Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 154838
Mărime: 170.73KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. drd. Magdalena Berce
UNIVERSITATEA AGORA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

Introducere 4

Cap. I Definiţia, importanţa şi rolul produselor finite 6

1.1 Definiţia, importanţa şi rolul produselor finite 8

1.2 Reguli privind evaluarea stocurilor de produse finite 9

1.3 Metode utilizate în contabilitatea stocurilor 13

Cap. II Cheltuieli si costuri aferente producţiei 17

2.1 Organizarea contabilităţii de gestiune 17

2.2 Delimitări între cheltuieli si costuri 19

2.3 Contabilitatea financiară şi de gestiune furnizoare de informaţii

privind costurile utilizate în conducerea firmei 20

2.4 Clasificarea cheltuielilor de producţie 22

2.5 Legătura cost-preţ 33

Cap. III Documente financiar-contabile privind înregistrarea obţinerii

produselor finite şi calculaţia costurilor 34

Cap. IV Metode de calculaţie a costurilor utilizate în economia

românească 41

4.1 Criterii de clasificare 41

4.2 Scurtă prezentare teoretică a metodei pe comenzi 43

Cap. V Contabilitatea sintetică si analitică a produselor finite 45

5.1 Organizarea contabilitaţii sintetice a stocurilor 45

5.2 Organizarea contabilitaţii analitice a stocurilor 45

5.3 Conturi sintetice utilizate pentru contabilitatea financiară a

produselor finite 46

5.4 Conturi extrabilanţiere utilizate în contabilitatea de gestiune 49

Cap. VI Studiu de caz privind calculaţia costurilor pentru produse

finite la S.C. UAMT S.A 52

6.1 Etape în evoluţia S.C. UAMT S.A. Oradea 52

6.2 Capitalul social şi acţiunile societăţii 53

6.3 Obiectul de activitate 54

6.4 Produsele societăţii 54

6.5 Piata societăţii 55

6.6 Organizarea societăţii 57

6.7 Conducerea si controlul societăţii 58

6.8 Colectarea cheltuielilor directe si indirecte 60

6.9 Calculul si decontarea costului producţiei auxiliare 66

6.10 Calculul costului efectiv de productie 72

Concluzii si propuneri 80

Bibliografie 83

Extras din document

Introducere

”Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui să o folosească în gospodăria sa.” GOETHE

În zilele noastre, o mai bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar (sau mai ales) socială a unei societăţi. În ţara noastră contabilitatea reprezintă o provocare datorită deselor schimbări şi ambiguităţi prezente în mediul legislativ, precum şi a tendinţei de armonizare cu sistemul contabil european; contabilitatea trebuie să se adapteze mediului de afaceri tot mai dinamic, să răspundă unor provocări din ce în ce mai incitante cum ar fi: pieţele financiare în dezvoltare, instrumente financiare noi, mişcarea rapidă a capitalurilor etc.

Încă de la apariţia ei ca ştiinţă, contabilitatea a fost legată de constituirea, gestionarea şi utilizarea eficientă a patrimoniului, fiind disciplina care pune la dispoziţia conducerii firmei atât date cât şi informaţii operative privind starea şi gestionarea patrimoniului.

În cadrul elementelor patrimoniale ale unei societăţi un rol important îl au activele circulante materiale din cadrul cărora fac parte şi stocurile, adică acele materiale deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, în curs de producţie în vederea vânzării în aceleaşi condiţii ca mai sus sau sub formă de materii prime, materiale şi alte consumabile ce urmează a fi folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii. Această importanţă este dată de faptul că o unitate de producţie nu poate funcţiona fără existenţa stocurilor.

O firmă care are ca obiect principal de activitate producţia trebuie să deţină suficiente stocuri (materii prime, materiale, etc.) astfel încât procesul de producţie să aibă continuitate. În acelaşi timp, structura şi mărimea stocurilor trebuie stabilită judicios, astfel încât să nu existe lipsuri dintr-o anumită materie primă sau din contră, să existe supra stocuri din alte materii prime. Lipsa stocurilor de materii prime poate duce la întreruperea activităţii de producţie şi automat sunt influenţate negativ veniturile firmei cu repercusiuni directe asupra profitului. În acelaşi timp, o aprovizionare în exces cu materii prime şi alte materiale poate duce la un blocaj financiar ca urmare a obligativităţii achitării către furnizori a valorilor imobilizate în stocurile procurate şi care nu sunt folosite imediat în procesul de producţie. Pe de altă parte, aceste stocuri aprovizionate în exces se pot degrada sau altera ca urmare a depozitării necorespunzătoare sau ca urmare a influenţelor factorilor de mediu, mai ales în industria alimentară.

De asemenea, stocurile de produse finite obţinute joacă un rol important în activitatea unei firme. În procesul de fabricaţie al produselor finite firma trebuie să ţină cont de cererea şi oferta de pe piaţă. Dacă firma produce mai mult decât se cere pe piaţă, acest fapt are o influenţă negativă deoarece, pentru a obţine o anumită cantitate de produse, indiferent dacă se vând sau nu, se consumă materii prime, forţa de muncă, utilităţi, etc., consumuri care generează costuri. Dacă mărfurile obţinute nu se vând, costurile de producţie nu sunt acoperite şi se obţine pierdere.

În concluzie, gestionarea stocurilor reprezintă o latură importantă în buna desfăşurare a activităţii unei firme şi acesta este motivul pentru care am ales această temă.Totodată am preferat ca subiect al acestei lucrări societatea SC UAMT SA deoarece aceasta este una din principalele furnizoare de elemente stratificate şi furnire estetice pe piata interna si în special pe cea externa.

Dacă la sfârşitul perioadei de gestiune producţia nu este finalizată, ea va îmbrăca forma producţiei neterminate sau în curs de execuţie.

Cum în economia de piaţă guvernează profitul, atunci este clar că şi aici se urmăreşte un profit, unul concret şi suficient de mare care să justifice alocarea acestor fonduri însemnate, cu atât mai mult cu cât în urma cu câteva luni fondurile nu existau. Este tot mai evident că interesele economice au primat, şi ca de obicei, adevărul despre condiţiile economice impuse de U.E. pentru aderarea României îl spun oamenii de ştiinţă, în măsura în care îl afla, şi nu guvernanţii, aşa cum ar fi normal.

Începând cu anii ’90, pe măsura dezvoltării echipamentelor (calculatoare, imprimante) s-au utilizat fişierele cu acces direct în locul fişierelor secvenţiale.

Ansamblul acestor informaţii constituie baza de date alimentată pe măsura derulării operaţiuniilor care permit editarea documentelor contabile în forma clasică şi pe suport de hârtie (jurnale, conturi, situaţii fiscale, situaţii contablile de sinteză). Această nouă arhitectură modifică profund logica funcţionării sistemului contabil.

În contextul celor amintite anterior, s-a elaborat prezenta lucrare, cu atenţie şi exigenţa prin abordarea de tip conceptual al problematicii aferente contabilităţii stocurilor şi în egală măsură prin prezentarea corectă a tratamentelor contabile actuale în interdependenţa lor cu aspectele de natura fiscală care prezintă interes pentru agenţii economici.

Preview document

Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 1
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 2
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 3
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 4
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 5
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 6
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 7
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 8
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 9
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 10
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 11
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 12
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 13
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 14
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 15
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 16
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 17
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 18
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 19
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 20
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 21
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 22
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 23
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 24
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 25
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 26
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 27
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 28
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 29
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 30
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 31
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 32
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 33
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 34
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 35
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 36
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 37
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 38
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 39
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 40
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 41
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 42
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 43
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 44
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 45
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 46
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 47
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 48
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 49
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 50
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 51
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 52
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 53
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 54
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 55
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 56
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 57
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 58
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 59
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 60
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 61
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 62
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 63
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 64
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 65
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 66
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 67
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 68
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 69
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 70
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 71
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 72
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 73
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 74
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 75
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 76
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 77
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 78
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 79
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 80
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 81
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 82
Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Calculatiei Costului Efectiv al Produselor Finite.doc

Alții au mai descărcat și

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură

INTRODUCERE Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă. Am ales să analizez procedura...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Spețe

DREPT COMERICAL 1. A.P. (persoanã fizicã) si SC „MM” SRL (persoanã juridicã) au hotãrât sã constituie societatea în nume colectiv „A.P.-MM”. A.P....

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Dreptul comerțului internațional

III. Comerciantii persoane juridice, societatile comerciale. A) In general se face distinctie intre societatea civila si societatea comerciala....

Te-ar putea interesa și

Atestat profesional - faina ca materie primă

ARGUMENT Am ales ca tema de sustinere a acestei lucrari, materiile prime si anume faina de grâu pentru ca reprezinta alimentatia de baza a...

Contabilitate de gestiune și calculația costurilor

1.) Definitia si obiectivele contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor este acea...

Proiect contabilitate managerială - analiza unei entități

PREZENTAREA GENERALA A SC BIONDY CONSTRUCTSCAV SRL SC BIONDY CONSTRUCTSCAV SRL isi desfasoara activitatea din anul 2007, este in prezent...

Metoda pe faze fără semifabricate

CAPITOLUL I. ROLUL SI OBIECTIVELE CONTABILITATII MANAGERIALE 1.1. CONCEPTUL CONTABILITATII MANAGERIALE Stiinta a ordinii si controlului...

Analiza stării financiare la SC TMK - Artrom SA

Capitolul 1 Prezentare generală a S.C. TMK-ARTROM S.A. Fondată în 1984, compania şi-a început producţia în 1988. Prin modernizarea efectuată după...

Contabilitatea produselor finite și a producției în curs de execuție

INTRODUCERE Noul sistem de contabilitate se inspira din Planul contabil general francez si se inscrie in Directivele 4 si 7 ale Comunitatii...

Contabilitatea Produselor Finite

Argument Rezultatul procesului de productie

Analiza internă de gestiune a produsului servomotor

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA PIESELOR DE TIP „SERVOMOTOR”. 1.1. Generalităţi. Servomotoarele sunt aparate pentru transformarea energiei hidraulice...

Ai nevoie de altceva?