Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 28136
Mărime: 104.01KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Popa Andreea
Lucrare de diploma

Cuprins

Introducere.6

Capitolul 1. Persoana juridica notiuni generale .8

1.1. Persoana juridica subiect de drept .8

1.1.1. Teorii cu privire la persoana juridica .10

1.1.2. Definirea notiunii de persoana juridica .12

1.1.3. Cadrul legal .15

1.1.4. Clasificarea persoanelor juridice .15

1.1.5. Modul de înfiintare, atributele de identificare, reorganizarea si încetarea persoanelor juridice de drept public .19

1.2. Elementele constitutive ale persoanei juridice .26

1.2.1. Continutul elementelor constitutive ale persoanelor juridice .26

1.2.2. Importanta juridica a elementelor constitutive.30

Capitolul 2. Continutul capacitatii juridice civile a

persoanelor juridice .32

2.1. Capacitatea juridica civila a persoanelor juridice .32

2.1.1. Corelatia capacitatii civile a persoanei juridice cu capacitatea juridica a acesteia .32

2.1.2. Structura capacitatii civile a persoanelor juridice .33

2.2. Capacitatea juridica civila de folosinta a persoanelor juridice .34

2.2.1. Definirea notiunii .34

2.2.2. Caractere juridice .35

2.2.3. Continutul capacitatii de folosinta .35

2.3. Capacitatea juridica civila de exercitiu a persoanelor juridice .41

2.3.1. Definirea notiunii .41

2.3.2. Continutul capacitatii de exercitiu .42

2.4. Capacitatea juridica civila a persoanelor juridice de drept public .45

Capitolul 3. Capacitatea juridica civila a Ministerului Apararii .48

3.1. Locul Ministerului Apararii în cadrul sistemului autoritatilor tarii .48

3.2. Ministerul Apararii persoana juridica de drept public; elemente constitutive .49

3.2.1. Ministerul Apararii ca persoana juridica de drept public particularitati .49

3.2.2. Elementele constitutive ale Ministerului Apararii ca persoana juridica .50

3.3. Capacitatea juridica civila a Ministerului apararii .52

3.3.1. Capacitatea juridica civila de folosinta a Ministerului Apararii .52

3.3.2. Capacitatea juridica civila de exercitiu a Ministerului Apararii .54

Capitolul 4. Acte juridice civile încheiate în nume propriu de Ministerul Apararii .58

Concluzii .66

Bibliografie .68

Extras din document

Introducere

La temelia dreptului civil ca drept privat prin excelenta se afla si trebuie sa ramâna individul, omul ca subiect de drept distinct, autonom, denumit persoana fizica, precum si acele drepturi individuale care, de obicei, izvorasc din exercitiul liberei vointe a omului. Este, însa, de subliniat ca drepturile individuale sunt tarmurite de drepturile si interesele firesti ale colectivitatii, exprimate prin norme juridice cu caracter imperativ a caror totalitate constituie ordinea publica a statului.

Ar fi însa gresit ca de aici sa se traga concluzia ca aceste drepturi individuale apartin, în exclusivitate omului privit ut singuli, ca persoana fizica. Ele apartin, în egala masura, în limitele specialitatii capacitatii de folosinta, si persoanelor juridice categorie mare de subiecte de drept civil care îndeplineste un rol important în viata economico-sociala.

Normele dreptului civil reglementeaza statutul persoanelor juridice. Dintre cele doua mari categorii de persoane juridice publice si private - , aceste norme se refera, înainte de toate, la persoanele juridice de drept privat. Marea controversa dintre dreptul civil si dreptul administrativ este cu privire la reglementarea persoanelor juridice de drept public. Antonie Iorgovan subliniaza faptul ca statul, comuna si judetul sunt personificate, adica au initiativa, raspundere si capacitate juridica de a face atât acte de putere publica, cât si acte patrimoniale. Acest motiv îl face pe autor sa conchida ca statul si unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice, politico-teritoriale, adica persoane juridice care au dreptul de comanda, putând aplica constrângerea în limitele unui teritoriu. Aceste persoane juridice participa, în primul rând, la raporturile juridice de drept public, având drepturi si obligatii corespunzatoare acestui domeniu juridic. Însa, aceste subiecte de drept participa si în raporturi de drept privat, inclusiv în cele de drept civil, în care au aceeasi pozitie juridica de egalitate ca si subiectele de drept privat.

Orice persoana juridica este titularul capacitatii juridice (careia i se spune si capacitate de drept). Prin aceasta capacitate întelegem aptitudinea de a avea drepturi si obligatii de orice fel, deci nu numai civile, precum si de a le exercita, respectiv executa în conditiile legii. Este vorba de o capacitate juridica unica, ce apartine oricarui subiect de drept. Având în vedere ca o persoana juridica participa în diferite feluri de raporturi juridice, apartinatoare diferitelor ramuri de drept, sfera acestor raporturi juridice este determinata pe categorii de persoane juridice, de limitele obiectului de activitate pentru care a luat fiinta subiectul de drept respectiv.

Ministerul Apararii este o persoana juridica de drept public înfiintata prin lege. Ca orice subiect de drept public, capacitatea juridica civila a Ministerului Apararii cuprinde cele doua forme: capacitate juridica civila de folosinta si capacitate juridica civila de exercitiu. Continutul celor doua forme se încadreaza în limitele principiului specialitatii capacitatii de folosinta.

Actele încheiate de Ministerul Apararii sunt supuse unui regim special. În principal, aceasta persoana juridica de drept public se supune unui regim juridic de drept public, având în vedere patrimoniul sau format în mare parte din bunuri proprietate publica a statului, adica de importanta generala. Bunurile proprietate privata sunt supuse unui regim de drept privat, astfel, Ministerul Apararii participând la raporturi juridice de drept civil, comercial.

CAPITOLUL 1. PERSOANA JURIDICA NOTIUNI GENERALE

1.1. Persoana juridica subiect de drept

Câta vreme traieste în sânul naturii, omul este animal, individ redus la nivelul nevoilor biologice. O data grupati în societati civile organizate politic, oamenii capata o noua dimensiune, aceea de purtatori de drepturi si obligatii. Din acest punct de vedere ei sunt persoane participând la viata juridica ca subiecte ale raporturilor de drept, fie individual în calitate de persoane fizice, fie în colectivitate în calitate de persoane juridice .

Pentru aceste considerente, majoritatea doctrinei juridice defineste persoana ca fiind orice fiinta capabila de a avea drepturi si obligatii, deci, de a fi subiect de drept .

Dreptul roman a cunoscut atât teoria persoanei fizice, cât si teoria persoanei juridice, însa aceasta din urma a fost dezvoltata si aprofundata de-abia în dreptul modern .

Subiectul de drept, desemnat cu numele de persoana, se manifesta în contextul vietii sociale ca titular de drepturi si obligatii. În aceasta calitate, pe care legea o recunoaste nu numai indivizilor, ci, în anumite conditii, si unor grupuri organizate, oamenii stabilesc între ei diverse relatii, raporturi sociale. O mare parte dintre aceste raporturi sociale, intrând sub incidenta normelor juridice, se metamorfozeaza în raporturi juridice. În acest cadru are loc exercitarea drepturilor recunoscute de lege si se impune executarea obligatiilor valabil asumate. Ca urmare, constatam: calitatea de subiect de drept este în permanenta dublata de calitatea de subiect a raportului juridic.

Cuvântul persoana are ca sursa etimologica limba latina. Astfel, notiunea de persoana provine din phersum , termen ce desemna masca pe care actorii o purtau în amfiteatru, masca ce îi dadea vocii actorului un volum mai mare . S-a ajuns la sensul juridic al cuvântului persoana, considerându-se ca individul, în viata juridica, are un rol de jucat, precum actorul persoana . Persoana, în dreptul roman, putea fi un om, dar putea fi si o colectivitate, de pilda, o cetate. La Roma nu era de ajuns, pentru a fi persoana, sa fii om. Strainii, la început, si sclavii nu au fost considerati persoane. Numai prin dezrobire, din obiect de drept sclavul devenea subiect de drept .

Preview document

Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 1
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 2
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 3
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 4
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 5
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 6
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 7
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 8
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 9
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 10
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 11
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 12
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 13
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 14
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 15
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 16
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 17
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 18
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 19
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 20
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 21
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 22
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 23
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 24
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 25
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 26
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 27
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 28
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 29
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 30
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 31
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 32
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 33
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 34
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 35
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 36
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 37
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 38
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 39
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 40
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 41
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 42
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 43
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 44
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 45
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 46
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 47
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 48
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 49
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 50
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 51
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 52
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 53
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 54
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 55
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 56
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 57
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 58
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 59
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 60
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 61
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 62
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 63
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 64
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 65
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 66
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 67
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 68
Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii - Pagina 69

Conținut arhivă zip

 • Capacitatea Juridica Civila a Ministerului Apararii.doc

Alții au mai descărcat și

Capacitatea de Folosință a Persoanei Juridice

Secţiunea 1 Noţiunea persoanei juridice În lipsa unei definiţii legale a persoanei juridice, în literatura de speciali¬tate au fost formulate mai...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Autoritatea Militara - Rolul Acesteia in Realizarea Apararii Nationale

INTRODUCERE Am ales aceasta tema întrucât utilitatea unei astfel de abordari a fenomenului militar din perspectiva stiintelor juridice este...

Analiza Cheltuielilor Publice în România

1. Cheltuielile publice – concept si trasaturi Conceptul de cheltuieli publice este indisolubil legat de conceptul de sector public, care poate fi...

Poliția Locală

INTRODUCERE Ministerul Administrației și Internelor este autoritatea administraţiei publice central de specialitate, care exercită, in...

Condițiile de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Introducere „Binefacerea cea mai mare pentru oameni este să dea şi să trăiască sub legi civile bune, ele îmblânzesc puterea şi o ajută să se facă...

Controlul Actelor de Comandament cu Caracter Militar

Tulburata de activitate, alterata uneori de pasiuni sau deformata uneori de unele convingeri intuitive, gândirea umana nu s-a dovedit capabila sa...

Aspecte Juridice privind Dreptul la Proprietate Privata - Aspecte Teoretice si Practice

INTRODUCERE Dreptul de proprietate este cel mai important şi mai amplu drept real; el este „prototipul" drepturilor reale, prin drept real...

Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Capitolul I Generalităţi I.1. Noţiunea de act civil Faptul juridic, în sens larg, desemnează atât acţiunile omeneşti săvârşite cu intenţia sau...

Functionarul Public

- Prezentarea temei lucrarii de cercetare stiintifica Functionarii publici Viata sociala a pus dintotdeauna multiple probleme, indeosebi de ordin...

Ai nevoie de altceva?