Legatul

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 28463
Mărime: 87.19KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I.Scurt istoric 3

Secţiunea I Aspecte introductive 10

Secţiunea II Legitimitatea dreptului de a dispune de avere prin testament din perspectivă istorică 11

Secţiunea III Noţiunea de legat 12

Secţiunea IV Aspecte privind desemnarea legatarului 13

CAPITOLUL II Noţiuni generale privind legatul

Secţiunea I Caracterele juridice ale legatelor 15

Secţiunea II Condiţii de valabilitate a legatelor 15

CAPITOLUL III Clasificarea legatelor 21

Secţiunea I Clasificarea legatelor după obiectul lor

1.1.Legatul universal 21

1.2. Legatul cu titlu universal 22

1.3.Legatul cu titlu particular 24

1.3.1.Drepturile legatarilor cu titlu particular 27

1.3.2.Modalitatea predării legatului cu titlu particular şi dreptul la fructele legatului 28

1.3.3.Acţiunile legatarului cu titlu particular 28

1.3.4. Diferite tipuri de legate cu titlu particular 29

Secţiunea II Clasificarea in funcţie de modalităţi

2.1. Legatul pur şi simplu 31

2.2.Legatul cu termen 32

2.3.Legatul sub condiţie 33

2.4.Legatul cu sarcină 36

CAPITOLUL IV Ineficacitatea legatelor

Secţiunea I Consideraţii generale 40

Secţiunea II Nulitatea legatelor

2.1.Noţiune 40

2.2.Cazuri 42

Secţiunea III Revocarea legatelor 43

3.1.Revocarea legatelor prin manifestarea de voinţă a testatorului 43

- revocarea voluntară expresă a legatelor 43

- revocarea voluntară tacită 44

3.2. Retractarea revocării voluntare a legatelor 44

3.3.Revocarea judecătorească a legatelor 46

Secţiunea IV Caducitatea legatelor 47

4.1. Predecesul legatarilor 48

4.2.Incapacitatea legatarului de a primi legatul 50

4.3. Nedemnitatea legatarului 50

4.4.Renunţarea legatarului la legat 51

4.5. Decesul legatarului înaintea îndeplinirii condiţiei suspensive ce afectează legatul, dacă acesta avea un caracter pur personal 51

4.6. Pieirea în totalitate a bunului ce formează obiectul legatului cu titlu particular din motive ce nu ţin de voinţa testatorului, în timpul vieţii testatorului sau înaintea împlinirii condiţiei suspensive ce afectează legatul 52

Secţiunea V Consecinţele ineficacităţii legatelor 60

CAPITOLUL V Practică judiciară 62

Concluzii 72

Bibliografie 74

Extras din document

CAPITOLUL I. Scurt istoric

În comuna primitivă dreptul la moştenire îşi are originea încă din comuna primitivă, atunci când caracterul cu totul rudimentar al uneltelor i-a constrâns pe oameni să se unească pentru a înfrunta forţele naturii şi animalele sălbatice, şi pentru a-şi procura cele necesare pentru a putea supravieţui

În această perioadă, proprietatea privată nu exista încă, era numai o stăpânire personală, de fapt, asupra uneltelor de vânat şi de pescuit, precum şi asupra uneltelor agricole (care aparţineau bărbatului) şi asupra uneltelor de uz casnic (care aparţineau femeii) La moartea bărbatului sau a femeii, uneltele se cuveneau ginţii, dar datorită valorii lor foarte mici, se împărţeau între rudele cele mai apropiate în linie maternă a celui decedat (în cazul ginţii matriarhale) sau între rudele după tată ale celui decedat (în cazul ginţii patriarhale).

Moştenirea a început să se dezvolte o dată cu ivirea familieimonogame; casa, gospodăria casnică, animalele domestice, trecând în proprietatea familiei mari patriarhale, şi, apoi, în proprietatea familiei mici, monogame. Drepturile familiei asupra casei, gospodăriei casnice, sclavilor, animalelor domestice erau exercitate de şeful familiei - bărbatul. O dată cu moartea acestuia era înlocuit cu un alt şef care exercita toate drepturile ce Astfel, moştenirea avea ca obiect transmiterea exerciţiului drepturilor asupra bunurilor ce aparţineau familiei, de la un şef de familie la altul, şi nu transmisiunea unei universalităţi de drepturi şi obligaţii, de la un titular de patrimoniu la altul.

O dată cu trecerea timpului, începe să dispară progresiv proprietatea grupului familial, fiind înlocuită, în cadrul unei economii bazate pe schimbul de mărfuri cu proprietatea individuală.

Astfel, şeful familiei, care la început era un reprezentant al grupului, devine stăpânul unic, deplin şi necontrolat al averii familiei, al muncii şi al persoanei, atât a soţiei sau soţiilor sale, cât şi a copiilor săi Aşadar, într-o societate bazată pe proprietatea privată, dreptul de proprietate nu se putea stinge la moartea proprietarului deoarece, pentru a satisface nevoile economice ale populaţiei dreptul de proprietate individuală asupra mijloacelor de producţie nu putea rămâne îngrădit de timpul scurt al trecătoarei vieţi omeneşti, ci, dimpotrivă trebuia prelungit dincolo de moartea proprietarului, să devină perpetuu, trecând asupra moştenitorilor.

Pe măsură ce se destrăma proprietatea familială de grup i se recunoaşte, treptat, proprietarului, şi dreptul de a dispune de drepturile sale pentru timpul cât nu va mai fi.

În Egiptul antic, moştenirea se împărţea în mod egal între fii şi fiice, fiul mai mare luând ceva mai mult, şi trebuind, în schimb să se ocupe de funeraliile tatălui.

Succesiunea testamentară apare mai târziu, în epoca nouă, fiind introdusă de greci şi romani.

În dreptul babilonian, moştenirea se împărţea după numărul copiilor. În cazul fetelor, acestea erau excluse de la moştenire în cazul în care primiseră dotă, iar în caz contrar primeau o parte virilă din averea mobiliară a tatălui, dar nu în deplină proprietate, ci numai în folosinţă, sau fraţii se obligau să o doteze. În cazul în care o persoană a fost căsătorită de mai multe ori, fii soţiilor sale succesive veneau la moştenire în mod egal. Dacă unul din moştenitori era minor, dreptul său la moştenire era mai mare, luând din moştenire, peste partea sa succesorală anumite bunuri mobile, în calitate de terhatum în vederea căsătoriei pe care o va contracta ulterior

Dreptul babilonian cunoştea numai succesiunea legală, nu şi succesiunea testamentară. Bunurile familiale formau un bloc inalienabil pe care tatăl, la moartea sa, trebuia să-l transmită intact succesorilor. O dată cu adoptarea Codului lui Hamurabi, această situaţie s-a schimbat, tatăl putând avantaja pe unii succesibili încă din timpul vieţii, constituind în favoarea lor donationes intervivos

Dreptul succesoral evreiesc prezenta anumite trăsături care decurgeau din caracterul familiei patriarhale ce se consolidase definitiv încă înainte de epoca întăririi statului.

La moştenire veneau numai fiii, iar mai târziu şi fiicele. În cazul în care defunctul nu avea copii moştenirea era culeasă de părinţii săi, iar dacă şi aceştia erau predecedaţi, de fraţii săi.

De regulă, fiul mai mare avea o parte dublă faţă de ceilalţi. Din acest punct de vedere dreptul babilonian se deosebea de alte legislaţii care acordau drepturi diferite fiilor ce proveneau din alte căsătorii. Exemplu: în dreptul neobabilonian, copilul născut din prima căsătorie primea 2/3 din succesiunea tatălui, iar cel din a doua căsătorie primea 1/3.

Cu timpul, s-a admis şi dreptul de succesiune reciproc între mamă şi fii şi de asemenea între soţi. La rândul lui, testamentul nu a avut o importanţă prea mare, prin el testatorul nu-şi putea lăsa averea decât tot moştenitorilor legali, însă o putea împărţi în alte cote decât cele stabilite în mod expres de lege

În vechiul drept indian, la început, moştenirea era bazată pe dreptul primului născut. Legea lui Manu dispunea că fiul cel mai mare putea lua singur întreaga avere părintească, iar ceilalţi trebuiau să trăiască sub tutela sa, aşa cum au trăit şi sub tutela tatălui. Mai târziu, s-a acordat un drept de succesiune şi celorlalţi fii, dar cel mai în vârstă obţinea o cotă mai mare şi mai bună din punct de vedere calitativ.

Soţia nu avea nici un drept la succesiunea soţului, dar fiul adoptiv avea aceleaşi drepturi succesorale ca şi fiul legitim. Totodată, dobândirea moştenirii obliga la anumite ritualuri şi sacrificii religioase pentru pomenirea celui mort.

Potrivit dreptului grec, la moştenirea tatălui veneau numai fiii. Numai în cazul în care nu existau fii, veneau la succesiune fiicele. Moştenirea se împărţea în mod egal între fii.

Preview document

Legatul - Pagina 1
Legatul - Pagina 2
Legatul - Pagina 3
Legatul - Pagina 4
Legatul - Pagina 5
Legatul - Pagina 6
Legatul - Pagina 7
Legatul - Pagina 8
Legatul - Pagina 9
Legatul - Pagina 10
Legatul - Pagina 11
Legatul - Pagina 12
Legatul - Pagina 13
Legatul - Pagina 14
Legatul - Pagina 15
Legatul - Pagina 16
Legatul - Pagina 17
Legatul - Pagina 18
Legatul - Pagina 19
Legatul - Pagina 20
Legatul - Pagina 21
Legatul - Pagina 22
Legatul - Pagina 23
Legatul - Pagina 24
Legatul - Pagina 25
Legatul - Pagina 26
Legatul - Pagina 27
Legatul - Pagina 28
Legatul - Pagina 29
Legatul - Pagina 30
Legatul - Pagina 31
Legatul - Pagina 32
Legatul - Pagina 33
Legatul - Pagina 34
Legatul - Pagina 35
Legatul - Pagina 36
Legatul - Pagina 37
Legatul - Pagina 38
Legatul - Pagina 39
Legatul - Pagina 40
Legatul - Pagina 41
Legatul - Pagina 42
Legatul - Pagina 43
Legatul - Pagina 44
Legatul - Pagina 45
Legatul - Pagina 46
Legatul - Pagina 47
Legatul - Pagina 48
Legatul - Pagina 49
Legatul - Pagina 50
Legatul - Pagina 51
Legatul - Pagina 52
Legatul - Pagina 53
Legatul - Pagina 54
Legatul - Pagina 55
Legatul - Pagina 56
Legatul - Pagina 57
Legatul - Pagina 58
Legatul - Pagina 59
Legatul - Pagina 60
Legatul - Pagina 61
Legatul - Pagina 62
Legatul - Pagina 63
Legatul - Pagina 64
Legatul - Pagina 65
Legatul - Pagina 66
Legatul - Pagina 67
Legatul - Pagina 68
Legatul - Pagina 69
Legatul - Pagina 70
Legatul - Pagina 71
Legatul - Pagina 72
Legatul - Pagina 73
Legatul - Pagina 74
Legatul - Pagina 75

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Testamentul

Dreptul persoanei de a dispune prin testament de mostenirea sa, în conformitate cu prevederile legale, îsi are temeiul în existenta dreptului de...

Succesiunea Testamentara

INTRODUCERE Instituţia succesiunii în dreptul civil este menită să asigure o continuitate a raporturilor patrimoniale, mai ales a celor cu privire...

Dreptul Subiectiv de Opțiune Succesorală

Capitolul I 1. Dreptul subiectiv de opţiune succesorală 1.1. Noţiune În principiu, moartea unei persoane face ca patrimoniul acestuia să se...

Execuțiunea Testamentară

Capitolul I Consideraţii generale privind instituţia execuţiunii testamentare I.1. Noţiunea de execuţiune testamentară Instituţia succesiunii...

Ineficacitatea Testamentelor

Prin ineficacitatea legatelor vom intelege acele ipoteze in care ele nu-si produc efectele pe care in principiu ar trebui sa le produca. In...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Te-ar putea interesa și

Concepte privind operațiunile legate de transportul - depozitarea transferul și predarea substanțelor cu statut special

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Avântul economic înregistrat de societatea umană în ultima perioadă a implicat o creştere fără precedent a comerţului...

Principalele aspecte legate de sucurile naturale de fructe - compoziția fructelor, metode de preparare, ambalare, aparatură și liniile aferente

INTRODUCERE Lucrarea îşi propune prezentarea principalelor aspecte legate de sucurile naturale de fructe: compoziţia fructelor, metode de...

Consideratii Teoretice si Practice Legate de Obligatia de Intretinere in Sistemul Codului Familiei si in Cel al Viitorului Cod Civil si Propuneri de Imbunatatire a Legislatiei in Materie

Capitolul I Consideraţii introductive pe marginea obligaţiei de întreţinere 1.1. Generalităţi Pentru a defini obligaţia de întreţinere vom porni...

Aspecte legate de piață - verighete

Aspecte legate de piaţă. Descrierea pieţei. Piaţa produsului nostru o reprezintă persoanele de religie ortodoxă din judeţul Suceava, cu vârste...

Aspecte Legate de Managementul Timpului

INTRODUCERE În cadrul acestei lucrări voi încerca să ating anumite aspecte legate de managementul timpului şi anume cum să organizam,...

Fermă specializată pentru producția de lapte, rasă Bălțată Românească, efectiv de 28 capete, întreținere legată

Capitolul 1 Memoriu justificativ Ferma de vaci de lapte este amplasată în comuna Lespezi, județul Iași, în apropierea râului Siret. În cadrul...

Ineficacitatea Legatelor - Revocarea

1. Noţiuni introductive Potrivit art.920-923 şi 930-931 Cod civil legatul născut în mod valabil poate deveni ineficace prin efectul revocării lui,...

Aspecte Teoretice și Practice Legate de Contribuția de Sănătate

Aspecte teoretice si practice legate de Contribuţia de sănătate Numai la nivelul anului 2009, prin recalcularea contribuţiei de sănătate, de la...

Ai nevoie de altceva?