Răspunderea civilă și delictuală

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 23942
Mărime: 61.97KB (arhivat)
Publicat de: Agata Matei
Cost: 11 puncte

Extras din licență

INTRODUCERE

În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin această lucrare de diplomă la examenul de licenţă.

În primul rând am ales o temă din cadrul Dreptului Civil deoarece această materie a fost una din materiile pe care le-am îndrăgit cel mai mult pe parcursul celor patru ani de facultate. Am îndrăgit această materie datorită conţinutului şi problematicii sale bogate, datorită dinamismului său şi a legăturilor pe care le are cu celelalte materii de drept.

Dinamismul acestei materii nu constă în primul rând în modificări de ordin legislativ cum se întâmplă în cazul altor materii de drept cu acest dinamism se manifestă prin interpretarea unelor norme conţinute din dorinţă şi totodată necesitatea de a face aceste norme să corespundă realităţilor sociale.

În ceea ce priveşte tema aleasă, această alegere am făcut-o tocmai complexităţii conţinutului său precum şi datorită faptului că reprezintă încă o problematică mai controversată după cum se va vedea mai departe.

Cu privire la structura acestei lucrări doresc să precizez faptul că primele două capitole au menirea de a prezenta unele noţiuni care să ajute la o mai bună înţelegere a următoarelor capitole.

Am făcut această precizare întrucât mulţi din iluştrii profesori pe care am avut onoarea să îi cunosc în timpul facultăţii au încercat să ne explice faptul că rolul unei lucrări de acest gen este de a face şi un neiniţiat sau mai puţin iniţiat în tainele acestei materii, să înţeleagă noţiunile prezentate.

În acelaşi timp o astfel de lucrare ar trebui să constituie o expunere cel

puţin interesantă şi pentru cei iniţiaţi în tainele acestei materii sau creează chiar doctrina.

În încheierea acestei scurte prezentări mai doresc să precizez şi faptul că unul din profesorii cu care am avut onoarea să fac seminariile la această materie ne-a mărturisit în cadrul orei de clasă, ceva ce atunci nu prea am luat în seamă. Distinsul profesor a spus că Dreptul Civil este una din materiile la care cu cât înveţi mai mult cu atât îţi dai seama că mai sunt încă multe alte lucruri de învăţat pentru a înţelege această materie în toată complexitatea ei.

CAPITOLUL I

Răspunderea civilă delictuală

1. Consideraţii generale

1 § 1 Sediul materiei (şi felurile răspunderii)

Răspunderea civilă delictuală este reglementată în Codul Civil în articolele 998 – 1003. Aceste articole sintetizează principiul răspunderii civile pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii.

În categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligaţii, intră aşa cum ne prezintă Codul Civil în Capitolul V din titlul III, delictele şi cvasidelictele (delictul este reglementat în art. 998 Cod Civil iar cvasidelictul în art. 999 Codul Civil).

Deşi în Codul Civil nu întâlnim enunţată distincţia dintre delicte şi cvasidelicte, prin lecturarea conţinutului legal al articolelor 998 şi 999 Codul Civil observăm că delictul este acel fapt ilicit cauzator de prejudiciu produs printr-o acţiune sau inacţiune, cu intenţia de a păgubi pe altul (art. 998 Cod Civil), iar cvasidelictul este tot un fapt ilicit producător de prejudicii, săvârşit de o persoană din imprudenţa sau neglijenţa sa. Deci intenţia este cea care deosebeşte delictul de cvasidelict (intenţia lipseşte în cazul cvasidelictului).

În articolele 998 – 999 Cod Civil este reglementată răspunderea pentru fapta proprie. Astfel, articolul 998 Cod Civil prevede : „ori ce faptă a omului care cauzează altuia prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-l repara” ; iar articolul 999 Cod Civil prevede : „omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa dar şi de acela cauzat prin neglijenţa sau prin imprudenţa sa”.

În afară de răspunderea pentru fapta proprie în următoarele articole este reglementată şi răspunderea pentru fapta ilicită a altor persoane (art. 1000 alin. 2, 3 şi 4 Cod Civil) precum şi răspunderea pentru lucruri, edificii şi animale (art. 1000 alin. 1 Cod Civil, art. 1001 Cod Civil şi art. 1002 Cod Civil).

Răspunderea pentru fapta ilicită a altor persoane este de trei feluri, după cum urmează : răspunderea părinţilor pentru faptele ilicite săvârşite de copiii lor minori (art. 1000 alin. 2 Cod Civil), răspunderea comitenţilor pentru prejudiciile create de prepuşii lor în funcţiile încredinţate (art. 1000 alin. 3 Cod Civil) şi răspunderea institutorilor şi meşteşugarilor pentru prejudiciile cauzate de elevii şi ucenicii aflaţi sub supravegherea lor (art. 100 alin. 4 Cod Civil).

Răspunderea pentru lucruri, edificii şi animale se prezintă şi ea sub trei aspecte : răspunderea persoanei pentru prejudiciile cauzate de lucrurile aflate în paza sa juridică (art. 1000 alin. 1 Cod Civil), răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animalele aflate în paza juridică a unei persoane (art. 1001 Cod Civil) şi răspunderea proprietarului pentru prejudiciile cauzate ca urmare a ruinei edificiului sau a unui viciu ascuns de construcţie (art. 1002 Cod Civil).

În fine prin art. 1003 este reglementat faptul că persoanele cărora le este imputabil prejudiciul sunt obligate solidar pentru despăgubire.

Preview document

Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 1
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 2
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 3
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 4
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 5
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 6
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 7
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 8
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 9
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 10
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 11
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 12
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 13
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 14
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 15
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 16
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 17
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 18
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 19
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 20
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 21
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 22
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 23
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 24
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 25
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 26
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 27
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 28
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 29
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 30
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 31
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 32
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 33
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 34
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 35
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 36
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 37
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 38
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 39
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 40
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 41
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 42
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 43
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 44
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 45
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 46
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 47
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 48
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 49
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 50
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 51
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 52
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 53
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 54
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 55
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 56
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 57
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 58
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 59
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 60
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 61
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 62
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 63
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 64
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 65
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 66
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 67
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 68
Răspunderea civilă și delictuală - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Raspunderea Civila si Delictuala.doc

Alții au mai descărcat și

Rezilierea și rezolutionea contractelor sinalagmatice civile

CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1. ORIGINILE NOȚIUNILOR DE REZOLUȚIUNE ȘI REZILIERE După cum este bine cunoscut, noțiunile fundamentale...

Persoana ca subiect de drept civil - persoană fizică

INTRODUCERE Lucrarea de față își propune să prezinte principalele aspecte ale persoanei fizice ca subiect de drept civil. Persoana fizică este...

Contractul de schimb

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Teza de an cu tema Contractul de schimb, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică privind...

Aspecte Generale privind Răspunderea Civilă

Capitolul I. Răspunderea juridică- noțiuni generale 1 Definirea conceptului Debutăm prin a menționa faptul că instituția răspunderii funcționeaza...

Răspunderea pentru fapta proprie

Capitolul I. Considerații generale - Noțiune Răspunderea civilă delictuală presupune un raport juridic obligațional care izvorăște dintr-o faptă...

Patrimoniu

Introducere Pentru a defini noţiunea de patrimoniu este util să amintim că din punct de vedere structural raportul juridic civil este alcătuit din...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Patrimoniul

Notiunea de patrimoniu. La fel ca si multe alte institutii juridice, notiunea de patrimoniu este cunoscuta si vorbitii commune, unde are un inteles...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Răspunderea Civilă Delictuală

Raspunderea civila delictuala poate fi considerata ca un mijloc de aparare a drepturilor subiective si obiective. În cadrul raspunderii...

Răspunderea Civilă Delictuală pentru Ruina Edificiilor

RĂSPUNDEREA PENTRU RUINA EDIFICIILOR 1. Răspunderea civilă delictuală – generalităţi Aşa cum întotdeauna pentru a înţelege un caz concret, o...

Răspunderea civilă delictuală-contractuală în noul cod civil

I. Prezentare generală În Noul Cod Civil sediul materie se regăseşte în Cartea a V a, titlul II, capitolul IV. Răspunderea civilă poate fi...

Răspunderea civilă delictuală pentru faptă proprie a persoanei juridice

Definitia persoanei juridice Este acel subiect de drept creat in mod facultativ de catre una sau mai multe persoane in vederea satisfacerii unor...

Aspecte teoretice și practice în problema răspunderii pentru fapta altei persoane

I.1 Reglementarea delictelor si cvasidelictelor In categoria faptelor ilicite, ca izvoare de obligatii, intra in delictele cvasidelictele. De...

Răspunderea civilă delictuală

Raspunderea civila este o forma a raspunderii juridice, care consta într-un raport juridic obligational, conform caruia o persoana are datoria de a...

Răspunderea pentru Fapta altei Persoane

I. NOTIUNEA GENERALE DESPRE RASPUNDEREA JURIDICA În stiinta si practica dreptului, un domeniu central îl reprezinta materia raspunderii juridice....

Ai nevoie de altceva?