Drept fiscal

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 22015
Mărime: 637.27KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Nicu Duret
Facultatea de Drept
Universitatea "Danubius", Galati

Cuprins

Introducere ... 3

Capitolul 1 - Aspecte introductive . 5

1.1 - Conceptul de credit . 8

1.2 - Aspecte despre datoria publică ... 17

Capitolul 2 - Creditul 25

2.1 - Creditul bancar - trăsături generale 26

2.2 - Creditul public 31

2.3 - Contractul de credit bancar 35

2.4 - Caracterul judiciar . 37

2.5 - Instrumentele de plată 38

2.6 - Încetarea contractului de credit .. 41

Capitolul 3 - Datoria publică 42

3.1 - Aspete ale datoriei publice externe . 44

3.2 - Servicul datoriei publice interne . 49

3.3 - Datoria publică a României . 53

3.4 - Aspecte evolutive ale datoriei publice în României 57

Concluzii . 59

Bibliografie . 61

Extras din document

Introducere

În toate orânduirile social-economice în care au existat relații financiare, statul, ca instituție suprastructurală, a reglementat diferite categorii financiare- taxe, impozite, buget - în scopul formării și dezvoltării bazei economice a societății. Sub acest aspect, sfera finanțelor publice diferă de la o orânduire la alta.

Sub aspect istoric, noțiunea de finanțe publice a evoluat, suferind de-a lungul timpului schimbări multiple și profunde.

Finanțele publice reprezintă, forma bănească a relațiilor economice, în procesul repartiției produsului social și venitului național în cadrul îndeplinirii funcțiilor statului.

Conținutul social, economic și, în special, juridic al relațiilor financiare, funcțiile și importanța lor în societate sunt câteva din problemele fundamentale ale științei dreptului financiar.

Finanțele au apărut odată cu statul, deoarece orice structură politică are nevoie, de la constituirea ei, de mijloace materiale și bănești, pentru întreținerea aparatului propriu.

Dreptul financiar poate fi definit ca fiind format din totalitatea actelor normative care reglementează relațiile de constituire, repartizare și utilizare a fondurilor bănești ale statului și ale instituțiilor publice, destinate satisfacerii sarcinilor social-economice ale societății. Izvoarele dreptului financire sunt alcătuite din totalitatea actelor normative care reglementează raporturile juridice financiare.

Norma de drept financiar se poate defini ca o regulă de conduită stabilită sau recunoscută de stat, care cuprinde drepturile și obligațiile subiectelor participante la raportul de drept financiar și a cărei respectare este asigurată de autoritatea de stat.

Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar, public și datoria publică, apecte care au cunoscut o amplă evoluție atât în occident cât și în țara noastră, ceea ce m-a determinat să-mi aleg ca temă a lucrării de licență „Creditul și datoria publică”.

Lucrarea se cuprinde trei capitole în care sunt prezentate elementele determinante ale creditului și datoriei publice, astfel:

Capitolul I, intitulat „Aspecte introductive”, analizează noțiunea de credit și datorie publică în ansamblul său.

Cel de-al doilea capitol: „Creditul”, nuanțează conceptul general și trăsăturile creditului bancar și a creditului pulic, resursele bancare pe care o bancă le angajează în vederea unui credit bancar.

Opțiunea pentru un credit public intern sau extern reprezintă și un act de decizie politică care influențează balanța de plăți externe, inclusiv datoria publică internă sau externă. În timp ce creditul extern evidențiază nivelul static, la un moment dat al unei datorii asumate de un debitor precizat, datoria externă subliniază nivelul și structura tuturor împrumuturilor unei țări în dinamică, inclusiv fluxurile aferente de intrări și ieșiri de valută. Totodată prin indicatorul “serviciul datoriei publice externe” se fac precizări legate de ratele de restituit la diferite scadențe, inclusiv plata dobânzilor aferente. Datorită imposibilității de rambursare a fondurilor externe împrumutate apare așa numita criză a datoriilor externe.

În cele din urmă ultimul capitol, al treilea, „Datoria publică”, prezintă aspecte ale definirii datoriei publice, starea actuală dar și evoluția datroriei publice a României.

Datoria publică reprezintă o problemă importantă pentru România, ținându-se cont de aspectul că în anul 2020 țara noastră speră la aderarea în Zona Euro și am dorit să aflăm ce șanse are să realizeze acest lucru fără ca datoria publică să depășească procentul de 60% din produsul intern brut, acesta fiind unul dintre cele mai semnificative aspecte.

Lucrarea se încheie cu concluziile, pe care mi le-am exprimat în urma cercetării documentare pe care am realizat-o prin studiul unor lucrări de specialitate și a legislațiilor în vigoare existente în România.

Bibliografie

- Constituția României din 2003, publicată în M.O. nr. 767 din 31 octombrie 2003;

- Legea nr. 101/1998 privind statutul Băncii Naționale a României, publicată în M. Of. nr. 203 din 1 iunie 1998;

- Legea bancară nr. 58/1998, publicată în M.O. nr. 121 din 23 martie 1998, a fost modificată prin Ordonanța de urgență nr. 24/1999 publicată în M. Of. nr. 130 din 31 martie 1999;

- Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar publicată în M. Of. nr. 206 din 30 august 1996, modificată și aprobată prin Legea nr. 88/1997, publicată în M. Of. nr. 107 din 30 mai 1997;

- Ordinul nr. 1 din 21 ianuarie 1990 privind obiectul de activitate autorizat al băncilor, emis de Banca Națională a României, publicat în M. Of. nr. 57 din 9 februarie 1999;

- Călin M.- „Datoria Publică”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2006

- Filip, Gheorghe, „Finanțe Publice”, Suport de curs, anul II,Finanțe-Bănci, anul universitar 2009-2010

- Hoantă N. - „Economie si Finanțe Publice”, Editura Junimea, Iași, 2003

- Moraru D.-„Finanțe publice și evaziune fiscală”, Editura Economică, București, 2008

- Moșteanu T.- „Finanțe Publice”,Editura Universitară, București, 2005

- Văcărel I.- „Finanțe Publice”, Editura Didactică si Pedagogică, București, 2003

- Banc Pamfil - „Finanțe generale”, Seria Didactica, Alba-Iulia, 2006

- Moșteanu Tatiana - “Buget și trezorerie publică”. Editura Universitară București, 2004.

- C. Basno - Circulația bănească și Creditul A.S.E. București, 1979

- M. Gheorghe, A. Imireanu - Tehnica și Practica Operațiunilor Bancare - relațiile agenților economici cu băncile, Tribuna Economică 1995

- Ion Turcu - Operațiuni și contracte bancare introducere în teoria și practica dreptului bancar, Lumina Lex, București 1994

- Condor, Ioan: Drept financiar și fiscal, Ed. Tribuna Economică, București, 1996

- Șaguna, Dan Drosu: Tratat de drept financiar și fiscal, Ed. All Beck, București, 2001;

Preview document

Drept fiscal - Pagina 1
Drept fiscal - Pagina 2
Drept fiscal - Pagina 3
Drept fiscal - Pagina 4
Drept fiscal - Pagina 5
Drept fiscal - Pagina 6
Drept fiscal - Pagina 7
Drept fiscal - Pagina 8
Drept fiscal - Pagina 9
Drept fiscal - Pagina 10
Drept fiscal - Pagina 11
Drept fiscal - Pagina 12
Drept fiscal - Pagina 13
Drept fiscal - Pagina 14
Drept fiscal - Pagina 15
Drept fiscal - Pagina 16
Drept fiscal - Pagina 17
Drept fiscal - Pagina 18
Drept fiscal - Pagina 19
Drept fiscal - Pagina 20
Drept fiscal - Pagina 21
Drept fiscal - Pagina 22
Drept fiscal - Pagina 23
Drept fiscal - Pagina 24
Drept fiscal - Pagina 25
Drept fiscal - Pagina 26
Drept fiscal - Pagina 27
Drept fiscal - Pagina 28
Drept fiscal - Pagina 29
Drept fiscal - Pagina 30
Drept fiscal - Pagina 31
Drept fiscal - Pagina 32
Drept fiscal - Pagina 33
Drept fiscal - Pagina 34
Drept fiscal - Pagina 35
Drept fiscal - Pagina 36
Drept fiscal - Pagina 37
Drept fiscal - Pagina 38
Drept fiscal - Pagina 39
Drept fiscal - Pagina 40
Drept fiscal - Pagina 41
Drept fiscal - Pagina 42
Drept fiscal - Pagina 43
Drept fiscal - Pagina 44
Drept fiscal - Pagina 45
Drept fiscal - Pagina 46
Drept fiscal - Pagina 47
Drept fiscal - Pagina 48
Drept fiscal - Pagina 49
Drept fiscal - Pagina 50
Drept fiscal - Pagina 51
Drept fiscal - Pagina 52
Drept fiscal - Pagina 53
Drept fiscal - Pagina 54
Drept fiscal - Pagina 55
Drept fiscal - Pagina 56
Drept fiscal - Pagina 57
Drept fiscal - Pagina 58
Drept fiscal - Pagina 59
Drept fiscal - Pagina 60
Drept fiscal - Pagina 61

Conținut arhivă zip

  • Drept fiscal.docx

Te-ar putea interesa și

Dreptul fiscal și amendă fiscală

Importanța şi actualitatea temei cercetate. Actualitatea temei de cercetare constă în elaborarea și fundamentarea teoretică a conceptului de...

Cheltuielile bugetare

Introducere Bugetul de stat reprezintă o categorie fundamentală a științelor finanțelor. Sub aspectul său juridic bugetul reprezintă un act prin...

Dreptul fiscal internațional

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei Dreptul fiscal internațional în ultimii ani a devenit un domeniu cu impact important pe plan...

Dreptul de Impunere și Principiile Dreptului Fiscal

Capitolul 1. Sistemul fiscal 1.1 Notiunea de sistem fiscal, trasaturi Putem defini sistemul fiscal ca reprezentând „totalitatea impozitelor şi...

Noțiunea, structura și temeiul apariției, modificării și stingerii raporturilor juridice de drept fiscal

1.Introducere Constituția Republicii Moldova statuează că „cetățenii au obligația să contribuie, prin impozite și prin taxe, la cheltuielile...

Obligațiile și Drepturile Contribuabililor Supuși Inspecției Fiscale

1. Introducere În Codul de procedură fiscală se prezintă sfera inspecţiei fiscale precum şi modul de realizare a acesteia. Inspecţia fiscală poate...

Drept bugetar și drept fiscal

Introducere Prezenta lucrare prezintă aspecte teoretice și legislative privind dreptul bugetar și dreptul fiscal. Din punct de vedere structural...

Drept Fiscal

1 Dreptul fiscal. Definitie. Principii. Izvoaree. Norme. Definiţia Dreptului fiscal Dreptul fiscal, ca ramură a dreptului public, reglementează...

Ai nevoie de altceva?