Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare

Imagine preview
(10/10 din 3 voturi)

Aceasta licenta trateaza Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 75 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ioan Apostu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Cuprins

Cap.1 Noţiuni generale despre apărarea drepturilor reale
Sect.1.1. Mijloace juridice de apărare a dreptului real
Sect.1.2. Definiţia şi temeiul juridic al acţiunii în revendicare
Cap.2 Acţiunea în revendicare imobiliară
Sect.2.1. Temeiul acţiunii în revendicare imobiliară
Sect.2.2 Caracterul judiciar al acţiunii în revendicare imobiliară
Sect.2.3. Condiţiîle acţiunii în revendicare
Cap.3 Acţiunea în revendicare mobiliară
Sect.3.1. Scurt istoric
Sect.3.2 Consideraţii generale ale acţiunii în revendicare mobiliară
Subsect.3.2.1. Lucrul nu este nici pierdut nici furat
Subsect. 3.2.2 Lucru pierdut sau furat
Cap.4 Efectele acţiunii în revendicare

Extras din document

Aspecte de practică judiciară

Concluzii

Bibliografie

Lista de abrevieri

R.R.D. - Revista Română de Drept

sec. - secţie

civ. - civil

com. - comercial

Trib. - Tribunal

Jud. - Judecătorie

dec. - decizie

sent. - sentinţă

C. pr. civ. - codul de procedură civilă

C. civ. - codul civil

C.F. - codul famîliei

C.m. - codul muncii

C.p. - codul penal

C. pr. pen - codul de procedură penală

Ed. - Editura

D. - Dreptul

alin. - alineatul

art. - articolul

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE DESPRE APĂRAREA

DREPTURILOR REALE

“Dreptul este un ansamblu de reguli de conduită obligatorii ce consfinţesc anumite drepturi, libertăţi şi obligaţii ale oamenilor în relaţiile lor reciproce, a căror respectare este asigurată, la nevoie de către forţa publică” .

Cuvântul drept derivă din latinescul directus care evocă sensul de direct, rectiliniu, adică o regulă de conduită, fără specificarea conţinutului. În limba română, însă, ca de altfel şi în numeroase alte limbi, termenul drept este folosit în două sensuri şi anume: cel care are în vedere sau cuprinde regulile juridice de conduită sau normele juridice din societate, denumit şi drept obiectiv şi cel prin care se are în vedere facultatea, prerogativa, ce aparţine unei persoane (fizice sau juridice) în temeiul normei juridice, pe care îl denumim drept subiectiv .

“Obiectul dreptului civil este constituit din raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi juridice, aflate pe poziţie de egalitate juridică” .

Dreptul real a fost definit ca drept subiectiv în virtutea căruia, titularul poate să exercite atributele asupra unui lucru determinat, în mod direct şi nemijlocit, fără a fi necesară intervenţia altei persoane.

Deşi – spre a sublinia tocmai împrejurarea ca în cazul drepturilor reale titularul exercită direct şi nemijlocit prerogative asupra bunului care apare ca obiect al dreptului – s-a spus uneori că dreptul real este un raport între o persoană şi un lucru, literatura juridica este unanimă în a considera că dreptul real este un raport între persoane cu privire la un lucru determinat. Se are în vedere aşadar, caracterul social al raportului juridic civil.

“Dreptul real este deci un raport ce se stabileşte cu privire la un lucru determinat, între una sau mai multe persoane determinate, ca subiecte active si, toate celelalte persoane, ca subiect pasiv nedeterminat, care au obligaţia generală negativă de a nu face nimic de natură a stânjeni exercitarea dreptului real de către titularul său” .

Fisiere in arhiva (1):

  • Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare.doc

Alte informatii

Lucrarea a fost prezentata in cadrul sesiunii de examene de licenta 2007, la Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Facultatea de Drept, specializarea Administratie publica locala