Asigurarea Executării Obligațiilor

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 104 în total
Cuvinte : 34749
Mărime: 121.65KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ursu V.
Asigurarea executării obligaţiilor (Proiect de licenta - legislatia Republicii Moldova)

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL I: Noţiuni introductive privind asigurarea executării obligaţiilor 4

SECŢIUNEA I.I Evoluţia noţiunii de asigurare a executării obligaţiilor 4

§ 1.1.1 Actualitatea şi importanţa temei 4

§ 1.1.2 Clasificarea asigurărilor de executare a obligaţiilor 7

CAPITOLUL II: Garanţiile personale 9

§2.1 Definiţia şi tipurile fidejusiunii 9

§2.2 Natura Juridică 10

§2.3 Structura raporturilor de fidejusiune 11

§2.4 Încetarea fidejusiunii 13

CAPITOLUL III: Garanţiile reale 15

SECŢIUNEA I: Gajul 15

§ 3.1.1 Noţiune şi caractere juridice a gajului 18

§ 3.1.2 Modalităţile de constituire a gajului 24

§ 3.1.3 Formele juridice a gajului 30

§ 3.1.4 Efectele gajului 38

§ 3.1.5 Stingerea gajului 42

SECŢIUNEA II: Ipoteca 44

§ 3.2.1 Noţiunea şi caracterele juridice ale ipotecii 44

§ 3.2.2 Modalităţile de constituire a ipotecii 47

§ 3.2.3 Specificul ipotecării unor categorii de obiecte 49

§ 3.2.4 Efectele ipotecii 54

§ 3.2.5 Stingerea ipotecii 56

Capitolul IV: Alte modalităţi de asigurare aexecutarii obligaţiilor reglementate de Codul Civil al Republicii Moldova 58

§ 4.1 Retenţia 58

§ 4.1.1 Noţiunea şi caracterele juridice ale dreptului de retenţie 58

§ 4.1.2 Natura juridică a dreptului de retenţie 59

§ 4.1.3 Domeniul de aplicare a retenţiei 60

§ 4.2 Clauza penală 63

§ 4.3 Arvuna 65

§ 4.4 Garanţia debitorului 67

Capitolul V: Reperitoriu practic. 69

Anexa 1: Model de contract de gaj 69

Anexa 2: Model de contract de ipotecă 71

Speţa practică 71

ÎNCHEIERE 82

BIBLIOGRAFIE 83

Extras din document

INTRODUCERE

În orce sistem de drept o persoană care contractează o obligaţie răspunde de îndeplinirea acesteia cu propriul său patrimoniu. Pentru a se proteja de eventualele riscuri cum ar fi spre exemplu insolvabilitatea debitorului, creditorul poate solicita prezentarea unor garanţii. Deseori în vederea obţinerii unor asemena garanţii pentru creditor, debitorul se adresează unor terţi. Oferind asemenea garanţii, terţii alături de debitorul principal, generează de cele mai dese ori o solidaritate în faţa creditorului, sporind astfel gradul de securitatea a acestuia.

Astfel garanţiile obligaţiilor sunt acele mijloace juridice care conferă creditorului garantat anumite prerogative suplimentare care constau fie în satisfacerea creanţei cu prioritate faţă de ceilalţi creditori, fie în posibilitatea ca în caz de neexecutare din partea debitorului, deci în subsidiar, creditorul să urmărească o persoană care sa obligat să execute ea prestaţia de care era ţinut debitorul.

Garanţiile la rândul lor ca şi majoritatea instituţiilor complexe ale dreptului civil sunt tratate în virtutea mai multor accepţiuni, şi aceasta este tratată atât în sensul larg cât şi în cel restrâns.

În sensul larg, termenul garanţie înclude pe de o parte garanţiile propriu zise, iar pe de altă parte, anumite procedeie prin mijloace juridice extrinseci raportului obligaţional, dar care au rolul de a conserva patrimoniul debitorului în vederea executării silite [3. Iosif R. Urs, Smaranda Angheni – Drept civil, Drepturi reale, teoria generală a obligaţiilor, Vol II, Ediţia a III-ea, Bucureşti 2000, Editura Oscar Print, pag 354].

Desigur în sensul cel mai cuprinzător al cuvântului, prin garanţie a obligaţiilor se înţelege orce mijloc sau procedeu juridic prin intermediul căruia creditorul îşi vede realizată creanţa. Din acest punct de vedere atât solidaritatea cât şi indivizibilitatea sunt garanţii ale creditorului, întrucât ele se pot îndrepta împotriva acelui debitor solidar care este solvabil. Dar atât clauza penală, arvuna şi solidaritatea cât şi indivizibilitatea nu crează creditorului garantat o poziţie specială faţă de ceilalţi creditori. Deci trebuie să înţelegem prin garanţii ale obligaţiilor numai acele mijloace juridice care conferă creditorului în favoarea căruia sau constituit o situaţie specială în concursul cu ceilalţi creditori.

În legislaţia şi doctrina română mijloace de garantare a obligaţiilor sunt practice identice cu cele prevăzute în legislaţia autohtonă. În legislaţia şi doctrina rusă în calitate de mijloace de asigurare a executării obligaţiilor sunt: clauza penală, gajul, retenţia, fidejusiunea, garanţia bancară, arvuna, precum şi alte mijloace prevăzute de lege sau contract.

În ceea ce priveşte legislaţia autohtonă, garanţiile executării obligaţiilor sunt prevăzute în Codul Civil al Republicii Moldova (CC al RM), în aCapitolul VI al Titlului I al cărţii a III-ea intitulat “Mijloace de garantare a executării obligaţiilor”, în ceea ce priveşte reglementările în materie de gaj, acestea se găsesc în Capitolul V al Titlului IV al cărţii a doua.

Deasemena există şi unele legi în această direcţie cum ar fi spre exemplu: Legea cu privire la ipoteca.

CAPITOLUL I: Noţiuni introductive privind asigurarea executării obligaţiilor

SECŢIUNEA I.I Evoluţia noţiunii de asigurare a executării obligaţiilor

§ 1.1.1Istoricul, actualitatea şi importanţa temei

Istoria evoluţiei garanţiilor de executare a obligaţiilor vin încă din Roma antică. Studiind literatura de specialitate din domeniul dreptului privat roman am putut sesiza că pe parcursul istoriei Romei Antice, gajul sau ipoteca au avut mai multe denumiri, dar funcţiile acestora indiferent de denumire era de a asigura creditorul întru executarea obligaţiei din partea debitorului. O dată cu constituirea gajului a fost preluată o regulă care se menţine până în zilele noastre potrivit căreia, dacă cineva consimte ca obligaţia să fie garantată prin gaj, acest consimţământ trebuie să îmbrace forma unei convenţii.

Preview document

Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 1
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 2
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 3
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 4
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 5
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 6
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 7
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 8
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 9
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 10
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 11
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 12
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 13
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 14
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 15
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 16
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 17
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 18
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 19
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 20
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 21
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 22
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 23
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 24
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 25
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 26
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 27
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 28
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 29
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 30
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 31
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 32
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 33
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 34
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 35
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 36
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 37
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 38
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 39
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 40
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 41
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 42
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 43
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 44
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 45
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 46
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 47
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 48
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 49
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 50
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 51
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 52
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 53
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 54
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 55
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 56
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 57
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 58
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 59
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 60
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 61
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 62
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 63
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 64
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 65
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 66
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 67
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 68
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 69
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 70
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 71
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 72
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 73
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 74
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 75
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 76
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 77
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 78
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 79
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 80
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 81
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 82
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 83
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 84
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 85
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 86
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 87
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 88
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 89
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 90
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 91
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 92
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 93
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 94
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 95
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 96
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 97
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 98
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 99
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 100
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 101
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 102
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 103
Asigurarea Executării Obligațiilor - Pagina 104

Conținut arhivă zip

  • Asigurarea Executarii Obligatiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Fidejusiunea

INTRODUCERE Contractarea unei obligatii de catre o persoana produce nu numai efectul pe care l-au urmarit partile, si anume executarea unei...

Reglementarea și Clasificarea Garanțiilor în Drept Civil

Introducere Actualitatea temei. Garanţiile obligaţiilor civile au o importanţă enormă în dezvoltarea şi asigurarea raporturilor juridice...

Arvuna

Întroducere. În sistemele de drept, obligaţia este garantată prin diverse instrumente juridice accesorii, numite “garanţii”. Ca mijloace...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Contractul de vânzare-cumpărare

CONTRACTE CIVILE. Cap. I Consideraţii preliminare. Noul C. civ. aprobat prin Legea nr. 287/2009 adoptând concepţia monistă având drept consecinţă...

Ai nevoie de altceva?