Relatia Victima-Infractor

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 125 în total
Cuvinte : 39350
Mărime: 356.06KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I „CRIMINALITATEA ŞI DREPTUL” 2

1.1. Conceptul de „criminalitate” - un concept multidimensional 2

1.1.1. Ca fenomen juridic. 2

1.1.2. După cum se poate observa, în conţinutul conceptului 2

1.1.3. Ca ştiinţă, criminologia 3

1.2. Criminalitatea legală 7

1.3.Criminalitatea aparentă 8

1.4. Criminalitatea reală 8

1.5. Cifra neagră a criminalităţii 9

1.6. Conceptul de criminalitate ca fenomen social complex 12

1.7. Reacţia socială împotriva criminalităţii 16

1.7.1 Funcţiile luptei contra criminalităţii 20

1.7.2. Politici de prevenire şi apărare contra crimei 23

1.7.3. Măsuri, tipuri, metode şi mijloace de înfăptuire a prevenirii şi combaterii criminalităţii 28

1.7.4. Modalităţi, pârghii, metode şi procedee de prevenire şi combatere a infracţionalităţii 31

CAPITOLUL II „SUBIECŢII ÎN CRIMINALITATE” 34

2.1. Subiectul Activ 34

2.2. Subiectul Pasiv 52

CAPITOLUL III „RELAŢIA VICTIMĂ INFRACTOR” 66

3.1. Vulnerabilitatea victimală 66

3.2. Vulnerabilitatea infracţională 70

CAPITOLUL IV „IMPLICAŢIILE SUBIECŢILOR INFRACŢIUNII ÎN CONTEXTUL MODERNIZĂRII DREPTULUI” 101

4.1. Dreptul de sancţiune al statului 101

4.2. Dreptul de a preveni 109

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 117

BIBLIOGRAFIE 120

Extras din document

CAPITOLUL I „CRIMINALITATEA ŞI DREPTUL”

1.1. Conceptul de „criminalitate” - un concept multidimensional

1.1.1. Ca fenomen juridic.

Criminalitatea desemnează ansamblul comportamentelor umane considerate infracţiuni, incriminate şi sancţionate ca atare, în anumite condiţii, în cadrul unui sistem (subsistem) de drept penal determinat, concret-geoistoric.

Criminalitatea este nu numai un fenomen juridic ci şi unul socio-uman, deoarece reflectă deopotrivă individualitatea biopsihosocială a participanţilor la comiterea de infracţiuni, dar şi realitatea social-istorică, în unitatea contradictorie şi în diversitatea lor.

Criminalitatea ca fenomen socio-uman desemnează ansamblul comportamentelor umane interzise de legea penală, săvârşite într-un teritoriu naţional, într-o perioadă determinată.

1.1.2. După cum se poate observa, în conţinutul conceptului de criminalitate se cuprinde, în primul rând, ansamblul infracţiunilor săvârşite într-o perioadă determinată, în cadrul teritoriului naţional.

Referindu-se la sistemul (subsistemul) legislaţiei penale româneşti, prin „săvârşirea unei infracţiuni" sau „comiterea unei infracţiuni” se înţelege, în temeiul art.144 C.pen., "săvârşirea oricăreia dintre faptele pe care legea le pedepseşte ca infracţiune consumată sau ca tentativă, precum şi participa¬rea la comiterea acestora ca autor, instigator sau complice”.

1.1.3. Ca ştiinţă, criminologia abordează prioritar problemele stării, dinamicii şi, mai ales, ale cauzalităţii criminalităţii ca fenomen socio-uman, precum şi problemele apărării sociale a valorilor ocrotite de legea penală contra criminalităţii, în acest înţeles, de ansamblu a infracţiunilor comise într-un anumit timp şi spaţiu naţional. De aceea, în prezenta lucrare, de câte ori întrebuinţăm termenul de criminalitate, fără vreo altă determinare, această accepţiune restrânsă a conceptului o presupunem.

1.1.4. Nu e mai puţin adevărat că, în conţinutul conceptului de criminalitate, se includ nu numai infracţiunile, ci şi toate celelalte comportamente umane interzise de legea penala, adică şi toate faptele prevăzute de legea penală, chiar dacă, în concret, nu întrunesc condiţiile instituite de lege pentru a fi calificate infracţiuni. Din această categorie fac parte toate faptele care - deşi incriminate de legea penală - din pricina unor situaţii ce înlătura, în concret, caracterul penal al faptei şi exclud răspunderea cu aplicarea unei sancţiuni penale, cum sunt faptele săvârşite în legitimă apărare, în stare de necesitate, din cauza unei constrângeri căruia făptuitorul nu i-a putut rezista etc, adică faptele săvârşite în situaţiile prevăzute în art.44-51 C.pen.

De asemenea, intră în această categorie şi toate faptele prevăzute de legea penală, dar care, în concret, nu prezintă pericolul social al unei infracţiuni şi care atrag - în temeiul art.181 C.pen. aplicarea numai a uneia din sancţiunile cu caracter administrativ prevăzute în art.92 C.pen.

Aşa fiind, ca ştiinţă, criminologia abordează, în mod complementar şi toate celelalte fapte prevăzute de legea penală săvârşite în realitate, chiar dacă acestora le lipseşte o trăsătură esenţială subiectivă (vinovăţia, în cazul faptelor comise în situaţiile prev. în art.44-51 C.pen.) sau obiectivă (în căzui faptelor săvârşite în condiţiile prevăzute în art. 181 C.pen.), deoarece atare fapte vădesc comportamente socio-umane vremelnic aberante şi, drept urmare, nevoile apărării societăţii reclamă măsuri de apărare socială adecvate unor atare comortamente.

În adevăr, criminologia, într-o abordare pluridisciplinară, studiază cauzele şi condiţiile socio-umane ale unor atare comportamente umane aberante interzise de legea penală şi, totodată, propune modele de intervenţie preventivă şi curativă, după caz, cum sunt măsurile de siguranţă, măsurile educative şi de ocrotire speciale .

1.1.5. Criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii relevate sau aparente, în primul rând, şi se preocupă precumpănitor de elaborarea metodelor şi procedeelor de intervenţie preventivă şi de apărare socială contra criminalităţii relevate sau aparente, înţeleasă în sensul de criminalitate descoperită şi înregistrată în statistici de organele penale din sistemul judiciar.

Preview document

Relatia Victima-Infractor - Pagina 1
Relatia Victima-Infractor - Pagina 2
Relatia Victima-Infractor - Pagina 3
Relatia Victima-Infractor - Pagina 4
Relatia Victima-Infractor - Pagina 5
Relatia Victima-Infractor - Pagina 6
Relatia Victima-Infractor - Pagina 7
Relatia Victima-Infractor - Pagina 8
Relatia Victima-Infractor - Pagina 9
Relatia Victima-Infractor - Pagina 10
Relatia Victima-Infractor - Pagina 11
Relatia Victima-Infractor - Pagina 12
Relatia Victima-Infractor - Pagina 13
Relatia Victima-Infractor - Pagina 14
Relatia Victima-Infractor - Pagina 15
Relatia Victima-Infractor - Pagina 16
Relatia Victima-Infractor - Pagina 17
Relatia Victima-Infractor - Pagina 18
Relatia Victima-Infractor - Pagina 19
Relatia Victima-Infractor - Pagina 20
Relatia Victima-Infractor - Pagina 21
Relatia Victima-Infractor - Pagina 22
Relatia Victima-Infractor - Pagina 23
Relatia Victima-Infractor - Pagina 24
Relatia Victima-Infractor - Pagina 25
Relatia Victima-Infractor - Pagina 26
Relatia Victima-Infractor - Pagina 27
Relatia Victima-Infractor - Pagina 28
Relatia Victima-Infractor - Pagina 29
Relatia Victima-Infractor - Pagina 30
Relatia Victima-Infractor - Pagina 31
Relatia Victima-Infractor - Pagina 32
Relatia Victima-Infractor - Pagina 33
Relatia Victima-Infractor - Pagina 34
Relatia Victima-Infractor - Pagina 35
Relatia Victima-Infractor - Pagina 36
Relatia Victima-Infractor - Pagina 37
Relatia Victima-Infractor - Pagina 38
Relatia Victima-Infractor - Pagina 39
Relatia Victima-Infractor - Pagina 40
Relatia Victima-Infractor - Pagina 41
Relatia Victima-Infractor - Pagina 42
Relatia Victima-Infractor - Pagina 43
Relatia Victima-Infractor - Pagina 44
Relatia Victima-Infractor - Pagina 45
Relatia Victima-Infractor - Pagina 46
Relatia Victima-Infractor - Pagina 47
Relatia Victima-Infractor - Pagina 48
Relatia Victima-Infractor - Pagina 49
Relatia Victima-Infractor - Pagina 50
Relatia Victima-Infractor - Pagina 51
Relatia Victima-Infractor - Pagina 52
Relatia Victima-Infractor - Pagina 53
Relatia Victima-Infractor - Pagina 54
Relatia Victima-Infractor - Pagina 55
Relatia Victima-Infractor - Pagina 56
Relatia Victima-Infractor - Pagina 57
Relatia Victima-Infractor - Pagina 58
Relatia Victima-Infractor - Pagina 59
Relatia Victima-Infractor - Pagina 60
Relatia Victima-Infractor - Pagina 61
Relatia Victima-Infractor - Pagina 62
Relatia Victima-Infractor - Pagina 63
Relatia Victima-Infractor - Pagina 64
Relatia Victima-Infractor - Pagina 65
Relatia Victima-Infractor - Pagina 66
Relatia Victima-Infractor - Pagina 67
Relatia Victima-Infractor - Pagina 68
Relatia Victima-Infractor - Pagina 69
Relatia Victima-Infractor - Pagina 70
Relatia Victima-Infractor - Pagina 71
Relatia Victima-Infractor - Pagina 72
Relatia Victima-Infractor - Pagina 73
Relatia Victima-Infractor - Pagina 74
Relatia Victima-Infractor - Pagina 75
Relatia Victima-Infractor - Pagina 76
Relatia Victima-Infractor - Pagina 77
Relatia Victima-Infractor - Pagina 78
Relatia Victima-Infractor - Pagina 79
Relatia Victima-Infractor - Pagina 80
Relatia Victima-Infractor - Pagina 81
Relatia Victima-Infractor - Pagina 82
Relatia Victima-Infractor - Pagina 83
Relatia Victima-Infractor - Pagina 84
Relatia Victima-Infractor - Pagina 85
Relatia Victima-Infractor - Pagina 86
Relatia Victima-Infractor - Pagina 87
Relatia Victima-Infractor - Pagina 88
Relatia Victima-Infractor - Pagina 89
Relatia Victima-Infractor - Pagina 90
Relatia Victima-Infractor - Pagina 91
Relatia Victima-Infractor - Pagina 92
Relatia Victima-Infractor - Pagina 93
Relatia Victima-Infractor - Pagina 94
Relatia Victima-Infractor - Pagina 95
Relatia Victima-Infractor - Pagina 96
Relatia Victima-Infractor - Pagina 97
Relatia Victima-Infractor - Pagina 98
Relatia Victima-Infractor - Pagina 99
Relatia Victima-Infractor - Pagina 100
Relatia Victima-Infractor - Pagina 101
Relatia Victima-Infractor - Pagina 102
Relatia Victima-Infractor - Pagina 103
Relatia Victima-Infractor - Pagina 104
Relatia Victima-Infractor - Pagina 105
Relatia Victima-Infractor - Pagina 106
Relatia Victima-Infractor - Pagina 107
Relatia Victima-Infractor - Pagina 108
Relatia Victima-Infractor - Pagina 109
Relatia Victima-Infractor - Pagina 110
Relatia Victima-Infractor - Pagina 111
Relatia Victima-Infractor - Pagina 112
Relatia Victima-Infractor - Pagina 113
Relatia Victima-Infractor - Pagina 114
Relatia Victima-Infractor - Pagina 115
Relatia Victima-Infractor - Pagina 116
Relatia Victima-Infractor - Pagina 117
Relatia Victima-Infractor - Pagina 118
Relatia Victima-Infractor - Pagina 119
Relatia Victima-Infractor - Pagina 120
Relatia Victima-Infractor - Pagina 121
Relatia Victima-Infractor - Pagina 122
Relatia Victima-Infractor - Pagina 123
Relatia Victima-Infractor - Pagina 124
Relatia Victima-Infractor - Pagina 125

Conținut arhivă zip

  • Relatia Victima-Infractor.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este un prilej de a evidenţia dimensiunile şi gravitatea pe care a atins-o în ultimii ani o latură a...

Fenomenul criminalității în răndul minorilor

Actualitatea temei. În prezent, societatea este contaminată de un rău cu care luptă dintodeauna - criminalitatea. Acest fenomen datorită...

Relatia Victima-Infractor

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE 1.1. Criminologia şi criminaliatea Ca şi în cazul multor altor stiinţe, originea, punctul exact al naşterii...

Influența grupului de egali asupra comportamentului delincvent la adolescenți

INTRODUCERE Dificultatea abordării noțiunii de delincvență este amplificată de diversitatea cuvintelor/ expresiilor folosite pentru a desemna...

Violența Domestică

ARGUMENT p. 2 CAPITOLUL I. Definiţii şi teorii asupra violenţei domestice p. 3 I.1. Violenţa domestică- definiţii şi scurt istoric p. 3 I. 2....

Terorismul - Elemente de Psihosociologie Individuala

1. INTRODUCERE Noul început de mileniu a adus cu sine, din nefericire şi o amplificare fără precedent a terorismului internaţional, atât ȋn ceea...

Elemente de tactică criminalistică și psihologie judiciară aplicată în cadrul investigării infracțiunilor comise de criminali în serie

Introducere Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme de licență se regăsește în importanța cercetării criminalistice la fața locului în...

Cercetarea Criminologică

1.Explicaţii introductive Este stabilit faptul că criminologia, ca ştiinţă, analizează şi explică etiologia criminalităţii relevate sau aparente,...

Ai nevoie de altceva?