Dreptul proprietății intelectuale

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 33196
Mărime: 225.78KB (arhivat)
Publicat de: Norman Vereș
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Circa

Cuprins

 1. Rezumat 3
 2. 1. CONCEPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 4
 3. 1.1. Noțiuni introductive 4
 4. 1.2. Afirmarea dreptului de proprietate intelectuală 4
 5. 1.2.1. Definirea dreptului de proprietatea intelectuală 5
 6. 1.3. Natura juridică a dreptului de proprietate 6
 7. 1.4. Domeniile proprietății intelectuale 6
 8. 1.4.1. Drepturile de autor și drepturile conexe: 6
 9. 1.4.2. Proprietatea industrială: 7
 10. 1.5. Necesitatea și importanța proprietății intelectuale 11
 11. 2. ORIGINALITATEA OPEREI DE CREAȚIE INTELECTUALĂ 16
 12. 2.1. Condiții 16
 13. 2.2. Originalitatea 17
 14. 2.2.1. Condiții 17
 15. 2.2.2. Noțiunea originalității 19
 16. 2.2.3. Gradele originalității 20
 17. 2.3. Opera sa fie o creație de formă perceptibilă simțurilor 20
 18. 2.4. Prezumția de originalitate și sarcina probei 22
 19. 3. NOUTATEA INVENȚIEI BREVETABILE 24
 20. 3.1. Importanța invențiilor 24
 21. 3.1.1. Definiția invenției 24
 22. 3.1.2. Evoluția reglementării invențiilor în România 25
 23. 3.2. Condiții 27
 24. 3.3. Noutatea invenției 28
 25. 3.3.1. Noțiunea de noutate 29
 26. 3.3.2. Stadiul tehnicii 30
 27. 3.3.3. Efectul distructiv de noutate al publicității 31
 28. 3.3.4. Examinarea noutății invenției 33
 29. 3.4. Condiții de brevetabillitate 33
 30. 3.5. Condiția activității inventive 36
 31. 3.6. Condițiile aplicabilității industriale 39
 32. 3.7. Condițiile de brevetare a invențiilor de perfecționare 40
 33. 3.8. Ordinea publică și bunele moravuri 42
 34. 3.9. Procedura de înregistrare invenției 43
 35. 4. NOUTATEA DESENULUI ȘI MODELULUI 45
 36. 4.1. Reglementare actuală 46
 37. 4.2. Condiții 47
 38. 4.3. Noutatea 53
 39. 4.4. Caracterul individual 55
 40. 4.5. Articulația noutății 57
 41. 4.5.1. Dreptul de autor 57
 42. 4.5.2. Prezumția noutății 61
 43. 4.6. Legătura între dreptul desenelor și modelelor și dreptul de autor 62
 44. 5. Distinctivitatea și disponibilitatea mărcii 69
 45. 5.1. Noțiuni introductive 69
 46. 5.2. Condiția distinctivității 70
 47. 5.2.1. Semnul trebuie să distingă în privința provenienței bunului, iar nu bunul în sine de alte bunuri 70
 48. 5.2.2. Aprecierea puterii distinctive nu se realizează decât în raport cu produsul sau serviciul 71
 49. 5.2.3. Puterea distinctivă a unei mărci variază în timp 73
 50. 5.2.4. Dobândirea distinctivității prin folosiță 74
 51. 5.3. Condiția disponibilității semnului ales ca marcă 75
 52. 5.4. Articulația mărcii 78
 53. 5.4.1. Principiul specialității 78
 54. 5.4.2. Principuil teritorialității 79
 55. 6. Concluzii 80
 56. Bibliografie: 81

Extras din licență

Rezumat

Această lucrare conține 5 capitole:

În primul capitol: Conceptul de proprietate intelectuală - au fost definite și afirmate drepturile de proprietate intelectuală. Tot în decursul acestui capitol am enumerat si argumentat domeniile de proprietate intelectuală, necesitatea și importanța acestora.

În capitolul doi: Originalitatea operei de creație intelectuală - aici își face apariția opera de creație intelectuală care se bucură de protecție în măsura în care se va dovedi ca este o creație originală, dar și de formă, punând accentul pe condiții noțiune și prezumție.

În capitolul trei: Noutatea invenției brevetabile – în acest capitol a fost analizată importanța invenției, tabloul condițiilor care este completat și de alte cerințe formulate într-o manieră negativă, ce se referă la faptul că nu se poate acorda brevet pentru anumite invenții, continund cu amănunțire pe larg pentru condiții de brevetabilitate, condiții de brevetare a invențiilor de perfecționare, condiții de activității inventive, condiții de aplicabilității industriale și procedura de înregistrare a invenției.

În capitolul patru: Noutatea desenului și modelului – pornind de la reglementarea actuală, prevazută de Legea nr. 129/1992, publicată în Monitorul Oficial din 8 ianuarie 1993, am evidențiat condițiile și aprecierea caracterului protejabil care trebuie să fie efectuată de o manieră globală în fucție de aspectul de ansamblu produs prin combinarea unor elemente diverse.

În capitolul cinci: Distinctivitatea și disponibilitatea mărcii – pe de o parte, distinctivitatea este o condiție esențială pentru înregistrarea ca marcă a unui semn, care rezultă din chiar definiția dată mărcii în art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998: „marca este un semn servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane”. Iar pe de alta parte pentru ca un semn să poată fi apropriat de o persoană, ca marcă, trebuie ca acel semn să fie disponibil, adică să nu fi fost anterior apropriat de altă persoană, să nu aducă atingere drepturilor anterior dobândite de o altă persoană. înregistrarea unui semn ca marcă este precedată de o verificare a anteriorităților. În final vorbind despre articulația mărcii.

1. CONCEPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

1.1. Noțiuni introductive

Dreptul proprietății intelectuale a primit o consacrare definitivă și oficială o data cu încheierea Convenției care a condus la înființarea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) , semnată la data de 14 iulie 1967 la Stockholm.

Profesorul loan Macovei, în lucrarea „Tratat de drept al proprietății intelectuale", chiar de la început, susține că în cadrul strategiei dezvoltării economice, sociale și culturale, proprietate intelectuală reprezintă o componentă fundamentală care asigură protejarea creațiilor inteligenței umane și garantează valorificarea în condițiile pieței libere.

În plan internațional, România este membru fondator al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale și al Organizației Mondiale a Comerțului.

Prin proprietatea intelectuală înțelegem drepturile asupra creațiilor intelectuale din domeniile științific, literar și artistic, pe de o parte, și domeniul industrial, pe de altă parte, la care se adaugă drepturile asupra semnelor distinctive.

Dreptul proprietății intelectuale cuprinde proprietatea literară și artistică și proprietatea industrială. Proprietatea literară și artistică cuprinde dreptul de autor și drepturile conexe dreptului de autor. Iar proprietatea industrială se divide între drepturile asupra creației intelectuale cu aplicabilitate în industrie și drepturile asupra semnelor distinctive.

1.2. Afirmarea dreptului de proprietate intelectuală

Drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi de proprietate ca toate celelalte definite de dreptul civil - ele permit creatorului sau proprietarului unui brevet de invenție, al unei mărci sau al unei opere protejate prin drept de autor să beneficieze de pe urma muncii sau a investiției sale.

Importanţa proprietăţii intelectuale a fost recunoscută pentru prima dată de Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.77/1998 şi de Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886.

Ambele tratate sunt administrate de către Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI).

Potrivit prevederilor art. art. 3 alin (1) pct. 1 din Legea nr. 344/2005 privind măsuri pentru asigurarea respectării drepturile de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, dreptul de proprietate intelectuală cuprinde: dreptul de autor, drepturile conexe, dreptul asupra mărcilor de produs sau de serviciu protejate, dreptul asupra desenelor și modelelor industriale, dreptul asupra indicațiilor geografice, dreptul asupra brevetelor de invenție, dreptul asupra certificatelor suplimentare de protecție, dreptul asupra soiurilor de plante.

Bibliografie

1. Adrian Circa, Protecţia drepturilor intelectuale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013

2. Constantin Anechitoae, Dreptul proprietății intelectuale, Ed. Pro Universitaria, București, 2013

3. Ioan Macovei, Dreptul proprietății intelectuale, Ed. C. H. Beck, București, 2010

4. Ioan Macovei, Tratat de drept al proprietății intelectuale, Ed. C. H. Beck, București, 2010

5. Înalta Curte de Casație și Justiție, S.civ. și de propr. int, dec. nr. 963/2007, apud O. Spineanu Matei, Drept de autor. Acțiune în contrafacere. Operă derivată. Traducere. Condiția originalității, în RRDPI, nr. 2/2007

6. Ligia Cătuna, Drept civil - Proprietate intelectuală, Ed. C.H.Beck, București, 2013,

7. Octavia Spineanu-Matei, Proprietate intelectuală, practică judiciară 2009, Ed. Hamagiu

8. Teodor Bodoașcă, Lucia Ioan Tarnu, Dreptul proprietății intelectuale, Ed. Universul Juridic, București, 2015,

9. Viorel Roș, Dreptul Proprietății intelectuale, Ed. Global Lex, București, 2001

10. Vl. Hanga, Dreptul și calculatoarele, Ed. Academiei Române, București, 1991

11. Webografie:

o http://www.dreptonline.ro/spete/detaliu_speta.php?cod_speta6

o http://legislatie.just.ro/

Preview document

Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 1
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 2
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 3
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 4
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 5
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 6
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 7
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 8
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 9
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 10
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 11
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 12
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 13
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 14
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 15
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 16
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 17
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 18
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 19
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 20
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 21
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 22
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 23
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 24
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 25
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 26
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 27
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 28
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 29
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 30
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 31
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 32
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 33
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 34
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 35
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 36
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 37
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 38
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 39
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 40
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 41
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 42
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 43
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 44
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 45
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 46
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 47
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 48
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 49
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 50
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 51
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 52
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 53
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 54
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 55
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 56
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 57
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 58
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 59
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 60
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 61
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 62
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 63
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 64
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 65
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 66
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 67
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 68
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 69
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 70
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 71
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 72
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 73
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 74
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 75
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 76
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 77
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 78
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 79
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 80
Dreptul proprietății intelectuale - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Dreptul proprietatii intelectuale.docx

Alții au mai descărcat și

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Întreprinderile

Notiuni generale Potrivit art. 3 din Codul comercial sunt considerate fapte de comert urmatoarele intreprinderi: - intreprinderi de furnituri...

Fondul de comerț

FONDUL DE COMERT = reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale, utilizate de un comerciant in desfasurarea...

SRL-ul

Constituire URBAN PAVEL, cetatean roman, cu domiciliul in Bacau str. Stadionului nr.19, sc.A, ap.16, judetul Bacau identificat prin B.I. seria GT...

Te-ar putea interesa și

Dreptul proprietății intelectuale - desene și modele industriale

INTRODUCERE Tot ce ne inconjoara este creatie, divina sau umana. Lumea inconjuratoare este o opera de arta. In centrul acestei opera se afla omul,...

Dreptul Proprietății Intelectuale - Autoritatea vamală în cazul protejării drepturilor de proprietate intelectuală-

Drepturile de proprietate intelectuală Acestea, sunt drepturi juridice care au ca scop protejarea creațiilor minții umane, acestea includ o gamă...

Drept proprietate intelectuală

OBIECTUL DREPTULUI PROPRIETĂȚII INTELECTUALE Dreptul proprietății intelectuale desemnează totalitatea drepturilor legate de protecția creației...

Dreptul Proprietății Intelectuale

Considerații introductive Prin dreptul de proprietate intelectuală se înțelege ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile privind...

Dreptul Proprietății Intelectuale 2019

Cu privire la ceea ce poate face obiectul protectiei juridice in materia proprietatii intelectuale: - Culegerile de legislatie pot face obiectul...

Dreptul proprietații intelectuale

~Cursul 1 Doua pixuri de firme diferite = o inventie cu 2 modele tehnice industriale diferite => 2 drepturi de proprietate intelectuala. Toate...

Grile dreptul proprietății intelectuale

1. Dreptul proprietatii intelectuale reprezinta acea ramura de drept care studiaza normele juridice care reglementeaza: a. creatiile intelectuale...

Dreptul Proprietății Intelectuale

PARTEA I INTRODUCERE ÎN DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE Proprietatea intelectuala cuprinde doua mari domenii: Dreptul proprietatii industriale...

Ai nevoie de altceva?