Actele emise de organele fiscale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 15889
Mărime: 77.42KB (arhivat)
Publicat de: Alex M.
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul 1 - Noțiuni introductive
 3. 1.1 - Noțiunea de act administrativ fiscal
 4. 1.2 - Conținutul și motivarea actului administrativ fiscal
 5. 1.3 - Opozabilitatea, nulitatea actului administrativ fiscal și corectarea erorilor materiale
 6. Capitolul 2 - Administrarea, aprecierea și termenele probelor
 7. 2.1 - Dreptul organului fiscal de a solicita prezența contribuabilului la sediul său
 8. 2.2 - Informații și expertize
 9. 2.3 - Verificarea înscrisurilor și cercetarea la fața locului
 10. 2.4 - Termene
 11. Capitolul 3 - Înregistrarea fiscală și evidența contabilă și fiscală
 12. 3.1 - Declarația fiscală
 13. 3.2 - Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat
 14. 3.3 - Realizarea inspecției fiscale
 15. Capitolul 4 - Colectarea creanțelor fiscale și soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale
 16. 4.1 - Colectarea creanțelor fiscale
 17. 4.2 - Soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale
 18. 4.3 - Studiu de caz - Executorul judecătoresc versus executorul fiscal
 19. Concluzii
 20. Bibliografie

Extras din licență

Introducere

Actele emise de organele fiscale reprezintă instrumente juridice esențiale în procesul administrativ-fiscal, prin intermediul cărora se stabilesc și se impun obligațiile fiscale asupra contribuabililor. Aceste acte au un impact semnificativ asupra relației dintre autoritățile fiscale și contribuabili, influențând direct drepturile și obligațiile acestora.

Capitolul 1 al lucrării se axează pe noțiunile introductive privind actul administrativ fiscal. Se analizează noțiunea de act administrativ fiscal, evidențiindu-se caracteristicile și rolul acestuia în cadrul sistemului fiscal. De asemenea, se examinează conținutul și motivarea actului administrativ fiscal, evidențiindu-se importanța clarității și justificării acestuia în relația cu contribuabilul. Totodată, se abordează aspectele referitoare la opozabilitatea și nulitatea actului administrativ fiscal, precum și procedurile de corectare a erorilor materiale.

În Capitolul 2 se analizează administrarea, aprecierea și termenele probelor în cadrul procesului administrativ-fiscal. Se analizează prerogativa autorității fiscale de a iniția cererea de prezență a contribuabilului la sediul acesteia, punându-se în evidență relevanța fundamentală a colaborării și a comunicării eficiente dintre organele statului și contribuabili în contextul procesului fiscal. În plus, se explorează temele asociate solicitării de informații și expertize adresate de către autoritățile fiscale, precum și procesul de verificare a documentelor și cercetarea desfășurată la locul desfășurării activității contribuabilului. Se evidențiază, de asemenea, importanța respectării termenelor în procesul administrativ-fiscal.

Capitolul 3 se concentrează asupra înregistrării fiscale și evidenței contabile și fiscale. Se analizează importanța și procedurile privind depunerea declarației fiscale, precum și stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat. De asemenea, se abordează aspectele referitoare la realizarea inspecției fiscale, evidențiindu-se importanța controlului și verificării corespunzătoare a situației fiscale a contribuabililor.

În Capitolul 4 se examinează colectarea creanțelor fiscale și soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale. Se analizează procedurile și modalitățile de colectare a creanțelor fiscale, evidențiindu-se importanța executării silite și a măsurilor asigurătorii. De asemenea, se dezbat aspectele privind soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, subliniindu-se importanța dreptului contribuabililor de a contesta deciziile fiscale și de a beneficia de un tratament just și echitabil în procesul de soluționare a contestațiilor.

În final, în cadrul studiului de caz din Capitolul 4, se analizează și se compară rolul și atribuțiile executorului judecătoresc și ale executorului fiscal în procesul de executare silită a creanțelor fiscale. Se evidențiază diferențele și similaritățile dintre aceste două categorii de executori, precum și modul în care aceștia acționează în vederea realizării executării silite.

Prin această lucrare, se urmărește înțelegerea și explorarea conceptelor și aspectelor relevante legate de actele emise de organele fiscale. Prin analizarea noțiunilor introductive, administrarea probelor, înregistrarea fiscală și colectarea creanțelor fiscale, precum și prin studiul de caz privind executorul judecătoresc și executorul fiscal, se are în vedere oferirea unei perspective complexe și cuprinzătoare asupra procesului administrativ-fiscal și a implicărilor acestuia în relația dintre autoritățile fiscale și contribuabili.

Lucrarea se bazează pe o analiză aprofundată a legislației fiscale și a principiilor juridice relevante, precum și pe studii de specialitate și jurisprudență relevantă în domeniu. Prin urmare, se propune o abordare cuprinzătoare și echilibrată a temei propuse, cu scopul de a oferi cititorilor o înțelegere clară și detaliată a actelor emise de organele fiscale și a implicațiilor acestora în procesul administrativ-fiscal.

Prin această lucrare, se propune o analiză riguroasă și obiectivă a actelor emise de organele fiscale, cu scopul de a contribui la înțelegerea și dezvoltarea cunoștințelor în domeniul fiscal și administrativ. Este deosebit de important să se înțeleagă modul în care aceste acte sunt elaborate, aplicate și contestate, în vederea asigurării unui sistem fiscal eficient și echitabil, în beneficiul atât al autorităților fiscale, cât și al contribuabililor.

Bibliografie

Costaș Cosmin Flavius - Drept financiar, Ediția a III-a, Editura Universul Juridic, București,

2021

Duca Emilian - Codul fiscal comentat și adnotat cu legislație secundară și complementară, jurisprudență și norme metodologice, Editura Universul Juridic, București, 2021

Ene Marilena, Drept fiscal, Ed. II. Editura Solomon, București, 2022

Ene Marilena, Curs de drept fiscal, Editura Solomon, București, 2023

Ghencea Flavia-Lucia - Drept financiar și fiscal. Manual practic, Editura Pro Universitaria, București, 2021

Gherghina S. Drept financiar public, ed. 2, Editura C.H. Beck, București, 2020

Lazăr I., Dreptul finanțelor publice, Volumul I. Drept bugetar., Editura C.H.Beck, București, 2022

Mandoiu Nicolae - Codul de procedură fiscală 2022-2023 - text comparat, Editura Confisc, București, 2023

Mandoiu Nicolae - Codul de Procedură Fiscală 2020 - 2021, Editura Confisc, București, 2021

Radu, D.I., Drosu Șaguna, D. Drept fiscal. Fiscalitate. Obligații fiscale. Declarații fiscale. Editura C.H. Beck, București, 2020

Șaguna, Dan Drosu; Radu, Daniela Iuliana, Drept fiscal. Fiscalitate. Obligații fiscale. Declarații fiscale, ediția a IV-a, Editura C. H. Beck, București, 2019

Șaguna Dan Drosu ș.a., Drept fiscal Ed. V - Drept fiscal. Editura C. H. Beck, București 2020

Vedinas, Verginia, Dreptul administrativ, ediția a XIII-a, Editura Universul Juridic, București, 2022

Tofan M., Drept financiar European, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2019

Preview document

Actele emise de organele fiscale - Pagina 1
Actele emise de organele fiscale - Pagina 2
Actele emise de organele fiscale - Pagina 3
Actele emise de organele fiscale - Pagina 4
Actele emise de organele fiscale - Pagina 5
Actele emise de organele fiscale - Pagina 6
Actele emise de organele fiscale - Pagina 7
Actele emise de organele fiscale - Pagina 8
Actele emise de organele fiscale - Pagina 9
Actele emise de organele fiscale - Pagina 10
Actele emise de organele fiscale - Pagina 11
Actele emise de organele fiscale - Pagina 12
Actele emise de organele fiscale - Pagina 13
Actele emise de organele fiscale - Pagina 14
Actele emise de organele fiscale - Pagina 15
Actele emise de organele fiscale - Pagina 16
Actele emise de organele fiscale - Pagina 17
Actele emise de organele fiscale - Pagina 18
Actele emise de organele fiscale - Pagina 19
Actele emise de organele fiscale - Pagina 20
Actele emise de organele fiscale - Pagina 21
Actele emise de organele fiscale - Pagina 22
Actele emise de organele fiscale - Pagina 23
Actele emise de organele fiscale - Pagina 24
Actele emise de organele fiscale - Pagina 25
Actele emise de organele fiscale - Pagina 26
Actele emise de organele fiscale - Pagina 27
Actele emise de organele fiscale - Pagina 28
Actele emise de organele fiscale - Pagina 29
Actele emise de organele fiscale - Pagina 30
Actele emise de organele fiscale - Pagina 31
Actele emise de organele fiscale - Pagina 32
Actele emise de organele fiscale - Pagina 33
Actele emise de organele fiscale - Pagina 34
Actele emise de organele fiscale - Pagina 35
Actele emise de organele fiscale - Pagina 36
Actele emise de organele fiscale - Pagina 37
Actele emise de organele fiscale - Pagina 38
Actele emise de organele fiscale - Pagina 39
Actele emise de organele fiscale - Pagina 40
Actele emise de organele fiscale - Pagina 41

Conținut arhivă zip

 • Actele emise de organele fiscale.docx

Alții au mai descărcat și

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Financiar

Introducere Finanţele publice constituie baza activităţii economice, politice, culturale, sociale a statelor moderne şi în mare măsură, progresul...

Studiu privind Urmărirea și Controlul Impozitelor și Taxelor la Nivelul Județului Mureș

MOTIVAŢIA ALEGERII LUCRĂRII Având în vedere rolul important al impozitelor în economia de piaţă, am considerat că îmi va fi folositor acest studiu...

SC IT Experts SRL

SC IT EXPERTS SRL cu sediul social în Timişoara, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J35/1410/2000, având CUI 14444412, are ca obiect...

Procedura Administrativă în Unele Țări ale Europei

INTRODUCERE În cercetările sale privind birocraţia, Max Weber vorbea de depersonalizarea care trebuie să existe în funcţionarea administraţiei....

Controlul Impozitelor la SC Iancu Trans SRL

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Contabilitatea impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat

INTRODUCERE Pentru buna desfăşurare a oricărei activităţi, la nivel macro şi microeconomic, sunt necesare o serie de resurse materiale, umane,...

Titlu de creanță fiscală - titlu executoriu

Impozitele, taxele, contributiile, amenzile, penalitatile si alte sume care alimenteaza fondurile publice se colecteaza ca venit la bugetele...

Codul de Procedură Fiscală al României

TITLUL I Dispozitii generale CAPITOLUL I Domeniul de aplicare a Codului de procedura fiscala ARTICOLUL 1 Sfera de aplicare a Codului de...

Ai nevoie de altceva?