generează conduite infracționale ale indivizilor, dar și de găsirea unor soluții și măsuri care să conducă la prevenirea și diminuarea surselor potențiale ale criminalității.

Constituind o formă specială de devianță socială, criminalitatea include ansamblul manifestărilor antisociale, ilegale și imorale, cu un grad sporit de gravitate socială, care violează cele mai importante valori și relații sociale protejate prin normele penale (viața, persoana și integritatea acesteia, proprietatea, sănătatea, familia etc.).

În complexul cauzelor și condițiilor care generează conduitele infracționale trebuie făcuta distincția între diferitele niveluri de cauzalitate, de la cele directe, nemijlocite, care sunt de natură endogenă (psihică, morală etc.), la cele psihosociale (interacțiunile din mediile de socializare: familie, școală, grup de prieteni) și macrosociale (fenomene și procese la nivelul societății globale), care apar, sub aspectul săvârșirii nemijlocite a faptei prevăzute de legea penală, ca niște condiții favorizante.

Capitolul 1

Devianța și violența

1.1. Devianța - precizări terminologice și factori etiologici

Termenul de devianţă a fost utilizat pentru prima dată în anul 1938 de către sociologii americani T. Sellin ca „ansamblul comportamentelor îndreptate împotriva normelor de conduită sau a ordinii instituţionale” şi de către R. Merton care considera devianţa drept „o reacţie normală a oamenilor normali în condiţii anormale” Astăzi, definiţia devianţei, ca şi a delincvenţei – cum vom vedea mai jos - se poate realiza diferit în funcţie de criteriul utilizat.

Cele mai frecvente criterii sunt criteriul normativ şi cel statistic. După criteriul normativ, devianţa reprezintă o conduită care încalcă normele scrise sau nescrise ale societăţii, sau ale unui grup social particular. Nota caracteristică pentru actul deviant este încălcarea normei şi drept consecinţă, dezaprobarea socială. Când actul nu mai este dezaprobat, el încetează a mai fi deviant. Prin urmare, ceea ce numim deviant, depinde de contextul normativ care reglementează comportamentele considerate ca fiind normale.

După criteriul statistic, devianța este o abatere semnificativă de la media comportamentelor membrilor grupului sau ai societății. Media sugereaza „omul mediu”, deoarece „tipul normal se confundă cu tipul mediu.” Același lucru poate fi valabil și pentru întreaga clasă a devianței, infracțiunea reprezentând un fapt condamnabil social și moral.

Indiferent care dintre criterii ar fi utilizat, reprezentând un tip de comportament care se opune celui mediu, normal, convenţional sau conformist, prin încălcarea unor norme scrise sau nescrise ale societăţii, termenul devianţă este utilizat în două accepţiuni distincte: în raport cu normele sociale şi culturale (definiţia socială) şi în raport cu codurile legale formale (definiţia legală sau juridică).

În sens larg, devianţele sociale sunt acele forme de comportament care violează normele sociale, în general, indiferent dacă ele sunt condamnate sau nu de către legea juridică. În sens restrâns, devianţele sociale desemnează conduitele care se abat de la medie, fără a încălca normele juridice. În acest sens, devianţa ţine de interpretare. Ceea ce afirma Durkheim despre infracţiune este valabil pentru întreaga clasă a devianţei: nu o condamnăm pentru că este o infracţiune, ci este infracţiune pentru că o condamnăm. Aceste acte nu sunt o ameninţare suficientă pentru ordinea socială încât să fie condamnate legal.

Acţiunile care sunt prohibite prin coduri legale formale şi în cazul cărora există pedepse pentru cei care le comit sunt considerate deviante din punct de vedere legal, constituind clasa delinctelor. Autorul unui delinct este un delincvent. Prin urmare, devianţa legală reprezintă delincvenţa.

Bibliografie

1. Ainsworth, P.B., Psychology and Crime: Myths and Reality, Longman, London, 2000

2. Allport, G.W. (1981), Structura şi dezvoltarea personalităţii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

3. Antoniu, C., Noul cod penal. Codul penal anterior. Studiu comparativ, Editura All Beck, București, 2003.

4. Balica, E., Criminalitatea violentă. Tendințe și factori de risc, Editura Oscar Print, București, 2008

5. Banciu, D., Sociologia juridică, Ed. Lumina Lex, 2007

6. Bandura, A. (1986), The social learning perspective. Mechanism of aggression, în Toch, H., Psychology of Crime and Criminal Justice. Prospect Heights: Waveland, Press Inc

7. Baron, R.A., (1974), The aggression- inhibiting influence of heightened sexual arousal, Journal of Personality and Social Psychology, 30

8. Baron, R.A., (1983), The control of human aggresion. An optimistic perspective, Journal of Social and Clinical Psychology, 1

9. Baron, R.A., Byrne, D., (1991), Social Psychology Understanding Human Interaction, Boston: Allyn and Bacon

10. Barth, A.J. and Raymond P., The naive missue of power : Nonconscious sources of sexual harassment, Journal of Social Issues, 51 p.85-96, 1995.

11. Berkowitz, L., (1988), Frustration, appraisals and aversivety stimulated aggression., Aggressive Behavior, 14

12. Berkowitz, L., (1993), Aggression: its causes, consequences and control, McGraw Hill Inc, N - Y

13. Bogdan, T., Sântea, I., (1988), Analiza psihosocială a victimei. Rolul ei în procesul judiciar, M. I. Serviciul Editorial şi Cinematografic, Bucureşti

14. Boncu, Şt., (1999), Psihologie şi societate, Editura Erota, Iaşi

15. Carlsmith, J.M., Anderson, C.A.,(1979), Ambient temperature and the occurrence of collective violence: a new analysis, Journal of Personality and Social Psychology, 37

16. Carlson, M., Marcus- Newhall, A., Miller, N., (1989), Evidence for a general construct of aggression, Personality and Social Psychology Bulletin, 15

17. Cristea, D., Tratat de psihologie socială, Ed. Pro Transilvania.

18. Dollard, J., Doob I., Miller N., Sears R. (1939), Frustration and Aggression, New Haven, Conn: Yale University Press

19. Dragomirescu, T.V., (1990), Determinism şi reactivitate umană, Editura Ştiinţifică, Bucureşti

20. Eagly, A.H., Steffen, V.J., (1986), Gender and aggression behavior: a meta- analytic review of the Social Psychological Literture, Psyhological Bulletin, 100

21. Eibl- Eibesfeldt, I., (1995), Agresivitatea umană. Studiu etologic, Editura Trei, Bucureşti

22. Elliot, D.S., Serious Violent Offenders: Onset, Developmental Course and Termination, Criminology, Vol. 32, nr. 1, 1994.

23. Ellsberg, M., Researching Domestic Violence Against Women: Methodological and Ethical Considerations, Studies in Family Planning, Volume 32, Issue 1, 2001

24. Eysenk, H & Eysenk M., Descrifrarea comportamentului uman, Ed.Teora, 1998.

25. Gheorghe, F., Note din curs “Psihologie Judiciară” Specializarea: Psihologie – Sociologie Facultatea de Psihologie – Sociologie Universitatea Hyperion, 2006.

26. Gilles, F. (coord.), Dicţionar de Sociologie, Editura Armond Colin,Paris, Franţa.

27. Golu, P., (2000), Fundamentele psihologiei sociale, Editura Ponto, Constanţa

28. Gorgos, C., (1987), Dicţionar enciclopedic de psihiatrie, Editura Medicală, Bucureşti

29. Hăvârneanu, C., Şoitu, L., (2001), Agresivitatea în şcoală, Editura Institutul European, Iaşi

30. Hotca, M.A., Protecția victimelor - Elemente de victimologie, Editura C.H.Beck, 2006

31. Larousse, Dicţionar de Psihologie, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000.

32. Liiceanu, A., Violența domestică și criminalitatea feminină, Institutul Național de Criminologie, București, 2004.

33. Mallick, S.K., McCadless, B.R.,(1998), A study of catharsis of aggression, Journal of Personality and Social Psychology, 4

34. Mihăilescu, I., Sociologie generală, Editura Universitatea Bucureşti, 2002.

35. Minulescu, M., Chestionarele de personalitate în evaluarea psihologică, Ed. Garell Publishing House, Buc., 1996.

36. Mitrofan M., Mitrofan L, Psihoteste, Cunoaşterea de sine şi a celorlalţi, Ed. Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti, 2000.

37. Mitrofan, I.,Ciupercă, C., (1998), Incursiune în psihosociologia şi psihosexologia familiei, Edit Press Mihaela SRL, Bucureşti

38. Mitrofan, N., (2004), Agresivitatea, în Neculau, A., coord, Manual de psihologie socială, Editura Polirom, Iaşi

39. Mitrofan, N., Zdrenghea, V., Butoi, T., (2000), Psihologie judiciară, Editura Mihaela Press SRL, Bucureşti

...

Preview document

Crimă violentă - Pagina 1
Crimă violentă - Pagina 2
Crimă violentă - Pagina 3
Crimă violentă - Pagina 4
Crimă violentă - Pagina 5
Crimă violentă - Pagina 6
Crimă violentă - Pagina 7
Crimă violentă - Pagina 8
Crimă violentă - Pagina 9
Crimă violentă - Pagina 10
Crimă violentă - Pagina 11
Crimă violentă - Pagina 12
Crimă violentă - Pagina 13
Crimă violentă - Pagina 14
Crimă violentă - Pagina 15
Crimă violentă - Pagina 16
Crimă violentă - Pagina 17
Crimă violentă - Pagina 18
Crimă violentă - Pagina 19
Crimă violentă - Pagina 20
Crimă violentă - Pagina 21
Crimă violentă - Pagina 22
Crimă violentă - Pagina 23
Crimă violentă - Pagina 24
Crimă violentă - Pagina 25
Crimă violentă - Pagina 26
Crimă violentă - Pagina 27
Crimă violentă - Pagina 28
Crimă violentă - Pagina 29
Crimă violentă - Pagina 30
Crimă violentă - Pagina 31
Crimă violentă - Pagina 32
Crimă violentă - Pagina 33
Crimă violentă - Pagina 34
Crimă violentă - Pagina 35
Crimă violentă - Pagina 36
Crimă violentă - Pagina 37
Crimă violentă - Pagina 38
Crimă violentă - Pagina 39
Crimă violentă - Pagina 40
Crimă violentă - Pagina 41
Crimă violentă - Pagina 42
Crimă violentă - Pagina 43
Crimă violentă - Pagina 44
Crimă violentă - Pagina 45
Crimă violentă - Pagina 46
Crimă violentă - Pagina 47
Crimă violentă - Pagina 48
Crimă violentă - Pagina 49
Crimă violentă - Pagina 50
Crimă violentă - Pagina 51
Crimă violentă - Pagina 52
Crimă violentă - Pagina 53
Crimă violentă - Pagina 54
Crimă violentă - Pagina 55
Crimă violentă - Pagina 56
Crimă violentă - Pagina 57
Crimă violentă - Pagina 58
Crimă violentă - Pagina 59
Crimă violentă - Pagina 60
Crimă violentă - Pagina 61
Crimă violentă - Pagina 62
Crimă violentă - Pagina 63
Crimă violentă - Pagina 64
Crimă violentă - Pagina 65
Crimă violentă - Pagina 66
Crimă violentă - Pagina 67
Crimă violentă - Pagina 68
Crimă violentă - Pagina 69
Crimă violentă - Pagina 70
Crimă violentă - Pagina 71
Crimă violentă - Pagina 72
Crimă violentă - Pagina 73
Crimă violentă - Pagina 74
Crimă violentă - Pagina 75
Crimă violentă - Pagina 76
Crimă violentă - Pagina 77
Crimă violentă - Pagina 78
Crimă violentă - Pagina 79
Crimă violentă - Pagina 80
Crimă violentă - Pagina 81
Crimă violentă - Pagina 82
Crimă violentă - Pagina 83
Crimă violentă - Pagina 84
Crimă violentă - Pagina 85
Crimă violentă - Pagina 86
Crimă violentă - Pagina 87
Crimă violentă - Pagina 88
Crimă violentă - Pagina 89
Crimă violentă - Pagina 90
Crimă violentă - Pagina 91
Crimă violentă - Pagina 92
Crimă violentă - Pagina 93
Crimă violentă - Pagina 94
Crimă violentă - Pagina 95
Crimă violentă - Pagina 96
Crimă violentă - Pagina 97
Crimă violentă - Pagina 98
Crimă violentă - Pagina 99
Crimă violentă - Pagina 100
Crimă violentă - Pagina 101
Crimă violentă - Pagina 102
Crimă violentă - Pagina 103
Crimă violentă - Pagina 104
Crimă violentă - Pagina 105
Crimă violentă - Pagina 106
Crimă violentă - Pagina 107
Crimă violentă - Pagina 108
Crimă violentă - Pagina 109
Crimă violentă - Pagina 110
Crimă violentă - Pagina 111
Crimă violentă - Pagina 112
Crimă violentă - Pagina 113
Crimă violentă - Pagina 114
Crimă violentă - Pagina 115
Crimă violentă - Pagina 116
Crimă violentă - Pagina 117
Crimă violentă - Pagina 118
Crimă violentă - Pagina 119
Crimă violentă - Pagina 120
Crimă violentă - Pagina 121
Crimă violentă - Pagina 122
Crimă violentă - Pagina 123
Crimă violentă - Pagina 124
Crimă violentă - Pagina 125
Crimă violentă - Pagina 126
Crimă violentă - Pagina 127
Crimă violentă - Pagina 128
Crimă violentă - Pagina 129
Crimă violentă - Pagina 130
Crimă violentă - Pagina 131
Crimă violentă - Pagina 132
Crimă violentă - Pagina 133
Crimă violentă - Pagina 134
Crimă violentă - Pagina 135
Crimă violentă - Pagina 136
Crimă violentă - Pagina 137
Crimă violentă - Pagina 138
Crimă violentă - Pagina 139
Crimă violentă - Pagina 140
Crimă violentă - Pagina 141
Crimă violentă - Pagina 142
Crimă violentă - Pagina 143
Crimă violentă - Pagina 144
Crimă violentă - Pagina 145
Crimă violentă - Pagina 146
Crimă violentă - Pagina 147
Crimă violentă - Pagina 148
Crimă violentă - Pagina 149
Crimă violentă - Pagina 150
Crimă violentă - Pagina 151
Crimă violentă - Pagina 152
Crimă violentă - Pagina 153
Crimă violentă - Pagina 154
Crimă violentă - Pagina 155
Crimă violentă - Pagina 156
Crimă violentă - Pagina 157
Crimă violentă - Pagina 158
Crimă violentă - Pagina 159
Crimă violentă - Pagina 160
Crimă violentă - Pagina 161
Crimă violentă - Pagina 162
Crimă violentă - Pagina 163
Crimă violentă - Pagina 164
Crimă violentă - Pagina 165
Crimă violentă - Pagina 166
Crimă violentă - Pagina 167
Crimă violentă - Pagina 168
Crimă violentă - Pagina 169
Crimă violentă - Pagina 170
Crimă violentă - Pagina 171
Crimă violentă - Pagina 172
Crimă violentă - Pagina 173
Crimă violentă - Pagina 174
Crimă violentă - Pagina 175
Crimă violentă - Pagina 176
Crimă violentă - Pagina 177
Crimă violentă - Pagina 178
Crimă violentă - Pagina 179
Crimă violentă - Pagina 180
Crimă violentă - Pagina 181
Crimă violentă - Pagina 182
Crimă violentă - Pagina 183
Crimă violentă - Pagina 184
Crimă violentă - Pagina 185
Crimă violentă - Pagina 186
Crimă violentă - Pagina 187

Conținut arhivă zip

  • Crima violenta.docx

Alții au mai descărcat și

Orientarea biologică în teoria cauzalității în criminologie

specializat in psihiatrie; a functionat ca profesor universitar de medicina legala la Universitatea din Torino. Este teoreticianul cel mai...

Aspecte criminologice ale infracțiunilor economico-financiare

Conceptul de criminalitate Teoria economică subliniază rolul fundamental pe care îl are siguranţa şi încrederea pentru creşterea şi buna...

Truse criminalistice moderne folosite la fața locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Cercetarea Criminologica și Societatea

Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii ocupându-se prioritar de stabilirea metodelor şi mijloacelor prin care se...

Bullying-ul școlar ca fenomen deviant criminogen

REZUMAT: Studiul este axat pe prezentarea și analiza bullying-ului școlar ca fenomen deviant criminogen. Autorii argumentează că bullying-ul...

Criminologie Generală

CAPITOLUL I EVOLUŢIA CRIMINOLOGIEI CA ŞTIINŢĂ 1.1. Originile criminologiei Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Contribuția lui Enrico Ferri în dezvoltarea criminologiei

1. Istoric Născut la 25 februarie 1856 într-o familie de .ărani săraci, Enrico Ferri a fost o remarcabilă personalitate care ,,a influen.at...

Te-ar putea interesa și

Terorismul Internațional

INTRODUCERE Noţiunea de terorism este cunoscută omenirii de la începutul istoriei, dar în istorie acest termen a apărut după revoluţia franceză...

Reflectarea fenomenului de violență în presa scrisă - iunie 2003

INTRODUCERE Violenta si agresivitatea reprezinta fenomene sociale complexe, ale caror modalitati de manifestare, consecinte sociale si moduri de...

Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie

Introducere Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme de licență se regăsește în importanța cercetării criminalistice la fața locului în...

Infracțiuni Specifice Criminalității Organizate

Globalizarea este o sursa de noi provocari pentru umanitate. Numai o organizare mondiala este capabila sa faca fata provocarilor la nivel...

Psihologie Juridică

Introducere Psihologia juridică impune o serie de exigenţe fără îndeplinirea cărora actul de justiţie rămâne un exerciţiu steril, tehnicist,...

Criminalitatea violența, corupția, crima organizată - recrudescența violenței în societatea contemporană

Evoluţia societăţilor contemporane evidenţiază faptul că deşi s-au intensificat măsurile şi intervenţiile instituţiilor specializate de control...

Violența interpersonală - crime în serie

1. Crima în serie Crima în serie reprezinta uciderea de victime disparate în timp, de la zile la saptamâni sau luni, între ele. Aceste pauze de...

Violență și Securitate Urbană

Prezentarea temei Lucrarea de faţă descrie creşterea gradului de criminalitate, în mod special punându-se accentul pe crima violentă din cadrul...

Ai nevoie de altceva?