Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 25813
Mărime: 97.69KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Universitatea din Craiova Facultatea de Ştiinţe Sociale Specializarea:Relaţii internaţionale şi Studii europene

Cuprins

CAPITOLUL I - Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale

1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1

1.1.Generalităţi 1

1.2.Reglementarea juridică

a societăţilor comerciale 1

1.3.Definiţia societăţii comerciale 3

2.Formele societăţilor comerciale 3

2.1.Enumerarea formelor juridice

ale societăţii comerciale 3

2.2.Societatea în nume colectiv(S.N.C.) 5

2.3.Societatea în comandită

simplă(S.C.S) 6

2.4.Societatea pe acţiuni(S.A.) 6

2.5.Societatea în comandită

pe acţiuni(S.C.A.) 7

2.6.Societatea cu răspundere

limitată(S.R.L.) 8

2.6.1.Societatea cu răspundere limitată

cu doi sau mai mulţi asociaţi 8

2.6.2.Societatea cu răspundere limitată

cu asociat unic 9

CAPITOLUL II - Dizolvarea societăţii comerciale

1.Noţiunea de dizolvare 10

2.Cauzele dizolvării 10

2.1.Enumerarea cauzelor

de dizolvare 10

2.2.Cauzele generale de dizolvare 11

2.2.1.Trecerea timpului stabilit

pentru durata societăţi 11

2.2.2.Imposibilitatea realizării obiectului

de activitate al societăţii 13

2.2.3.Realizarea obiectului de activitate

al societăţii 14

2.2.4.Declararea nulităţii societăţii 15

2.2.5.Hotărârea adunării generale 17

2.2.6.Hotărârea tribunalului 19

2.2.7.Falimentul societăţii 23

2.2.7.1.Căile de realizare a procedurii 23

2.2.7.2. Procedura generală 23

2.2.7.3.Procedura simplificată 24

2.2.8.Alte cauze prevăzute de lege 27

2.2.9.Cauze speciale de dizolvare 28

2.2.9.1.Cauze speciale de dizolvare

a societăţii pe acţiuni 28

2.2.9.1.1.Reducerea valorii activului net la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social

2.2.9.1.2.Societatea pe acţiuni se dizolvă când capitalul social se reduce sub minimul legal(art.10 alin.(2) din Legea nr.31/1990)

2.2.9.1.3.Societatea pe acţiuni se dizolvă când numărul acţionarilor scade sub minimul legal(art.228 alin.(1) lit.b din Legea nr.31/1990.

2.2.9.2.Cauze speciale de dizolvare

a societăţii în comandită pe acţiuni 32

2.2.9.3.Cauze speciale de dizolvare

a societăţii în nume colectiv 33

2.2.9.4.Cauze speciale de dizolvare

a societăţii în comandită simplă 35

2.2.9.5.Cauze speciale de dizolvare

a societăţii cu răspundere limitată 36

3.Modalităţi de dizolvare 37

3.1.Dizolvarea de drept 37

3.2.Dizolvarea voluntară 38

3.3.Dizolvarea judiciară 39

4.Efectele trecerii la dizolvare 40

5.Practică judiciară 42

5.1.Dizolvarea societăţii comerciale pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de O.U.G. nr.76/2001 42

5.2.Dizolvare prin hotărârea

adunării generale 44

5.3.Societatea comercială

în nume colectiv 44

5.4.Societatea comercială

cu răspundere limitată 45

CAPITOLUL III - Lichidarea societăţii comerciale

1.Noţiunea de lichidare a societăţii comerciale 47

2.Principiile lichidării societăţilor comerciale 48

2.1.Principiul subzistenţei personalităţii juridice a societăţii pentru valorile lichidării 48

2.2.Principiul obligativităţii

lichidării după dizolvare 50

2.3.Principiul efectuării lichidării

în principal în interesul asociaţilor 50

3. Modificările produse de trecerea la faza de lichidare a societăţii comerciale 52

4. Statutul lichidatorilor 54

4.1.Calitatea de lichidator 54

4.2.Numirea lichidatorilor 55

4.3.Natura juridică a funcţiei lichidatorilor 55

4.4.Atribuţiile lichidatorilor 56

4.5.Răspunderea lichidatorilor 58

5.Desfăşurarea lichidării societăţii comerciale 59

5.1.Lichidarea activului şi pasivului 59

5.1.1.Lichidarea activului 59

5.1.2.Lichidarea pasivului 62

5.2.Repartizarea activului net între asociaţi 64

5.3.Închiderea lichidării 67

5.4.Particularităţi ale lichidării în raport de forma juridică a societăţii comerciale 73

6.Lichidarea în cadrul procedurii falimentului 76

6.1.Introducere 76

6.2.Particularităţi privind lichidarea

în cadrul procedurii falimentului 79

7. Practică judiciară 83

7.1.Societatea comercială cu răspundere limitată.Dizolvare şi lichidare.Deosebire 83

8.Concluzii 84

9.Bibliografie 86

Extras din document

Capitolul I

Noţiuni introductive

cu privire la societăţile comerciale

1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale

1.1.Generalităţi

În planul dreptului,conceptul de societate comercială implică asocierea unor persoane fizice sau juridice,care pun în comun anumite valori patrimoniale în vederea desfaşurării unei activităţi economice şi a împarţirii beneficiilor rezultate.

Concepută ca un organism autonom căruia legea i-a conferit personalitate juridică,societatea comercială a apărut ca urmare a unor cauze economice şi sociale,pe măsură ce acţiunile individuale nu au mai corespuns necesităţii de a îndeplini activităţi economice de amploare.

1.2.Reglementarea juridică a societăţilor comerciale

Un moment crucial în formarea dreptului comercial îl constituie adoptarea în 1807 a Codului Comercial francez.Prin această reglementare anumite acte şi operaţiuni au fost scoase din dreptul civil dându-li-se o reglementare nouă,corespunyătoare schimbului şi circulaţiei mărfurilor.¹ Forma de societate cunoscută sub numele de societe generale este consacrată sub denumirea de societate în nume colectiv.Asociaţii au o răspundere nelimitată şi solidară pentru obligaţiile societăţii,iar societatea are personalitate juridică.Pe baza contractului de command ,Codul comercial francez a reglementat societatea în comandită,care cuprinde două categorii de asociaţi:comanditaţii,care au o

¹ Nicolae Finţescu,Curs de drept comercial,vol I,Bucureşti,1929,p.6

răspundere nelimitată şi solidară şi comanditarii,care răspund numai în limita contribuţiilor lor.

Reglementarea Codului comercial francez din 1807 a cuprins şi Societatea anonimă cu cele două forme ale sale:societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni.Reglementările altor ţări ca Italia,Olanda,Belgia,Spania etc.au preluat aceste forme ale societăţilor comerciale.

În legislaţia românească,prima reglementare amplă a societăţilor comerciale şi distinctă de cea a societăţilor civile prevăzută de Codul civil a fost realizată de Codul comercial din 1887.Inspirat de reglementările cuprinse în Codul comercial italian din 1882 Codul comercial din 1887 instituia ca forme de societăţi comerciale societatea în nume colectiv,societatea în comandită şi societatea anonimă.

Regimul juridic al societăţilor comerciale a fost reglementat iniţial în Codul comercial,Cartea I,Titlul VIII(art.77-269),intitulat"Despre societăţi şi despre asociaţiuni comerciale".Începând din anul 1990,dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale au fost înlocuite cu o nouă reglementare,care formeaza obiectul Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale.¹

Prin adoptarea Legii nr.31/1990,dispoziţiile Codului comercial privind societăţile comerciale au fost abrogate,exceptând dispoziţiile referitoare la asociaţia in participaţiune(art.251-256) şi a celor privind asociaţia de asigurare mutuală(art.257-263).

Legea nr.31/1990 reglementează societatea în nume colectiv,societatea în comandită simplă,societatea pe acţiuni,societatea în comandită pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitată iar pentru alte domenii cum ar fi cel bancar,de asigurări etc. au fost adoptate reglementări speciale.

În domeniul bancar sunt aplicabile dispoziţiile O.U.G. nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,în activitatea de asigurare sunt

¹ S.D.Cărpenaru,Drept comercial român,ed a 3-a,p.141

incidente dispoziţiile Legii nr.32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor,persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi/sau întreprinderile familiale sunt guvernate de O.U.G. nr.44/2008,iar societăţile comerciale fară personalitate juridică-asociaţiile în participaţiune-sunt reglementate de Codul comercial.

În domeniul bancar sunt aplicabile dispoziţiile O.U.G. nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,în activitatea de asigurare sunt incidente dispoziţiile Legii nr.32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor,persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi/sau întreprinderile familiale sunt guvernate de O.U.G. nr.44/2008,iar societăţile comerciale fară personalitate juridică-asociaţiile în participaţiune-sunt reglementate de Codul comercial.

Preview document

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 1
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 2
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 3
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 4
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 5
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 6
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 7
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 8
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 9
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 10
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 11
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 12
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 13
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 14
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 15
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 16
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 17
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 18
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 19
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 20
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 21
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 22
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 23
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 24
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 25
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 26
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 27
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 28
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 29
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 30
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 31
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 32
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 33
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 34
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 35
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 36
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 37
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 38
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 39
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 40
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 41
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 42
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 43
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 44
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 45
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 46
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 47
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 48
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 49
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 50
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 51
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 52
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 53
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 54
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 55
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 56
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 57
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 58
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 59
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 60
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 61
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 62
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 63
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 64
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 65
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 66
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 67
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 68
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 69
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 70
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 71
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 72
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 73
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 74
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 75
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 76
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 77
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 78
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 79
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 80
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 81
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 82
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 83
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 84
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 85
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 86
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 87
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 88
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 89
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 90
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 91
Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • Dizolvarea si Lichidarea unei Societati Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Procedura Insolvenței

INTRODUCERE Opiniile exprimate în cuprinsul acestei lucrări sunt rezultatul unei analize critice a doctrinei şi jurisprudentei actuale în materie...

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite

Introducere ”Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui să o folosească în...

Societățile comerciale

Introducere Am ales acestă temă pentru lucrarea de licență deoarece este o temă amplă în domeniul dreptului comercial, care se regăsește...

Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica 1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale Societatea comerciala poate...

Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură

INTRODUCERE Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă. Am ales să analizez procedura...

Administratorii Societatii Comerciale cu Raspundere Limitata

Prezentare generala a societatilor cu raspundere limitata Reprezentand rezultatul nevoilor resimtite in activitatile comerciale (datorate faptului...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Dizolvarii si Lichidarii Societatilor Comerciale

INTRODUCERE Lucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lichidarea voluntara si cea judiciara a societatilor...

Lichidarea unei Societati Comerciale

LICHIDAREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE I. INTRODUCERE Disparitia unei societati comerciale ca entitate economica, sociala si juridica se produce...

Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

CAPITOLUL I – Operaţiunile privind lichidarea societăţilor comerciale din punct de vedere juridic 1.1. Cauzele juridice care determină starea de...

Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica 1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale Societatea comerciala poate...

Societati Comerciale

NOTIUNEA DE SOCIETATE COMERCIALA Dezvoltarea economiei de piata a determinat o continua extindere a sferei de aplicare a dreptului comercial si...

Lichidarea unei Societăți Comerciale cu Răspundere Limitată

LICHIDAREA UNEI SOCIETĂŢI COMERCIALE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ I. INTRODUCERE Dispariţia unei societăţi comerciale ca entitate economică, socială şi...

Management Financiar Contabil

Inregistrarea comerciantilor in Romania este reglementata de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si de Legea 31/1990 privind societatile...

Contabilitate Aprofundată

CAP 1. Formarea dreptului contabil Dreptul contabil este o disciplina nouă care regrupează multe elemente vechi. El poate fi definit ca o ramură a...

Ai nevoie de altceva?