Procedura Insolvenței

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 33328
Mărime: 133.07KB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: S. Mihaila

Extras din document

INTRODUCERE

Opiniile exprimate în cuprinsul acestei lucrări sunt rezultatul unei analize critice a doctrinei şi jurisprudentei actuale în materie şi urmăresc să ofere posibilitatea înţelegerii cât mai detaliate a procedurii insolvenţei

Pornind de la aspectele normate prin legislaţia în vigoare, această lucrare prezintă partea generală a procedurii insolvenţei: domeniul de aplicare al legii, termeni şi expresii specifice, delimitarea rolurilor în procedură (practicianul în insolvenţă, creditori, debitori, administrator judiciar, lichidator, persoane de specialitate, administrator special), cheltuieli aferente procedurii, acţiuni în anularea unor transferuri efectuate de debitor în dauna creditorilor precum şi menţinerea sau denunţarea unor contracte

Astfel ,în derularea normală a activităţii desfăşurate pentru scopul în care există, comerciantul persoană juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale de conducere. Faptele prin care se realizează actele de gestionare a activităţii comerciantului, săvârşite de către membrii organelor de conducere – în primul rând de către administratori –, pot avea pentru comerciant sau pentru terţi consecinţe pozitive sau negative, în acest din urmă caz punându-se problema răspunderii juridice a comerciantului , respectiv, a membrilor organelor de conducere, în diferitele forme ale acesteia (contravenţională, civilă, penală, etc.), faţă de persoana vătămată.

Sunt însă situaţii în care consecinţa negativă a săvârşirii faptei ilicite este aducerea comercianţilor persoane fizice sau juridice în stare de insolvenţă, situaţie faţă de care încetează derularea normală a activităţii debitorului aflat în imposibilitate de a-şi plăti obligaţiile cu disponibilităţile băneşti existente, acesta fiind supus procedurii insolvenţei, cu regulile ei speciale. Indiferent de modalităţile reglementate pentru realizarea procedurii insolvenţei, scopul acesteia

vizează plata creanţelor existente împotriva comerciantului, ale căror titulari sunt terţii-creditori. Modalitatea primordială de realizare a procedurii este lichidarea masei activului debitorului, la care s-a adăugat posibilitatea de restructurare (reorganizare) a activităţii acestuia. În ambele cazuri, debitorul constituie obiectul procedurii şi răspunde astfel faţă de terţii-creditori, neimplicându-se şi o eventuală răspundere directă a membrilor organelor sale de conducere sau a altor persoane, faţă de terţi, deoarece nu se justifică o astfel de răspundere. Aceasta, chiar dacă tot faptele lor au fost acelea care au generat greşeala de gestionare a activităţii persoanei juridice ce a cauzat starea de insolvenţă, dar faptele respective au fost săvârşite, în mod evident şi exclusiv, în numele persoanei juridice ori nu au caracter ilicit, etc.

Aşadar principala menire a legii insolvenţei este de a institui criterii corecte de operare şi tratament faţă de debitorul insolvent.

CAPITOLUL I

PROCEDURA INSOLVENŢEI.

1.1 ACTIVITATEA COMERCIALĂ ŞI DIFICULTĂŢILE SALE

Activitatea comercială, adică activitatea de producere şi circulaţie a mărfurilor şi serviciilor, se întemeiază pe anumite raporturi juridice stabilite între comercianţi, în special raporturi juridice contractuale. Prin asemenea raporturi juridice se realizează aprovizionarea tehnico-materială şi desfacerea mărfurilor, executarea de lucrări şi prestarea de servicii.

Desfăşurarea normală a activităţii comerciale impune ca toţi comercianţii care şi-au asumat obligaţii, în baza raporturilor juridice la care participă şi al căror obiect îl constituie plata unor sume de bani, să îşi execute aceste obligaţii în strictă conformitate cu contractele încheiate.

Neachitarea la scadenţă a sumelor de bani datorate de către debitor îl pune pe creditor în situaţia de a fi lipsit de mijloacele financiare necesare reluării ciclului de producţie.

Neexecutarea obligaţiilor băneşti la scadenţă poate fi determinată de lipsa de lichidităţi a debitorului, cauzată de existenţa unor dificultăţi financiare cu care se confruntă debitorul în activitatea sa comercială.

1.2 EVOLUŢIA CONCEPŢIILOR PRIVIND TR

Preview document

Procedura Insolvenței - Pagina 1
Procedura Insolvenței - Pagina 2
Procedura Insolvenței - Pagina 3
Procedura Insolvenței - Pagina 4
Procedura Insolvenței - Pagina 5
Procedura Insolvenței - Pagina 6
Procedura Insolvenței - Pagina 7
Procedura Insolvenței - Pagina 8
Procedura Insolvenței - Pagina 9
Procedura Insolvenței - Pagina 10
Procedura Insolvenței - Pagina 11
Procedura Insolvenței - Pagina 12
Procedura Insolvenței - Pagina 13
Procedura Insolvenței - Pagina 14
Procedura Insolvenței - Pagina 15
Procedura Insolvenței - Pagina 16
Procedura Insolvenței - Pagina 17
Procedura Insolvenței - Pagina 18
Procedura Insolvenței - Pagina 19
Procedura Insolvenței - Pagina 20
Procedura Insolvenței - Pagina 21
Procedura Insolvenței - Pagina 22
Procedura Insolvenței - Pagina 23
Procedura Insolvenței - Pagina 24
Procedura Insolvenței - Pagina 25
Procedura Insolvenței - Pagina 26
Procedura Insolvenței - Pagina 27
Procedura Insolvenței - Pagina 28
Procedura Insolvenței - Pagina 29
Procedura Insolvenței - Pagina 30
Procedura Insolvenței - Pagina 31
Procedura Insolvenței - Pagina 32
Procedura Insolvenței - Pagina 33
Procedura Insolvenței - Pagina 34
Procedura Insolvenței - Pagina 35
Procedura Insolvenței - Pagina 36
Procedura Insolvenței - Pagina 37
Procedura Insolvenței - Pagina 38
Procedura Insolvenței - Pagina 39
Procedura Insolvenței - Pagina 40
Procedura Insolvenței - Pagina 41
Procedura Insolvenței - Pagina 42
Procedura Insolvenței - Pagina 43
Procedura Insolvenței - Pagina 44
Procedura Insolvenței - Pagina 45
Procedura Insolvenței - Pagina 46
Procedura Insolvenței - Pagina 47
Procedura Insolvenței - Pagina 48
Procedura Insolvenței - Pagina 49
Procedura Insolvenței - Pagina 50
Procedura Insolvenței - Pagina 51
Procedura Insolvenței - Pagina 52
Procedura Insolvenței - Pagina 53
Procedura Insolvenței - Pagina 54
Procedura Insolvenței - Pagina 55
Procedura Insolvenței - Pagina 56
Procedura Insolvenței - Pagina 57
Procedura Insolvenței - Pagina 58
Procedura Insolvenței - Pagina 59
Procedura Insolvenței - Pagina 60
Procedura Insolvenței - Pagina 61
Procedura Insolvenței - Pagina 62
Procedura Insolvenței - Pagina 63
Procedura Insolvenței - Pagina 64
Procedura Insolvenței - Pagina 65
Procedura Insolvenței - Pagina 66
Procedura Insolvenței - Pagina 67
Procedura Insolvenței - Pagina 68
Procedura Insolvenței - Pagina 69
Procedura Insolvenței - Pagina 70
Procedura Insolvenței - Pagina 71
Procedura Insolvenței - Pagina 72
Procedura Insolvenței - Pagina 73
Procedura Insolvenței - Pagina 74
Procedura Insolvenței - Pagina 75
Procedura Insolvenței - Pagina 76
Procedura Insolvenței - Pagina 77
Procedura Insolvenței - Pagina 78
Procedura Insolvenței - Pagina 79
Procedura Insolvenței - Pagina 80
Procedura Insolvenței - Pagina 81
Procedura Insolvenței - Pagina 82
Procedura Insolvenței - Pagina 83
Procedura Insolvenței - Pagina 84
Procedura Insolvenței - Pagina 85
Procedura Insolvenței - Pagina 86
Procedura Insolvenței - Pagina 87
Procedura Insolvenței - Pagina 88
Procedura Insolvenței - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Procedura Insolventei.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Dizolvarea și lichidarea unei societăți comerciale

Capitolul I Noţiuni introductive cu privire la societăţile comerciale 1.Noţiunea şi formele de societăţi comerciale 1.1.Generalităţi În planul...

Contracte Comerciale

1. Consideraţii generale privind contractele comerciale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere, care inseamna „a trage...

Procedura falimentului privind preluarea bunului societății comerciale falite în contul creanței, suportarea cheltuielilor de procedură

INTRODUCERE Cuvinte cheie: procedura falimentului, societate comercială, cheltuieli de procedură, insolvenţă. Am ales să analizez procedura...

Regimul juridic al actelor frauduloase în cadrul insolvenței

1. Rezumat. Cercetarea în lucrarea de față a avut ca scop evidențierea caracterelor juridice ale actelor frauduloase încheiate de debitor în...

Adunarea Generală a Acționarilor

Cap 1. Adunarea generală a acţionarilor (AGA ) Noţiuni generale Societăţile comerciale pe acţiuni au drept organ suprem de deliberare Adunarea...

Administratorul Judiciar vs Lichidatorul

INTRODUCERE Potrivit definiţiei legale cuprinsă în art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei “insolvenţa este acea stare a...

Societatea cu Răspundere Limitată

CAPITOLUL I SCURT ISTORIC AL SOCIETĂȚII CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ Societatea comercială cu răspundere limitată este creație a dreptului german; este...

Te-ar putea interesa și

Regimul Juridic al Falimentului în Dreptul Comerțului Internațional

Capitolul I Introducere Într-o lume a globalizarii, având la baza mobilitatea factorilor de productie si posibilitati atât de complexe de...

Insolvența în context european - proceduri și participanți

Insolventa in context european: proceduri si participanti 1. Procedura insolventei si participantii la aceasta 1.1. Insolventa comerciala...

Procedura Insolvenței

Consideraţii introductive Precizări prealabile. Scopul procedurii insolvenţei este acoperirea pasivului debitorului aflat in insolvenţa,prin plata...

Participanții la procedura insolvenței

Capitolul I Notiunea procedurii insolventei Scopul procedurii insolventei, potrivit art. 2 din Legea nr.85/2006, este instituirea unei procedure...

Procedura Insolvenței

Procedura insolvenţei I. Participanţii la procedura insolvenţei Organele care aplică procedura sunt: - instanţele judecătoreşti; -...

Procedura Insolvenței

Falimentul, sau procedura insolvenţei – pe scurt Insolvabilitate Definiţie: Situaţie în care valoarea activelor de care dispune un agent economic...

Participanții în procedura insolvenței

Apecte introductive. Potrivit dispoziţiilor art. 5 din lege, organele care aplică procedura sunt : instanţele judecatoreşti, judecător-sindic,...

Insolvența, o nouă șansă de a rămâne în afaceri

Capitolul 1: Procedura insolvenței Multe firme se pot confrunta cu dificultăţi financiare. Eşecul unei afaceri nu implică ȋn mod necesar colapsul...

Ai nevoie de altceva?