Reducțiunea liberalităților

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 9733
Mărime: 54.52KB (arhivat)
Publicat de: Gaby G.
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul I. NOȚIUNEA DE MOȘTENIRE, TERMINOLOGIE SPECIFIC, FUNDAMENTAREA LEGALĂ
 3. 1.1. Noțiunea de moștenire ..3
 4. 1.2. Terminologia specifică .5
 5. 1.3. Fundamentarea legală ...6
 6. Capitolul II. REDUCȚIUNEA LIBERALITĂȚILOR EXCESIVE
 7. 2.1. Noțiunea de ”reducțiune” .8
 8. 2.2. Persoanele care pot invoca reducțiunea ...
 9. 2.3. Căile, modalitățile și efectele reducțiunii ..
 10. A. Reducțiunea pe cale convențională
 11. B. Reducțiunea pe cale de excepție
 12. C. Reducțiunea pe cale de acțiune .
 13. 2.3.1. Caractere și regim juridic
 14. 2.3.2. Efectele acțiunii în reducțiune .
 15. 1) Reducțiunea în natură .
 16. 2) Reducțiunea prin echivalent
 17. Capitolul III. ORDINEA REDUCȚIUNII LIBERALITĂȚILOR EXCESIVE
 18. 3.1. Ordinea reducțiunii liberalităților excesive
 19. A. Legatele se reduc înaintea donațiilor
 20. B. Legatele se reduc toate deodată și proporțional ...
 21. C. Donațiile se reduc succesiv, în ordinea inversă a datei lor, începând cu cea mai nouă ...
 22. D. Liberalitățile hibride, a căror ordine de reducțiune prezintă anumite particularități
 23. 3.2. Căile procedurale de realizarea a reducțiunii ...
 24. 3.2.1. Reducțiunea prin bună învoială
 25. 3.2.2. Reducțiunea pe cale judecătorească .
 26. 3.3. Efectele reducțiunii ..
 27. 3.3.1. Efectele reducțiunii în cazul legatelor .
 28. 3.3.2. Efectele reducțiunii în cazul moștenirii directe a moștenitorului rezervatar ...
 29. 3.3.3. Efectele reducțiunii în cazul donațiilor
 30. CONCLUZII
 31. BIBLIOGRAFIE

Extras din licență

INTRODUCERE

Tema acestei lucrări este constituită de reducțiunea liberalităților excesive așa cum sunt reglementate de noul Cod Civil al României. Liberalitățile formează un concept de bază în dreptul civil din Uniunea Europeană, răspunzând diverselor cazuri care decurg din interacțiunea persoanelor, și care ajung în fața instanță.

Primul capitol al lucrării prezintă considerațiile introductive privind conceptul de liberalități utilizând instrumentele de analiză ale dreptului civil. Acest concept, cu care interacționează specialiștii și practicienii în știința dreptului, are o evoluție îndelungată și sinuoasă, formează astăzi o parte importantă din jurisprudență, iar din acest motiv este necesară o clarificare a limitelor în utilizarea sa și o exemplificare prin studii de caz relevante.

Capitol al doilea dezvoltă conceptul central al lucrării, reducțiunea liberalităților excesive. Sunt descrise condițiile cu privire la rezerva succesorală, natura reducțiunii și persoanele care pot invoca reducțiunea.

Capitolul al treilea descrie ordinea reducțiunii liberalităților conform noului Cod Civil. Această subtemă este importantă deoarece sunt stabilite limitele de acțiune și constrângerile practicienilor în drept, când abordează spețe legate de liberalități.

Capitolul al cincilea descrie efectele juridice ale reducțiunii. Sunt prezentate efectele ca urmare a invocării acesteia pe cale de excepții, apoi în cazul invocării pe cale de acțiune. Următoarele două situații sunt reducțiunea în valoare și reducțiunea liberalităților ce au ca obiect un uzufruct sau o rentă viageră. Cuprinde studii de caz privind reducțiunea liberalităților excesive, cu exemple actualizate din jurisprudență.

Concluziile finale scot în evidență ipoteza lucrării, și anume că liberalitățile constituie un concept de drept civil care se subordonează simultan drepturilor fundamentale și obligațiilor persoanelor fizice în conviețuirea socială, fiind deci necesară o abordare conform interpretărilor la nivelul dreptului european în materie.

Capitolul i. NOȚIUNEA DE MOȘTENIRE. TERMINOLOGIE SPECIFICĂ. FUNDAMENTAREA LEGALĂ.

1.1. Noțiunea de moștenire

Materia moștenirii a fost reglementată în Cartea a IV-a a noul Cod civil, intitulată Despre moștenire și liberalități, în articolele 953-1010 și articolele 1034-1163.

Dreptul civil al moștenirii este un drept al morții, moarte ce domină condiția tragică umană, citează Daniel Dumitru în cartea sa . Dreptul la moștenire este și un drept al celor care sunt vii, deoarece această ramură de drept conține normele juridice privind transmiterea patrimoniului defunctului către vii, regulile sale guvernând transmisiunea drepturilor și a obligațiilor patrimoniale din generații în generații.

Conform articolului 953 Cod civil, moștenirea este definită ca fiind acea transmisiune a patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în ființă. Astfel, patrimoniul include toate drepturile și datoriile defunctului ce pot fi evaluate în bani . Termenul de moștenire sau de succesiune este folosit și în sens de masă succesorală, pentru a desemna patrimoniul defunctului transmis pe calea succesiunii.

Așadar, suntem în prezența unei definiții legale ce utilizează termenul de moștenire, termen pe care în mod constant doctrina sau jurisprudența l-a consacrat ca fiind cu mult mai potrivit în privința transmisiunilor mortis causa, față de termenul de succesiune, susceptibil de a avea mai multe înțelesuri.

Moștenirea este definită în primul rând ca o transmisiune a unui patrimoniu aparținând unei persoane fizice, transmisiune ce are loc la decesul titularului său, și care presupune un transfer unitar, atât al activului, cât și al pasivului. Specificitatea moștenirii stă în aceea că aceasta operează numai în privința transmiterii patrimoniului persoanelor fizice care încetează a mai exista, regimul succesoral nefiind aplicabil încetării persoanelor juridice.

Bibliografie

1. Daniel Dumitru Bratu, Moștenirea certificatului european de moștenitor, Ed. Hamangiu, București, 2015

2. Fr. Deack, Tratat de drept succesoral, ed. a II-a, Ed. Universul juridic, București, 2002

3. M. Dojana, Moduri de dobândire a dreptului de proprietate privată în noul Cod civil, Noul cod civil. Comentarii, Ed. Universul juridic, București, 2011

4. G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, București 2011

5. D. Negrilă, Moștenirea în noul cod civil, Ed. Universul juridic, București,2013

6. L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Succesiuni, Ed. Hamangiu, București, 2012

7. Anca Nicoleta Gheorghe, Manual de drept succesoral, Ed. Hamangiu, București, 2013

8. P. Savu, E. Pușcariu, Sc. Șerbănescu, Note critice la dec. Civil nr.3743/1957, Craiova, în LP nr.2/1958

9. Dan Chirică, Drept civil. Succesiuni și testamente, Editura Rosetti, București, 2003

10. Fr. Deak, L. Mihai, R. Popescu, Tratat de drept civil. Contracte speciale, vol.III, Editura Universul Juridic, București, 2018

11. Dumitru C. Florescu, Drept succesoral, Editura Universul Juridic, București, 2011

12. Dimitrie Alexandresco, Explicațiunea teoretica si practica a Dreptului Civil Roman, t. IV, partea I, Editura Socec, București, 1914

13. Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral, ediția a IV-a, vol. II Moștenirea testamentară, Editura Universul Juridic, București, 2019

Preview document

Reducțiunea liberalităților - Pagina 1
Reducțiunea liberalităților - Pagina 2
Reducțiunea liberalităților - Pagina 3
Reducțiunea liberalităților - Pagina 4
Reducțiunea liberalităților - Pagina 5
Reducțiunea liberalităților - Pagina 6
Reducțiunea liberalităților - Pagina 7
Reducțiunea liberalităților - Pagina 8
Reducțiunea liberalităților - Pagina 9
Reducțiunea liberalităților - Pagina 10
Reducțiunea liberalităților - Pagina 11
Reducțiunea liberalităților - Pagina 12
Reducțiunea liberalităților - Pagina 13
Reducțiunea liberalităților - Pagina 14
Reducțiunea liberalităților - Pagina 15
Reducțiunea liberalităților - Pagina 16
Reducțiunea liberalităților - Pagina 17
Reducțiunea liberalităților - Pagina 18
Reducțiunea liberalităților - Pagina 19
Reducțiunea liberalităților - Pagina 20
Reducțiunea liberalităților - Pagina 21
Reducțiunea liberalităților - Pagina 22
Reducțiunea liberalităților - Pagina 23
Reducțiunea liberalităților - Pagina 24
Reducțiunea liberalităților - Pagina 25
Reducțiunea liberalităților - Pagina 26
Reducțiunea liberalităților - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Reductiunea liberalitatilor.docx

Te-ar putea interesa și

Moștenirea Testamentară

INTRODUCERE Potrivit art.650 C.civ. patrimoniul succesoral se poate transmite nu numai în temeiul legii (la persoanele, în ordinea şi în cotele...

Raportul donațiilor

Conform prevederilor legale, orice persoană fizică poate dispune liber de bunurile care alcătuiesc patrimoniul său, astfel încât patrimoniul lăsat...

Rezerva Succesorală și Cotitatea Disponibilă

1. Notiuni generale. În principiu, orice persoana fizica poate sa dispuna liber de bunurile care alcatuiesc patrimoniul sau, prin acte juridice...

Moștenirea - oprirea pactelor asupra unei succesiuni viitoare

INTRODUCERE Dreptul civil este una din ramurile principale ale sistemului unitar al dreptului din Romania, cuprinzand ansamblul normelor juridice...

Succesiuni

SUCCESIUNI Reguli generale ale devolutiunii legale a mosteniriiConditiile dr de mostenire legala Mostenirea legala = transmiterea mostenirii are...

Contracte Speciale

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPARARE Sectiunea I. Notiune, reglementare si caractere juridice 1. Notiune. Vânzarea-cumpararea este un contract prin...

Contracte Speciale

CONTRACTELE COMERCIALE SPECIALE 1. Contractul de vânzare-cumparare comerciala 1. NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPARARE COMERCIALA. Întrucât...

Curs selectiv pentru examenul de definitivat pentru notari publici

I. ACTUL JURIDIC CIVIL Subiectul nr.1 Notiunea actului juridic. Clasificarea actelor juridice dupa numarul partilor, dupa scopul urmarit la...

Ai nevoie de altceva?