Implicarea participanților în procesul civil

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 18799
Mărime: 111.52KB (arhivat)
Publicat de: Smaranda Farkas
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ada Popescu

Cuprins

 1. Cuprins
 2. CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL ȘI PARTICIPANȚII 2
 3. 1.1.Noțiunea de proces civil 2
 4. 1.2.Noțiunea de parte și participant 6
 5. 1.3.Rolul și importanța participanților în procesul civil 8
 6. CAPITOLUL II. INSTANŢA DE JUDECATĂ 10
 7. Rolul judecătorului în procesul civil 10
 8. 2.1. Corelaţia dintre rolul activ al judecătorului şi unele principii generale ale procedurii civile.................. 14
 9. 2.2. Compunere și constituirea instanței 18
 10. 2.3. Incidentele procedurale privind compunerea sau constituirea instanţei 21
 11. 2.4. Poziția procesuală a procurorului în procesul civil 25
 12. 2.5.Formele participării procurorului la procesul civil 25
 13. CAPITOLUL III. PĂRŢILE ÎN PROCESUL CIVIL 29
 14. 3.1.Drepturile şi îndatoririle părţilor. Abuzul de drept procedural 31
 15. 3.2.Coparticiparea procesuală 33
 16. 3.2.1.Efectele coparticipării procesuale 34
 17. 3.3.Participarea terţilor la judecată 35
 18. 3.4.Reprezentarea convenţională a persoanelor fizice în procesul civil 38
 19. Concluzii 41
 20. Bibliografie 45

Extras din licență

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND PROCESUL CIVIL ȘI PARTICIPANȚII

1.1. Noțiunea de proces civil

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, art.6 pct.1 precizează: “Examinarea cauzei echitabile, de un tribunal care nu este influențat din exterior și care legea îl stabilește, este dreptul oricărei persoane de a avea parte de drepturi și obligații civile și în cazul în care este nevoie să poată beneficia de prezumția de nevinovăție. Pronunțarea hotărârii se face în public dar procesul se poate desfășura cu ușile închise pe toată perioada în care se desfășoară sau doar pe o anumită parte a procesului, având ca și interes buna desfășurare a procesului dar și în anumite cazuri speciale.” , Constituţia României confirmă în art.21 accesul liber la justiţie – “ oricine poate apela la justiție pentru a i se apăra un drept, o libertate sau un interes legitim ” – “nu putem discuta de o lege care să limiteze acest drept” .

Orice persoană care consideră că drepturile sale subiective civile au fost încălcate sau nu îi sunt recunoscute se poate adresa organelor competente pentru soluționarea acestei cauze. Sesizarea se face prin intentarea unei cereri de chemare în judecată.

În ce privește doctrina de specialitate, definiția procesul civil este arătată ca fiind acțiunea desfășurată de instanță, de părți și de alte persoane, organe care vor fi prezenți la îndeplinirea de către completul de judecată a justiției în ceea ce privește cazurile civile, precum și raporturile juridice care se manifestă între cei implicați, în scopul înfăptuirii sau dovedirii drepturilor ori intereselor legitime cunoscute judecății și punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești sau a altor titluri executorii în conformitate cu legea.

Justiția, în statul de drept este privită din două ipostaze: ca un sistem al organelor judecătorești și ca o activate desfășurată de organele care sunt competente.

În cadrul realizării justiției, procesul civil este acțiunea pe care o desfășoară autoritățile competente și părțile implicate în scopul rezolvării conflictelor ivite.

Dreptul procesual civil stabilește detaliat prin normele sale fiecare fază și etapă pe care o parcurge în procesul civil.

Caracteristicile procesului civil sunt: este precedat de o serie de documente și fapte; în cadrul acestuia se realizează raporturi juridice pe de o parte între părți și pe de altă parte între părți și instanţă; obiectul procesului este redat de soluționarea unei neînţelegeri ce are loc între părți; procesul civil începe prin înștiințarea organului judecătoresc prin intentarea unei cereri de chemare în judecată și se sfârșește prin deliberarea și pronunțarea unei hotărâri; prezența participanților necesari în cadrul procesului civil sunt instanța, părțile respectiv reclamantul și pârâtul cât și altor participanți; scopul procesului civil este apărarea unui litigiu sau a unei situații ce necesită rezolvarea pe cale judiciară; procesul civil este guvernat de anumite principii fundamentale.

Structura procesului civil

Procesul civil implică două faze importante: judecata și executarea silită.

Prima fază are loc în fața instanței de fond și se sfârșește cu dezbaterea și prin pronunțarea unei hotărârii judecătorești. Faza judecății începe prin depunerea unei cereri de chemare în judecată.

Această fază include și următoarele etape:

Etapa scrisă- părțile sunt informate asupra pretențiilor, mijloacelor de apărare și a probelor ce vor fi administrate în cadrul procesului.

Etapa dezbaterilor- se poate desfășura la mai multe termene de judecată astfel dând șansa fiecărei părți să își prezinte pretențiile, apărările, să aducă probe și să pună concluzii. Această dezbatere este administrată (condusă) de un judecător dar cu respectarea unor principii fundamentale.

Etapa deliberării şi pronunţării hotărârii- judecătorul sau completul de judecată se retrage în camera de consiliu, pentru deliberare şi formularea hotărârii ce urmează a fi pronunţată în şedinţă publică.

În momentul în care au luat sfârșit toate aceste etape se finalizează judecata în primă instanţă, dar partea care consideră că i s-a făcut o nedreptate poate declanșa etapa căilor de atac (apel, recurs) dar poate apela și la etapa căilor extraordinare de atac (contestația în anulare, revizuirea) care potrivit legii vizează hotărâri definitive sau irevocabile.

A doua fază implică punerea în executare a hotărârilor prin forţa de obligare a statului în cazul în care debitorul nu vrea să îndeplinească obligaţia de bună voie. Executarea silită poate fi efectuată prin două moduri: directă și indirectă.

Principiile fundamentale ale procesului civil sunt: principiul independenței judecătorului; principiul organizării justiției pe sistemul dublului grad de jurisdicție; principiul liberului acces la justiție; principiul contradictorialității; principiul dreptului la apărare; principiul rolului activ al judecătorului; principiul disponibilității etc.

1. Principiul independenței judecătorului

În privința independenţei judecătorilor putem spune că este un principiu care provine din separaţia puterilor în stat. Însemnătatea acestui principiu precizat se realizează pe un plan general, având nevoie de un echilibru între organele de exercitare a puterii în stat, şi pe un plan mult mai restrâns, care vizează doar legăturile dintre instituţiile puterii judecătoreşti şi cetăţeni.

Preview document

Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 1
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 2
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 3
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 4
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 5
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 6
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 7
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 8
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 9
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 10
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 11
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 12
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 13
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 14
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 15
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 16
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 17
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 18
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 19
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 20
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 21
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 22
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 23
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 24
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 25
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 26
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 27
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 28
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 29
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 30
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 31
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 32
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 33
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 34
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 35
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 36
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 37
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 38
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 39
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 40
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 41
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 42
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 43
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 44
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 45
Implicarea participanților în procesul civil - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Implicarea Participantilor in Procesul Civil.docx

Alții au mai descărcat și

Participanții la procesul civil

INTRODUCERE În literatura juridică s-a arătat că în statul de drept justiţia poate fi privită sub două aspecte: ca sistem al organelor...

Principiile Procesului Civil

Capitolul 1. Aspecte introductive privind procesul civil si principiile de drept 1.1. Noțiunea de proces civil În cazul în care apar conflicte în...

Terții în dreptul civil

Capitolul I. Aspecte introductive “Terţii în procesul civil” este o lucrare ce încearcă să analizeze părtile din procesul civil, instanţa de...

Parțile în procesual civil

Legislaţia procesuală foloseşte adeseori noţiunile de “parte”, “reclamant” şi “pârât”, fără a le preciza conţinutul. În concepţia legiuitorului...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept procesual civil 2019 - Partea generală suport, curs revizuit

Capitolul I NOȚIUNI INTRODUCTIVE 1. Justiția și procesul civil 1.1. Considerații prealabile Justiția, privită sub ambele sale aspecte - ca...

Intervenții în procesul civil

Noţiunea intervenienţilor. Felurile intervenienţilor. Condiţiile generale de admisibilitate a participării în procesul civil. Conceptul de „terţe...

Părțile în procesul civil și apelul civil

I. Consideraţii generale Soluţionarea litigiilor civile implică participarea la activitatea judiciara a unor autorităţi statale şi a unor persoane...

Te-ar putea interesa și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Participanții la Procesul Civil

Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat, în scopul reglementări relaţiilor sociale conform voinţei de stat, a căror...

Părțile și terți din procesul civil. Instanța de judecată. Compunerea și constituirea instanței

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată...

Citarea și comunicarea actelor de procedură

INTRODUCERE Întotdeauna se va urmări garantarea și protejarea principiilor consacrate în art. 6 din Convenția europeană a drepturilor și...

Excepții de Procedură

Cuvânt înainte România zilelor noastre are statutul unei tãri candidate la integrarea în Uniunea Europeanã. Pentru a reâspecta termenulâ de 1...

Participanții la procedura de executare silită

1. Precizări prealabile Executarea silită, caracterizată ca fiind cea de-a doua fază a procesului civil, nu poate fi concepută fără participarea...

Parțile în procesual civil

Legislaţia procesuală foloseşte adeseori noţiunile de “parte”, “reclamant” şi “pârât”, fără a le preciza conţinutul. În concepţia legiuitorului...

Ai nevoie de altceva?