Condiții de validitate ale contractului de donație

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 21278
Mărime: 91.45KB (arhivat)
Publicat de: Cirstea V.
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Miruna Mihaela Tudorascu
UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE SPECIALITATEA DREPT

Cuprins

 1. I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE 3
 2. I.1. NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA ŞI DELIMITAREA CONTRACTULUI DE DONAŢIE DE ALTE OPERAŢIUNI JURIDICE 3
 3. I.1.1. Scurt istoric al contractului de donaţie 3
 4. I.1.2. Noţiune 5
 5. I.1.3. Caractere juridice 5
 6. I.1.4. Interpretarea şi delimitarea contractului de alte operaţiuni juridice 6
 7. II. CONDIŢII GENERALE ALE CONTRACTULUI DE DONAŢIE 8
 8. II.1. CONDIŢII DE FOND 8
 9. II.1.1. Consimţământul 8
 10. II.1.1.1. Condiţiile de valabilitate a consimţământului. 8
 11. II.1.1.1.1. Consimţământul trebuie să provină de la o persoană cu discernământ 8
 12. II.1.1.1.2. Consimţământul trebuie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice 9
 13. II.1.1.1.3. Consimţământul trebuie să fie exteriorizat 9
 14. II.1.1.1.4. Consimţământul trebuie să nu fie alterat printr-un viciu de consimţământ 10
 15. II.1.1.2. Vicii de consimţământ 10
 16. II.1.1.2.1. Eroarea 10
 17. II.1.1.2.2. Dolul sau viclenia 12
 18. II.1.1.2.3. Violenţa 13
 19. II.1.3. Obiectul actului juridic 13
 20. II.1.3.1. Condiţii generale 14
 21. II.1.3.2. Condiţiile speciale 15
 22. II.1.4. Cauza 15
 23. II.1.4.1. Elementele cauzei 15
 24. II.1.4.1.Condiţiile de valabilitate ale cauzei 16
 25. II.1.5. MODALITĂŢILE CONTRACTULUI DE DONAŢIE 17
 26. II.1.5.1. Termenul 17
 27. II.1.5.2. Condiţia 18
 28. II.1.5.3. Sarcina 19
 29. Sarcina constă într-o obligaţie de a da, de a face, de a nu face impusă de dispunător gratificatului. 19
 30. II.2. CONDIŢII GENERALE DE FORMĂ ALE CONTRACTULUI DE DONAŢIE 20
 31. II.2.1. Clasificarea condiţiilor de formă 21
 32. II.2.1.1. Forma cerută ad validitatem 21
 33. II.2.2.2. Forma cerută ad probationem 22
 34. II.2.2.3. Forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi 22
 35. III: CONDIŢIILE SPECIALE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE DONAŢIE 24
 36. III.1. CONDIŢII DE FOND 24
 37. III.1.1. Capacitatea juridică a părţilor 24
 38. III.1.1.1. Incapacitatea de a dispune 24
 39. III.1.1.2. Incapacitatea de a primi 25
 40. III.1.1.2.1. Incapacităţi absolute de a primi 26
 41. III.1.1.2.2. Incapacităţile relative de a primi 27
 42. III.1.1.2.3. Dispoziţiile universale făcute în favoarea unor rude determinate. 28
 43. III.1.1.2.4. Sancţiunea incapacităților speciale de a face şi de a primi donaţii. 29
 44. III.1.2. Obiectul contractului de donaţie 30
 45. III.1.3. Cauza contractului de donaţie 31
 46. III.2. Condiţii de formă a contractului de donaţie 32
 47. III.2.1. Statul estimativ 34
 48. IV. PRINCIPIUL IREVOCABILITĂŢII DONAŢIILOR 35
 49. IV.1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilităţii donaţiilor 35
 50. IV.2. Clauze admise în contractul de donaţie 36
 51. V. REVOCAREA DONAŢIILOR ÎNTRE SOŢI 38
 52. VI. TIPURILE DONAŢIILOR CE DERIVĂ DIN CONTRACTUL DE DONAŢIE 40
 53. VI.1. Donaţiile indirecte 40
 54. VI.1.2. Remiterea de datorie 40
 55. VI.1.2. Renunţarea la un drept 41
 56. VI.2. Donaţii deghizate 41
 57. VI.3. Darurile Manuale 42
 58. VI.4. Darurile de nuntă 43
 59. VI.5. Donaţia cu sarcini 44
 60. VII. EFECTELE DONAŢIILOR ÎNTRE PĂRŢI 47
 61. VII.1. Efectul translativ al contractului 47
 62. VII.2. Obligaţiile donatorului 48
 63. VII.2.1. Obligaţia de predare 48
 64. VII.2.1. Obligaţia de garanţie 50
 65. VII.2.2. Obligaţiile donatarului 52
 66. VII.3. Efectele donaţiei în ceea ce-i priveşte pe terţi 55
 67. VIII. SPEŢE 58
 68. IX. CONCLUZII 65
 69. X. BIBLIOGRAFIE: 68

Extras din licență

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE

I.1. NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA ŞI DELIMITAREA CONTRACTULUI DE DONAŢIE DE ALTE OPERAŢIUNI JURIDICE

I.1.1. Scurt istoric al contractului de donaţie

Potrivit concepţiei romane care a fost însuşită de legislaţiile de origine latină, contractul este prezentat ca unul din izvoarele obligaţiilor. La rândul lor, obligaţiile sunt definite ca simple raporturi juridice care iau naştere, între două sau mai multe persoane, prin acte sau fapte juridice.

Poziţia contractului în raport cu instituţia „obligaţiilor” îl prezintă ca fiind principalul izvor al obligaţiilor, fără a fi şi singurul. Alături de contract figurează ca izvor al obligaţiilor quasi contractul, delictul civil şi quasi delictul civil .

Materia contractelor speciale, ca parte integrantă a dreptului privat, a obligaţiilor civile şi comerciale are ca obiect de reglementare instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează, de regulă, circulaţia bunurilor (de exemplu, vânzarea - cumpărarea, donaţie, schimbul, împrumutarea), folosinţă şi conservarea lor (de exemplu, locaţiunea, depozitul) ori crearea de valori (de exemplu antrepriza) .

În dreptul roman contractul de donaţie (practum donatignis) era recunoscut ca o înţelegere neformală prin care o parte, donator, pune la dispoziţia unei alte părţi, donatar, valori din patrimoniului său, cu scopul măririi patrimoniului, celui din urmă (animus donandi).

Donaţia poate fi înfăptuită în diverse forme juridice: transmiterea nemijlocită a dreptului de proprietate asupra bunului, în particular, plata sumei de bani, în forma acordării dreptului de servitute etc.

Un caz aparte al donaţiei era promisiunea de a pune ceva la dispoziţie, de a săvârşi acţiuni determinate - promisiunea de donaţie.

Deci, încă legislaţia romană privea donaţia ca un act prin care o parte numită, donator, îşi micşorează patrimoniul în favoarea celeilalte părţi, numită donatar, cu scopul de a o îmbogăţi .

Contractul de donaţie nu era recunoscut de către clasicii jurişti romani ca un contract tipic (contractus), dar se atribuia la contracte, nefiind inclus nici într-o categorie dintre acestea.

În lumina legislaţiei civile române, în art. 801 Cod civil se prevede că „donaţia este un act de liberalitate prin care donatorul dă invocabil un lucru donatarului care-l primeşte”.

După cum rezultă din această definiţie, ceea ce caracterizează donaţia este trecerea unor valori dintr-un patrimoniu în altul fără echivalent, cu intenţia de a face o donaţie (animus donandi). Este necesar, fireşte, ca mobilul, care a generat intenţia de a face liberalitate să nu fie contrar dispoziţiilor legale.

Astfel, donaţia este acel contract prin care o persoană numită donator, transferă în mod definitiv şi irevocabil un drept (real sau de creanţă) al său asupra unui sau mai multor bunuri determinate unei persoane, numită donatar care îl acceptă.

Ceea ce caracterizează donaţia este faptul că transmiterea dreptului asupra bunului donat se face de către donator cu intenţia de a-l gratifica pe donatar, deci fără a primi ceva în schimb.

Nu trebuie să se confunde donaţia cu mandatul gratuit, împrumutul fără dobândă cu depozitul gratuit etc., deoarece aceste din urmă contracte sunt doar acte dezinteresate, cărora nu li se aplică regulile de la donaţii .

I.1.2. Noţiune

Potrivit art. 801 Cod Civil, donaţia este un contract solemn prin care o parte, numită donator, cu intenţie liberală îşi micşorează irevocabil patrimoniul său în favoarea celeilalte părţi, numită donatar, fără a urmări de la aceasta o contraprestaţie.

Prin contractul de donaţie se realizează un transfer al unor drepturi, reale sau de creanţă, din patrimoniul donatorului, fără echivalent.

Se produce deci, o sărăcire a patrimoniului donatorului şi o îmbogăţire corespunzătoare a patrimoniului donatarului, dar, spre deosebire de îmbogăţirea fără just temei, în cazul donaţiei cauza o constituie voinţa liberă a donatorului exprimată în forma ceruta de lege (animus donandi) şi cu acceptarea donatorului.

Preview document

Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 1
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 2
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 3
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 4
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 5
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 6
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 7
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 8
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 9
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 10
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 11
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 12
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 13
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 14
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 15
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 16
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 17
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 18
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 19
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 20
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 21
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 22
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 23
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 24
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 25
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 26
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 27
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 28
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 29
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 30
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 31
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 32
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 33
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 34
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 35
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 36
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 37
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 38
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 39
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 40
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 41
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 42
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 43
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 44
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 45
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 46
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 47
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 48
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 49
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 50
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 51
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 52
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 53
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 54
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 55
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 56
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 57
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 58
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 59
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 60
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 61
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 62
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 63
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 64
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 65
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 66
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 67
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 68
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 69
Condiții de validitate ale contractului de donație - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Conditii de Validitate ale Contractului de Donatie.doc

Alții au mai descărcat și

Raportul donațiilor

Conform prevederilor legale, orice persoană fizică poate dispune liber de bunurile care alcătuiesc patrimoniul său, astfel încât patrimoniul lăsat...

Testamentul

Dreptul persoanei de a dispune prin testament de mostenirea sa, în conformitate cu prevederile legale, îsi are temeiul în existenta dreptului de...

Testamentul

INTRODUCERE Problema voinţei capabile să producă efecte după moartea celui care a exprimat-o a constituit pentru mine o preocupare mai veche....

Condițiile de Fond și Impedimente la Căsătorie

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Pentru încheierea valabilă a căsătoriei, potrivit legislației în vigoare, se impun respectarea următorelor condiții:...

Testamentul

1. Consideraţii generale privind testamentul 1.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale testamentului Succesiunea, sau moştenirea, desemnează...

Contractul de Donație

Introducere. Noul Cod civil reprezintă o importantă garanţie pentru protecţia drepturilor şi intereselor funda-mentale ale persoanelor, precum şi...

Condițiile de validitate ale contractului de vânzare cumpărare

CAPITOLUL 1 – Noţiunea si caracterele generale ale contractului de vânzare - cumpărare 1.1.Noţiunea contractului de vânzare - cumpărare Vânzarea...

Contractele

1. NOŢIUNI GENERALE Conform art. 942 C.c. “Contractul este acordul între două sau mai multe persone, spre a constitui sau a stinge între dânşii...

Te-ar putea interesa și

Principiul Relativitații Efectelor Contractului

În art. 973 in Codul Civil este înscris un principiu important care guvernează puterea contractului faţă de persoanele care nu au calitatea de...

Contractul de Donație

Introducere. Noul Cod civil reprezintă o importantă garanţie pentru protecţia drepturilor şi intereselor funda-mentale ale persoanelor, precum şi...

Contractul de Donație

1. Notiunea contractului de donatie Potrivit articolului 801 din Codul civil, donatia este un contract solemn prin care o parte, numita donator,...

Contractul de Donație

Introducere Noţiunea contractului de donaţie1 - Contractul reprezintă o instituţie juridică fundamentală a dreptului care a fost şi continuă să...

Tipuri de contracte

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I Notiunea si caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumparare 1.Notiunea contractului de...

Incapacitățiile speciale de a face și de a primi donații

1.Consideratii introductive : Potrivit dispozitiilor art. 475 alin (1) C. Civil “oricine poate dispune liber de bunurile ce sunt ale lui cu...

Contractul de vânzare-cumpărare

Def.vazarea cumpararea este un contract prin care una dintre parti vanzatorul stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti,...

Drept Civil

Contractul de renta viagera. 1)Sediul materiei Contractul de renta viagera e regle mentat de Cciv în Cartea a III-a, în Cap.III, intitulat...

Ai nevoie de altceva?