Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 24073
Mărime: 100.97KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CUPRINS

Capitolul I:

ELEMENTE DE PSIHOLOGIE A INFRACTORULUI ŞI VICTIMEI CRIMINALITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE pag.2

Capitolul II

CARACTERISTICILE PERSONALITATII INFRACTORULUI pag..23

Capitolul III:

MOTIVATIA FAPTUITORILOR pag.32

Capitolul IV

DEZASTRUL BARINGS pag.44

Capitolul V

BANCI INFOLRITOARE,CONTRIBUABILI FALITI pag.46

Capitolul VI

CRIMINALITATEA SI PROTECTIA SPECIILOR RARE DE FLORA SI FAUNA pag.48

Capitolul VII

CRIMINALITATEA SI PROTECTIA BUNURILOR CULTURALE pag. 50

BIBLIOGRAFIE pag.66

Extras din document

CAPITOLUL I

ELEMENTE DE PSIHOLOGIE A INFRACTORULUI ŞI VICTIMEI CRIMINALITĂŢII ECONOMICO – FINANCIARE

Lumea financiar bancară şi-a extins atât de bine şi de profund filonul puterii în toate structurile statale tocmai datorită instituţiilor financiar – bancare solid organizate şi conduse potrivit unui ansamblu riguros de reguli şi norme stabilite prin legi, regulamente şi proceduri strict specifice. Ne aflăm astfel într-un teritoriu atât de închis, încât uneori pare impenetrabil şi atât de sofisticat, încât doar iniţiativa strict profesională poate modifica regulamentele interioare şi dispoziţiile legale, care, adeseori prin formularea aparent confuză conferă ,,impenetrabilitatea” sistemului de către vreun instrument de verificare şi control.

În cadrul legislaţiei noastre, atât în Codul penal, cât şi în Codul de procedură penală, privitor la raportul infractor – victimă, atenţia este concentrată maximal asupra celui ce săvârşeşte fapta antisocială şi mult mai puţin asupra celui ce suportă efectele directe ale comiterii infracţiunii, mai ales în cazul infracţiunilor de violenţă (omor, lovitură cauzatoare de moarte, viol, tâlhărie etc.).

Deşi victimei i s-a acordat mai puţină atenţie din faţa legiuitorului, analiza şi cunoaşterea locului şi rolului pe care acesta îl ocupă atât în activitatea infracţională cât şi în cea judiciară (depistarea şi sancţionarea infractorului) contribuie, pe de o parte la formarea unor recomandări pentru conduita preventivă şi autoprotectivă în raport cu pericolul victimizării şi, pe de altă parte, la o mai rapidă şi corectă aplicare a legii în cazul săvârşirii infracţiunilor. Prin victimă înţelegem ,,orice persoană umană care suferă direct sau indirect consecinţele fizice materiale sau morale ale unei acţiuni sau inacţiuni criminale”.

După cum reiese din această definiţie, precum şi din precizările altor autori, victima înseamnă întotdeauna fiinţa umană, deşi este necesar să se facă o serie de precizări în acest sens. Victima este persoana care, ,,fără să-şi fi asumat conştient riscul, deci fără să vrea, ajunge să fie jertfită în urma unei acţiuni sau inacţiuni criminale”. Sunt asemenea exemple: poliţişti care, în îndeplinirea misiunilor sunt răniţi sau îşi pierd viaţa; luptători în confruntări militare; iniţiatorul acţiunii criminale care îşi pierde viaţa; infractorul ce îşi pierde viaţa în cazul legitimei apărări.

Deşi există mai multe aspecte ce ţin de relaţia infractor – victimă de care se interesează victimologii, cel mai important dintre ele se referă la faptul dacă victimele pot sau nu să împartă într-o anumită măsură responsabilitatea cu infractorii ce comit fapte de natură antisocială împotriva lor.

Introducând noţiunea de ,,victimă activantă”, prin care înţelege rolul jucat de victimă în declanşarea mecanismelor latente ale infractorilor, von Hentig ajunge la concluzia că, direct sau indirect, şi victima poartă o parte din vină în desfăşurarea acţiunii infracţionale. Pe linia susţinerii ideii că victima poartă o anumită răspundere în desfăşurarea activităţii infracţionale a apărut şi conceptul de ,,potenţial de receptivitate victimală”, propus de B. Mendelshon (1956) care înseamnă gradul de vulnerabilitate victimală a unui individ, acesta fiind condiţionat de o multitudine de factori, precum: vârsta, sexul, aspect bio-constituţional, pregătire socio-culturală, Q.I., caracteristici psiho-comportamentale. De exemplu, neglijenţa, superficialitatea, exagerarea eului, etc., pot corela cu valori crescute ale nivelului vulnerabilităţii victimale.

Gradul de vulnerabilitate victimală poate fi precizat prin intermediul a două categorii de actori:

a) factori personali; retardaţii mintal sau cei normali dar cu o valoare mai scăzută a Q.I., indivizi cu achiziţii modeste pe linia educaţională sau cei cu o redusă experienţă socială şi interacţională pot fi uşor victimizaţi de infractori, care folosesc minciuna şi frauda; indivizii care sunt handicapaţi fizic, persoanele foarte în vârstă sau fragile, minorii, femeile; este posibil ca ei să fie destul de frecvent ţinta atacului infractorilor violenţi;

b) factori situaţionali; unii indivizi sunt în mare măsură susceptibili de a fi victimizaţi decât alţii în anumite perioade de timp sau când se află în anumite situaţii. De exemplu, turiştii constituie un grup vulnerabil, infractorii atacându-i fără teamă, ştiind că datorită unor consideraţii legate în timp, bani etc., puţini dintre aceştia sunt dispuşi să participe la rezolvarea cazurilor de către sistemul judiciar.

Specialiştii din domeniul financiar au început să recunoască faptul că victimele infracţiunilor financiare (cum ar fi: substituirea de identitate, telemarketingul, fraudele din domeniul investiţiilor şi multe altele), au aceleaşi nevoi ca şi victimele infracţiunilor comise cu violenţă.

Preview document

Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 1
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 2
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 3
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 4
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 5
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 6
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 7
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 8
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 9
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 10
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 11
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 12
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 13
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 14
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 15
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 16
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 17
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 18
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 19
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 20
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 21
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 22
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 23
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 24
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 25
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 26
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 27
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 28
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 29
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 30
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 31
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 32
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 33
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 34
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 35
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 36
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 37
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 38
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 39
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 40
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 41
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 42
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 43
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 44
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 45
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 46
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 47
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 48
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 49
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 50
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 51
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 52
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 53
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 54
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 55
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 56
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 57
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 58
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 59
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 60
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 61
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 62
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 63
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 64
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 65
Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Elemente de Psihologie a Infractorului si Victimei Criminalitatii Economico-Financiare.docx

Alții au mai descărcat și

Ascultarea Invinuitului sau Inculpatului

Introducere Potrivit art.17 alin.1 din Codul penal al Romaniei, infractiunea este fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si...

Orientare Psihologica in Teoria Cauzalitatii in Criminologie

CAPITOLUL I Sectiunea 1.1 Consideratii introductive În sens etimologic, criminologia, derivă din latinescul „Crimen” crimă, infracţiune şi...

Truse Criminalistice Moderne folosite la Fata Locului

Introducere Este bine de ştiut faptul că printre activităţile importante care contribuie la realizarea scopului procesului penal - aflarea...

Tactica Ascultării Învinuitului sau Inculpatului

CAPITOLUL I ELEMENTE DE ORDIN NOŢIONAL PRIVIND PĂRŢILE ÎN PROCESUL PENAL 1.Noţiuni introductive privind calitatea procesual-penală a părţilor în...

Considerații privind Concordanța Cursului de Criminalistică cu Celelalte Discipline din Planul de Învățământ

1. Locul criminalisticii în ierarhia disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ Criminalistica are strânse legături cu multe alte discipline,...

Considerații Privind Concordanța Cursului de Criminologie cu Celelalte Discipline din Planul de Învățământ

Locul Criminologiei în ierarhia disciplinelor prevăzute în planul de învăţământ Criminologia are cele mai strânse legături cu Dreptul penal,...

Securitatea Zonelor Locuite în Perioade post-conflict

I. Utilitatea studierii securităţii zonelor locuite în perioade post-conflict În definirea securităţii, cea mai mare parte a literaturii de...

Tehnici de Manipulare

În piesa vieţii, fiecare dintre noi ar vrea să-şi scrie rolul şi să-şi interpreteze destinul în aşa fel încât să ajungă la un final conform cu...

Ai nevoie de altceva?