Raspunderea Civila si Delictuala

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 23942
Mărime: 61.97KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin această lucrare de diplomă la examenul de licenţă.

În primul rând am ales o temă din cadrul Dreptului Civil deoarece această materie a fost una din materiile pe care le-am îndrăgit cel mai mult pe parcursul celor patru ani de facultate. Am îndrăgit această materie datorită conţinutului şi problematicii sale bogate, datorită dinamismului său şi a legăturilor pe care le are cu celelalte materii de drept.

Dinamismul acestei materii nu constă în primul rând în modificări de ordin legislativ cum se întâmplă în cazul altor materii de drept cu acest dinamism se manifestă prin interpretarea unelor norme conţinute din dorinţă şi totodată necesitatea de a face aceste norme să corespundă realităţilor sociale.

În ceea ce priveşte tema aleasă, această alegere am făcut-o tocmai complexităţii conţinutului său precum şi datorită faptului că reprezintă încă o problematică mai controversată după cum se va vedea mai departe.

Cu privire la structura acestei lucrări doresc să precizez faptul că primele două capitole au menirea de a prezenta unele noţiuni care să ajute la o mai bună înţelegere a următoarelor capitole.

Am făcut această precizare întrucât mulţi din iluştrii profesori pe care am avut onoarea să îi cunosc în timpul facultăţii au încercat să ne explice faptul că rolul unei lucrări de acest gen este de a face şi un neiniţiat sau mai puţin iniţiat în tainele acestei materii, să înţeleagă noţiunile prezentate.

În acelaşi timp o astfel de lucrare ar trebui să constituie o expunere cel

puţin interesantă şi pentru cei iniţiaţi în tainele acestei materii sau creează chiar doctrina.

În încheierea acestei scurte prezentări mai doresc să precizez şi faptul că unul din profesorii cu care am avut onoarea să fac seminariile la această materie ne-a mărturisit în cadrul orei de clasă, ceva ce atunci nu prea am luat în seamă. Distinsul profesor a spus că Dreptul Civil este una din materiile la care cu cât înveţi mai mult cu atât îţi dai seama că mai sunt încă multe alte lucruri de învăţat pentru a înţelege această materie în toată complexitatea ei.

CAPITOLUL I

Răspunderea civilă delictuală

1. Consideraţii generale

1 § 1 Sediul materiei (şi felurile răspunderii)

Răspunderea civilă delictuală este reglementată în Codul Civil în articolele 998 – 1003. Aceste articole sintetizează principiul răspunderii civile pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii.

În categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligaţii, intră aşa cum ne prezintă Codul Civil în Capitolul V din titlul III, delictele şi cvasidelictele (delictul este reglementat în art. 998 Cod Civil iar cvasidelictul în art. 999 Codul Civil).

Deşi în Codul Civil nu întâlnim enunţată distincţia dintre delicte şi cvasidelicte, prin lecturarea conţinutului legal al articolelor 998 şi 999 Codul Civil observăm că delictul este acel fapt ilicit cauzator de prejudiciu produs printr-o acţiune sau inacţiune, cu intenţia de a păgubi pe altul (art. 998 Cod Civil), iar cvasidelictul este tot un fapt ilicit producător de prejudicii, săvârşit de o persoană din imprudenţa sau neglijenţa sa. Deci intenţia este cea care deosebeşte delictul de cvasidelict (intenţia lipseşte în cazul cvasidelictului).

În articolele 998 – 999 Cod Civil este reglementată răspunderea pentru fapta proprie. Astfel, articolul 998 Cod Civil prevede : „ori ce faptă a omului care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara” ; iar articolul 999 Cod Civil prevede : „omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa dar şi de acela cauzat prin neglijenţa sau prin imprudenţa sa”.

În afară de răspunderea pentru fapta proprie în următoarele articole este reglementată şi răspunderea pentru fapta ilicită a altor persoane (art. 1000 alin. 2, 3 şi 4 Cod Civil) precum şi răspunderea pentru lucruri, edificii şi animale (art. 1000 alin. 1 Cod Civil, art. 1001 Cod Civil şi art. 1002 Cod Civil).

Răspunderea pentru fapta ilicită a altor persoane este de trei feluri, după cum urmează : răspunderea părinţilor pentru faptele ilicite săvârşite de copiii lor minori (art. 1000 alin. 2 Cod Civil), răspunderea comitenţilor pentru prejudiciile create de prepuşii lor în funcţiile încredinţate (art. 1000 alin. 3 Cod Civil) şi răspunderea institutorilor şi meşteşugarilor pentru prejudiciile cauzate de elevii şi ucenicii aflaţi sub supravegherea lor (art. 100 alin. 4 Cod Civil).

Răspunderea pentru lucruri, edificii şi animale se prezintă şi ea sub trei aspecte : răspunderea persoanei pentru prejudiciile cauzate de lucrurile aflate în paza sa juridică (art. 1000 alin. 1 Cod Civil), răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animalele aflate în paza juridică a unei persoane (art. 1001 Cod Civil) şi răspunderea proprietarului pentru prejudiciile cauzate ca urmare a ruinei edificiului sau a unui viciu ascuns de construcţie (art. 1002 Cod Civil).

În fine prin art. 1003 este reglementat faptul că persoanele cărora le este imputabil prejudiciul sunt obligate solidar pentru despăgubire.

Preview document

Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 1
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 2
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 3
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 4
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 5
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 6
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 7
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 8
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 9
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 10
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 11
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 12
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 13
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 14
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 15
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 16
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 17
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 18
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 19
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 20
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 21
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 22
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 23
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 24
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 25
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 26
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 27
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 28
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 29
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 30
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 31
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 32
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 33
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 34
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 35
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 36
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 37
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 38
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 39
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 40
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 41
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 42
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 43
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 44
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 45
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 46
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 47
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 48
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 49
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 50
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 51
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 52
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 53
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 54
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 55
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 56
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 57
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 58
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 59
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 60
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 61
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 62
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 63
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 64
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 65
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 66
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 67
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 68
Raspunderea Civila si Delictuala - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Civila si Delictuala.doc

Alții au mai descărcat și

Apararea Dreptului de Proprietate prin Actiunea de Revendicare

Aspecte de practică judiciară Concluzii Bibliografie Lista de abrevieri R.R.D. - Revista Română de Drept sec. - secţie civ. - civil com. -...

Contractul de Întreținere

CAPITOLUL I 1.1. Introducere În doctrina franceză, încă din anul 1937, marii civilişti afirmau că trăim din ce în ce mai mult contractual....

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Răspunderea Civilă Delictuală pentru Ruina Edificiilor

RĂSPUNDEREA PENTRU RUINA EDIFICIILOR 1. Răspunderea civilă delictuală – generalităţi Aşa cum întotdeauna pentru a înţelege un caz concret, o...

Contractul de vanzare cumparare a bunului imobil

INTRODUCERE Contractele civile reprezintă instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează folosința, conservarea sau circulația...

Raspunderea pentru Fapta Proprie

Capitolul I. Considerații generale - Noțiune Răspunderea civilă delictuală presupune un raport juridic obligațional care izvorăște dintr-o faptă...

Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă

Capitolul I. Răspunderea juridică- noțiuni generale 1 Definirea conceptului Debutăm prin a menționa faptul că instituția răspunderii funcționeaza...

Raspunderea Civila pentru Fapta Copiilor Minori

Prevederile legale privind raspunderea parintilor In art. 1000 alin. 2 Cod Civil se prevede ca “tatal si mama, dupa moartea barbatului, sunt...

Ai nevoie de altceva?