Drepturile Copilului în Legislația Română

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 20461
Mărime: 96.09KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Introducere.3

CAPITOLUL 1 - Reglementările priving protecţia drepturilor copilului

1.1. Evoluţia reglementărilor privind protecţia drepturilor copilului .7

1.2. Reglementări existente pe plan internaţional în domeniul drepturilor

Copilului.12

1.2.1. Declaraţia drepturilor copilului .12

1.2.2. Convenţia Europeană asupra statutului juridic al copiilor

născuţi în afara căsătoriei.15

1.2.3. Convenţia Europeană în materia adopţiei de copii.18

CAPITOLUL 2 – Drepturile copilului potrivit legislaţiei în vigoare

2.1 Principii privind garantarea, respectarea şi promovarea drepturilor copilului.27

2.2 Drepturile şi libertăţile civile ale copilului .36

2.2.1 Dreptul copilului la păstrarea şi stabilirea identităţii sale.36

2.2.2 Dreptul copilului de a menţine relaţii personale şi contacte directe cu părinţii,rudele şi alte personae faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament .38

2.2.3 Dreptul copilului la protejarea imaginii publice şi a vieţii

private şi familiale.41

2.2.4 Dreptul copilului la libertate de exprimare.41

2.2.5 Dreptul copilului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi

de religie.42

2.2.6 Dreptul copilului la viaţă culturală proprie.43

2.2.7 Dreptul copilului la respectarea personalităţii şi individualităţii sale.43

2.2.8 Dreptul copilului de a depune singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale.43

2.3 Drepturi referitoare la asigurarea unui mediu familial şi îngrijirea alternativă.44

2.3.1 Dreptul copilului de a creşte alături de părintii săi.44

2.3.2 Copilul are dreptul să fie crescut în condiţii care să permită

dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială.48

2.3.3 Dreptul copilului la protecţie alternativă.48

2.4 Drepturi care privesc sănătatea şi bunăstarea copilului.48

2.5 Dreptul copilului la educaţie, activităţi recreative şi culturale.49

2.5.1 Dreptul copilului de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale.49

2.5.2 Dreptul copilului la odihna şi la vacanţă.50

2.5.3 Dreptul copilului la libera asociere în structure formale şi informale,precum şi libertatea de întrunire paşnică.50

CAPITOLUL 3 – Instituţii şi organisme abilitate în domeniul drepturilor copilului

3.1 Aspecte prealabile.51

3.2 Instituţii la nivel central.52

3.3 Instituţii la nivel local.56

Concluzii.64

Anexe.68

Bibliografie.71

Extras din document

INTRODUCERE

Am ales ca tema de licenţă "Drepturile copilului în legislaţia română" deoarece am considerat ca este importantă având în vedere ca pentru fiecare dintre noi, copilăria este o secvenţă de istorie personală. Devenind părinţi, copiii noştrii sunt cei pe care îi investim cu propriile speranţe neîmplinite, aşa cum au făcut generaţiile dinaintea noastră, aşa cum vor face generaţiile ce vor urma.

Lucrarea de faţă îşi propune studierea drepturile copilului şi problemele legate de copii deoarece fac parte dintr-un domeniu destul de vast şi reprezină o problemă delicată des abordată în literatura de specialitate şi în mass –media.

Copilăria este singura etapă a vieţii în care trăim totul la maxima intensitate. În care plângem şi râdem în aceeaşi zi, în care ne supărăm şi iertăm după câteva momente.Pe măsură ce trec anii şi ne maturizăm, nebunia şi exuberanţa copilăriei dispar. Devenim mai serioşi, zâmbim mai puţin, nu ne mai bucurăm de orice nimic care ni se oferă, avem gusturi, pretenţii rafinate.

Aşadar, drepturile copilului este un proiect pe termen lung, al cărui rezultat constă într-o formare cât mai corectă a copilului, pe baza voinţei, pentru a parcurge drumul vieţii cu demnitate şi încredere de sine, fără a avea vreun obstacol în calea realizării unei intenţii bune.

Calităţile şi aptitudinile copilului trebuie descoperite şi valorificate pentru ca acesta să-şi contureze o personalitate puternică, demnă. Copiii sunt mugurii viitorului ţării, de aceea orice subiect tratat despre copii trebuie luat în considerare, de către instituţiile statului, pentru a preveni mai întâi şi apoi, acolo unde este cazul, a combate situaţii sociale problema în care se găsesc copiii fără părinţi sau cu părinţi dezechilibraţi ori când persoane fără nici un fel de scrupule abuzează de slăbiciunea copiilor.

Lecţiile copilăriei sunt instinctele adultului, de aceea, primordial în perioada copilăriei,“omului mic”, este necesar un cadru familial armonios, ambient pentru formarea lui psihică, afectivă, morală şi fizică ca adult. Dar uneori, cadrul familial lipseşte sau în familia de origine nu sunt îndeplinite condiţiile pentru bună dezvoltare a copilului.

Din acest moment intervine societatea şi instituţiile statului pentru a-i oferi copilului aflat în dificultate condiţii cât mai apropiate de cele familiale. Astfel, au apărut instituţii de tip rezidenţial şi de tip familial în care copiilor le sunt oferite condiţii apropiate de cele familiale. Acestor copii le lipseşte un „ingredient” pentru a fi fericiţi, dragostea părinţilor. De aceea se încearcă cu preponderenţă plasarea acestor copii în familia extinsă, sau adopţia pentru ca aceştia să nu simtă lipsa părinţilor.

În alegerea acestei teme foarte delicată am fost influenţată de faptul că în curând voi deveni mamă şi mi-am dorit să cunosc cu detalii drepturile copilului.

De aceea în această lucrare de licenţă, în capitolul 1, denumit „ Reglementări privind protecţia drepturilor copilului” are în vedere evoluţia reglementărilor privind protecţia drepturilor copilului. Capitolul cuprinde desfaşurarea programul privind declaraţia drepturilor copilului rectificată şi adoptată de către statele membrea a Naţiunilor Unite. Astfel Englatyne Jebb a sintetizat drepturile copilului într-o declaratie de cinci puncte care a fost agreata de Adunarea Generala a Uniunii Internationale „Salvati Copiii” în anul 1923 si adoptata de Liga Natiunilor în 1924. Cele cinci puncte au devenit cunoscute ca „Declaratia de la Geneva”, iar în anul 1948 Natiunile Unite s-au concentrat pentru definitivarea şi adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.

În anul 1978 Guvernul Poloniei a înaintat Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului un proiect al Convenţiei Drepturilor Copilului, sperând ca acesta să fie adoptat în cursul Anului Internaţional al Copilului. În 1979 s-a creat un grup de lucru, ale cărui consultări cu reprezentanţi ai guvernelor, organizaţii internaţionale şi organizaţii neguvernamentale ca până la 20 noiembrie 1989 Adunarea Generala a Natiunilor Unite a reuşit să adopte Convenţia Drepturilor Copilului. Ea a devenit o lege internaţională după ce a fost ratificată de către 20 de state. România a fost printre primele ţări care au ratificat textul Convenţiei.

În continuarea capitolului sunt prezentate Convenţia Europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei în care Statele membre ale Consiliului Europei,o uniune mai strânsă între membrii săi, au contribuit la realizarea acesteia pentru favorizarea adoptării unor reguli comune în domeniul juridic, reducând astfel diferenţele între statutul juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei impunând anumite reguli stricte pentru ameliorarea acestei situaţii; şi Convenţia Europeană în materia adopţiei de copii făcând referire la procedurile de adopţie şi a efectelor juridice ale adopţiei, considerând că acceptarea de principii comune şi a unor practici comune în ceea ce priveşte adopţia copiilor ar contribui la atenuarea dificultăţilor cauzate de anumite divergente şi ar permite în acelaşi timp promovarea binelui copiilor care sunt adoptaţi.

Capitolul 2 este denumit " Drepturile copilului potrivit legislaţiei în vigoare " include surse informative despre drepturile copilului la libertăţiile civile, la educaţie şi activităţi creative şi culturale, drepturile ce privesc sănătatea şi bunăstarea acestuia şi asigurarea copilului într-un mediul familial şi îngrijirea alternativă.

Preview document

Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 1
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 2
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 3
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 4
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 5
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 6
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 7
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 8
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 9
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 10
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 11
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 12
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 13
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 14
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 15
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 16
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 17
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 18
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 19
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 20
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 21
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 22
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 23
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 24
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 25
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 26
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 27
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 28
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 29
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 30
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 31
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 32
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 33
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 34
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 35
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 36
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 37
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 38
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 39
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 40
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 41
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 42
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 43
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 44
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 45
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 46
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 47
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 48
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 49
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 50
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 51
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 52
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 53
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 54
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 55
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 56
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 57
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 58
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 59
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 60
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 61
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 62
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 63
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 64
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 65
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 66
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 67
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 68
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 69
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 70
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 71
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 72
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 73
Drepturile Copilului în Legislația Română - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Drepturile Copilului in Legislatia Romana.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Aspecte ale Educării Copilului în Vederea Cunoașterii Drepturilor Sale

Capitolul I. Consideraţii generale privind copilul şi evoluţia drepturilor sale Secţiunea I : Evoluţia drepturilor copilului în plan...

Protecția copilului în legislația română și internațională

Interesul pentru drepturile copilului a apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când a luat naștere prima mișcare preocupată de aspecte...

Protecția Juridică a Copilului în România

PREAMBUL Ne-am întrebat, oare, vreodată, cum ar fi lumea fără copii, ce sens ar avea existenţa noastră fără acea picătură de divinitate dăruită...

Repere Psihologice asupra Disfunctiilor Comportamental-Adaptative la Copiii Strazii

CAPITOLUL I SCURTA ANALIZA A LEGISLATIEI PRIVIND PROTECTIA COPILULUI AFLAT IN DIFICULTATE 1. Situatia inainte de 1989 In regimul comunist,...

Rolul Familiei în Prevenirea Fenomenului de Delincvență Juvenilă

INTRODUCERE Societatea îşi permite a judeca şi evalua modalitatea de comportament a membrilor sǎi , potrivit gradului de conformare a...

Protecția Juridică a Copilului în România

SECTIUNEA I. EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE COPILULUI ÎN DOCUMENTELE INTERNATIONALE La nastere omul este imatur si slab echipat fizic,...

Drepturile Copiilor în România

INTRODUCERE În sensul art. 1 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, prin copil se înţelege orice fiinţă...

Protecția copilului în legislația română și internațională

INTRODUCERE Nivelul de perfecționare la care a ajuns în prezent protecția ființei umane - atât pe plan mondial, cât și în Europa, este, fără...

Ai nevoie de altceva?