Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

Licență
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 35426
Mărime: 108.36KB (arhivat)
Publicat de: Cirstea V.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Luha UAB
UNIVERSITATEA “1 DECEMBRIE 1918” ALBA-IULIA FACULTATEA DE DREPT SI ŞTIINŢE SOCIALE SPECIALIZAREA DREPT

Cuprins

 1. CAP. I Aspecte generale privind organizarea societăţilor
 2. comerciale pag.3
 3. Consideraţii introductive pag.3
 4. Organele societăţilor comerciale. Enumerare. Formare. Structură pag.5
 5. Organul de conducere - adunarea generală pag.5
 6. 2.1.1. Adunarea ordinară pag.5
 7. 2.1.2. Adunarea extraordinară pag.6
 8. 2.1.3. Adunarea specială pag.8
 9. Organul executiv - administratorii pag.8
 10. Organul de control - cenzorii pag.10
 11. CAP. II Aspecte specifice privind administrarea diferitelor tipuri de
 12. societăţi comerciale pag.12
 13. Administrarea societăţilor în nume colectiv (S.N.C.) pag.12
 14. Administrarea societăţilor în comandită simplă (S.C.S.) pag.14
 15. Administrarea societăţilor pe acţiuni (S.A) pag.16
 16. Administrarea societăţilor în comandită pe acţiuni pag.24
 17. Administrarea societăţilor cu răspundere limitată (S.R.L) pag.27
 18. Administrarea societăţilor în caz de lichidare pag.29
 19. Administrarea societăţilor şi unităţilor economice de stat pag.32
 20. Reorganizarea unităţilor economice de stat în Regii Autonome pag.32
 21. CAP. III Statutul juridic al administratorilor societăţilor
 22. Comerciale pag.34
 23. 1.Condiţii pentru numirea administratorului pag.34
 24. 2.Dobîndirea calităţii de administrator pag.38
 25. 3.Natura juridică a raportului dintre administratori şi societate pag.41
 26. 4.Pierderea calităţii de administrator pag.47
 27. 5.Puterile administratorilor pag.48
 28. 6.Obligaţiile administratorilor pag.51
 29. 6.1.Obligaţii preliminare pag.51
 30. 6.2.Obligaţii curente (de gestiune) pag.52
 31. 6.3.Obligaţii de natură contabil - financiară pag.54
 32. 6.4.Obligaţii de abţinere pag.57
 33. 7. Răspunderea administratorilor pag.58
 34. 7.1. Răspunderea civilă pag.59
 35. 7.1.1. Cazuri de răspundere pag.60
 36. 7.1.2. Condiţiile răspunderii pag.61
 37. 7.1.3. Acţiunea în răspundere pag.64
 38. 7.2. Răspunderea penală pag.66
 39. 7.2.1. Infracţiuni prevăzute de Legea 31/1990 republicată pag 67
 40. 7.2.2. Infracţiuni prevăzute de Legea 26/1990 republicată pag.70
 41. CAP.IV. Aspecte din practica judiciară ale instanţelor române pag.71
 42. CAP V. Concluzii pag. 79
 43. CAP. VI. Bibliografie selectivă pag.81
 44. 1.Cursuri universitare. Monografii pag.81
 45. 2. Coduri şi Legi pag.81
 46. 3. Studii şi articole pag.81

Extras din licență

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI

ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

1.Consideraţii introductive

Dezvoltarea economiei de piaţă a determinat o continuă extindere a sferei de aplicare a dreptului comercial si totodată a contribuit la constituirea unor noi ramuri ale dreptului, cu un obiect distinct si norme specifice unor anumite domenii de activitate. Intre aceste noi ramuri figurează si dreptul societăţilor comerciale sau dreptul societar.

Constituirea normelor si instituţiilor care privesc societăţile comerciale într-o ramură distinctă a dreptului este îndreptăţită nu atât de amploarea fenomenului - numărul foarte mare de societăţi comerciale înregistrate în România - cât de nevoia de a reglementa înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi încetarea activităţii unor grupuri de persoane asociate in scop lucrativ.

Existenta dreptului societar este justificată de natura instituţională a normelor juridice care cârmuiesc societăţile comerciale, de subiectele si obiectul lor specific*).

Un aspect distinct, de o deosebită importanţă, a dreptului societar îl reprezintă funcţionarea si administrarea societăţilor comerciale.

Funcţionarea societăţilor comerciale este guvernată de Legea nr.31/1990 republicată, modificată şi completată prin Legea nr.441/27.11.2006, intrată în vigoare la 01.12.2006. Aceasta cuprinde în titlul I şi II dispoziţii generale tuturor formelor juridice de societăţi comerciale şi în titlul III cap. II – VI dispoziţii specifice funcţionării fiecărei forme juridice de societate comercială.

Legea 31/1990 republicată, modificată şi completată prin Legea nr.441/27.11.2006 privind societăţile comerciale, a devenit necesară întrucât reglementarea societăţilor comerciale cuprinse în Codul Comercial era în mare măsură depăşită. Legea reţine în sfera dispoziţiilor comune privind funcţionarea societăţilor comerciale doar pe cele referitoare la administrarea societăţii, deşi pe lângă aceasta societăţile comerciale mai au ca ________________________.

* Romul Petru Vonica- “Dreptul societăţilor “. Bucureşti 1998, pag.15.

organe adunarea generală şi organe de control, cenzorii societăţii. Aceasta pentru că statutul administratorilor este acelaşi indiferent de forma juridică a societăţii pe când funcţionarea celorlalte două organe prezintă particularităţi de la o formă juridică la alta a societăţilor comerciale *).

Reglementările cuprinse în Legea 31/1990 republicată, modificată şi completată de Legea nr.441/2006, reprezintă în prezent reglementări generale privind societăţile comerciale, iar acestea se completează cu prevederile codului comercial şi codului civil. Pe lângă aceasta pentru anumite domenii de activitate au fost adoptate şi reglementări speciale: în materie bancară, de asigurări etc.

Un colectiv de oameni poate acţiona ca subiect unitar de drepturi, numai dacă are o structură bine definită, să i se precizeze „structura internă, organele de conducere, modul de alcătuire şi competenţa acestora, modul de organizare, modul de dizolvare etc.” Aceste condiţii sunt îndeplinite de societăţile comerciale care prin contractul de societate (sau statut) ca efect al voinţei asociaţilor, capătă o organizare de sine stătătoare. În plus legea prevede cadrul general de organizare, funcţionare, modificare, dizolvare, fuziune şi lichidare a societăţilor comerciale.

Societatea comercială ca orice persoană juridică, nu are o existenţă organică, deci nici voinţa naturală, voinţa societăţii manifestându-se prin organele sale.

Voinţa societăţii se formează în cadrul organului de deliberare, numit adunarea generală a asociaţilor, respectiv a acţionarilor este adusă la îndeplinire prin acte juridice de către organul executiv ( de gestiune) care este administratorul (sau administratorii) societăţii iar controlul gestiunii administratorului este realizat de către asociaţi sau în anumite cazuri, de un organ specializat, adică cenzorii societăţii. Aceste organe ale societăţii comerciale sunt conturate mai mult sau mai puţin în funcţie de forma juridică a societăţii comerciale, de lege , care stabileşte pentru fiecare formă juridică de societate care sunt organele societăţii, condiţiile de organizare şi funcţionare precum şi atribuţiile lor.

În cazul societăţilor pe acţiuni (S.A) –ca forma cea mai evoluată a societăţii comerciale – există toate cele 3 organe, ca de altfel şi în cazul societăţilor cu răspundere limitată (S.R.L.) dar cu unele particularităţi.

Pentru societăţile în nume colectiv (S.N.C) deoarece numărul asociaţilor este mic nu există o adunare generală propriu-zisă, controlul gestiunii administratorului se realizează de către asociaţi, nefiind necesari cenzorii.

* R. Petrescu – “Subiecţii de drept”

Societăţile comerciale cu capital integral de stat sunt reglementate de Legea 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca Regii Autonome (R.A) şi societăţi comerciale (S.C.).

Preview document

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 1
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 2
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 3
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 4
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 5
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 6
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 7
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 8
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 9
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 10
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 11
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 12
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 13
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 14
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 15
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 16
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 17
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 18
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 19
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 20
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 21
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 22
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 23
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 24
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 25
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 26
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 27
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 28
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 29
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 30
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 31
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 32
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 33
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 34
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 35
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 36
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 37
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 38
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 39
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 40
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 41
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 42
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 43
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 44
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 45
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 46
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 47
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 48
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 49
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 50
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 51
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 52
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 53
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 54
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 55
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 56
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 57
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 58
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 59
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 60
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 61
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 62
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 63
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 64
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 65
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 66
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 67
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 68
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 69
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 70
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 71
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 72
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 73
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 74
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 75
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 76
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 77
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 78
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 79
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 80
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 81
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 82
Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Organizarea si Administrarea Societatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea societăţilor comerciale §1. Noţiunea si...

Contabilitatea Calculației Costului Efectiv al Produselor Finite

Introducere ”Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţii ale spiritului omenesc pe care fiecare gospodar ar trebui să o folosească în...

Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni

Introducere Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae...

Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni

CAPITOLUL I Introducere şi consideraţii generale 1.1. Reglementarea juridică a societăţilor comerciale Regimul juridic al societăţilor...

Societățile comerciale

Introducere Am ales acestă temă pentru lucrarea de licență deoarece este o temă amplă în domeniul dreptului comercial, care se regăsește...

Dizolvarea și Lichidarea Scocietatilor Comerciale

Capitolul I Societatea comerciala ca persoana juridica 1.1. Notiuni intoductive si tipologia societaţilor comerciale Societatea comerciala poate...

Te-ar putea interesa și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Primaria Municipiului București

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in...

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare în Cadrul SC Iasitex SA

1.Organizarea si funcţionarea agentului economic S.C. IAŞITEX S.A. 1.1.Scurt istoric S .C. IAŞITEX S.A. are o istorie în domeniu de 96 de ani(în...

Constituirea și funcționarea băncilor în România sub autoritatea Băncii Naționale a României

CAP. I NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL BANCAR 1.1. Banca şi activitatea bancară în timp şi spaţiu Activitatea bancară îşi are originile în...

Analiza activităților de distribuție și comercializare a produselor la SC Archimina SRL

I. PARTICULARITĂŢI ALE PROCESULUI DE DISTRIBUŢIE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢII DE MARKETING A FIRMEI 1.1. Conceptul de distribuţie şi rolul său în cadrul...

Societățile Comerciale pe Acțiuni în Comerțul Internațional

INTRODUCERE Potrivit doctrinei juridice în domeniu există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume...

Decizia de investiții - studiu de caz la SC Argeșana SA Pitești

INTRODUCERE Investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării economice, ele stau la baza diversificării sau creşterii calitative a tuturor...

Ai nevoie de altceva?