Organizarea si Administrarea Societatilor Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Organizarea si Administrarea Societatilor Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 83 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Vasile Luha UAB

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

CAP. I Aspecte generale privind organizarea societăţilor
comerciale pag.3
Consideraţii introductive pag.3
Organele societăţilor comerciale. Enumerare. Formare. Structură pag.5
Organul de conducere - adunarea generală pag.5
2.1.1. Adunarea ordinară pag.5
2.1.2. Adunarea extraordinară pag.6
2.1.3. Adunarea specială pag.8
Organul executiv - administratorii pag.8
Organul de control - cenzorii pag.10
CAP. II Aspecte specifice privind administrarea diferitelor tipuri de
societăţi comerciale pag.12
Administrarea societăţilor în nume colectiv (S.N.C.) pag.12
Administrarea societăţilor în comandită simplă (S.C.S.) pag.14
Administrarea societăţilor pe acţiuni (S.A) pag.16
Administrarea societăţilor în comandită pe acţiuni pag.24
Administrarea societăţilor cu răspundere limitată (S.R.L) pag.27
Administrarea societăţilor în caz de lichidare pag.29
Administrarea societăţilor şi unităţilor economice de stat pag.32
Reorganizarea unităţilor economice de stat în Regii Autonome pag.32
CAP. III Statutul juridic al administratorilor societăţilor
Comerciale pag.34
1.Condiţii pentru numirea administratorului pag.34
2.Dobîndirea calităţii de administrator pag.38
3.Natura juridică a raportului dintre administratori şi societate pag.41
4.Pierderea calităţii de administrator pag.47
5.Puterile administratorilor pag.48
6.Obligaţiile administratorilor pag.51
6.1.Obligaţii preliminare pag.51
6.2.Obligaţii curente (de gestiune) pag.52
6.3.Obligaţii de natură contabil - financiară pag.54
6.4.Obligaţii de abţinere pag.57
7. Răspunderea administratorilor pag.58
7.1. Răspunderea civilă pag.59
7.1.1. Cazuri de răspundere pag.60
7.1.2. Condiţiile răspunderii pag.61
7.1.3. Acţiunea în răspundere pag.64
7.2. Răspunderea penală pag.66
7.2.1. Infracţiuni prevăzute de Legea 31/1990 republicată pag 67
7.2.2. Infracţiuni prevăzute de Legea 26/1990 republicată pag.70
CAP.IV. Aspecte din practica judiciară ale instanţelor române pag.71
CAP V. Concluzii pag. 79
CAP. VI. Bibliografie selectivă pag.81
1.Cursuri universitare. Monografii pag.81
2. Coduri şi Legi pag.81
3. Studii şi articole pag.81

Extras din document

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI

ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

1.Consideraţii introductive

Dezvoltarea economiei de piaţă a determinat o continuă extindere a sferei de aplicare a dreptului comercial si totodată a contribuit la constituirea unor noi ramuri ale dreptului, cu un obiect distinct si norme specifice unor anumite domenii de activitate. Intre aceste noi ramuri figurează si dreptul societăţilor comerciale sau dreptul societar.

Constituirea normelor si instituţiilor care privesc societăţile comerciale într-o ramură distinctă a dreptului este îndreptăţită nu atât de amploarea fenomenului - numărul foarte mare de societăţi comerciale înregistrate în România - cât de nevoia de a reglementa înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi încetarea activităţii unor grupuri de persoane asociate in scop lucrativ.

Existenta dreptului societar este justificată de natura instituţională a normelor juridice care cârmuiesc societăţile comerciale, de subiectele si obiectul lor specific*).

Un aspect distinct, de o deosebită importanţă, a dreptului societar îl reprezintă funcţionarea si administrarea societăţilor comerciale.

Funcţionarea societăţilor comerciale este guvernată de Legea nr.31/1990 republicată, modificată şi completată prin Legea nr.441/27.11.2006, intrată în vigoare la 01.12.2006. Aceasta cuprinde în titlul I şi II dispoziţii generale tuturor formelor juridice de societăţi comerciale şi în titlul III cap. II – VI dispoziţii specifice funcţionării fiecărei forme juridice de societate comercială.

Legea 31/1990 republicată, modificată şi completată prin Legea nr.441/27.11.2006 privind societăţile comerciale, a devenit necesară întrucât reglementarea societăţilor comerciale cuprinse în Codul Comercial era în mare măsură depăşită. Legea reţine în sfera dispoziţiilor comune privind funcţionarea societăţilor comerciale doar pe cele referitoare la administrarea societăţii, deşi pe lângă aceasta societăţile comerciale mai au ca ________________________.

* Romul Petru Vonica- “Dreptul societăţilor “. Bucureşti 1998, pag.15.

organe adunarea generală şi organe de control, cenzorii societăţii. Aceasta pentru că statutul administratorilor este acelaşi indiferent de forma juridică a societăţii pe când funcţionarea celorlalte două organe prezintă particularităţi de la o formă juridică la alta a societăţilor comerciale *).

Reglementările cuprinse în Legea 31/1990 republicată, modificată şi completată de Legea nr.441/2006, reprezintă în prezent reglementări generale privind societăţile comerciale, iar acestea se completează cu prevederile codului comercial şi codului civil. Pe lângă aceasta pentru anumite domenii de activitate au fost adoptate şi reglementări speciale: în materie bancară, de asigurări etc.

Un colectiv de oameni poate acţiona ca subiect unitar de drepturi, numai dacă are o structură bine definită, să i se precizeze „structura internă, organele de conducere, modul de alcătuire şi competenţa acestora, modul de organizare, modul de dizolvare etc.” Aceste condiţii sunt îndeplinite de societăţile comerciale care prin contractul de societate (sau statut) ca efect al voinţei asociaţilor, capătă o organizare de sine stătătoare. În plus legea prevede cadrul general de organizare, funcţionare, modificare, dizolvare, fuziune şi lichidare a societăţilor comerciale.

Societatea comercială ca orice persoană juridică, nu are o existenţă organică, deci nici voinţa naturală, voinţa societăţii manifestându-se prin organele sale.

Voinţa societăţii se formează în cadrul organului de deliberare, numit adunarea generală a asociaţilor, respectiv a acţionarilor este adusă la îndeplinire prin acte juridice de către organul executiv ( de gestiune) care este administratorul (sau administratorii) societăţii iar controlul gestiunii administratorului este realizat de către asociaţi sau în anumite cazuri, de un organ specializat, adică cenzorii societăţii. Aceste organe ale societăţii comerciale sunt conturate mai mult sau mai puţin în funcţie de forma juridică a societăţii comerciale, de lege , care stabileşte pentru fiecare formă juridică de societate care sunt organele societăţii, condiţiile de organizare şi funcţionare precum şi atribuţiile lor.

În cazul societăţilor pe acţiuni (S.A) –ca forma cea mai evoluată a societăţii comerciale – există toate cele 3 organe, ca de altfel şi în cazul societăţilor cu răspundere limitată (S.R.L.) dar cu unele particularităţi.

Pentru societăţile în nume colectiv (S.N.C) deoarece numărul asociaţilor este mic nu există o adunare generală propriu-zisă, controlul gestiunii administratorului se realizează de către asociaţi, nefiind necesari cenzorii.

* R. Petrescu – “Subiecţii de drept”

Societăţile comerciale cu capital integral de stat sunt reglementate de Legea 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca Regii Autonome (R.A) şi societăţi comerciale (S.C.).

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea si Administrarea Societatilor Comerciale.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA-IULIA FACULTATEA DE DREPT SI ŞTIINŢE SOCIALE SPECIALIZAREA DREPT