Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 30031
Mărime: 112.79KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Bogdan Ciucă
UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, SOCIALE ŞI POLITICE SPECIALIZAREA: DREPT

Cuprins

I Noţiuni generale

1.Contractul de vânzare-cumpărare – privire istorică 6

2. Definiţii ale contractului de vânzare-cumpărare 7

3. Evoluţia pactului de răscumpărare 8

4. Condiţiile contractului 8

5. Reglementări din noul Cod civil privitoare la condiţiile de validitate ale

contractului de vânzare-cumpărare 9

II Condiţii de fond

1. Capacitatea părţilor

1.1. Consideraţii generale 11

1.2. Capacitatea de folosinţă 11

1.3. Capacitatea de exerciţiu 11

1.4. Principiul capacităţii de a încheia contracte 12

1.4. Incapacităţi speciale în materia vânzării-cumpărării 12

2. Consimţământul

2.1. Consideraţii generale 15

2.2. Corelaţia consimţământ – voinţă juridică 17

2.3. Principiile voinţei juridice 18

2.3.1. Principiul autonomiei de voinţă 18

2.3.2. Principiul voinţei reale 19

2.4. Momentul încheierii contractului 20

2.5. Consimţământul – condiţii 22

2.6. Libertatea contractuală 28

2.6.1. Promisiunea unilaterală de vânzare/cumpărare 30

2.6.2. Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare 32

2.6.3. Pactul de preferinţă 34

2.6.4. Dreptul de preempţiune 35

3. Obiectul

3.1. Consideraţii generale 43

3.2. Lucrul vândut – condiţii 44

3.3. Preţul – condiţii 56

4. Cauza contractului

4.1. Consideraţii generale 60

4.2. Cauza contractului de vânzare-cumpărare – condiţii 61

III Condiţii de formă

1.Forma autentică

1.1. Consideraţii generale 65

1.2. Evoluţie istorică 65

1.3. Sancţiunea nerespectării formei autentice 67

2. Autorizarea prealabilă a înstrăinării unor bunuri

2.1. Consideraţii generale 67

2.2. Cazuri în care legea impune autorizarea prealabilă 68

2.3. Sancţiunea nerespectării condiţiei autorizării prealabile 68

IV Consideraţii CEDO asupra dreptului de preempţiune

reglementat de Legea nr.10/2001 69

V Concluzii 72

Bibliografie 73

Extras din document

I Noţiuni generale

1. Privire istorică

Alături de contractul de schimb, contractul de vânzare-cumpărare pretinde a fi unul din cele mai vechi contracte cunoscute civilizaţiei umane. Reglementarea raporturilor de vânzare-cumpărare cuprinde o perioadă de dezvoltare de aproximativ patru mii de ani. Iniţial, o dată cu apariţia proprietăţii private, apare, căpătând o amploare deosebită, contractul chemat să asigure trecerea prin schimb a bunurilor dintr-o gospodărie în alta (permutatio).

Acest contract, pe care îl numim astăzi contract de schimb, şi-a căpătat autoritatea cuvenită cu mult înainte de apariţia monedei ca unitate de schimb, deoarece satisfăcea necesităţile societăţii romane timpurii, care se afla în faza trecerii de la gospodăria naturală la gospodăria bazată pe relaţiile de schimb. Anume contractul de schimb este temelia apariţiei şi dezvoltării contractului de vânzare-cumpărare.

Din punct de vedere juridic, vânzarea se prezintă ca o variantă mai evoluată a schimbului, din care îşi trage rădăcinile. Într-adevăr, vânzarea-cumpărarea în sens economic, iniţial, pare a fi preluat forma schimbului dintre două lucruri, unul din ele având valoarea echivalentului general. Mai târziu, o dată cu apariţia monedei în sensul apropiat celui actual, vânzarea-cumpărarea capătă sensul schimbului unui lucru (res) contra unei valori monetare – preţ (pretium).

Dreptul roman clasic atribuia vânzarea-cumpărarea contractelor consensuale. În baza contractului de vânzare-cumpărare (emptio et venditio) o parte, numită vânzător (venditor), se obligă să transmită altei părţi, numită cumpărător (emptor), un bun (merx), iar cumpărătorul se obligă să plătească pentru acest bun o cantitate de metal numită preţ (pretium). Potrivit lui Gaius, contractul de vânzare-cumpărare se formează prin acordul de voinţă al părţilor asupra obiectului contractului şi preţului acestuia, clauzele referitoare la bun şi la preţ fiind condiţii esenţiale ale contractului.

Dreptul roman privat reglementa şi vânzarea viitoarelor bunuri (mei futurae sivi speratae), cum bunăoară era considerată recolta aşteptată. În acest caz contractul de vânzare-cumpărare se considera a fi încheiat sub condiţie suspensivă.

2. Definiţii ale contractului de vânzare-cumpărare

Fernand Braudel remarca faptul că „Economia începe în pragul valorii de schimb”, existând un spaţiu vast şi complex de la trocul elementar până la capitalismul cel mai sofisticat. Deşi vânzarea a devenit cel mai uzual contract, ea nu neagă existenţa contractului de schimb, care nu mai joacă însă un rol atât de important. Codul civil consacră vânzării un întreg titlu , iar modalităţi ale vânzării sunt întâlnite în numeroase acte normative.

Art. 1294 C.civ. defineşte vânzarea ca fiind „o convenţie prin care două părţi se obligă între sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru şi aceasta a plăti celei dintâi preţul lui”. Modul în care legiuitorul a definit vânzarea nu este exact, în primul rând pentru că vânzătorul nu se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea bunului, ci el transformă însăşi proprietatea lucrului vândut, iar pe de altă parte, proprietatea se transformă doar prin singurul efect al consimţământului.

Obiectul vânzării îl poate constitui nu numai dreptul de proprietate, dar şi alte drepturi reale. În practica judiciară s-a decis că obiectul vânzării-cumpărării îl poate forma şi numai nuda proprietate, vânzătorul putând să-şi păstreze uzufructul viager. De asemenea, pot fi vândute şi drepturi de creanţă (prin cesiunea de creanţă), drepturi din domeniul proprietăţii intelectuale (dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului, drepturile ce decurg din brevet, certificatul de înregistrare a unui desen sau model industrial, drepturile asupra mărcii etc.), chiar şi o universalitate ce cuprinde nu doar drepturi, ci şi obligaţii, asa cum este cazul vânzării unei moşteniri.

În schimb, nu pot forma obiectul contractului de vânzare-cumpărare drepturile personale nepatrimoniale şi patrimoniale care au un caracter strict personal (dreptul real de uz, dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor) sau care sunt prevâzute de lege sau care sunt contractate intuitu personae (dreptul de întreţinere, dreptul de pensie)

Într-o formulare sintetică, unii autori au susţinut că vânzarea constă în „strămutarea proprietăţii unui lucru sau a unui drept, pentru o sumă de bani numită preţ”, alţii au afirmat că vânzarea ar fi „acel contract prin care una din părţi (vânzătorul) strămută proprietatea unui bun al său asupra celeilalte părţi (cumpărătorul), care se obligă în schimb a plăti vânzătorului preţul bunului vândut”, air alţi autori, insistând asupra naturii dreptului transmis, au arătat că vânzarea este „acel contract în temeiul căruia operează transmiterea dreptului de proprietate sau a altui drept – real ori de creanţă- de la vânzător la cumpărător, cu obligaţia pentru cel din urmă de a plăti primului o sumă de bani drept preţ.”

Preview document

Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 1
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 2
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 3
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 4
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 5
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 6
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 7
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 8
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 9
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 10
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 11
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 12
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 13
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 14
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 15
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 16
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 17
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 18
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 19
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 20
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 21
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 22
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 23
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 24
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 25
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 26
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 27
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 28
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 29
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 30
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 31
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 32
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 33
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 34
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 35
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 36
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 37
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 38
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 39
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 40
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 41
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 42
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 43
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 44
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 45
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 46
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 47
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 48
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 49
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 50
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 51
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 52
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 53
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 54
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 55
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 56
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 57
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 58
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 59
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 60
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 61
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 62
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 63
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 64
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 65
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 66
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 67
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 68
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 69
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 70
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 71
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 72
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 73
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 74
Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Conditii de Validitate ale Contractului de Vanzare-Cumparare.doc

Alții au mai descărcat și

Conditii de Validitate ale Contractului de Donatie

I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE DONAŢIE I.1. NOŢIUNE. CARACTERE JURIDICE. INTERPRETAREA ŞI DELIMITAREA CONTRACTULUI DE DONAŢIE DE...

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Condițiile de fond ale actului juridic civil

Obiectivele lucrarii Prin prezenta lucrare, dorim a prezenta cadrul legislativ intern indicând aspecte comune ale contractului reprezentat în...

Contractul de vanzare cumparare a bunului imobil

INTRODUCERE Contractele civile reprezintă instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează folosința, conservarea sau circulația...

Contractul de mandat

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică...

Reglementarea Obligatiilor Civile in Noul Cod Civil

1.Notiuni generale despre obligatii Luând ca model Codul civil francez din 1804, care nu a definit noţiunea de obligaţie, Codul civil român din...

Capacitatea Partilor Contractelor de Vanzare - Cumparare

I. Contractul de vânzare-cumpărare. Noţiuni introductive 1. Definiţia contractului de vânzare – cumpărare Vânzarea este definită de art. 1294 Cod...

Conditiile de Validitate ale Contractului de Vanzare Cumparare

CAPITOLUL 1 – Noţiunea si caracterele generale ale contractului de vânzare - cumpărare 1.1.Noţiunea contractului de vânzare - cumpărare Vânzarea...

Ai nevoie de altceva?