Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 36262
Mărime: 168.71KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ivan Ivanoff
A fost prezentat ca si proiect de licenta ,in cadrul Universitatii Valahia

Extras din document

Capitolul I. DAUNE COMINATORII

1.1.Contract de leasing imobiliar, cu clauză irevocabilă de vânzare-cumpărare contractuală.

Contractul de leasing imobiliar este acel contract prin care o parte, denumită locator, se obligă să confere celeilalte părţi, denumită utilizator, folosinţa şi posesia unui bun mobil sau imobil în scopul exploatării sale comerciale sau pentru consumul final, cu dreptul recunoscut utilizatorului de a opta, până la sfârşitul perioadei de leasing, pentru achiziţionarea sau restituirea bunului, ori prelungirea contractului.Contractul de leasing imobiliar, cu clauză irevocabilă de vânzare-cumpărare reprezintă un contract prin care o societate comercială denumită locator, acordă unei alte persoane, denumită utilizator, pe o perioadă determinată de posesie şi de folosinţă asupra unui activ, urmând ca la sfârşitul perioadei de leasing, utilizatorul să cumpere activul.La terminarea contractului de leasing imobiliar şi sub condiţia îndeplinirii de către utilizator a obligaţiilor asumate, părţile trebuie să procedeze la îndeplinirea formalităţilor necesare transferului de proprietate asupra bunului, obiect al contractului.Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a bunului este pentru locator o obligaţie legală, contractul de leasing imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare reprezentând temeiul obligaţiei de a face, respectiv de a încheia contract de vânzare-cumpărare .Contractul de leasing imobiliar, conform prevederilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă , permite includerea clauzei irevocabile de vânzare şi în lipsa unei clauze privind valoarea reziduală.

1.În condiţiile în care utilizatorul şi-a îndeplinit obligaţia de plată a redevenţei în condiţiile stabilite în contract, proprietarul nu poate invoca propria culpă, dacă nu a luat măsuri pentru obţinerea documentaţiei necesare perfectării vânzării, pentru a obţine exonerarea de răspundere civilă.

2.Pentru executarea în natură a unei obligaţii personale, nesusceptibile de a fi executată silit, pot fi acordate daune cominatorii, pe calea dreptului comun, chiar dacă nu au fost prevăzute în contract.

Prin sentinţa comercială nr.8089 din 13 iunie 2002 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a-VI-a comercială, a fost admisă cererea, formulată de reclamanta, SC. A SRL împotriva pârâtei, SC. B SA Bucureşti; a fost obligată pârâta să încheie contract de vânzare-cumpărare în formă autentică pentru imobilul situat în Bucureşti, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii de 100 ron/zi de întârziere.Pentru a hotărî astfel, instanţa a avut în vedere materialul probator administrat, prin prisma susţinerilor părţilor.

Împotriva hotărârii, a declarat recurs pârâta, care a susţinut în principal, că nu a refuzat încheierea contractului de vânzare-cumpărare, ci numai a întârziat încheierea acestui act, din cauza faptului că organele statului au refuzat emiterea actelor necesare intabulării imobilelor.De asemenea, pârâta a arătat că reclamanta cunoştea situaţia juridică a imobilului la data negocierii leasingului imobiliar şi a acceptat contractual cu imperfecţiunea actelor, ce le deţinea pârâta la aceea dată, beneficiind de condiţiile presingului făcut de foştii salariaţi ai societăţii, care au determinat F.P.S să încheie aceste contracte la o dată când activele nu erau pregătite pentru fi scoase la vânzare prin leasing.Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a-V-a comercială, prin decizia nr.1368 din 6 noiembrie 2002, a apreciat recursul ca nefondat, pentru considerentele ce vor fi expus în continuare.La data 27 iulie 2010, părţile au încheiat un contract de leasing imobiliar, cu clauză irevocabilă pentru spaţiul comercial în suprafaţa de 83.93 mp, situat în Bucureşti.Reclamanta şi-a îndeplinit întocmai obligaţiile contractuale, iar pârâta nu a luat măsuri din timp, pentru a obţine documentele în scopul vânzării imobiliare.De altfel, însuşi pârâta, inclusiv prin motivele de recurs, recunoaşte acest lucru şi fiind propria culpă, nu o poate câştiga pentru invocarea unui drept.

Daunele cominatorii nu sunt prevăzute în contract, la răspunderea contractuală, ci numai daunele-interese.Pârâta consideră că nu poate fi obligată nici la plata daunelor-interese, întrucât organisme ale statului împiedică vânzarea şi această întârziere nu este rezultatul refuzului său.De asemenea, Curtea a constatat că, în speţă fiind vorba de o “obligaţie de a face”, se pot acorda daune cominatorii, potrivit dreptului comun în materie, şi nu în conformitate cu clauzele contractuale, în condiţiile în care sentinţa civilă pronunţată nu poate fi pusă în executare, prin executori judecătoreşti.În consecinţă, Curtea a constatat că, instanţa de fond a reţinut o situaţie de fapt corectă, în baza materialului probator, aplicând dispoziţiile legale incidente , astfel încât a respins recursul reclamantei, ca nefondat.

Preview document

Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 1
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 2
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 3
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 4
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 5
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 6
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 7
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 8
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 9
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 10
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 11
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 12
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 13
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 14
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 15
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 16
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 17
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 18
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 19
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 20
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 21
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 22
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 23
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 24
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 25
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 26
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 27
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 28
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 29
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 30
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 31
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 32
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 33
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 34
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 35
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 36
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 37
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 38
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 39
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 40
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 41
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 42
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 43
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 44
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 45
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 46
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 47
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 48
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 49
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 50
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 51
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 52
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 53
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 54
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 55
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 56
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 57
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 58
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 59
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 60
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 61
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 62
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 63
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 64
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 65
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 66
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 67
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 68
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 69
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 70
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 71
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 72
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 73
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 74
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 75
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 76
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 77
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 78
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 79
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 80
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 81
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 82
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 83
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 84
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 85
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 86
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 87
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 88
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 89
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 90
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 91
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 92
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 93
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 94
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 95
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 96
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 97
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 98
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 99
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 100
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 101
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 102
Procedura de Obținere a Daunelor Cominatorii în Drept Civil și Contencios Administrativ - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • introducere.doc
  • LISTA ABREVIERI2003.doc
  • Procedura de Obtinere a Daunelor Cominatorii in Drept Civil si Contencios Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Judecata în Prima Instanță

Judecata în Prima Instanţa 1. Introducere Noţiunea de judecată are un sens restrâns, prin care se înţelege operaţiunea logică practică şi...

Efectele Contractului de Vanzare-Cumparare

CAPITOLUL I NOTIUNI INTRODUCTIVE 1. Generalitati. Între contractele cu titlu oneros, cel mai întrebuintat este astazi vânzarea; vânzarea n-a...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept civil - definiții

Dreptul – ca si statul, este o categorie istorica ce a aparut pe o anumita treapta de dezvoltare a societatii umane, si anume in oranduirea...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Drept Penal

CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR CUPRINSE ÎN CODUL PENAL PRIVITOARE LA INFRACTIUNEA DE OFENSA ADUSA AUTORITATII – art. 238 – Infractiunea de...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Proprietății Intelectuale

PARTEA I INTRODUCERE ÎN DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE Proprietatea intelectuala cuprinde doua mari domenii: Dreptul proprietatii industriale...

Drept Civil și Drept Penal

1. Notiuni generale privind contenciosul administrativ In sens juridic-cuvintul contencios are doua acceptiuni-a) activitate menita sa solutioneze...

Patrimoniul și Drepturile Patrimoniale

A. Patrimoniul si drepturile patrimoniale 1.Consideratii generale privind patrimoniul Definitie : Dreptul civil este definit ca acea ramura a...

Ai nevoie de altceva?