Relația victimă-infractor

Licență
10/10 (5 voturi)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 31921
Mărime: 125.61KB (arhivat)
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Georgeta Ungureanu
Lucrarea de licenţă prezentată în cadrul "Academiei de Poliţie A.I.Cuza

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. NOŢIUNI GENERALE 2
 3. 1.1. Criminologia şi criminaliatea 2
 4. 1.1.1. Criminalitatea – obiect al criminologiei 4
 5. 1.2. Geneza actului criminal 6
 6. 1.2.1. Orientarea biologica 9
 7. 1.2.2. Orientarea psihiatric-psihologică 11
 8. 1.2.3. Orientarea sociologică 12
 9. CAPITOLUL II
 10. VICTIMOLOGIA. ANALIZA SUBIECTELOR IMPLICATE IN VICTIMIZARE 19
 11. 2.1. Victimologia 19
 12. 2.1.1. Apariţia şi evoluţia victimologiei ştiinţifice 22
 13. 2.2. Conceptul de victimă si victimizare 25
 14. 2.2.1. Victima actului agresional 25
 15. 2.2.2. Victimizarea 28
 16. 2.2.3. Principii de clasificare şi tipologii victimale 30
 17. 2.3. Conceptul de infractor 38
 18. 2.3.1. Clasificarea infractorilor 42
 19. 2.3.2. Personalitatea infractorului 44
 20. CAPITOLUL III
 21. ACTUL CRIMINAL ŞI RELAŢIA VICTIMĂ AGRESOR 49
 22. 3.1. Dinamica trecerii la actul infracţional 52
 23. 3.1.1. Situaţia preinfracţională 54
 24. 3.1.2. Mecanismul trecerii la act 55
 25. 3.1.3. Personalitatea şi comportamentul victimei în mecanismul infracţiunii 57
 26. 3.2. Interrelaţia dintre victimă şi infractor 61
 27. 3.2.1. Specificul relaţiei interpersonale victimă – agresor 62
 28. 3.2.2. Depre psihologia cuplului agresor – victima 64
 29. 3.2.3. Raportul infractor victimă 67
 30. 3.2.4. Raportul victimă agresor privit din unghiul de vedere al victimei 74
 31. 3.3. Implicaţiile psihologice ale actului agresiunii privind agresorul şi victima 76
 32. 3.3.1. Implicaţiile psihologice ale actului de agresivitate privind pe agresor 77
 33. 3.3.2. Implicaţiile psihologice ale actului agresiunii privind victima 86
 34. CAPITOLUL IV
 35. PROTECŢIA VICTIMELOR ÎNAINTE ŞI DUPĂ ACTUL INFRACŢIONAL 90
 36. 4.1. Conceptul de prevenire victimologică 90
 37. 4.1.2. Asigurarea organizaţională, informaţională şi tactico-metodologică a prevenirii victimologice a infracţiunilor 93
 38. 4.2. Posibile măsuri preventive 95
 39. 4.3. Relaţia victimă infractor după incheierea procesului penal 99
 40. 4.3.1. Despăgubirea dată de infractor 102
 41. 4.3.2. Medierea victimă-agresor 103
 42. 4.3.3. Serviciile pentru victimă 104
 43. Bibliografie 106

Extras din licență

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE

1.1. Criminologia şi criminaliatea

Ca şi în cazul multor altor stiinţe, originea, punctul exact al naşterii criminologiei nu poate fi identificat în timp. In schimb, criminalitatea, ca fenomen social, a apărut odată cu structurarea primelor comunităţii umane. Anterior acestui fapt istoric nu se poate afirma că a existat o criminalitate care să se manifeste prin dereglări în societate deoarece, „acolo unde nu există morală şi norme, nu există crime.” Deşi criminalitatea nu a fost studiată ca ştiinţă decât relativ recent, o multitudine de izvoare ce se regăsesc de-a lungul evoluţiei societăţii confirmă interesul pentru acest subiect. Primele pedepse aplicate împotriva celor ce încălcau normele morale au apărut din necesitatea de a autoproteja comunitatea umnă ale carei imprejurări de formare, existenţă şi dezvoltare erau extrem de aprige.

Odată cu trecerea timpului, atât faptele prohibite cât şi sancţiunile corespunzătoare acestora au evoluat căpătând un caracter religios şi social-economic. Pedepsele erau considerate o veritabilă retribuţie pentru răul făcut ori erau privite ca o ispăşire a păcatului făcut (mai ale când era vorba de crimă care reprezenta o expresie a diabolicului şi a păcatului). Interesul pentru reglementări juridice precise care să fie cunoscute şi în acelaşi timp suportate în mod egal şi corespunzător de către toţii membrii unei comunităţi, a fost evidenţiat pentru prima oară în Grecia Antică, mai exact în secolul al VII-lea î.e.n. când au fost aleşi legislatori pentru elaboarea legilor scrise.

Alături de izvoarele legislative, un aspect important pentru criminologie îl constituie interesul pe care filozofii lumii antice l-au acordat acestui domeniu. Subiecte şi teme de discuţie propuse şi dezbătute de personalităţi precum Socrate, Platon şi Aristotel sunt, întro anumită măsură, de actualitate chiar şi în zilele noastre.

Pe lângă acestea, numeroase alte izvoare relevă preocuparea faţă de criminalitate. Trebuie avut în vedere aici existenţa numeroaselor opere literare ce au abordat tema dramatică a crimei. De altfel, tragedia lui Oedip (Sofocle 497-405 î.e.n.) a fascinat generaţii de creatori, repre¬zentând, cu consecinţe importante pentru evoluţia criminologiei, una din principalele surse de inspiraţie ale psihanalizei lui Freud.

Un interes real pentru criminologie îl prezintă şi datele furnizate de istoria medicinii legale. Incă din Egiptul antic s-a făcut dovada folo¬sirii otrăvii într-un proces intentat unei femei care îşi ucisese soţul. Hipocrate a fost consultat ca expert în mai multe cazuri de crimă, iar medicul Antistius a examinat, după uciderea lui Caesar, cele 23 de răni ale acestuia.

Prin urmare se poate afirma, cu deplină justificare, că izvoarele criminologiei sunt la fel de complexe şi îndepărtate în timp ca şi izvoa¬rele dreptului, sociologiei, filosofiei sau artelor, atingând limita tempo¬rală a startului omului spre umanitate.

Majoritatea istoricilor criminologiei îl consideră pe medicul militar italian Cesare Lombroso (1853-1909) drept întemeietorul criminologiei, recunoscând totodata meritele precursorilor săi – Cesare Beccaria, Jeremy Bentham, Thomas Marus, Montesquieiu, J. J. Rousseau – dar şi pe cele ale urmaşilor săi – Enrico Ferri, Raffaele Garofaolo.

Preview document

Relația victimă-infractor - Pagina 1
Relația victimă-infractor - Pagina 2
Relația victimă-infractor - Pagina 3
Relația victimă-infractor - Pagina 4
Relația victimă-infractor - Pagina 5
Relația victimă-infractor - Pagina 6
Relația victimă-infractor - Pagina 7
Relația victimă-infractor - Pagina 8
Relația victimă-infractor - Pagina 9
Relația victimă-infractor - Pagina 10
Relația victimă-infractor - Pagina 11
Relația victimă-infractor - Pagina 12
Relația victimă-infractor - Pagina 13
Relația victimă-infractor - Pagina 14
Relația victimă-infractor - Pagina 15
Relația victimă-infractor - Pagina 16
Relația victimă-infractor - Pagina 17
Relația victimă-infractor - Pagina 18
Relația victimă-infractor - Pagina 19
Relația victimă-infractor - Pagina 20
Relația victimă-infractor - Pagina 21
Relația victimă-infractor - Pagina 22
Relația victimă-infractor - Pagina 23
Relația victimă-infractor - Pagina 24
Relația victimă-infractor - Pagina 25
Relația victimă-infractor - Pagina 26
Relația victimă-infractor - Pagina 27
Relația victimă-infractor - Pagina 28
Relația victimă-infractor - Pagina 29
Relația victimă-infractor - Pagina 30
Relația victimă-infractor - Pagina 31
Relația victimă-infractor - Pagina 32
Relația victimă-infractor - Pagina 33
Relația victimă-infractor - Pagina 34
Relația victimă-infractor - Pagina 35
Relația victimă-infractor - Pagina 36
Relația victimă-infractor - Pagina 37
Relația victimă-infractor - Pagina 38
Relația victimă-infractor - Pagina 39
Relația victimă-infractor - Pagina 40
Relația victimă-infractor - Pagina 41
Relația victimă-infractor - Pagina 42
Relația victimă-infractor - Pagina 43
Relația victimă-infractor - Pagina 44
Relația victimă-infractor - Pagina 45
Relația victimă-infractor - Pagina 46
Relația victimă-infractor - Pagina 47
Relația victimă-infractor - Pagina 48
Relația victimă-infractor - Pagina 49
Relația victimă-infractor - Pagina 50
Relația victimă-infractor - Pagina 51
Relația victimă-infractor - Pagina 52
Relația victimă-infractor - Pagina 53
Relația victimă-infractor - Pagina 54
Relația victimă-infractor - Pagina 55
Relația victimă-infractor - Pagina 56
Relația victimă-infractor - Pagina 57
Relația victimă-infractor - Pagina 58
Relația victimă-infractor - Pagina 59
Relația victimă-infractor - Pagina 60
Relația victimă-infractor - Pagina 61
Relația victimă-infractor - Pagina 62
Relația victimă-infractor - Pagina 63
Relația victimă-infractor - Pagina 64
Relația victimă-infractor - Pagina 65
Relația victimă-infractor - Pagina 66
Relația victimă-infractor - Pagina 67
Relația victimă-infractor - Pagina 68
Relația victimă-infractor - Pagina 69
Relația victimă-infractor - Pagina 70
Relația victimă-infractor - Pagina 71
Relația victimă-infractor - Pagina 72
Relația victimă-infractor - Pagina 73
Relația victimă-infractor - Pagina 74
Relația victimă-infractor - Pagina 75
Relația victimă-infractor - Pagina 76
Relația victimă-infractor - Pagina 77
Relația victimă-infractor - Pagina 78
Relația victimă-infractor - Pagina 79
Relația victimă-infractor - Pagina 80
Relația victimă-infractor - Pagina 81
Relația victimă-infractor - Pagina 82
Relația victimă-infractor - Pagina 83
Relația victimă-infractor - Pagina 84
Relația victimă-infractor - Pagina 85
Relația victimă-infractor - Pagina 86
Relația victimă-infractor - Pagina 87
Relația victimă-infractor - Pagina 88
Relația victimă-infractor - Pagina 89
Relația victimă-infractor - Pagina 90
Relația victimă-infractor - Pagina 91
Relația victimă-infractor - Pagina 92
Relația victimă-infractor - Pagina 93
Relația victimă-infractor - Pagina 94
Relația victimă-infractor - Pagina 95
Relația victimă-infractor - Pagina 96
Relația victimă-infractor - Pagina 97
Relația victimă-infractor - Pagina 98
Relația victimă-infractor - Pagina 99
Relația victimă-infractor - Pagina 100
Relația victimă-infractor - Pagina 101
Relația victimă-infractor - Pagina 102
Relația victimă-infractor - Pagina 103
Relația victimă-infractor - Pagina 104
Relația victimă-infractor - Pagina 105
Relația victimă-infractor - Pagina 106
Relația victimă-infractor - Pagina 107
Relația victimă-infractor - Pagina 108

Conținut arhivă zip

 • Relatia Victima-Infractor.doc

Alții au mai descărcat și

Ascultarea învinuitului sau inculpatului

Introducere Potrivit art.17 alin.1 din Codul penal al Romaniei, infractiunea este fapta care prezinta pericol social, savarsita cu vinovatie si...

Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți

INTRODUCERE Dificultatea abordării noțiunii de delincvență este amplificată de diversitatea cuvintelor/ expresiilor folosite pentru a desemna...

Examinarea Tehnică a Documentelor de Identitate la Autovehicule

CAPITOLUL I - EXPLICAŢII PRELIMINARE CU PRIVIRE LA INFRACŢIUNEA DE FALS Secţiunea I GENERALITĂŢI Faptele incriminate sub denumirea de...

Terorismul - elemente de psihosociologie individuală

1. INTRODUCERE Noul început de mileniu a adus cu sine, din nefericire şi o amplificare fără precedent a terorismului internaţional, atât ȋn ceea...

Cercetarea Criminologică

1.Explicaţii introductive Este stabilit faptul că criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii relevate sau aparente,...

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I „CRIMINALITATEA ŞI DREPTUL” 1.1. Conceptul de „criminalitate” - un concept multidimensional 1.1.1. Ca fenomen juridic....

Victimă și victimologie - relația victimă-agresor în cadrul violenței domestice

Ideile victimologice au luat naştere, incontestabil, cu veacuri în urmă. De la apariţia lor în istoria omenirii atît în normele de drept, cît şi în...

Implicațiile psihologice ale terorismului

1. Terorismul: concept, istoric, tipologie Terorismul actual este unul de tip catastrofic care a depăşit orice limită a raţionalităţii. El vizează...

Te-ar putea interesa și

Analiza Socio-Psihologica a Cuplului Victima-Infractor

PSIHOLOGIA VICTIMEI SURSA DE IDENTIFICARE A IPOTEZELOR CORECTE PENTRU IDENTIFICAREA INFRACTORULUI Practica a demonstrat ca în comiterea...

Aspecte criminologice privind relația victimă-infractor

ARGUMENT Societatea contemporană relevă şi furnizează în cursul evoluţiei sale prototipuri indestructibile ale “deviaţiei” psihologice, care,...

Expertiza medico-legală Psihiatrică

I N T R O D U C E R E Problemele pe care le ridică expertiza medico-legală psihiatrică sunt multiple şi uneori de o dificultate deosebită....

Profilajul criminal în investigația criminalistică

INTRODUCERE Prezenta lucrare de licență prezintă sub diferite aspecte metodologia specifică investigării criminalistice pe baza profilajului...

Psihologia judiciară și agresivitatea

INTRODUCERE Prin ştiinţa psihologică se realizează o maximă apropiere de specificul uman şi sociouman, psihologia afirmându-se ca ştiinţă centrală...

Femeia - victimă a traficului de persoane

CAP.I. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND FEMEIA 1.1. DELIMITARI CONCEPTUALE Femeia face parte din categoria persoanelor ce prezintă un grad mare de...

Relația victimă-infractor

CAPITOLUL I „CRIMINALITATEA ŞI DREPTUL” 1.1. Conceptul de „criminalitate” - un concept multidimensional 1.1.1. Ca fenomen juridic....

Victimă și victimologie - relația victimă-agresor în cadrul violenței domestice

Ideile victimologice au luat naştere, incontestabil, cu veacuri în urmă. De la apariţia lor în istoria omenirii atît în normele de drept, cît şi în...

Ai nevoie de altceva?