Modalitățile Actului Juridic Civil

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 19886
Mărime: 87.00KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Univ. Dr. Sevastian Cercel
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE

Cuprins

CAPITOLUL 1

NOȚIUNI INTRODUCTIVE.2

Secțiunea 1

Actul juridic civil în sistemul izvoarelor drepturilor subiective civile.2

Secțiunea 2

Noţiunea şi structura actului juridic civil.6

Secțiunea 3

Consideraţii privind clasificarea actelor juridice civile.10

CAPITOLUL 2

MODALITĂȚILE ACTULUI JURIDIC CIVIL.22

Secțiunea 1

Generalități.22

Secțiunea 2

Drepturi eventuale.23

CAPITOLUL 3

CONSIDERAȚII PRIVIND TERMENUL CA MODALITATE A ACTULUI JURIDIC CIVIL.29

Secţiunea 1

Noţiune, reglementare şi clasificare.29

Secţiunea 2

Consideraţii privind efectele termenului.32

Secțiunea 3

Scadența, exigibilitatea și punerea în întârziere.35

Secțiunea 4

Jurisprudența .36

CAPITOLUL 4

CONSIDERAŢII PRIVIND CONDIŢIA CA MODALITATE A ACTULUI JURIDIC CIVIL.39

Secţiunea 1

Noţiune, reglementare şi clasificare.39

Secțiunea 2

Consideraţii privind efectele condiţiei.45

Secțiunea 3

Comparație între termen și condiție.50

Secțiunea 4

Jurisprudență.50

CAPITOLUL 5

CONSIDERAŢII PRIVIND SARCINA CA MODALITATE A ACTULUI JURIDIC CIVIL.55

Secțiunea 1

Noţiune, reglementare şi clasificare.55

Secțiunea 2

Considerații privind efectele sarcinii.57

Secțiunea 3

Comparație între sarcină și condiție.58

Sectiunea 4

Jurisprudență.59

CONCLUZII .62

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ .69

Extras din document

CAPITOLUL 1

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Secţiunea 1

Actul juridic civil în sistemul izvoarelor

drepturilor subiective civile

În doctrina noastră s-a subliniat că prin izvorul obligaţiei înţelegem sursa care îi dă naştere . Aşadar, prin izvor al dreptului subiectiv civil se va înţelege acea împrejurare de care legea civilă leagă naşterea unui astfel de drept.

Se admite că izvorul raportului juridic civil concret constituie, în acelaşi timp, şi izvor al drepturilor subiective şi al obligaţiilor civile care formează conţinutul raportului juridic respectiv.

În dreptul roman Gaius arăta în manualul său juridic (la sfârşitul secolului al II-lea d.H), că omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto (orice obligaţie se naşte fie dintr-un contract, fie dintr-un delict). Cele două izvoare ale obligaţiilor, contractul şi delictul, apar ca două noţiuni juridice bine cristalizate, abstracte şi generale, şi nu reduse ca în epoca veche, la un conţinut cu valoare de speţă individuală. Dezvoltarea relaţiilor sociale a impus, sub influenţa dreptului pretorian, o clasificare tripartită a izvoarelor obligaţiilor. Tot Gaius împarte obligaţiile în: obligaţii care rezultă din contract; obligaţii care rezultă din delict; obligaţii care rezultă din diferite alte cauze (obligationes aut ex contractu nascitur aut ex maleficio aut proprio quodam modo ex variis causarum figuris). În categoria variae figurae causarum intrau acele fapte care, fără a fi contracte sau delicte, dădeau totuşi naştere la obligaţii. Dar în dreptul postclasic roman, Iustinian a împărţit izvoarele obligaţiilor în patru părţi: contracte, delicte, cvasicontracte şi cvasidelicte - aut enim ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio. Cele două categorii noi, cvasicontractul şi cvasidelictul, cuprind actele şi faptele juridice care anterior erau cuprinse în acele "diferite alte cauze" şi care prezentând unele asemănări formale fie cu contractele, fie cu delictele, au fost numite cvasicontracte ori cvasidelicte .

Izvoarele stabilite de Iustinian (contractul, cvasicontractul, delictul şi cvasidelictul) au fost preluate în legislaţiile civile moderne, fiind consacrate în Codul civil francez şi apoi în Codul civil român, care defineşte toate cele patru izvoare de drepturi şi obligaţii. Astfel, potrivit art. 942 C.civ. contractul este acordul de voinţă între două sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge un raport juridic. Potrivit art. 986 C.civ., cvasicontractul este un fapt licit şi voluntar din care se naşte o obligaţie către o altă persoană sau obligaţii reciproce între părţi. Sub această denumire sunt reglementate gestiunea de afaceri (art. 987-991 C.civ.) şi plata nedatorată (art. 992-997 C.civ.). Potrivit art. 998 C.civ., delictul este o faptă ilicită săvârşită cu intenţie, prin care se cauzează un prejudiciu altei persoane şi care obligă pe autorul său la reparaţie, iar cvasidelictul este o faptă ilicită cauzatoare de prejudiciu săvârşită fără intenţie, adică prin imprudenţă sau neglijenţă şi care obligă pe autor la reparare (art. 999 C.civ.).

Se consideră că după legătura lor cu voinţa omului izvoarele drepturilor subiective civile se împart în acţiuni omeneşti şi fapte naturale. Acţiunile omeneşti sunt faptele omului, comisive ori omisive, săvârşite cu sau fără intenţia de a produce efecte juridice, de care legea civilă leagă naşterea unor efecte civile. După cum legea civilă condiţionează sau nu naşterea dreptului de existenţa intenţiei producerii acestui efect, putem avea acţiuni omeneşti săvârşite cu intenţia de a produce efecte juridice, care se numesc şi acte juridice civile, pe de o parte, şi acţiuni omeneşti săvârşite fără intenţia de a produce efecte juridice, dar care efecte se produc în puterea legii, care se numesc fapte juridice, pe de altă parte.

La rândul lor, faptele naturale sau evenimentele juridice sunt împrejurări care se produc independent de voinţa omului şi de care legea civilă leagă naşterea de raporturi juridice civile concrete. Sunt asemenea evenimente juridice naşterea, moartea, cutremurul, inundaţia, trecerea timpului etc.

Pe de altă parte, izvoarele drepturilor subiective civile se împart după sfera lor în fapte juridice lato sensu şi fapte juridice stricto sensu. Interesul teoretic şi practic al acestei clasificări este de a distinge între actul juridic şi faptul juridic stricto sensu, pentru a sublinia că între cele două categorii juridice există diferenţe de regim juridic.

Preview document

Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 1
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 2
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 3
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 4
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 5
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 6
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 7
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 8
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 9
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 10
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 11
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 12
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 13
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 14
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 15
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 16
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 17
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 18
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 19
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 20
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 21
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 22
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 23
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 24
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 25
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 26
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 27
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 28
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 29
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 30
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 31
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 32
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 33
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 34
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 35
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 36
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 37
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 38
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 39
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 40
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 41
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 42
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 43
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 44
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 45
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 46
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 47
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 48
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 49
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 50
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 51
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 52
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 53
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 54
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 55
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 56
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 57
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 58
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 59
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 60
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 61
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 62
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 63
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 64
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 65
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 66
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 67
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 68
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 69
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 70
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 71
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 72
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 73
Modalitățile Actului Juridic Civil - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Modalitatile Actului Juridic Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Cerințele Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ACTUL JURIDIC CIVIL 1.1. Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de...

Nulitatea actului juridic civil

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual Nulitatea actului juridic...

Condițiile de fond ale actului juridic civil

Obiectivele lucrarii Prin prezenta lucrare, dorim a prezenta cadrul legislativ intern indicând aspecte comune ale contractului reprezentat în...

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Dreptul de Proprietate Comună pe cote-părți

CAPITOLUL 1. DREPTUL DE PROPRIETATE COMUNĂ PE COTE-PĂRŢI 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Proprietatea comună poate fii definită ca fiind, aceea...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Actul juridic civil

Notiunea actului juridic civil. Terminologie În sens larg, prin fapte juridice se înteleg atât actiunile omenesti savârsite cu intentia sau fara...

Drept civil român - drepturi reale

CAPITOLUL I PATRIMONIUL .I DREPTURILE PATRIMONIALE I.1. PATRIMONIUL I.1.1. Probleme generale . de esen.a patrimonilului este existen.a unui...

Te-ar putea interesa și

Condițiile de Fond ale Actului Juridic

V. CONCLUZII ŞI EVENTUALE IMPLICAŢII ALE LUCRĂRII.48 I.ABSTRACT Civil law as a branch of law is all the legal rules governing property and...

Modalitățile Actului Juridic Civil

MODALITATILE ACTULUI JURIDIC CIVIL Din punct de vedere juridic, notiunea de “modalitate” desemneaza un eveniment viitor de care depinde existenta...

Acte Juridice

Noţiunea de act juridic civil Actul juridic civil reprezintă o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de...

Actul Juridic și Efectele Sale

Capitolul I. Noţiunea şi clasificarea actelor juridice civile 1. Noţiunea actelor juridice civile Cunoaşterea actului juridic civil este nu numai...

Modalitățile actului juridic civil

Modalitățile actului juridic civil 1. Noțiuni introductive Dreptul este definit ca fiind totalitatea normelor care reglementează acțiunile omului...

Actul juridic civil

1. INTRODUCERE ÎN TEORIA ACTULUI CIVIL Dreptul nu e o știință exactă: aceeași stare de fapt sau de drept poate fi interpretată juridic diferit, în...

Drept Civil

1. Actul juridic civil se defineste ca: a. expresie a vointei de stat; b. manifestare de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice;...

Modalitățile actului juridic

I.Dreptul civil Definitie: Este o ramura a dreptului care studiaza si reglementeaza relatiile sociale ( convertite in raporturi juridice )...

Ai nevoie de altceva?