Filiația Față de Mamă

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 30859
Mărime: 98.95KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: V.Gisca

Cuprins

Declaraţia privind proprie răspundere 2

Lista abrevierilor 3

ÎNTRODUCERE 5

CAPITOLUL I. GENERALITĂŢI PRIVIND INSTITUŢIA FAMILIEI 8

1. 1. Evoluţia instituţiei familiei 8

1.2. Conceptul familiei şi clasificarea tipurilor de familie 16

1.3. Reglementarea juridică a relaţiilor de familie şi filiaţie 22

CAPITOLUL II. STABILIREA ŞI RECUNOAŞTEREA FILIAŢIEI FAŢĂ DE MAMĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA 26

2.1. Atestarea provenienţei copilului 26

2.2. Contestarea maternităţii pe cale judecătorească 36

CAPITOLUL III. ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND FILIAŢIA FAŢĂ DE MAMĂ ALE STATELOR UE 41

3.1. Filiaţia faţă de mamă în România 41

3.2. Maternitatea în cadrul legislativ al unor state membre ale UE 48

3.3. Analiza comparativă a filiaţiei prin prizma legislaţiei altor ţări 55

ÎNCHEIERE 66

BIBLIOGRAFIE 69

Extras din document

ÎNTRODUCERE

Actualitatea problemei abordate. Familia este un subiect principal al proceselor demografice şi joacă un rol important în dezvoltarea lor, reproducerea populaţiei fiind determinată de situaţia din familie şi căsătorie. În epoca modernă familia se consideră instrumentul principal al statului în vederea educaţiei populaţiei.

Transformările aferente perioadei de tranziţie din Moldova au marcat o criză social-economică de lungă durată. Lipsa unui progres real în promovarea reformelor, inclusiv în domeniul protecţiei familiei, au generat probleme grave ce ţin de nivelul de trai al populaţiei, de protecţia şi asistenţa socială a acesteia.

Actualitatea temei investigate rezultă şi din faptul că problemna dată (stabilirea maternităţii) la momentul actual este mai puţin abordată. Actualitatea temei de cercetare se manifestă şi prin faptul că problema abordată, deşi a constituit obiect al cercetării în diverse studii ştiinţifice din alte tăţi, totuşi, din punctul de vedere al aplicării ei şi în privinţa principiilor şi condiţiilor în contextul reglementărilor de dreptul familiei al Republicii Moldova, obţine caractere specifice, dictate de particularităţile domeniului respectivei ramuri de drept.

Faptul naşterii din care rezultă maternitatea se dovedeşte în majoritatea cazurilor, prin certificatul constatator al naşterii, care constituie proba pe care legea o statorniceşte drept regulă generală pentru dovedirea acestui fapt. Numai în situaţii anume prevăzute de lege se îngăduie abateri de la această regulă.

Potrivit regulilor de drept comun, dovada acestor elemente ale filiaţiei faţă de mamă ar urma să se facă prin orice mijloc de probă, deoarece este vorba de fapte materiale.

Cu toate acestea legislaţia familiei prevede că dovada filiaţiei faţă de mamă se face prin certificatul constatator al naşteri.

Lucrarea dată abordează următoarele întrebări:

a) Importanţa stabilirii şi recunoaşterii maternităţii, reglementate de legislaţia Republicii Moldova;

b) reglementarea juridică a relaţiilor de familie şi filiaţia reglementate atît de legislaţia Republicii Moldova, cît şi de cea internaţională;

c) Efectele contestării maternităţii pe cale judecătorească;

La elaborarea prezenţei lucrări au fost lecturate acte normative şi monografice atît din Republica Moldova, cît şi din România, Rusia în baza cărora a fost întocmite lucrarea. La realizarea prezentei lucrări ne-am bazat pe studierea materialului doctrinar, teoretic, normativ-legislativ şi practic (care este foarte puţin în Republica Moldova), cu aplicarea metodelor: istorică, sistemică, analitică, juridico-comparativă şi logico-juridică, obţinând astfel, unele rezultate ştiinţifice al căror conţinut nu epuizează problema în cauză, dar prin care se pretinde crearea unei viziuni noi asupra acesteia.

Baza teoretică, metodologică şi impirică a tezei o constituie: legislaţia Republicii Moldova, literatura juridică autohtonă de specialitate şi lucrările unor savanţi din Rusia, România şi Franţa.

La baza elaborării tezei stau lucrările şi abordările doctrinale ale savanţilor consacraţi în domeniu: L.Chirtoacă „Tratat de dreptul familiei”, L.Mărgineanu, G.Mărgineanu, „Dreptul familiei”, Adriana Corhan, “Dreptul familiei”, Cristina Mihaela Crăciunescu, “Regimuri matrimoniale”, I.Filipescu, „Trarat de dreptul familiei”, ş.a.

Scopul şi obiectivele tezei

În lucrarea de faţă ne-am propus să analizăm raporturile juridice de filiaţie, precum şi a altor raporturi juridice care, conţin trăsături asemănătoare instituţiei filiaţiei.

Scopul urmărit prin această lucrare constituie studierea concepţiilor doctrinare ce ţin de atestarea provenienţei copilului, analiza legislaţiei în contextul evoluţiei rapide a unor reglementări juridice necunoscute regimului sovietic, şi, respectiv, apariţia unor noi categorii de principii şi reguli deschise spre cercetare, dezvăluite şi incluse în circulaţia ştiinţei juridice naţionale, precum şi studierea profundă a concepţiilor doctrinare privind esenţa filiaţiei faţă de mamă.

Sarcinile trasate în atingerea acestui scop au fost de natură:

- a stabili evoluţia instituţiei familiei;

- a identifica conceptul familiei şi clasificarea tipurilor familiei;

- a face o analiză ştiinţifică şi a aprecia specificul şi particularităţile contării maternităţii pe cale judexcătorească;

- a evidenţia efectele filiaţiei în convenţiile intenaţionale.

Domeniul de studiu: analiza complexă, multiaspectuală a instituţiei filiaţiei, atît din punct de vedere a doctrinei naţionale cît şi internaţionale.

Preview document

Filiația Față de Mamă - Pagina 1
Filiația Față de Mamă - Pagina 2
Filiația Față de Mamă - Pagina 3
Filiația Față de Mamă - Pagina 4
Filiația Față de Mamă - Pagina 5
Filiația Față de Mamă - Pagina 6
Filiația Față de Mamă - Pagina 7
Filiația Față de Mamă - Pagina 8
Filiația Față de Mamă - Pagina 9
Filiația Față de Mamă - Pagina 10
Filiația Față de Mamă - Pagina 11
Filiația Față de Mamă - Pagina 12
Filiația Față de Mamă - Pagina 13
Filiația Față de Mamă - Pagina 14
Filiația Față de Mamă - Pagina 15
Filiația Față de Mamă - Pagina 16
Filiația Față de Mamă - Pagina 17
Filiația Față de Mamă - Pagina 18
Filiația Față de Mamă - Pagina 19
Filiația Față de Mamă - Pagina 20
Filiația Față de Mamă - Pagina 21
Filiația Față de Mamă - Pagina 22
Filiația Față de Mamă - Pagina 23
Filiația Față de Mamă - Pagina 24
Filiația Față de Mamă - Pagina 25
Filiația Față de Mamă - Pagina 26
Filiația Față de Mamă - Pagina 27
Filiația Față de Mamă - Pagina 28
Filiația Față de Mamă - Pagina 29
Filiația Față de Mamă - Pagina 30
Filiația Față de Mamă - Pagina 31
Filiația Față de Mamă - Pagina 32
Filiația Față de Mamă - Pagina 33
Filiația Față de Mamă - Pagina 34
Filiația Față de Mamă - Pagina 35
Filiația Față de Mamă - Pagina 36
Filiația Față de Mamă - Pagina 37
Filiația Față de Mamă - Pagina 38
Filiația Față de Mamă - Pagina 39
Filiația Față de Mamă - Pagina 40
Filiația Față de Mamă - Pagina 41
Filiația Față de Mamă - Pagina 42
Filiația Față de Mamă - Pagina 43
Filiația Față de Mamă - Pagina 44
Filiația Față de Mamă - Pagina 45
Filiația Față de Mamă - Pagina 46
Filiația Față de Mamă - Pagina 47
Filiația Față de Mamă - Pagina 48
Filiația Față de Mamă - Pagina 49
Filiația Față de Mamă - Pagina 50
Filiația Față de Mamă - Pagina 51
Filiația Față de Mamă - Pagina 52
Filiația Față de Mamă - Pagina 53
Filiația Față de Mamă - Pagina 54
Filiația Față de Mamă - Pagina 55
Filiația Față de Mamă - Pagina 56
Filiația Față de Mamă - Pagina 57
Filiația Față de Mamă - Pagina 58
Filiația Față de Mamă - Pagina 59
Filiația Față de Mamă - Pagina 60
Filiația Față de Mamă - Pagina 61
Filiația Față de Mamă - Pagina 62
Filiația Față de Mamă - Pagina 63
Filiația Față de Mamă - Pagina 64
Filiația Față de Mamă - Pagina 65
Filiația Față de Mamă - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Filiatia Fata de Mama.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în noul cod civil

INTRODUCERE În conținutul acestei lucrări, intitulată “ Analiza celor trei tipuri de regimuri matrimoniale prevăzute în Noul Cod civil”, am ales...

Filiația față de mamă

1. Definirea termenilor in sens larg, filiatia desemneaza un sir neintrerupt de nasteri care leaga o persoana de un stramos al ei, un sir...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Filiația Față de Tată

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporanităţii, exista o linie ascendentă a preocupărilor în domeniul filiaţiei faţă de tată. Stabilirea...

Filiația față de mamă și tată

INTRODUCERE Dintr-un anumit moment al contemporaneitatii, exista o linie ascendenta a preocuparilor în domeniul filiatiei fata de mama, paralela...

Filiația Fată de Tată din Afara Căsătoriei

Capitolul I Filiaţia Secţiunea I Noţiuni introductive În sens larg, filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de...

Acțiunea în Tagada Paternității

1.Noţiuni introductive Tagada paternităţii înseamnă negarea acesteia ( a paternităţii) pe cale judecătorească, urmărindu-se înlăturarea...

Filiația Față de Mamă

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Familia este o formă de relaţii sociale dintre oamenii legaţi între ei prin căsătorie sau rudenie. Din familii...

Stabilirea paternității

1. Aspecte introductive Paternitatea (filiatia fata de tata) consta in legatura juridica, bazata pe conceptie, care exista intre tata si copil....

Tăgada paternității

CONSIDERATII GENERALE Legatura juridica dintre un copil si tatal sau se numeste paternitate. Personajul cheie in stabilirea filiatiei fata de tata...

Stabilirea filiației față de mamă prin recunoaștere

“Trofeu pe care viaţa îl smulge morţii în marea bătălie ce durează de miliarde de ani şi în al cărei sfârşit nu se cunoaşte” L. BLAGA Secţiunea I...

Ai nevoie de altceva?