Nulitatea actului juridic civil

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 22625
Mărime: 113.76KB (arhivat)
Publicat de: Marius N.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND INSTITUȚIA NULITĂȚII ...5
 3. Secțiunea 1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual ...5
 4. Secțiunea 1.2 Funcțiile nulității și delimitarea nulității de alte cauze de ineficacitate a actului juridic civil ..9
 5. CAPITOLUL II
 6. CLASIFICAREA NULITĂȚII ..20
 7. Secțiunea 2.1 Clasificarea nulității actului juridic civil ...21
 8. 2.1.1 Nulitatea absolută și nulitatea relativă ..21
 9. 2.1.2 Nulitatea parțială și nulitatea totală ...25
 10. 2.1.3 Nulitatea expresă și nulitatea virtuală ...27
 11. 2.1.4 Nulitatea de fond și nulitatea de formă .27
 12. 2.1.5 Nulități amiabile și nulități judiciare .28
 13. Secțiunea 2.2 Clauzele nescrise 33
 14. Secțiunea 2.3 Cauzele de nulitate ..41
 15. 2.3.1 Cauzele de nulitate absolută ...42
 16. 2.3.1 Cauzele de nulitate relativă 42
 17. Secțiunea 2.4 Regimul juridic al nulității ..43
 18. 2.4.1 Regimul juridic al nulității absolute ..44
 19. 2.4.2 Regimul juridic al nulității relative ...45
 20. 2.4.3 Comparație de regim juridic între nulitatea absolută
 21. și nulitatea relativă ..46
 22. CAPITOLUL III
 23. EFECTELE NULITĂȚII ...48
 24. Secțiunea 3.1 Noțiunea efectelor nulității actului juridic civil 48
 25. Secțiunea 3.2 Principiul retroactivității efectelor nulității actului juridic civil. Excepții ...52
 26. Secțiunea 3.3 Principiul repunerii în situația anterioară încheierii actului. Excepții ...55
 27. Secțiunea 3.4 Principiul anulării actului subsecvent, ca urmare a anulării actului inițial. Excepții 59
 28. Secțiunea 3.5. Principii care înlătură regula quod nullum est, nullum producit effectum ...63
 29. 3.5.1 Principiul conversiunii actului juridic .64
 30. 3.5.2 Principiul validității aparenței în drept 67
 31. 3.5.3 Principiul răspunderii civile delictuale 69
 32. CAPITOLUL IV
 33. NULITATE CONTRACTULUI IN REGLEMENTAREA ACTUALULUI COD CIVIL .71
 34. 4.1 Considerații generale privind reglementarea instituției contractului în actualul Cod civil 72
 35. 4.2 Condițiile esențiale, de fond, pentru validitatea contractului 75
 36. 4.3 Considerații practice privind nerespectarea cerințelor de formă, necesare pentru încheierea valabilă a contractelor speciale .78
 37. 4.3.1 Contractul de vânzare 78
 38. 4.3.2 Contractul de donație .82
 39. 4.3.3 Contractul de societate ...85
 40. CONCLUZII ...87
 41. BIBLIOGRAFIE .89

Extras din licență

CAPITOLUL I

CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE PRIVIND

INSTITUȚIA NULITĂȚII

1.1 Noțiunea nulității și cadrul legal actual

Nulitatea actului juridic civil este subiectul general al prezentei lucrări. În legislația românească nu există o definiție legală a nulității actului juridic civil, ci doar un regim general al acesteia .

În literatura de specialitate nulitatea actului juridic civil cunoaște mai multe definiții parțiale, fiind un concept dificil de definit în totalitate . Astfel, prin nulitate se înțelege o sancțiune de drept civil, care suprimă, în măsura stabilită prin hotărâre judecătorească, efectele actului juridic, potrivnice scopului urmărit de dispozițiile legale referitoare la condițiile sale de validitate” . Deși această definiție reține esența nulității, ea imprimă în mod eronat un caracter judiciar al sancțiunii, în realitate aceasta fiind o sancțiune legală - opera legii. Într-o altă opinie, nulitatea este definită drept sancțiunea încălcării prin act juridic - încălcare la data când actul a fost făcut - a unei dispoziții a legii” . Această definiție este, de asemenea, incompletă, deoarece nu menționează normele a căror încălcare se sancționează cu nulitate, și anume normele ce reglementează condițiile de validitate a actului juridic .

Definiția care trebuie reținută pentru nulitatea actului juridic civil este acea sancțiune de drept civil care lipsește actul juridic civil de efectele contrării normelor juridice edictate pentru încheierea sa valabilă , în cazul în care legea nu prevede altfel.

Nulitatea este sancțiunea aplicabilă pentru nerespectarea exigențelor la încheierea valabilă a unui act juridic civil. Actul juridic lovit de nulitate își încetează existența, pierzându-și efectele juridice.În concluzie, se poate afirma că nulitatea actului juridic civil este sancțiunea ce intervine, dacă legea nu dispune altfel, în cazul în care, la încheierea actului juridic civil nu se respectă dispozițiile legale referitoare la condițiile de validitate ale actului juridic, astfel încât acel act nu va mai produce, în tot sau în parte, efecte juridice .

Trăsăturile nulității pot fi desprinse din această definiție, după cum urmează:

- nulitatea este o sancțiune de drept civil;

- nulitatea privește numai actele juridice, nu și faptele juridice;

- nulitatea nu intervine dacă, deși la încheierea actului juridic este încălcată o condiție de valabilitate, printr-o normă specială se dispune altfel. Codul civil republicat prevede expres și alte sancțiuni care pot interveni pentru nerespectarea cerințelor de valabilitate ale unui act juridic și care, spre deosebire de nulitate, se caracterizează prin menținerea sau salvgardarea relației dintre părți - este vorba de adaptarea contractului în caz de eroare (art. 1213 Cod civil republicat), reducerea prestațiilor în caz de leziune, daune-interese și reducerea prestațiilor în caz de violență și dol (art. 1222 și art. 1247 Cod civil republicat).

- nulitatea actului juridic civil se aplică atunci când sunt încălcate normele juridice care reglementează condițiile fond și formă ale acestuia;

- nulitatea constă în lipsirea actului juridic de efectele care contravin dispozițiilor legale edictate pentru încheierea valabilă a acestuia; prin urmare, nulitatea nu privește întotdeauna actul juridic în întregul său;

- momentul în care se apreciază conformitatea actului juridic cu legea este momentul încheierii sale;

- nulitatea lipsește actul juridic numai de acele efecte care contravin scopului urmărit de dispoziția sau dispozițiile legale încălcate.

Bibliografie

I. ACTE NORMATIVE:

- Constituția României, revizuită prin Legea nr. 429/2003;

- Codul civil român - Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Codul de procedură civilă;

- Legea nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept internațional privat;

- Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale;

- Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

- Legea nr. 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului;

- Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, republicată ;

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

II. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII:

- Valeria Gheorghiu, Drept civil. Partea generală, Editura Sitech, Craiova, 2013;

- Tamara Carmen Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediția a II-a, Editura Hamangiu, București, 2013;

- Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Drept civil. Partea generală, Editura Hamangiu, București, 2011;

- P. Vasilescu, S. Diaconescu, I. Reghini, Introducere în dreptul civil, Editura Hamangiu, București, 2013;

- O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2013;

- Petrică. Trușcă, A.-M. Trușcă, Drept civil. Persoanele, Editura Universul Juridic, București, 2013;

- Flavius Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul Cod Civil, republicat . Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2012;

- Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Institutii de drept civil în reglementarea noului Cod Civil, republicat ., Editura Hamangiu, București, 2012;

- Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Persoanele în reglementarea noului Cod Civil, republicat ., Editura Hamangiu, București, 2011;

- Gheorghe Beleiu, Drept civil român, Introducere în dreptul civil, Subiectele dreptului civil, ediția XI-a revăzută și adăugită de Marian Nicolae, Petrica Trușcă, Editura Universul Juridic, București, 2007;

- Ernest Lupan, Ioan Sabău-Pop, Tratat de drept civil român. Persoanele., vol. II, Editura C.H.Beck, București, 2007.

- Liviu Stănciulescu, Vasile Nemeș, Dreptul contractelor civile și comerciale în reglementarea noului Cod Civil, republicat , Editura Hamangiu, București, 2013;

- Tudor Vlad Rădulescu, Gabriela Răducan ș.a., Noul Cod civil, Comentarii, doctrina și jurisprudență, Vol. II, Art. 953-1649, Moșteniri și liberalități. Obligații, Editura Hamangiu, București, 2012;

- Cristina Zamșa ș.a., Noul Cod Civil, republicat , Comentarii pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2012;

- Mona-Maria Pivniceru, Georgeta Protea, Nulitățile actului juridic civil, Practică judiciară, Ediția a 2-a, Editura Hamangiu, București, 2009;

- Gabriela Florescu, Nulitatea actului juridic civil, Editura Hamangiu, București, 2008;

- Liviu Pop, Tratat de drept civil. Obligațiile. Volumul I. Regimul juridic general, Editura CH Beck, București, 2006;

- O. Ungureanu, Nulitățile procedurale civile, Ed. All Beck, București, 1998

- O. Ungureanu, Nulitatea actului juridic civil, Curs universitar - Drept civil. Introducere. - ediția a 8-a, Ed. C.H.Beck, București, 2007

III. PUBLICAȚII DE SPECIALITATE:

- Revista Pro Patria Lex nr. 2/2014

- Revista Pro Patria Lex nr. 1/2015

- Revista Dreptul nr. 2/2011

- Revista Pandectele Române nr. 2/2012

Preview document

Nulitatea actului juridic civil - Pagina 1
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 2
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 3
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 4
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 5
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 6
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 7
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 8
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 9
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 10
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 11
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 12
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 13
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 14
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 15
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 16
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 17
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 18
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 19
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 20
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 21
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 22
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 23
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 24
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 25
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 26
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 27
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 28
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 29
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 30
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 31
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 32
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 33
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 34
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 35
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 36
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 37
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 38
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 39
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 40
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 41
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 42
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 43
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 44
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 45
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 46
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 47
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 48
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 49
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 50
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 51
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 52
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 53
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 54
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 55
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 56
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 57
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 58
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 59
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 60
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 61
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 62
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 63
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 64
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 65
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 66
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 67
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 68
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 69
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 70
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 71
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 72
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 73
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 74
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 75
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 76
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 77
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 78
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 79
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 80
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 81
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 82
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 83
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 84
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 85
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 86
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 87
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 88
Nulitatea actului juridic civil - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Nulitatea actului juridic civil.doc

Alții au mai descărcat și

Modalitățile Actului Juridic Civil

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea 1 Actul juridic civil în sistemul izvoarelor drepturilor subiective civile În doctrina noastră s-a...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Nulitatea actului juridic civil

NULITATEA ACTULUI JURDIC CIVIL 1.Noțiune Nulitatea poate fi definită ca fiind acea sancțiune de drept civil ce desființează actul juridic...

Proprietatea Periodică

Proprietatea, în sens economic, este, raportul de însusire de către om a bunurilor materiale, care constituie o conditie a oricărei productii de...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Te-ar putea interesa și

Nulitatea Actului Juridic Civil

LISTA CU ABREVIERI C.civ.=Cocdul civil Cpr.civ.=Codul de procedura civila C.fam.=Codul familiei Dec.civ.=Decizia civila Trib.Supr.=Tribunalul...

Nulitatea Actului Juridic Civil

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE NULITATE SECŢIUNEA I NOŢIUNEA DE NULITATE A ACTULUI JURIDIC A. Accepţiunea expresiei “nulitatea actului juridic civil”...

Nulitatea Actului Juridic Civil

1.Noţiunea nulităţii actului juridic civil Nulitatea este o sancţiune de drept civil,care constă în lipsirea actului juridic de acele efecte care...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Noţiuni introductive În dreptul civil nu există o definiţie a nulităţii actului juridic civil, dar în literatura de spscilalitate, nulitatea...

Nulitatea actului juridic civil

I. Noțiune Conform art 1.246 alin.1 C. Civil Nulitatea este : “Orice contract încheiat cu încălcarea condițiilor cerute de lege pentru încheierea...

Efectele Nulității Actului Juridic Civil

EFECTELE NULITĂŢII ACTULUI JURIDIC CIVIL 1. Definiţia actului juridic civil Legiuitorul nu a găsit de cuviinţă să consacre prevederi legale...

Efectele nulității actului juridic civil

Nulitatea actului juridic civil este definita ca fiind sanctiunea de drept civil care lipseste actul juridic civil de efectele contrarii normelor...

Nulitatea Actului Juridic Civil

Inchierea unui act juridic civil cu incalcarea dispozitiilor legale referitoare la conditiile de validitate a actului atrage nulitatea acestuia....

Ai nevoie de altceva?