Particularități ale asigurărilor facultative

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 134 în total
Cuvinte : 41509
Mărime: 151.87KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

1. Necesitatea, trăsăturile, evoluţia şi importanţa asigurărilor în viaţa

economico-socială

Necesitatea asigurărilor

Noţiunea de asigurare 6

Definiţia conceptului de asigurare .

Aspectul economic al asigurării

Asifgurarea din punct de vedere juridic

Asigurarea din punct de vedere financiar

Alte aspecte economice şi financiare ale asigurării

Criterii de clasificare a asigurărilor

Apariţia şi evoluţia asigurărilor în România

Apariţia şi evoluţia asigurărilor până în 1990

Asigurările în procesul tranziţiei la economia de piaţă

1.5 Impactul asigurărilor asupra economiei

2. Prezentarea activităţii S.C. ASIROM S.A şi a Sucursalei judeţene ASIROM Focşani 19

2.1 Prezentarea activităţii S.C. ASIROM S.A.

2.2 Locul S.C. ASIROM S.A. pe piaţa asigurărilor

2.3 Activitatea şi organizarea Sucursalei judeţene S.C. ASIROM S.A. Focşani

3. Forme de asigurare de răspundere civilă practicate la Sucursala judeţeană

S.C. ASIROM S.A Focşani

3.1 Caracterizarea generală a asigurărilor de răspundere civilă

3.2 Locul asigurărilor de răspundere civilă în activitatea Sucursalei ASIROM Focşani

3.3 Tipul de contracte de asigurări de răspundere civilă

3.3.1 Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

3.3.2 Asigurarea facultativă de răspundere civilă legală

3.3.3 Asigurarea de răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente

de autovehicule cu valabilitate numai în afara teritoriului României

3.3.4 Asigurarea de răspundere civilă profesională pentru experţi contabili

şi contabili autorizaţi

3.3.5 Asigurarea de răspundere civilă cu urmare a vătămării corporale sau a

decesului terţilor persoane în legătură cu activitatea de vânătoare

3.3.6 Asigurarea facultativă de răspundere civilă profesională a medicilor şi

farmaciştilor

4. Analiza veniturilor din prime, a cheltuielilor privind despăgubirile şi a eficienţei economico-sociale a asigurărilor de răspundere civilă practicate la Sucursala

S.C. ASIROM S.A. Focşani

4.1 Stabilirea primelor de asigurare şi analiza veniturilor din prime la asigurările de

răspundere civilă

4.1.1 Stabilirea primelor de asigurare la asigurările de răspundere civilă4.1.2 Analiza veniturilor din prime la S.C. ASIROM S.A. şi la Sucursala

Focşani

4.2 Analiza plăţilor privind indemnizaţiile datorate asiguraţilor la asigurările de

răspundere civilă ale Sucursalei judeţene ASIROM Focşani

4.2.1 Constatarea producerii evenimentelor asigurate, stabilirea

4.2.2 Analiza cheltuielilor privind despăgubirile la S.C. ASIROM S.A. şi la

Sucursala din Focşani a acesteia

4.3 Analiza eficienţei economico-socială a asigurărilor de răspundere civilă practicate

la Sucursala judeţeană ASIROM Focşani

4.3.1 Criterii şi indicatori de exprimare a eficienţei asigurărilor de răspundere

civilă

4.3.2 Analiza principalilor indicatori de eficienţă a asigurărilor de răspundere

civilă practicată la Sucursala ASIROM Focşani

5. Posibilităţi de amplificare şi diversificare a asigurărilor de răspundere civilă

5.1 Situaţia asigurărilor de răspundere civilă pe plan mondial

5.2 Căi de creştere a eficienţei, de amplificare şi diversificare a asigurărilor de

răspundere civilă la S.C. ASIROM S.A.

6. Concluzii şi propuneri

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

NECESITATEA, TRĂSĂTURILE, EVOLUŢIA ŞI IMPORTANŢA ASIGURĂRILOR ÎN VIAŢA ECONOMICO-SOCIALĂ

NECESITATEA ASIGURĂRILOR

Producţia de bunuri materiale reprezintă condiţia existenţei şi dezvoltării societăţii omeneşti. Fiind un proces permanent şi neîntrerupt, producţia de bunuri determină raporturi de intercondiţionare între om şi natură prin intermediul cărora, anumite obiecte sunt desprinse din mediul lor natural şi sunt prelucrate şi adaptate nevoilor vieţii oamenilor.

De-a lungul timpului, omul a reuşit să cunoască natura, să descopere legile care o guvernează, însă, pe măsura dezvoltării ştiinţei şi tehnicii, activitatea sa economocă, existenţa sa ca persoană, continuă să fie ameninţată de o multitudine de fenomene. Astfel de evenimente pot provoca pagube importante oamenilor, societaţii în general şi ca urmare, aceştia trebuie să le cunoască pentru a se putea proteja împotriva lor.

Forţele naturii pot declanşa calamităţi cu efecte grave asupra societăţii omeneşti cum ar fi: seceta, ploile torenţiale, îngheţul, inundaţiile, cutremurele de pământ, trăsnetul, incendiile, etc. Multe cauze naturale pot genera decese, boli şi îmbătrânirea oamenilor, pot afecta evoluţia plantelor sau animalelor.

Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii determină creşterea producţiei, uşurarea muncii şi progresul social, însă uneori poate genera accidente care să afecteze mijloacele de protecţie, bunurile de consum sau viaţa oamenilor.

Omul, prin modul necorespunzător în care îşi îndeplineşte atribuţiile ce-i revin în activitatea economică sau prin comportamentul necorespunzător în societate, poate provoca pierderi importante semenilor săi (nepriceperea în folosirea tehnicii, săvârşirea unor delicte, etc.) .

Unii factori social-economici pot de asemenea să genereze pagube. Se au în vedere aici crizele economice, inflaţia, şomajul, conjunctura economică nejavorabilă, etc.

Aceste cauze generatoare de pagube pot fi grupate în doua categorii:

- independente de voinţa omului, având caracter obiectiv, în această categorie incluzându-se forţele distructive ale naturii care nu pot fi controlate şi evitate de om (furtună, grindină, cutremure, secetă, etc.) ;

legate de comportamentul omului, având caracter subiectiv, din această categorie făcând parte acele comportamente care pot genera accidente cu efecte grave umane şi materiale (imprudenţă, neatenţie, etc.) .

În practica internaţională a asigurărilor, unele dintre evenimentele care provoacă pagube materiale sau afectează viaţa şi integritatea corporală a oamenilor, sunt denumite generic “catastrofe naturale”, în timp ce altele sunt considerate “catastrofe tehnice”.

În categoria catastrofelor naturale se include: inundaţiile, furtunile, seismele, seceta şi incendiile provocate de temperaturi caniculare şi care transormă vegetaţia forestieră în serum, frigul şi îngheţul, alte catastrofe naturale. Mărimea pagubelor provocate de catastrofele naturale depinde de puterea de distrugere a forţelor naturii, de acţiunea factorului uman, ca şi de elementele aleatorii.

În categoria catastrofelor tehnice sunt incluse sinistrele care au o legătură nemijlocită cu activitatea omului. Este vorba de incendii şi explozii, accidente de aviaţie, accidente maritime, lacustre şi fluviale, accidente rutiere şi feroviare, accidente produse în mine şi cariere, prăbuşiri de clădiri şi lucrări de artă, etc.

Daunele produse de catastrofele naturale ori de cele tehnice se mai grupează în funcţie de mărimea acestora în: mici, mijlocii şi mari. Se mai face distincţie între daunele totale înregistrate în urma unei catastrofe şi cele protejate prin măsuri speciale. (5. p. 23)

În concluzie, pericolele la care sunt supuşi oamenii şi bunurile sunt multiple şi variate. De-a lungul anilor, oamenii, însă, nu au stat pasivi în faţa vitregiei naturii, ei au căutat să se apere împotriva catastrofelor naturale şi a accidentelor de tot felul, să le prevadă, să le prevină sau să le micşoreze efectele devastatoare, ori de câte ori acest lucru a fost posibil. Alături de aceste măsuri luate de oameni, ideea de asigurare a bunurilor, persoanelor şi a răspunderii civile la diferite societăţi de asigurari şi reasigurarea a fost salvatoare pentru omenire. Activitatea de asigurare apare în societate ca un proces economico-social necesar şi abiectiv care vizează în principal asigurarea continuităţii procesului de producţie. (20. p. 48)

NOŢIUNEA DE ASIGURARE

DEFINIŢIA CONCEPTULUI DE ASIGURARE

De-a lungul timpului, viaţa şi bunurile oamenilor au fost ameninţate de nenumărate pericole. Existenţa diferitelor generatoare de pagube potenţiale la care erau expuse activităţile sau însăşi persoana lor. Asemenea mijloace au la bază prevenirea, asistenţa şi prevederea.

Prevenirea constituie cel mai bun mijloc de protecţie, dar nu este întotdeauna posibilă, mai ales dacă riscurile sunt generate de forţele dezlănţuite ale naturii.

Asistenţa reprezintă o acţiune ce vizează repararea daunelor. Ea este incertă şi nu întotdeauna suficientă, neputănd repara decât parţial şi momentan pagubele suferite.

Prevederea implică constituirea anticipată a unor resurse pentru nevoi viitoare. Cea mai reuşită şi mai eficientă formă a prevederii este asigurare. (15. p. 11)

De-a lungul timpului în literatura de specialitate, s-au conturat multiple păreri în legătură cu noţiunea de asigurare.

Florian Bercea este de părere că asigurarea acţionează în strănsa legătură cu existenţa în activitatea economică a unor riscuri comune a căror producere poate provoca pagube importante economiei naţionale şi populaţiei. Existenţa riscurilor comune determină la rândul ei formarea comunităţii de risc, compusă din persoane fizice şi juridice, care acceptă achitarea primelor de asigurare unei instituţii specializate în vederea constituirii fondului de asigurare. (21. p. 22)

Preview document

Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 1
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 2
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 3
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 4
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 5
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 6
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 7
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 8
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 9
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 10
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 11
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 12
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 13
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 14
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 15
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 16
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 17
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 18
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 19
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 20
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 21
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 22
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 23
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 24
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 25
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 26
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 27
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 28
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 29
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 30
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 31
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 32
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 33
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 34
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 35
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 36
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 37
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 38
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 39
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 40
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 41
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 42
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 43
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 44
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 45
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 46
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 47
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 48
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 49
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 50
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 51
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 52
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 53
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 54
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 55
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 56
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 57
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 58
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 59
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 60
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 61
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 62
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 63
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 64
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 65
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 66
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 67
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 68
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 69
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 70
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 71
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 72
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 73
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 74
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 75
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 76
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 77
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 78
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 79
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 80
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 81
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 82
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 83
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 84
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 85
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 86
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 87
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 88
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 89
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 90
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 91
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 92
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 93
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 94
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 95
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 96
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 97
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 98
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 99
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 100
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 101
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 102
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 103
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 104
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 105
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 106
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 107
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 108
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 109
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 110
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 111
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 112
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 113
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 114
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 115
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 116
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 117
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 118
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 119
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 120
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 121
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 122
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 123
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 124
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 125
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 126
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 127
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 128
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 129
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 130
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 131
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 132
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 133
Particularități ale asigurărilor facultative - Pagina 134

Conținut arhivă zip

  • Particularitati ale Asigurarilor Facultative
    • Bibliografie.doc
    • Cuprins.doc
    • Particularitati ale Asigurarilor Facultative.doc

Alții au mai descărcat și

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Conținutul Raportului Juridic Civil

Este construit din drepturile subiectului activ si din îndatoririle subiectului pasiv. Clasificarea drepturilor subiective: 1. Dupa sfera...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Principiile Efectelor Nulității

EFECTELE NULITATII Efectele nulitatii sunt consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii. Generic, efectul nulitatii consta în...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Asigurări de Răspundere Civilă

CAP. 1 . NECESITATEA, CONŢINUTUL, EVOLUŢIA ŞI IMPORTANŢA ECONOMICO-SOCIALĂ A ASIGURĂRILOR 1.1. Apariţia şi dezvoltarea asigurărilor Originea...

Mixul de Marketing - Implementare Produse de Retail în Sistemul Bancar

CAPITOLUL 1 Conţinutul politicii de marketing si Locul serviciilor bancare în teoria economică Adoptarea conceptului de marketing de către o...

Evoluția pieței de capital în perioadele de criză din România

Scurt istoric Piata de capital reprezinta o piata specializata unde se intalnesc si se regleaza in mod liber cererea si oferta de active...

Asigurări de bunuri și răspundere civilă

Capitolul 1 Necesitatea economico-socială şi trăsăturile asigurărilor 1.1 Nevoia de asigurare De-a lungul timpului, viaţa si bunurile oamenilor...

Asigurarea Bunurilor sau Valorilor pentru Cazurile de Furt prin Efracție și Acte de Tâlhărie

Capitolul 1. Asigurari de bunuri-noţiuni şi caracteristici 1.1. Noţiune Asigurarea constă în crearea unui fond de către persoanele fizice şi...

Asigurărilor Facultative Medicale

INTRODUCERE Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecţia persoanelor fizice şi juridice în calitate de asiguraţi...

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor societăților de asigurări

CONTABILITATEA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR SOCIETATILOR DE ASIGURARI 1.Aspecte teoretice privind veniturile si cheltuielile societăţilor de...

Asigurările și Societatea de Asigurări

1.1 Necesitatea şi premisele asigurării în societatea modernă 1.1.1 Scurt istoric al asigurărilor În ciuda eforturilor depuse de unii oameni de...

Ai nevoie de altceva?