Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare

Licență
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 20731
Mărime: 114.13KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ioan Apostu
Lucrarea a fost prezentata in cadrul sesiunii de examene de licenta 2007, la Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Facultatea de Drept, specializarea Administratie publica locala

Cuprins

Cap.1 Noţiuni generale despre apărarea drepturilor reale

Sect.1.1. Mijloace juridice de apărare a dreptului real

Sect.1.2. Definiţia şi temeiul juridic al acţiunii în revendicare

Cap.2 Acţiunea în revendicare imobiliară

Sect.2.1. Temeiul acţiunii în revendicare imobiliară

Sect.2.2 Caracterul judiciar al acţiunii în revendicare imobiliară

Sect.2.3. Condiţiîle acţiunii în revendicare

Cap.3 Acţiunea în revendicare mobiliară

Sect.3.1. Scurt istoric

Sect.3.2 Consideraţii generale ale acţiunii în revendicare mobiliară

Subsect.3.2.1. Lucrul nu este nici pierdut nici furat

Subsect. 3.2.2 Lucru pierdut sau furat

Cap.4 Efectele acţiunii în revendicare

Extras din document

Aspecte de practică judiciară

Concluzii

Bibliografie

Lista de abrevieri

R.R.D. - Revista Română de Drept

sec. - secţie

civ. - civil

com. - comercial

Trib. - Tribunal

Jud. - Judecătorie

dec. - decizie

sent. - sentinţă

C. pr. civ. - codul de procedură civilă

C. civ. - codul civil

C.F. - codul famîliei

C.m. - codul muncii

C.p. - codul penal

C. pr. pen - codul de procedură penală

Ed. - Editura

D. - Dreptul

alin. - alineatul

art. - articolul

CAPITOLUL I

NOŢIUNI GENERALE DESPRE APĂRAREA

DREPTURILOR REALE

“Dreptul este un ansamblu de reguli de conduită obligatorii ce consfinţesc anumite drepturi, libertăţi şi obligaţii ale oamenilor în relaţiile lor reciproce, a căror respectare este asigurată, la nevoie de către forţa publică” .

Cuvântul drept derivă din latinescul directus care evocă sensul de direct, rectiliniu, adică o regulă de conduită, fără specificarea conţinutului. În limba română, însă, ca de altfel şi în numeroase alte limbi, termenul drept este folosit în două sensuri şi anume: cel care are în vedere sau cuprinde regulile juridice de conduită sau normele juridice din societate, denumit şi drept obiectiv şi cel prin care se are în vedere facultatea, prerogativa, ce aparţine unei persoane (fizice sau juridice) în temeiul normei juridice, pe care îl denumim drept subiectiv .

“Obiectul dreptului civil este constituit din raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi juridice, aflate pe poziţie de egalitate juridică” .

Dreptul real a fost definit ca drept subiectiv în virtutea căruia, titularul poate să exercite atributele asupra unui lucru determinat, în mod direct şi nemijlocit, fără a fi necesară intervenţia altei persoane.

Deşi – spre a sublinia tocmai împrejurarea ca în cazul drepturilor reale titularul exercită direct şi nemijlocit prerogative asupra bunului care apare ca obiect al dreptului – s-a spus uneori că dreptul real este un raport între o persoană şi un lucru, literatura juridica este unanimă în a considera că dreptul real este un raport între persoane cu privire la un lucru determinat. Se are în vedere aşadar, caracterul social al raportului juridic civil.

“Dreptul real este deci un raport ce se stabileşte cu privire la un lucru determinat, între una sau mai multe persoane determinate, ca subiecte active si, toate celelalte persoane, ca subiect pasiv nedeterminat, care au obligaţia generală negativă de a nu face nimic de natură a stânjeni exercitarea dreptului real de către titularul său” .

Preview document

Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 1
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 2
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 3
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 4
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 5
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 6
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 7
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 8
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 9
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 10
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 11
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 12
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 13
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 14
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 15
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 16
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 17
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 18
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 19
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 20
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 21
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 22
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 23
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 24
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 25
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 26
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 27
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 28
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 29
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 30
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 31
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 32
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 33
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 34
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 35
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 36
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 37
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 38
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 39
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 40
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 41
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 42
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 43
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 44
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 45
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 46
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 47
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 48
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 49
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 50
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 51
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 52
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 53
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 54
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 55
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 56
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 57
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 58
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 59
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 60
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 61
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 62
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 63
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 64
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 65
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 66
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 67
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 68
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 69
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 70
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 71
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 72
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 73
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 74
Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Raspunderea Civila si Delictuala

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Caile de Atac in Procesul Civil

I. CAILE DE ATAC IN POCESUL CIVIL 1.1. Scurt istoric a) Codul de procedură civilă din 1865 şi legea de organizare a Înaltei Curţi de Casaţie au...

Contractul de vanzare cumparare a bunului imobil

INTRODUCERE Contractele civile reprezintă instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează folosința, conservarea sau circulația...

Acțiunea în Revendicare

. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE 1.1. NOŢIUNEA DREPTULUI DE PROPRIETATE. Societăţile omeneşti nu au fost şi nu sunt...

Revendicarea Bunurilor Imobiliare

Actiunea în revendicare este acea actiune reala prin care reclamantul cere instantei de judecata sa i se recunoasca dreptul de proprietate asupra...

Revendicarea Imobiliară

Revendicarea imobiliară 1.Consideraţii generale privind dreptul de proprietate Proprietatea este strâns legată de fiinţa omenească, apărând odată...

Acțiunea Civilă și Părțile în Procesul Civil

I. Acţiunea civilă 1. Noţiunea de acţiune civilă şi trăsăturile acesteia Acţiunea civilă este un ansamblu de mijloace procesuale prin intermediul...

Ai nevoie de altceva?