Persoana ca subiect de drept civil - persoana fizica

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Persoana ca subiect de drept civil - persoana fizica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 53 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Andrei Duțu-buzura

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Drept Civil

Cuprins

INTRODUCERE .. 4
CAPITOLUL I - SUBIECTELE RAPORTURILOR JURIDICE CIVILE ... 7
1.1. RAPORTUL JURIDIC CIVIL CA RELAȚIE SOCIALĂ 10
1.2. FORMELE DE INTERACȚIUNE CIVILĂ A FIINȚELOR UMANE (INDIVIDUAL ȘI COLECTIV) ..11
CAPITOLUL II - IPOSTAZA DE SUBIECT DE DREPT CIVIL A FIINȚEI UMANE ..12
2.1. RECUNOAȘTEREA STATULUI DE DREPT CIVIL TUTUROR FIINȚELOR UMANE ..13
2.2. OCROTIREA ȘI GARANTAREA ATRIBUTELOR PERSONALITĂȚII UMANE 14
2.2.1. OCROTIREA MINORULUI 15
2.2.1.1. OCROTIREA PĂRINTEASCĂ .15
2.2.1.2. TUTELA MINORULUI 16
2.2.1.3. CURATELA COPILULUI 19
2.2.1.4. DAREA ÎN PLASAMENT 20
2.3. ATRIBUTELE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI FIZICE ...21
2.3.1. NUMELE .22
2.3.1.1. NUMELE DE FAMILIE ...23
2.3.1.2. PRENUMELE ...28
2.3.1.3. PSEUDONIMUL ...29
2.3.1.4. PORECLA 30
2.3.2. DOMICILIUL ..30
2.3.2.1. DOMICILIUL DE DREPT COMUN 31
2.3.2.2. DOMICILIUL LEGAL ..31
2.3.2.3. DOMICILIUL CONVENȚIONAL 32
2.3.2.4. REȘEDINȚA .32
2.3.3. STAREA CIVILĂ 33
CAPITOLUL III - CAPACITATEA JURIDICĂ CIVILĂ A PERSOANEI CIVILE ...35
3.1. DEFINIȚIE .35
3.2. CAPACITATEA JURIDICĂ DE FOLOSINȚĂ ..35 3.2.1. ÎNCEPUTUL CAPACITĂȚII DE FOLOSINȚĂ A PERSOANEI FIZICE 36 3.2.2. CONȚINUTUL CAPACITĂȚII DE FOLOSINȚĂ ...37 3.2.3. ÎNCETAREA CAPACITĂȚII DE FOLOSINȚĂ A PERSOANEI FIZICE ...38
3.3. CAPACITATEA JURIDICĂ DE EXERCIȚIU ...41
3.3.1. LIPSA CAPACITĂȚII DE EXERCIȚIU A PERSOANEI FIZICE 42
3.3.2. CAPACITATEA DE EXERCIȚIU RESTRÂNSĂ 43
3
3.3.3. CAPACITATEA DE EXERCIȚIU DEPLINĂ ..44
CAPITOLUL IV - STUDIU DE CAZ .46
CONCLUZII 47
BIBLIOGRAFIE ..52

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este identificată prin nume, domiciliu și starea civilă. Din punct de vedere juridic persoana fizică este un concept prin care legiuitorul întelege să definească omul în calitatea sa de ființă juridică și titular de drepturi și obligații. Persoana fizică ca subiect de drept este omul privit în individualitatea sa, unde legea îi recunoaște calitatea de subiect de drepturi și obligații în raporturile juridice. În articolele 18 si 19 din Codul Civil, potrivit legislației orice persoană fizică este dotată cu capacitate de folosință și capacitatea de execițiu a drepturilor și obligațiunilor prevăzute în ea.

Lucrarea este structurată pe patru capitole, iar fiecare capitol studiază aspecte importante cu privire la persoana fizică.

În primul capitol am definit, potrivit art. 25 din Codul civil, „Subiectele de drept civil”, „Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice și persoanele juridice”1. Totodată se precizează în Codul Civil că „Drepturile și libertățile civile ale persoanelor fizice, precum și drepturile și libertățile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite și garantate de lege.” (art. 26).

Tot în acest capitol am vorbit despre raportul juridic civil și pe care l-am definit astfel: „Prin raport juridic de drept civil se înțelege relația socială patrimonială sau nepatrimonială (personală), reglementată de norma de drept civil.”2

Raportul juridic civil se împarte în trei caractere juridice: raport social, raport volițional și raport juridic în care părțile au poziția de egalitate juridică.

Iar în subcapitolul 1.3. am vorbit despre formele de interacțiune civilă a ființelor umane care sunt împărțite în doua categorii de subiecți de drept civil: persoanele fizice, care sunt subiecte individuale de drept civil și persoanele juridice, care sunt subiecte colective de drept civil.

Capitolul II l-am intitulat „Ipostaza de subiect de drept civil a ființei umane”. Acest capitol are 3 subcapitole. Am făcut o mică introducere despre ce înseamnă „persoana”, „personajul” și „personalitate”.

În subcapitolul 2.1. am vorbit despre recunoașterea ființei umane. Omul nu se individualizează doar prin raporturle de drept civil, ci și în celelalte raporturi juridice în care acesta are drepturi și obligații.

Este necesară identificarea pesoanei fizice atât pentru societate cât și pentru necesități de ordin personal.

În subcapitolul 2.2. am discutat despre octrotirea copilului prin mijloacele de drept civil. După cum știm dreptul român are ca prim scop ocrotirea și respectarea omului, cât și protecția acestuia. Fiecare ramură de drept are mijloace proprii, specifice, de ocrotire a omului.

Am spus cum se poate realiza ocrotirea minurului, și anume: părinți; tutelă; curatelă; darea în plasament.

Am dat definiții, am spus cum se poate realiza, ce principii au, cum începe și cum se poate înceta ocrotirea copilului prin aceste mijloace.

În subcapitolul 2.3., care este și cel mai amplu, am vorbit despre mijloacele de identificare a persoanei fzice.

Principalele atribute de identificare ale persoanei fizice sunt: numele, domicilui și starea civilă.

Le-am luat pe fiecare în parte și am discut despre ele. La nume am spus potrivit art. 82 C. civ. „orice persoană are dreptul la numele stabilit sau dobândit, potrivit legii”. Am spus cum se poate stabili numele de familie, cum se poate modifica și cum se poate schimba pe cale administrativă. Tot în acest subcapitol am vorbit și depsre prenume, pseudonim și poreclă.

În funcție de modul de stabilire, domiciliul este de trei feluri: domiciliul de drept comun; domiciliul legal; domiciliul ales, numit și domiciliul convențional, care însă nu reprezintă un veritabil domiciliu. Aici am vorbit puțin și despre Reședință.

Starea civilă este mijlocul juridic de individualizare a persoanei fizice, prin indicarea calităților personale având această semnificație.

Starea civilă, așa cum este definită de art. 98 din C. civ., este „dreptul persoanei de a se individualiza, în familie și societate, prin calitățile strict personale care decurg din actele și faptele de stare civilă” și potrivit art. 99 din C. civ. „se dovedește prin actele de naștere, căsătorie și deces întocmite, potrivit legii, în registrele de stare civilă, precum și prin certificatele de stare civilă eliberate pe baza acestora”.

În capitolul III am prezentat capacitatea juridică civilă a persoanei fizice.

„Capacitatea civilă este expresia care desemnează capacitatea în dreptul civil. Ea are ca gen proxim noțiunea de - capacitate juridică- sau - capacitate de drept- , care înseamnă atitudinea - generală - de a fi titular de drepturi și obligații”1.

În structura capacității civile sunt două elemente: capacitate de folosință și capacitate de exercițiu.

Fisiere in arhiva (1):

  • Persoana ca subiect de drept civil - persoana fizica.pdf

Bibliografie

I. TRATATE, CĂRȚI:
1. Alexandru Bacaci, Viorica-Claudia Dumitrache, Cristina Codruța Hageanu, Dreptul
familiei, Ediția a VI-a, Editura C.H. Beck, București, 2009.
2. Gheorghe Beleiu, Drept civil român. Introucere in drept civil. Subiectele dreptului civil,
Ediția a XI-a, revizuită și adăugită de: Marian Nicolae și Petrică Trușcă, Ed. Universul Juridic,
București, 2007.
3. Gabriel Boroi, Drept civil. Partea generala. Persoanele, Editia a III-a, revizuită și
adăugită, Editura Hamangiu, 2008.
4. Gabriel Boroi, Carla Alexandra Anghelescu, Curs de drept civil. Parte generală. Ediția a
II-a revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, București, 2012.
5. Gabriel Boroi, Liviu Stănciulescu, Instituții de drept civil în reglementarea noului Cod
civil, Editura Hamangiu, București, 2012.
6. Eugen Chelaru, Drept civil. Persoane, Ed. C.H.Bek, București, 2008.
7. Ion Dogaru, Sevastian Cercel, Drept civil. Persoanele, Ed. C.H. Beck, București, 2007.
8. Pompil Drăghici, Vali Ileana Niță, Mădălin- Savu Ticu, Teoria generală a obligațiilor.
Spețe și jurisprudență, Editura Sitech, Craiova, 2007.
9. Emese Florian, Protecția drepturilor copilului, Ediția a II-a, Ed. Ch. Beck, București,
2007
10. Ilioara Genoiu, Drept civil. Partea generală. Persoanele. Caiet de seminar, Ediția a 2-a,
Ed. C.H. Beck, București, 2016.
11. Ernest Lupan, Drept civil. Persoanele.Scheme, Ed .C.H.Bek, Bucuresti, 2007.
12. Dan Lupașcu, Dreptul familiei, Ed. Rosetti, București, 2005
13. Cristian Mareș, Dreptul familiei, Ediția a II-a, Editura C.H. Beck. București, 2015.
14. Florina Morozan, Dana Cigan, Introducere în dreptul civil, Ed. Universității Oradea,
2008
15. Paraschiv Pețu, Atributele de identificare a persoanei fizice, Ed. Detectiv, București,
2008.
16. Irina Olivia Popescu, Drept civil. Materie pentru anul I (Sinteze de teorie, teste de
verificare), Editura Universul Juridic, București, 2009.
17. Viorel Terzea, Noul cod civil, Volumul I (articolele 1-1163), Adnotat cu doctrina și
jurisprudența, Editura Universul Juridic, București, 2011.
18. Corneliu Turianu, Andrei Duțu, Drept civil. Compendiu, Ed. Universul Juridic, București,
2016.
19. Petrică Trușcă, Andrada Trușcă Trandafir, Elemente de drept civil, Ed. Universul Juridic,
București, 2009.
20. Carmen Tamara Ungureanu, Drept civil. Parte generală. Persoanele, Editura Hamangiu,
București, 2012.
21. Carmen Tamara Ungureanu, Drept civil. Parte generală. Persoanele, Ediția aII-a, Editura
Hamangiu, București, 2013.
22. Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, Drept civil. Persoanele, în reglementarea noului
Cod Civil, Ediția a 3-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, 2015.
II. ACTE NORMATIVE:
1. Noul Cod civil. Comentariu pe articole, articolele 1-2664, Colectiv de autori (Fl.A. Baias,
E. Chelaru, R. Constantinovici, Macovei), Editura C.H. Beck, București, 2012.
2. Noul Cod civil, Studii și comentarii, volumul I, Colectiv de autori, coordonator (Marilena
Uliescu, Editura Universul Juridic, București, 2012.
III. LEGISLAȚIE
1. Legea Nr. 287/2009, privind Codul Civil, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011.
2. Codul Familiei
3. Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice.
4. O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor
persoanei fizice.
5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
6. Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adorpției.
7. O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identificare ale
cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare.
8. Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă.
9. Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei și a Decretului
privitor la persoanele fizice și persoanele juridice.
10. Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimarea pe cale administrativă
a numelor persoanelor fizice.
11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și
actele de identitate ale cetățenilor români, republicată.
12. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.
IV. SITE-URI INTERNET:
1. http://legislatie.just.ro/