Toate licentele din domeniul Drept Comercial

 • Restructurarea corporativa - modificarea capitalului

  CUVÂNT ÎNAINTE Dreptul comercial este un domeniu de maximă actualitate și una dintre cele mai interesante materii ale dreptului. Aceste caracteristici, dar și dinamica și complexitatea acestui domeniu sunt cele care m-au determinat să optez pentru a-mi realizea lucrarea de licență la acestă disciplină. În prezenta lucrare am încercat ca pe parcursul capitolelor și secțiunilor pe care le vom regăsi în cuprins să îmi pun amprentă, astfel încât, prin contopirea contribuției proprii cu...

 • Societatile comerciale

  Introducere Am ales acestă temă pentru lucrarea de licență deoarece este o temă amplă în domeniul dreptului comercial, care se regăsește aprofundată în noul Cod civil. Promulgarea legii 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil a dus, în opinia unor specialiști, la dispariția dreptului comercial. În același timp se consideră că de fapt asistăm la o „comercializare a dreptului civil” . Introducerea, în anul 2011, a Noului Cod civil, a adus modificări...

 • Contractul de vanzare cumparare in comertul international

  CAPITOLUL I CONTRACTELE COMERCIALE ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE 1.1.CONTRACTE COMERCIALE INTERNAȚIONALE - DELIMITARI CONCEPTUALE Concepții privind rolul comerțului internațional În concepția lui Platon, comerțul alterează moravurile curate; el șlefuiește și îmblânzește, însă, moravurile barbare. După cum observă Aristotel, modurile de dobândire a bogației erau diferite, iar Caesar în “Războiul galic” observă influența comerțului asupra galilor care >> aflându-se în vecinătatea...

 • Subiectele dreptului comertului international

  Capitolul 1. Noțiuni generale privind comerțul internațional și dreptul comerțului internațional. Epoca contemporană, a generat dezvoltarea, diversificarea și specializarea fără precedent a economiei, respective a producției de mărfuri și a serviciilor. Astfel, realizarea exclusiv prin mijloacele proprii ale unui stat a întregii game de produse și servicii necesare pentru satisfacerea necesităților sale economice și sociale a devenit practic imposibilă sub aspect tehnic și oricum...

 • Dreptul proprietatii intelectuale

  Rezumat Această lucrare conține 5 capitole: În primul capitol: Conceptul de proprietate intelectuală - au fost definite și afirmate drepturile de proprietate intelectuală. Tot în decursul acestui capitol am enumerat si argumentat domeniile de proprietate intelectuală, necesitatea și importanța acestora. În capitolul doi: Originalitatea operei de creație intelectuală - aici își face apariția opera de creație intelectuală care se bucură de protecție în măsura în care se va dovedi ca este o...

 • Regimul juridic al actelor frauduloase in cadrul insolventei

  1. Rezumat. Cercetarea în lucrarea de față a avut ca scop evidențierea caracterelor juridice ale actelor frauduloase încheiate de debitor în perioada suspectă. Perioada suspectă este considerată perioada anterioară deschiderii procedurii insolvenței cu 3 ani de zile. Am constatat că această perioadă este suspectă datorită faptului că în acești trei ani de zile, în cazul în care debitorul este pasibil de a intra în procedura insolvenței, el poate să efectueze anumite transferuri patrimoniale...

 • Contractul de transport maritim

  INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. În cadrul activităților de navigație civilă, transporturile maritime dețin ponderea principală. Stricto sensu, sfera transporturilor maritime se reduce la semnificația comercială a acestora, respectiv la folosirea navelor maritime în transporturi în interes privat. Transportul maritim se exercită în afara limitelor suveranității vreunui stat. În activitatea de navigație civilă prezintă interes delimitarea dintre marea libera și marea teritorială...

 • Societatea Europeana

  CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ EUROPEANĂ SECŢIUNEA 1 SCURTE CONSIDERAŢII ISTORICE Realizarea pieţei interne şi îmbunătăţirile pe care aceasta le aduce situaţiei economice şi sociale din Comunitate, necesită nu numai o înlăturare a barierelor din calea comerţului, ci şi o adaptare a structurilor de producţie la dimensiunea comunitară. În acest scop, este esenţial, ca acele societăţi a căror activitate nu este limitată la satisfacerea nevoilor pur locale, să...

 • Societate pe Actiuni

  INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume : participanţi la raporturile de comerţ internaţional aparţinând ordinii juridice internaţionale şi participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional aparţinând ordinii juridice interne, la care se adaugă şi societăţile transnaţionale. Din prima categorie fac parte statele şi organizaţiile interguvernamentale.Ca titular de suveranitate, statul...

 • Contractul de Vanzare-Cumparare Comercial - Regimul Juridic

  INTRODUCERE Scopul şi obiectivele tezei. Prezenta lucrare cuprinde rezultatele unei cercetări aprofundate a aspectelor de ordin teoretic referitoare la regimul juridic al contractului de vânzare-cumpărare comercial, interesul pentru acesta fiind determinat în special de adoptarea Noului Cod civil. Importanţa studiului evidenţiat pe parcursul lucrării constă în prezentarea sistematică şi comparativă a regimului juridic al contractului din perspectiva normelor juridice corespunzătoare...

 • Constituirea si Functionarea Societatii pe Actiuni

  Introducere Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae dilabuntur ) SALLUSTIUS Evenimentele din ultimii ani au determinat multipe şi profunde mutaţii în toate sferele vieţei sociale. Impactul acestora s-au produs, după cum era şi firesc, şi asupra sistemului de drept, deoarece dreptul nu este altceva decît „viaţa socială în tiparele normelor juridice”. Pornind de la ideea că: „Piaţa şi cadrele sunt...

 • Patromoniul Societatilor Comerciale

  INTRODUCERE Premisa constituirii şi funcţionării unei societăţi comerciale o reprezintă patrimoniul său. Sub acest aspect, patrimoniul constituie fundamentul personalităţii juridice a societăţii comerciale şi în consecinţă, fundamentul juridic al activităţii şi al răspunderii societăţii pentru obligaţiile contractate. Ca subiect de drept autonom, societatea comercială are dreptul de a participa în nume propriu la raporturile juridice, prin dobândirea de drepturi şi asumarea de obligaţii,...

 • Dizolvarea si Lichidarea unei Societati Comerciale

  Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul dreptului,conceptul de societate comercială implică asocierea unor persoane fizice sau juridice,care pun în comun anumite valori patrimoniale în vederea desfaşurării unei activităţi economice şi a împarţirii beneficiilor rezultate. Concepută ca un organism autonom căruia legea i-a conferit personalitate juridică,societatea comercială a apărut ca...

 • Procedura Insolventei

  INTRODUCERE Opiniile exprimate în cuprinsul acestei lucrări sunt rezultatul unei analize critice a doctrinei şi jurisprudentei actuale în materie şi urmăresc să ofere posibilitatea înţelegerii cât mai detaliate a procedurii insolvenţei Pornind de la aspectele normate prin legislaţia în vigoare, această lucrare prezintă partea generală a procedurii insolvenţei: domeniul de aplicare al legii, termeni şi expresii specifice, delimitarea rolurilor în procedură (practicianul în insolvenţă,...

 • Obligatiile Partilor in Contractul de Vanzare-Cumparare

  CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE CONSIDERAȚII ACTUALE CU PRIVIRE LA CONTRACTELE SPECIALE 1. 0Considerații generale Alături de contractul de schimb, contractul de vânzare-cumpărare pretinde a fi unul din cele mai vechi contracte cunoscute civilizaţiei umane. Reglementarea raporturilor de vânzare-cumpărare cuprinde o perioadă de dezvoltare de aproximativ patru mii de ani. Iniţial, o dată cu apariţia proprietăţii private, apare, căpătând o amploare deosebită, contractul chemat să asigure...

Pagina 1 din 2