Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 34397
Mărime: 117.58KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Caracteristica generală a tezei. 2

Capitolul I

Aspecte preliminare privind condiţiile de valabilitate ale actului juridic civil

1.1 Noţiunea de act juridic civil şi felurile acestuia.8

1.2 Plenitudinea condiţiilor de valabilitate.11

1.3 Clasificarea condiţiilor de valabilitate.13

Capitolul II

Condiţiile de fond de valabilitate ale actului juridic civil

2.1Consimţământul – condiţia esenţială a valabilităţii actelor juridice civile

2.1.1 Noţiunea de consimţământ.17

2.1.2 Condiţiile de valabilitate a consimţământului.21

2.1.3 Caracteristica viciilor de consimţământ.23

2.1.4 Acordul de voinţă.31

2.2 Capacitatea parţilor implicate

2.2.1 Reguli generale aplicabile capacităţii persoanei.36

2.2.2 Incapacităţile părţilor.39

2.3 Obiectul actului juridic civil

2.3.1 Noţiunea şi necesitatea obiectului ca element de valabilitate.41

2.3.2 Cerinţele impuse faţa de obiect.46

2.4 Cauza actului juridic civil

2.4.1 Noţiunea de cauză.50

2.4.2 Condiţiile de valabilitate ale cauzei.52

Capitolul III

Condiţiile extrinseci ale valabilităţii actului juridic civil

3.1 Noţiunea de formă şi clasificarea acesteia.56

3.2 Forma cerută ad validatem.57

3.3 Forma cerută ad probationem.61

3.4 Forma cerută pentru opozabilitatea faţă de terţi.65

Concluzii şi recomandări.69

Bibliografie.75

Extras din document

Caracteristica generală a tezei

“Întreaga viaţă a omului, de la naştere ori în legătură cu acest moment, şi până la moarte, dar şi în privinţa acestui eveniment legat de lăsământul succesoral, este reglementată în aspectele sale esenţiale de normele dreptului civil.

Instituţiile juridice aparţinătoare acestei ramuri a dreptului contribuie într-o măsură importantă la reglementarea vieţii persoanei juridice, de la înfiinţare, ori în legătură cu acest proces şi până la încetarea ei prin reorganizare şi dizolvare, ba chiar şi în privinţa consecinţelor ce decurg din aceste măsuri.”

Mihail Eliescu, Traian Ionaşcu, Tutor R. Popescu, Ilie Stoenescu

Toata viaţa omului este reglementată de normele juridice, astfel realizându-şi diferite aspiraţii, diferite necesităţi el intră în contact cu alte persoane, săvârşeşte anumite acţiuni cu sau fără intenţia de a produce efecte juridice.

Anume pornind de aici, putem uşor releva esenţa şi necesitate actului juridic civil, acel institut necesar pentru dezvoltarea societăţii în plan social, juridic, economic.

Actul juridic fiind manifestarea de voinţă în scopul de a produce efecte juridice, adică de a crea, modifica sau stinge un raport juridic, în temeiul şi în limitele stabilite de lege.

Ca orice operaţie juridică, actul juridic civil nu se confundă cu înscrisul probator, care în vorbirea curentă este denumit tot „act”. Încă din dreptul roman se face distincţia între „negotium”, ca operaţiune juridică, manifestare de voinţă şi „instrumentum”, mijlocul probator. Astfel, când este vorba de un contract de vânzare, se distinge între operaţia însăşi de vânzare (negotium) şi înscrisul care constată această vânzare.

Actul juridic constituie principalul izvor al vieţii reglementate de norma de drept. El reprezintă în sfera în care se înscrie activitatea umană conştientă, proiectarea voinţei omului în vederea realizării anumitor aspiraţii, scopuri sau dorinţe.

Aşa deci, altfel zis prin actul juridic oamenii se orientează către un scop bine definit, concordant cu legea şi ocrotit de ea, de natură să satisfacă nevoile materiale şi spirituale ale fiinţei umane.

Sistemul juridic al dreptului civil constituie un ansamblu compus din elemente variate, dar care prin specificul şi esenţa lor formează o unitate închegată unele fiind, de natură normativă, altele de natură ideologică şi nu în ultimul rând de natură psihologică şi instituţională.

În lumina celor arătate, orice relaţie juridică de ordin civil apare ca un studiu obligatoriu în procesul de realizare a prerogativelor de ordin social sau economic în cadrul societăţii contemporane.

Problema care s-a pus în literatura juridică de specialitate este aceea de a şti dacă un anumit act juridic civil poate exista fără a întruni acele condiţii de valabilitate cerute de lege.

Astfel, fiecare act juridic în parte trebuie să întrunească în mod obligatoriu acele patru condiţii esenţiale (consimţământul, obiectul, cauza şi capacitatea) şi doar după caz unor categorii de acte juridice civile sunt înaintate şi cerinţe facultative, fără de care acestea nu pot fi socotite valabile şi nu pot produce efecte juridice.

Apariţia actului juridic civil este într-un anumit sens, determinată de existenţa normelor juridice şi de necesităţile umane, scopurile urmărite de societate. Dar, concomitent cu atingerea scopurilor generale ale societăţii, fiecare om individual îşi atinge propriul scop, astfel satisfăcându-şi cerinţele înaintate.

Încheierea anumitor acte juridice civile, persoanele intră în raporturi juridice cu alte persoane, supunându-se în ce priveşte comportamentul, unor norme cuprinse în act sau lege şi în mod invers.

Aprecierea pozitivă cu privire la oportunitatea şi utilitatea temei este evidenţiată de faptul ca actele juridice civile devenind din ce în ce mai răspândite şi mai variate, se simte nevoia de a le învăţa tot mai aprofundat şi mai amănunţit, pentru o uşoară folosire.

Consider chiar că studierea acestei instituţii de drept civil reprezintă o necesitate nu doar juridică ci şi socială şi economică. Aş putea astfel numi actul juridic drept începutul relaţiilor social-economice, totuşi această afirmaţie având un aspect restrâns.

Instituţiile ce urmează a fi tratate în această lucrare sunt cercetate şi înfăţişate în raport cu legislaţia în vigoare.

Pornind de la condiţiile propuse de Codul Civil, vom încerca de a desfăşura în mod avantajos fiecare condiţie în parte, pentru a putea mult mai uşor a înţelege locul şi importanţa fiecărei condiţii de valabilitate în cadrul actului juridic civil.

Prin forţa lucrurilor, având la dispoziţie ca ghid o serie de lucrări atât autohtone cât şi străine şi nu în ultimul rând legislaţia Republicii Moldova în vigoare, voi încercă să expun acele codiţii necesare valabilităţii actelor juridice civile.

Punând în mare măsură accentul pe aceste condiţii este uşor de evidenţiat că orice act juridic civil pentru a fi socotit valabil individual necesita întrunirea cumulului de condiţii pentru a fi socotit valabil şi în mod continuu de a produce efectele juridice necesare pentru care a fost întocmit.

Preview document

Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 1
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 2
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 3
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 4
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 5
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 6
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 7
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 8
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 9
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 10
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 11
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 12
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 13
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 14
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 15
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 16
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 17
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 18
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 19
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 20
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 21
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 22
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 23
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 24
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 25
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 26
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 27
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 28
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 29
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 30
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 31
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 32
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 33
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 34
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 35
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 36
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 37
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 38
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 39
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 40
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 41
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 42
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 43
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 44
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 45
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 46
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 47
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 48
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 49
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 50
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 51
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 52
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 53
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 54
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 55
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 56
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 57
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 58
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 59
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 60
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 61
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 62
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 63
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 64
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 65
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 66
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 67
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 68
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 69
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 70
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 71
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 72
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 73
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 74
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 75
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 76
Condițiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Conditiile de Valabilitate ale Actelor Juridice Civile.doc

Alții au mai descărcat și

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Modalitățile Actului Juridic Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Actul juridic civil în sistemul izvoarelor drepturilor subiective civile În doctrina noastră s-a...

Capacitatea Civila a Persoanei Fizice

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Dacă dreptul este expresia juridică a vieţii organizate, dacă oamenii intră între ei în cele mai felurite legături, dacă cele...

Viciile de Consimțământ în Viziunea Noului Cod Civil

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND VICIILE DE CONSIMŢĂMÂNT I.1. Corelaţia voinţa juridică – consimţământ Voinţa este neîndoielnic unul...

Condițiile de fond ale actului juridic civil

Obiectivele lucrarii Prin prezenta lucrare, dorim a prezenta cadrul legislativ intern indicând aspecte comune ale contractului reprezentat în...

Contractul de Gaj Comerial și Comodat

SECŢIUNEA I NOŢIUNEA CONTRACTULUI DE GAJ COMERCIAL § 1. Noţiuni generale 1. Caracterul comercial al gajului. Gajul este o garanţie reală prin...

Condiții de Valabilitate ale Actului Juridic Civil

Capitolul I Generalităţi I.1. Noţiunea de act civil Faptul juridic, în sens larg, desemnează atât acţiunile omeneşti săvârşite cu intenţia sau...

Efectele Actului Juridic Civil

Actul juridic civil Notiunea actului juridic civil Izvoarele raportului juridic civil cuprind, pe langa evenimentele juridice (fapte care se...

Ai nevoie de altceva?