Contractul de Întreținere

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 29810
Mărime: 117.97KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: lect. univ dr. Florin Motiu
Lucrare de licenta, 2008, Facultatea de Drept si Stiinte Administrative Timisoara

Cuprins

CAPITOLUL I

Introducere 1

1.1. Istoric.Despre contracte 5

1.2. Principii şi reguli generale în materia contractelor 10

1.3. Sediul materiei 12

CAPITOLUL II

Noţiunea, caracterele juridice şi dovada contractului de întreţinere 14

2.1. Conţinutul noţiunii de întreţinere 14

2.2. Noţiune 15

2.3. Caractere juridice 16

2.4. Dovada contractului de întreţinere 17

CAPITOLUL III

Delimitarea contractului de întreţinere faţă de alte contracte

3.1. Delimitarea faţă de contractul de vânzare-cumpărare 19

3.2. Delimitarea faţă de donaţie 23

3.3. Delimitarea faţă de contractul de rentă viageră 25

CAPITOLUL IV

Condiţiile de validitate ale contractului de întreţinere

4.1 Condiţiile de fond 27

4.1.1. Capacitatea 27

4.1.2. Consimţământul 28

4.1.3. Obiectul 30

4.1.4. Cauza 30

4.2. Condiţiile de formă 31

4.2.1. Forma cerută ad validitatem 31

4.2.2. Forma cerută ad probationem 32

4.2.3. Forma cerută pentru opozabilitatea faţă de terţi 33

CAPITOLUL V

Efectele contractului de întreţinere 34

5.1. Obligaţiile întreţinutului 34

5.2. Obligaţiile întreţinătorului 41

5.3. Transformarea în bani a obligaţiei de întreţinere 45

5.4. Rezoluţiunea contractului pentru neexecutarea obligaţiei de întreţinere 49

5.5. Natura juridică a contractului de întreţinere 52

CAPITOLUL VI

Practică judiciară 54

CAPITOLUL VII

Concluzii 78

Bibliografie 83

Extras din document

CAPITOLUL I

1.1. Introducere

În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual. Această afirmaţie este valabilă cu atît mai mult astăzi, când asistăm la o expansiune a fenomenului contractual, atât în materie civilă, cât, mai ales, în domeniul relaţiilor de afaceri, comerciale. Dacă în materie comercială necesităţile găsirii unor noi pieţe de desfacere au impus soluţii ingenioase de adaptare a instrumentelor tradiţionale, în domeniul dreptului civil în general, soluţiile clasice prevăzute în principalul izvor de drept- Codul civil de la 1864- sunt încă viabile în mare măsură .

Cu toate acestea, o serie de relaţii sociale mai „sensibile” au impus legiuitorului, încă din primele decenii ale acestui secol, să elaboreze norme juridice aparte, derogatorii de la dreptul comun al contractelor, care au dus uneori chiar la crearea unor noi ramuri de drept, desprinse din dreptul civil. Astfel sunt, de exemplu, dreptul muncii, dreptul transporturilor, dreptul asigurărilor.

Dreptul special al contractelor este un corp de reguli care guvernează contractele uzuale. El fixează regulile speciale care organizează contractele cele mai frecvente, prin care oamenii schimbă bunuri sau îşi fac servicii.

Legiuitorul român indică, în mod exemplificativ, care sunt drepturile locatorului, ce obligaţii are depozitarul, cum se poate constitui aportul într-o societate civilă. Prin dispoziţii supletive se oferă modele de contracte, iar uneori prin dispoziţii imperative se impun modele de contracte.

Teoria generală a obligaţiilor propune reguli comune tututror contractelor. Ea prezintă astfel o perspectivă abstractă, enunţând regimul aplicabil oricărui contract.

Dreptul contractelor speciale este mai elaborat şi înainte de toate mai concret decât teoria generală a obligaţiilor: el explică principalele clauze ale unui anumit număr de contracte, creionând astfel cadrul esenţial. Reglementarea din lege le dă un conţinut preconstituit, permiţând părţilor să personifice cu uşurinţă contractul şi să-l adapteze scopului urmărit. Este suficient ca o persoană să spună: „vând casa mea acelei persoane care acceptă şi la acel preţ” pentru a cunoaşte care vor fi consecinţele juridice ale încheierii acestui contract .

Dreptul contractelor ar părea că se constituie din trei categorii succesive de reguli, mergând de la cele mai generale până la cele particulare: întâi teoria generală a obligaţiilor; apoi regulile aplicabile contractelor speciale; şi nu în ultimul rând reguli pentru fiecare contract în parte, ale cărui clauze sunt stabilite de părţi. În ansamblu se poate afirma că materia contractelor este eterogenă, uneori fiind greu de găsit regula aplicabilă. Se impune, totuşi, observaţia că în dreptul specializat al contractelor se poate identifica un fond permanent, care se transmite din generaţie în generaţie, cum ar fi locaţiunea, mandatul, vânzarea; apoi găsim un adaos mobil, a cărui importanţă creşte, mai ales în relaţiile de afaceri, care conduce la apariţia unor contracte inedite şi la dificultăţi originale. Dreptul special al contractelor este rodul libertăţii contractuale, al imaginaţiei părţilor, care răspunde însă şi unor noi nevoi de ordin economic, precum şi evoluţiei în mai multe domenii, în special cel tehnic. De aceea se poate spune că este una din sferele dreptului cea mai aproape de realităţi, cea mai concretă, chiar dacă apelează la noţiunile abstracte ale dreptului obligaţiilor.

În realitate, opoziţia dintre teoria generală a contractului şi statutul special al diferitelor contracte nu este radicală. Aceasta, deoarece legea poate avea o precizie mai mare sau mai mică, în sensul de a se limita la reguli abstracte sau poate impune un contract-tip părţilor.

O altă problemă foarte importantă în drept şi în materia contractelor o reprezintă calificarea. Pornind de la constatarea că dreptul constituie în fapt un ansamblu limitat de reguli, în timp ce viaţa naşte o infinită varietate de fapte, se impune necesitatea calificării, a încadrării fiecărui contract individual încheiat de părţi cu scopul de a determina regimul juridic aplicabil.

Calificarea presupune un dublu demers: pe de-o parte, determinarea elementelor juridice caracteristice unui tip de contract ( ceea ce caracterizează contractul de depozit este obligaţia de pază, donaţia este caracterizată de existenţa intenţiei de a face o liberalitate, caracteristic vânzării este stabilirea unui preţ drept echivalent al transferului proprietăţii asupra unui bun sau drept.,etc.). Pe de altă parte, trebuie determinate concret circumstanţele de fapt din fiecare contract, care corespund acestor elemente de drept. Uneori, părţile intitulează într-un anume fel convenţia încheiată, deşi din conţinutul acesteia rezultă că acesta corespunde unui alt tip de contract. Uneori, această calificare inexactă dată de părţi contractului se datorează ignoranţei, în timp ce alteori în mod intenţionat părţile ascund adevărata intenţie, voind să eludeze o regulă imperativă. În virtutea rolului său activ şi a menirii sale, judecătorul, trebuie să califice contractul potrivit naturii sale reale. Calificarea, din punct de vedere al procedurii civile, este o problemă de drept, care poate forma motiv de recurs. Un criteriu esenţial în calificarea unui contract este determinarea obligaţiei caracteristice. Astfel, dacă se poate identifica un element principal (realizarea unei machete cu materialul procurat de cel care execută), contractul va fi calificat potrivit elementului principal (în acest caz, antrepriză), chiar dacă conţine şi elemente ale unui contract (vânzare), prin aplicarea regulii accesorium sequitur principale. În orice caz, o calificare nu poate fi cumulativă. Dificultăţile de calificare conduc în cazurile extreme, în care este imposibil de încadrat contractul într-o categorie preexistentă, la denumirea lui de contract sui generis.

Preview document

Contractul de Întreținere - Pagina 1
Contractul de Întreținere - Pagina 2
Contractul de Întreținere - Pagina 3
Contractul de Întreținere - Pagina 4
Contractul de Întreținere - Pagina 5
Contractul de Întreținere - Pagina 6
Contractul de Întreținere - Pagina 7
Contractul de Întreținere - Pagina 8
Contractul de Întreținere - Pagina 9
Contractul de Întreținere - Pagina 10
Contractul de Întreținere - Pagina 11
Contractul de Întreținere - Pagina 12
Contractul de Întreținere - Pagina 13
Contractul de Întreținere - Pagina 14
Contractul de Întreținere - Pagina 15
Contractul de Întreținere - Pagina 16
Contractul de Întreținere - Pagina 17
Contractul de Întreținere - Pagina 18
Contractul de Întreținere - Pagina 19
Contractul de Întreținere - Pagina 20
Contractul de Întreținere - Pagina 21
Contractul de Întreținere - Pagina 22
Contractul de Întreținere - Pagina 23
Contractul de Întreținere - Pagina 24
Contractul de Întreținere - Pagina 25
Contractul de Întreținere - Pagina 26
Contractul de Întreținere - Pagina 27
Contractul de Întreținere - Pagina 28
Contractul de Întreținere - Pagina 29
Contractul de Întreținere - Pagina 30
Contractul de Întreținere - Pagina 31
Contractul de Întreținere - Pagina 32
Contractul de Întreținere - Pagina 33
Contractul de Întreținere - Pagina 34
Contractul de Întreținere - Pagina 35
Contractul de Întreținere - Pagina 36
Contractul de Întreținere - Pagina 37
Contractul de Întreținere - Pagina 38
Contractul de Întreținere - Pagina 39
Contractul de Întreținere - Pagina 40
Contractul de Întreținere - Pagina 41
Contractul de Întreținere - Pagina 42
Contractul de Întreținere - Pagina 43
Contractul de Întreținere - Pagina 44
Contractul de Întreținere - Pagina 45
Contractul de Întreținere - Pagina 46
Contractul de Întreținere - Pagina 47
Contractul de Întreținere - Pagina 48
Contractul de Întreținere - Pagina 49
Contractul de Întreținere - Pagina 50
Contractul de Întreținere - Pagina 51
Contractul de Întreținere - Pagina 52
Contractul de Întreținere - Pagina 53
Contractul de Întreținere - Pagina 54
Contractul de Întreținere - Pagina 55
Contractul de Întreținere - Pagina 56
Contractul de Întreținere - Pagina 57
Contractul de Întreținere - Pagina 58
Contractul de Întreținere - Pagina 59
Contractul de Întreținere - Pagina 60
Contractul de Întreținere - Pagina 61
Contractul de Întreținere - Pagina 62
Contractul de Întreținere - Pagina 63
Contractul de Întreținere - Pagina 64
Contractul de Întreținere - Pagina 65
Contractul de Întreținere - Pagina 66
Contractul de Întreținere - Pagina 67
Contractul de Întreținere - Pagina 68
Contractul de Întreținere - Pagina 69
Contractul de Întreținere - Pagina 70
Contractul de Întreținere - Pagina 71
Contractul de Întreținere - Pagina 72
Contractul de Întreținere - Pagina 73
Contractul de Întreținere - Pagina 74
Contractul de Întreținere - Pagina 75
Contractul de Întreținere - Pagina 76
Contractul de Întreținere - Pagina 77
Contractul de Întreținere - Pagina 78
Contractul de Întreținere - Pagina 79
Contractul de Întreținere - Pagina 80
Contractul de Întreținere - Pagina 81
Contractul de Întreținere - Pagina 82
Contractul de Întreținere - Pagina 83
Contractul de Întreținere - Pagina 84
Contractul de Întreținere - Pagina 85
Contractul de Întreținere - Pagina 86
Contractul de Întreținere - Pagina 87
Contractul de Întreținere - Pagina 88
Contractul de Întreținere - Pagina 89
Contractul de Întreținere - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Cuprins.doc
  • INTRO.doc
  • LICENTA TEORIE.doc

Alții au mai descărcat și

Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Conditiile de Valabilitate ale Contractului de Comodat. Aspecte Teoretico-Practice

INTRODUCERE Actualitatea investigaţiei: În viaţa cotidiană, zilnic au loc premize favorabile pentru naşterea raporturilor juridice civile, care pe...

Raspunderea Civila si Delictuala

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Contractul de Vanzare-Cumparare. Obiectul Contractului. Obligatiile Vanzatorului. Obligatiile Cumparatorului

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE 1.1 SCURT ISTORIC AL CONTRACTELOR ÎN GENERAL Notiunea de contract apare pentru prima data în dreptul roman...

Contractul de Societate Civila

CAPITOLUL I Introducere in studiul contractelor I.1 Consideratii generale privind contractele. Definitia contractului In literatura de...

Contractul de vanzare cumparare a bunului imobil

INTRODUCERE Contractele civile reprezintă instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează folosința, conservarea sau circulația...

Obligațiile Civile

OBLIGAŢIA CIVILĂ 1. Importanta cunoaşterii noţiunii de teorie generala a obligaţiilor civile Teoria generala a obligaţiilor reprezintă un domeniu...

Efectele Contractului de Vanzare-Cumparare

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Generalitati. Între contractele cu titlu oneros, cel mai întrebuintat este astazi vânzarea; vânzarea n-a...

Ai nevoie de altceva?