Influenta grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenti

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Influenta grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 77 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Criminologie

Cuprins

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I. NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND DELINCVENȚA LA ADOLESCENȚI 6
1.1. Principalele teorii în geneza delincvenței la adolescenți 6
1.2. Conceptul de cauzalitate a delincvenței juvenile 11
1.4.Personalitatea și tulburările de comportament ale adolescentului delincvent 16
1.4.Formele delincvenței juvenile 21
1.5. Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent al adolescentului 22
Capitolul II. LEGĂTURA DINTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ 34
2.1 Strategii de prevenire și control.Strategii de prevenire a crimei la nivel național 34
2.2 Probațiunea în Noul Cod Penal. Aspecte legislative privind regimul sancționator al minorilor 35
2.3 Mecanisme clasice de control 40
2.4 Sisteme sociale responsabile cu reabilitarea persoanelor care au comis infracțiuni 43
Capitolul III. Aspecte metodologice 46
3.1 Metodologia cercetării 46
3.1.1 Obiectul cercetării 46
3.1.2 Metoda și instrumentele cercetării 47
3.2 Prezentarea, analiza și interpretarea datelor 50
3.3 Concluziile cercetării 57
3.4 Intervenția 58
Concluzii 66
Bibliografie 68
Anexe 70

Extras din document

INTRODUCERE

Dificultatea abordării noțiunii de delincvență este amplificată de diversitatea cuvintelor/ expresiilor folosite pentru a desemna același fenomen.

Actualitatea temei investigate și gradul de studiere a acesteia.Oportunitatea și actualitatea temei constă în importanța pe care o au măsurile de prevenire a delincvenței adolescenților și analiza factorilor ce duc la apariția și dezvoltarea delincvenței adolescenților în special ne dorim determinarea influenței pe care o are grupul de egali asupra delincvenței adolescenților.

Scopul și obiectivele cercetării.Lucrarea se dorește a fi o contribuție, alături de încercările făcute de alți specialiști, la aprofundarea sensului și eficientizarea analizelor delincvenței adolescenților și influenței grupului de egali asupra adolescentului. Obiectivele urmărite la elaborarea lucrării sunt: delimitarea în teoria și practică a influenței grupului de egali asupra comportamentului delincvent al adolescentului; analiza caracteristicilor principalelor analize ale adolescentului;determinarea principalelor mecanisme utilizate în evaluarea cauzelor ce duc la delincvență. Obiectul cercetării îl constituie analiza influenței grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți. Problematica abordată urmărește analiza formelor acesteia, factorii de influență, experiențele naționale în această direcție. Obiectivele și abordarea complexă a problemelor analizei performanței resurselor umane și au determinat structura logică a lucrării, care constă din introducere, trei capitole, concluzii și bibliografie.

Metodologia cercetării științifice. M-am bazat pe utilizarea următoarelor metode: abstracției științifice; clasificării și comparării; analizei și sintezei; grupării; inducției și deducției; investigării evolutive a evenimentelor și fenomenelor cercetate. În activitatea de cercetare a fost studiată literatura de specialitate, sistemul legislativ național care reglementează activitatea în domeniu, site-uri specializate, date statistice, tratate, studii, materiale care au făcut obiectul unor prezentări în cadrul unor conferințe sau seminarii științifice ș.a.

Importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării rezidă din faptul că raționamentele utilizate pot contribui la dezvoltarea conceptelor legate de delincvență și cauzalitate, în condițiile naționale. Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că, fiind examinate problemele actuale ale delincvenței adolescenților și influența grupului de egali asupra acestora, mai exact asupra comportamentului delincvent al acestora, sunt propuse soluții adaptate la situația concretă din România. Totodată sunt argumentate propuneri.

CAPITOLUL I. NOȚIUNI TEORETICE PRIVIND DELINCVENȚA LA ADOLESCENȚI

1.1. Principalele teorii în geneza delincvenței la adolescenți

Studiul comportamentului deviant reprezintă unul dintre domeniile cele mai interesante și complexe ale sociologiei. Comportamentul deviant este acel comportament ce se abate de la normele stabilite în cadrul unui sistem social ajungând până la intrarea în conflict cu valorile sociale. Opus comportamentului conformist, comportamentul deviant are și o semnificație de inadaptare .Comportamentul delincvent este comportamentul pentru care minorul poate răspunde penal.

Fenomenul de delincvență juvenilă, a mecanismelor sale de producere își justifică actualitatea și pertinența prin caracterul mai mult sau mai puțin intens al acestui fenomen, prin ilicitul penal, care aduce atingere gravă intereselor umane, de maximă generalitate punându-se în pericol valorile fundamentale și normele recunoscute și acceptate în cadrul unei societăți, afectându-i astfel buna sa funcționalitate .

Ca încălcări și abateri ale tinerilor de la normele de conviețuire socială, încălcări și abateri sancționate penal, delincvența juvenilă se caracterizează printr-o serie de trăsături și note distincte pentru o societate sau alta care derivă atât din condițiile socio-economice și culturale ale societății respective cât și din modalitatea de concepere, sancționare și tratare a delictelor comise de minori și tineri . Aceste note distincte ar putea fi exemplificate prin factorul “agresivitate” sau cel de “frustrare”, de instabilitate afectivă și comportamentală și de egocentrismul și impulsivitatea ce caracterizează vârsta adolescenței .

Prin termenul de delincvent în general, se înțelege acel membru al unui grup social care încalcă valorile legale în mod premeditat și responsabil reprezentând prin aceasta un pericol social. Minorul delincvent este persoana care întrunește aceste condiții și are vârsta sub 18 ani.

Conceptul de familie patogenă, face referire la o realitate aparte a grupului familial care, prin carențele apărute la nivelul funcțiilor sale, generează conduite de tip patogen.

Fisiere in arhiva (1):

  • Influenta grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenti.doc

Bibliografie

1. A.T.Harland, Choosing correctional options that work: Definind the demand and evaluating the supply, Sage Publications, Thousand Oaks, 1996
2. Astărăstoae Vasile, Scripcaru Ghe., Criminologie clinică, Editura Polirom, București, 2003
3. Ban E. , Problemele sociale în România și delincvență juvenilă, Editura Pro Universitaria,2014
4. Ban E., Problemele sociale în România și delincvență juvenilă, Editura Pro Universitaria, 2014,
5. Banciu, D., Crima si Criminalitatea-repere si abordari juris-sociologice, Editura Lumina Lex, București,2005
6. Berindei A.R, Criminalitatea juvenilă, Editura Lumen,
7. Bocancea Cristian, Neamțu George, Elemente de asistență socială, Editura Polirom, Iași, 1999
8. Boroi Alexandru, Drept penal.Partea generală, Ed. C.H.Beck, București, 2014
9. Butoi Tudorel, Psihologie judiciară, Tratat universitar, Editura Solaris, 2011
10. Cosomovici Andrei , Iacob Luminița, Psihologie școlară, Editura Polirom, Iași, 2008
11. D. Banciu, S. Rădulescu ,V. Teodorescu, Tendințe actuale ale crimei și criminalității în România, Editura Lumina, Lex, București,2000
12. Dobrica P., Control social si sanctiuni penale-note de curs, București,2005
13. Dumitrașcu Hanibal, Consilierea în asistența socială, Ed. Polirom, Iași, 2012
14. Durnescu Ioan, Probațiunea, teorii, legislație și practică, Editura Polirom, Iași, 2011
15. Durnescu Ioan, Probațiunea.teorii, legislație și practică, Ed. Polirom, Iași, 2011
16. Durnescu Ioan., Asistența socială în penitenciar, Ed. Polirom, Iași, 2009
17. Duțu Adelina Oana, Psihologie judiciară, Editura Universul Juridic, București, 2013
18. Gheorghe Diaconescu, Constantin Duvac, Drept penal. Partea speciala. Noul Cod penal, Curs universitar, vol. II, Ed. Fundatiei „România de Mâine”,Bucuresti, 2006
19. Jurcanu G., Manualul lucrătorului social stradal, Editura Unicef, București,2000, p.199.
20. Lazăr Vlăsceanu, Sociologie, Editrua Polirom, Iași, 2010
21. Mihăilă Arthur, Sociologia dreptului, Editura Hamangiu, București, 2010
22. Neamțu C., Devianța școlară, Editura Polirom, Iași, 2003
23. Neamțu Cristina, Devianța școlară, Editura Polirom, Iași, 2003
24. Ogien Albert, Sociologia devianței, Editura Polirom, Iași, 2002
25. Pasca Maria Dorina, Infractorul minor și reintegrarea sa în comunitate, Editura Ardealul, 2005
26. Pasca Maria Dorina, Infractorul minor și reintegrarea sa în comunitate, Editura Ardealul, 2005
27. Păsărică R., Mitricună B., Manual de probațiune, Ed. EuroStandard, București, 2008
28. Pânișoară Georgeta, Copilăria și adolescența. Provocări actuale în psihologia educației și dezvoltării, Editura Polirom, Iași, 2016
29. Petru Iluț, Abordarea calitativă a socioumanului, Editura Polirom, Iași, 1997
30. R.Canton, D.Hancock, Dictionary of Probation and Offender Management, Willan Publishing, Cullompon, 2007
31. Stancu Emilian, Aleca Carmina - Elena, Elemente de criminologie generală, Editura Pro Universitaria, București, 2014
32. Stănișor Emilian, Delincvența juvenilă, Editura Oscar Print, 2003
33. Stănișor Emilian, Delincvența juvenilă, Editura Oscar Print, 2003
34. Stănoiu Rodica M., Stănișor Emilian, Teodorescu Vasile, Criminologie - criminalistică - penologie, vol I, Editura Universul Juridic, București, 2015
35. Stănoiu Rodica Mihaela (colectiv), Marea criminalitate în contextul globalizării, Editura Universul Juridic, București
36. Tănăsescu Camil, Criminologie, Editura Universul Juridic, București, 2013
37. Udroiu Mihail., Drept penal. Partea specială, Ed. C.H.Beck, București, 2014
38. Vasile Alina Sanda, Psihologia delicvenței juvenile, Editura Universul Juridic, București, 2010
39. Veleanovici A., Marc G,Copii și adolescenți - Probleme, tulburări, evaluare și intervenție psihoterapeutică, Editura SPER, 2014
40. Vlăduț I., Evaluarea fenomenului de delincventa juvenila-note de curs, București, 2004
41. Vlăduț I., Evaluarea fenomenului de delincventa juvenila-note de curs, București,2004
42. Yablonsky L., Juvenile Delinquency into 21-st Century, Belmont California, Wadsworth, Thomas Learning, 2000