Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 26796
Mărime: 121.99KB (arhivat)
Publicat de: Atanasio Apetrei
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ.Dr. IOAN APOSTU
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE SOCIALE ŞI POLITICE PROGRAMUL DE STUDII: I.F.R.

Cuprins

 1. Introducere .7
 2. Capitolul 1. Competenţa generală a instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu activitate jurisdicţională.
 3. SECŢIUNEA 1.
 4. 1.1.Noţiunea de competenţă .9
 5. 1.2. Normele de competenţă în materie civilă 10
 6. 1.3. Competenţa generala a instanţelor judecătoreşti .13
 7. SECŢIUNEA 2.
 8. 2.1.Competenţa altor organe cu activitate jurisdicţională şi atribuţiile instanţelor judecătoreşti privind atribuţiile acestor organe
 9. I.Organele financiare cu atribuţii jurisdicţionale .14
 10. A. Delimitarea între instanţele judecătoreşti şi competenţa organelor administrative .14
 11. B. Instanţele Curţii de Conturi .16
 12. C. Delimitarea între competenţa generală a instanţelor judecătoreşti şi competenţa în materie de invenţii şi mărci 17
 13. D. În materie contravenţională .20
 14. E.Competenţa organelor arbitrale 22
 15. F.Competenţa în procesesle funciare .25
 16. G.Competenţa în materia taxelor şi impozitelor 27
 17. H.Competenţa în materia controlului de constituţionalitate 27
 18. I.Competenţa în materia electorală 29
 19. J.Serviciile de stare civilă ale consiliilor locale
 20. Inregistrarea şi modificarea actelor de stare civilă 31
 21. K.Competenţa în materia contenciosului administrativ .32
 22. L.Ocrotirea minorilor .35
 23. M.Competenţa în materia succesorală .37
 24. N. Competenţa în materia litigiilor de muncă 39
 25. O. În materia pensiilor de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială 40
 26. P.În materie notarială .41
 27. Capitolul 2. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti
 28. 1. Competenţa materială a judecătoriei .43
 29. 2.Competenţa materială a tribunalelor .45
 30. 3.Competenţa materială a curţii de apel .49
 31. 4.Competenţa materială a ICCJ .51
 32. Capitolul 3 Competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti 43
 33. a.Competenţa de drept comun 55
 34. b.Competenţa teritorială alternativă sau facultativă .57
 35. c.Competenţa exclusivă sau excepţională 58
 36. Capitolul 4.Întinderea competenţei instanţei sesizate.
 37. 1.Prorogarea de competenţă .60
 38. a.Prorogarea legală .60
 39. b.Prorogarea judecătorească .62
 40. c.Prorogarea convenţională 62
 41. 2. Incidente procedurale cu privire la instanţa sesizată 64
 42. 2.1. Excepţia de necompetenţă .64
 43. 2.2. Conflictele de competenţă .66
 44. Capitolul 5.Aspecte de practică judiciară .69
 45. Bibliografie 86

Extras din licență

Introducere

Apărut ca o necesitate, pe o anumită treaptă a evoluţiei istorice, statul, care „nu-şi poate realiza funcţia sa socială decât prin intermendiul dreptului” are, pe lângă funcţia legislativă şi executivă, o funcţie jurisdicţională „ încredinţată unor organe proprii a căror misiune este de a soluţiona, prin hotărâri susceptibile de execuţiune silită, toate conflictele de drept şi toate problemele care-i sunt supuse de cei interesaţi”

Conflictele de natură civilă pot fi depăşite pe cale amiabilă, în cadrul aşa-ziselor modalităţi nejurisdicţionale, de soluţionare a diferendelor ce apar, şi „în care compromisul este conştientizat , formulat sau în care intervine o terţă persoană pentru a realiza concilierea” .

Pentru a-şi îndeplini un rol, procesul civil nu se poate desfăşura oricum, haotic. De aceea, în timp, au fost create şi perfecţionate instrumentele cu ajutorul cărora să se poată asigura, în sensul cel mai larg, apărarea.Ele au fost stocate în Coduri, sau în legi speciale şi, devenite procedură, constituie „ totalitatea formelor pe care cetăţenii trebuie să le urmeze, pentru a obţine dreptatea, iar tribunalele spre a o da” .

Termenul de procedură provine din latinescul procedure care înseamnă a avansa, a merge înainte.Putem vorbi de procedură civilă atunci când problema dedusă judecăţii este una civilă.

Noţiunea de „ judecată civilă „ este privită în sensul larg, aspect care rezultă din art.721 C.Proc.Civ., potrivit căruia dispoziţiile de procedură civilă alcătuiesc procedura de drept comun în materie civilă şi comercială; ele se aplică şi în materiile prevăzute de alte legi, în măsura în care acestea nu cuprind dispoziţiile potrivnice.

Normele de competenţă oferă un răspuns la întrebarea „ cine judecă?”.

Aceste norme au ca obiect o delimitare a atribuţiilor instanţelor judecătoreşti de atribuţiile recunoscute altor organe de jurisdicţie ori cu activitate jurisdicţională( competnţa generală), precum şi o repartizare a pricinilor între instnţe de grad diferit ( competenţa materială), ori o repartizare între instanţele de acelaşi grad ( competenţa teritorială).

Sediul principal al normelor de competnţă este Cartea I a Codului de procedură civilă.

Normele de competenţă pot fi întâlnite şi în legi speciale, cum ar fi de exemplu:

- “Competenţa pentru a investi cambia cu formulă executorie, este judecătoria”- art. 61 alin.3 din Legea nr.58/ 1934 asupra cambiei şi biletului la ordin, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului, nr. 11 / 1993, aprobată prin Legea nr. 83 / 1994;

- “ actul constitutive şi statutul casei de ajutor reciproc a salariaţilor se depun, împreună cu cererea pentru dobândirea personalităţii juridice, la judecătoria în a cărei rază teritorială acesta îşi are sediul” – art.2 alin.2 din Legea nr. 122 / 1996, privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora;

- Două sau mai mulote asociaţii sau fundaţii se pot constitui în federaţie.

Cererea de înscriere se soluţionează de tribunal în circumscripţia căruia, federaţia urmează să-şi aibă sediul-art.35 alin. 1 şi 3 din Ordonanţa Guvernului 26 / 2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea 246 / 2005.

Preview document

Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 1
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 2
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 3
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 4
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 5
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 6
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 7
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 8
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 9
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 10
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 11
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 12
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 13
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 14
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 15
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 16
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 17
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 18
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 19
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 20
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 21
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 22
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 23
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 24
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 25
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 26
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 27
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 28
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 29
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 30
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 31
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 32
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 33
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 34
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 35
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 36
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 37
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 38
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 39
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 40
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 41
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 42
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 43
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 44
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 45
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 46
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 47
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 48
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 49
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 50
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 51
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 52
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 53
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 54
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 55
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 56
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 57
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 58
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 59
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 60
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 61
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 62
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 63
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 64
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 65
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 66
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 67
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 68
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 69
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 70
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 71
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 72
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 73
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 74
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 75
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 76
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 77
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 78
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 79
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 80
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 81
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 82
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 83
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 84
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 85
Competența Generală a Instanțelor Judecătorești și a Altor Organe cu Activitate Jurisdicțională - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Competenta Generala a Instantelor Judecatoresti si a Altor Organe cu Activitate Jurisdictionala.doc

Alții au mai descărcat și

Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă

Notiunea de competenţă Compeţenţa reprezintă aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe judecătoreşti sau unui alt organ cu activitate...

Competența instanțelor judecătorești în materie civilă

Competenţa nu are, in dreptul procesual, sensul atribuit in limbajul comun, acela de valoare profesională. Prin definiţie, în procedură,...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Competența în procesul civil

Jurisdictiile nu sunt apte in mod egal sa solutioneze un litigiu. Atunci cand o persoana doreste sa declanseze un proces tre buie sa determine ,...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Părțile în procesul civil și apelul civil

I. Consideraţii generale Soluţionarea litigiilor civile implică participarea la activitatea judiciara a unor autorităţi statale şi a unor persoane...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Competența instanțelor judecătorești - proiectul codului de procedură civilă

Notiunea de competenţă Compeţenţa reprezintă aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe judecătoreşti sau unui alt organ cu activitate...

Reglementarea juridical a competenței judecătorești în dreptul procesual civil și implicațiile sale

Introducere Noul Cod de procedură civilă, deşi nu s-a distanţat semnificativ faţă de vechea reglementare, a adus mutaţii semnificative şi inedite,...

Procedură civilă

ACTIUNEA CIVILA CLASIFICAREA actiunilor civile: I. Dupa scopul material urmarit de reclamant: Actiune in realizarea dreptului óactiuni in...

Competența instanțelor judecătorești în materie civilă

Competenţa nu are, in dreptul procesual, sensul atribuit in limbajul comun, acela de valoare profesională. Prin definiţie, în procedură,...

Competența instanțelor de judecată

COMPETENTA INSTANTELOR DE JUDECATA Competenta desemneaza capacitatea unei autoritati publice sau a unei persoana fizice sau juridice de a rezolva...

Instanța de Judecată

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare a lucrării. Înfăptuirea justiţiei este una din cele mai vechi activităţi de stat...

Subiecte Drept Procesual Civil

18. Definiţi procesul civil Activitatea desfăşurata de instanţa, parti, organe de executare si alte organe sau persoane chemate să participe la...

Ai nevoie de altceva?