Restructurarea corporativa - modificarea capitalului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Restructurarea corporativa - modificarea capitalului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 47 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: ---

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Drept Comercial

Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE 6
CAPITOLUL I. MODIFICAREA SOCIETĂȚILOR 9
Secțiunea I. Considerații generale 9
Secțiunea II-a. Condițiile generale ale modificării actului constitutiv al societății 12
1.1.Noțiune. 12
1.2.Condițiile generale ale modificării actului constitutiv. 12
1.2.1.Actul de modificare. 13
1.2.2.Forma actului de modificare a actului constitutiv. 13
1.2.3.Dreptul de opoziție la modificarea actului constitutiv al societății. 14
1.2.4.Dreptul asociaților de a se retrage din societate. 15
Secțiunea a III-a. Principalele cazuri de modificare a societății 18
1.1. Aspecte generale. 18
1.2. Prelungirea duratei societății. 19
1.3. Schimbarea formei juridice a societății. 19
CAPITOLUL II. MODIFICAREA CAPITALULUI 21
Secțiunea I. Aspecte generale despre capitalul social 21
Secțiunea a II-a. Majorarea capitalului 23
1.1. Aspecte generale. 23
1.2.Necesitatea măririi captalului social. 24
1.3.Condițiile măririi capitalului social. 24
Secțiunea a III-a. Modalitățile și procedeele de majorare a capitalului social. 26
1.1. Aspecte generale. 26
1.2. Majorarea capitalului social prin aporturi noi 26
1.2.1. Emisiunea de noi acțiuni. 27
1.2.2. Majorarea valorii nominale a acțiunilor existente. 31
1.2.3. Finalizarea majorării capitalului social 32
1.3. Majorarea capitalului social în cazul capitalului autorizat. 32
1.4. Majorarea capitalului social fără noi aporturi. 34
1.4.1. Majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor. 35
1.4.2. Majorarea capitalului social prin încorporarea profitului sau a primelor de emisiune. 37
1.4.3.Majorarea capitalului social prin compensarea creanțelor asupra societății cu acțiuni ale acesteia. 38
Secțiunea a IV-a. Reducerea capitalului social 38
1.1. Necesitatea reducerii capitalului social. 38
1.2. Condițiile reducerii capitalului social. 39
Secṭiunea a V-a. Procedeele folosite pentru reducerea capitalului social 40
1.1. Aspecte generale. 40
1.2. Reducerea capitalului social este determinată de pierderi din activul social. 41
1.3. Reducerea capitalului social nu este determinată de pierderi din activul social 42
1.4. Dreptul opoziṭie. 42
CONCLUZII 44
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CUVÂNT ÎNAINTE

Dreptul comercial este un domeniu de maximă actualitate și una dintre cele mai interesante materii ale dreptului.

Aceste caracteristici, dar și dinamica și complexitatea acestui domeniu sunt cele care m-au determinat să optez pentru a-mi realizea lucrarea de licență la acestă disciplină.

În prezenta lucrare am încercat ca pe parcursul capitolelor și secțiunilor pe care le vom regăsi în cuprins să îmi pun amprentă, astfel încât, prin contopirea contribuției proprii cu opiniile din lucrările de referință, acest studiu să contureze cele mai importante idei în ceea ce privește domeniu pe care îmi propun să îl analizez și anume “Restructurarea corporativă: modificarea capitalului, fuziunea și divizarea.”

Pentru a contura noțiunea de drept comecial am ales o definiție doctrinară pe care o consider potrivită. Astfel, doctrina apreciază că: “din perspectiva obiectului său de reglementare, dreptul comercial poate fi definit ca reprezentând un ansamblu de norme juridice care reglementează, pe de o parte, statutul profesional al comercianților, iar pe de altă parte raporturile juridice, izvorâte din acte și operațiuni pe care legea le consideră acte de comerț”.

După cum am mai menționat, obiectul lucrării de licență îl formează restructurearea corporativă (modificarea capitalului, fuziunea și divizarea), iar aceste operaṭiuni se vor realiza cu privire la persoanele juridice - societăṭi.

Potrivit doctrinei : “Societatea este un contract în temeiul căruia două sau mai multe persoane (asociați) se înțeleg să pună în comun anumite bunuri pentru a desfășura împreună o anumită activitate, în vederea realizării și împărțirii beneficiilor care vor rezulta.”

Uneori, schimbările economice pot impune modificarea societăților constituite potrivit legii cu scopul adaptării acestora la noile cerinṭe cerute de lege sau de interesele asociaṭilor.

Societatea exprimă voința celor care s-au asociat. Prin urmare, dacă interesul asociaților este acela de a mari sau reduce capitalul social, de a schimba obiectul de activitate al societății, de a schimba forma juridică a acesteia, de a prelungi durata ei etc., asociații vor proceda la modificarea actul constitutiv al societății, iar nu la modificarea societății, deși se produce implicit modificarea societăṭii.

Aceată concluzie se desprinde ca urmare a interpretării reglementărilor legale în ceea ce privește societățile unde legiuitorul nu a folosit noțiunea de modificare a societății ci a reglementat modificarea actului constitutiv, acesta fiind de altfel cel care exprimă formal acordul de voință a asociaților.

În sfera noțiunii de modificare a actului constitiv intră cazurile reglementate de Titlul IV al Legii nr. 31/1990 privind societățile: prelungirea duratei societății, reducerea sau mărirea capitalului social, dar și cele prevăzute în art. 113 al aceleiași legi: schimbarea formei juridice a societății, fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, dizolvarea etc.

În continuare voi încerca să trasez liniile cele mai importante ale celor trei modalități de modificare ale actului constitutiv pe care le am în vedere în această lucare: modificare capitalului ( majorarea și reducerea capitalului social), fuziunea și divizarea societăților, detaliind pe cât posibil tot ce ține de aceste operațiuni.

Fisiere in arhiva (1):

  • Restructurarea corporativa - modificarea capitalului.docx

Bibliografie

1. Elena Cȃrcei, Constituirea societăṭilor comerciale pe acṭiuni, Ed. Lumina Lex, București, 1995.
2. G. Boroi, Drept procesual civil, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, 2015
3. G. Cristian, Drept comercial roman, Ed. C.H.Beck, 2013
4. G. Piperea, Drept commercial. Întreprinderea, Ed. C.H. Beck, București 2012
5. I. Băcanu, Capitalul social al societăților comerciale, Ed. Lumina Lex, București 1999
6. I. Băcanu, Capitalul social al societăților comerciale, Ed. Lumina Lex, 1999
7. I. Băcanu, Modificarea capitalului social, Ed. Lumina Lex, București, 1999
8. I. Adam, Codruț N. Savu, Legea societăților comerciale, comentarii și explicații, Ed. C.H.Beck, 2010
9. I. Schiau, Drept Comercial, Ed. Hamangiu 2009
10. I. Schiau, T. Prescure, Legea societăṭilor comerciale nr. 31/1990. Analize și comentarii pe articole, ediṭia a 2-a revăzuta, adăugita și actualizată, Ed. Hamangiu, 2009
11. O. Ungureanu, C. Jugastru, Drept civil. Persoanele, Ed. Rosette, București, 2003
12. Sebastian Bodu, Tratat de drept societar, vol. II, Ed.Rossetti Internațional
13. Smaranda Angheni, Drept commercial Profesioniștii-Comercianṭi, Ed. C.H.Beck, București 2013
14. Smaranda Anghenii, Magda Volonciu, Camelia Stoică, Drept comercial, ed. 4, Ed. C.H.Beck, București, 2008
15. St. D. Carpenaru, Drept comercial roman ÎI, Ed. Atlas Lex, București, 1993
16. Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de Drept Comercial Roman, ed. a IV-a, Ed. Universul Juridic, 2014
17. Titus Prescure, Roxana Matefi, Drept civil, Partea generală, Persoanele, Ed. Hamangiu, 2012
18. V. Nemeș, Drept comercial, ediția a 2-a, Ed. Hamangiu, București 2015
19. Revista de Drept Comercial, nr. 4/1995, Fuziunea și divizarea societăṭilor comerciale